مقاله رایگان با موضوع آسیای صغیر، امید به زندگی، آسیای مرکزی، جنگ جهانی اول

دانلود پایان نامه ارشد

مربع
1927
270/648/13
18
1940
950/820/17
23
1950
188/947/20
27
1960
820/754/27
36
1970
176/605/35
46
1980
957/736/44
58
1990
035/473/56
73
1997
574/865/62
81
1999
000/819/65
83
2000
000/835/66
85
2001
000/829/67
87
2003
000/712/70
4/89
2004
000/789/71
6/91
2005
000/844/72
7/94
منبع :www.die.gov.ir

نرخ رشد سالیانه جمعیت در ترکیه به طور تقریبی در حدود 17/2% می باشد که نتیجه میزان موالید بالا (29 در هزار ) و متوسط میزان مرگ و میر (8 در هزار ) است و نرخ رشد نسبتاً بالایی محسوب می شود .
نرخ رشد سالیانه جمعیت از سال 1945 تا 1990 در جمهوری ترکیه بطور متوسط حدود 2 بوده است بطوری که نرخ رشد سالیانه جمعیت در سال 1945 در جمهوری ترکیه برابر 06/1 درصد و نرخ رشد سالیانه جمعیت در سال 1990 ، برابر با 17/2 درصد بوده است .
وهمانطور که در نمودار زیر مشخص گردیده است از سال 2001 رشد جمعیت با 1.43در صد رشد و در سال 2011 با 1.21 در صد با کاهش 22/. روبرو بوده است .
نمودار 3-3:رشد جمعیت ترکیه از سال 2001 تا 2011

منبع : http://www.statista.com
و با توجه به جدول زیر امید به زندگی در یک دوره 10 ساله از سال 2001 تا 2011 ،4.25 سال افزایش نشان می دهد.
نمودار 3-4: امید به زندگی از سال 2000 تا 2010

منبع : http://www.statista.com
با توجه به وسعت ترکیه در چهار مقطع آمار گیری سالهای 1980 ، 1985 ، 1990 و 2000 تراکم جمعیت در ترکیه به ترتیب 85،73،65،58 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است که ضمن آنکه سیر صعودی تراکم جمعیت را در فاصله 20 ساله مورد نظر نشان می دهد ، در مقایسه با برخی کشورهای همجوار نیز مبین تراکم بالاتری است . از نظر چگونگی توزیع جمعیت در کشور ، ترکیه مانند غالب کشورهای در حال توسعه دارای یک منطقه بشدت متراکم است .
تمرکز جمعیت در مناطق جنوبی آناتولی در مقایسه با شمال و غرب کشور کمتر است . پر جمعیت ترین مناطق در این قسمت آدانا ، آنتالیا و غازی آنتپ می باشد . تمرکز جمعیت در مناطق مرکزی آناتولی کم می باشد ، مناطق کوهستانی و شرق ترکیه دارای جمعیت زیاد می باشند . در قسمت جنوب شرقی آناتولی بخصوص در مناطقی که باران کافی می بارد مانند دامنه های جنوب شرقی کوهستانهای تاروس و مناطق کوهستانی سیرت و مادرین تمرکز جمعیت بالا و از پایین به طرف جنوب به خاطر خشکسالی تمرکز جمعیت کاهش می یابد . شهر نشینی در این مناطق محدود است و بالاترین تمرکز جمعیتی مربوط به مناطق ساحلی دریای سیاه می باشد(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،18).

نمودار 3-5:جمعیت ده شهر بزرگ ترکیه

منبع : http://www.statista.com

در میان شهرهای ترکیه به بندر استانبول به احاظ موقعیت جغرافیایی ویژه (قرار گرفتن در مجاورت دریای سیاه ) و تمرکز فعالیتهای تجاری و بازرگانی و همچنین قدمت تاریخی و امکانات تفریحی – توریستی از تمرکز جمعیتی بیشتری نسبت به سایر شهرهای ترکیه برخوردار است . (فلاح زاده :1384،24) .
صرف نظر از استانبول توزیع جمعیت در دیگر استانهای ترکیه ، جمعیت معینی را با روندی تدریجاً نزولی از 203 تا 18 نفر در هر کیلومتر مربع می شود . در سال 1985 درصد جمعیت شهر نشین افزایش یافته و به میزان 53 %رسید و جمعیت روستاها به 47% کاهش پیدا نمود . این رقم در سال 1990 باز هم کاهش بیشتری یافت و جمعیت روستایی ترکیه به 41% و جمعیت شهری به 59% افزایش پیدا کرد . عمده این امر ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها می باشد . در فاصله زمانی که جمعیت شهرها حدود 22% رشد را نشان می دهد جمعیت مناطق روستایی تنها 6/4% افزایش یافته است .
3-3-2)مهاجرت
پس از پایان جنگ جهانی دوم و به هنگام بازسازی کشورهای اروپایی و نیاز این کشورها به نیروی کار ، کارگران مهاجر بسیاری از ترکیه به این کشورها مهاجرت کردند به نحوی که این حرکت جمعیتی یکی از ویژگیهای جمعیتی ترکیه محسوب شده آثار و پیامدهای آن هنوز نیز جامعه را تحت تاثیر خود دارد . در حال حاضر صرفنظر از کارگران و مقاطعه کاران ترک بسیاری که در کشورهای عربی و بویزه شیخ نشینها و امیر نشینهای خلیج فارس به سر می برند ، شمار عظیمی کارگر مهاجر ترک و خانواده هایشان در کشورهای اروپایی از جمله آلمان اقامت دارند . این جمعیت که امروز به عنوان یکی از معضلات جامعه آلمان از آن نام برده می شود .از آنجا که به رغم سالها حضور در جامعه آلمان ارزشهای فرهنگی خود را کم وبیش حفظ نموده اند در متن جامعه آلمان از مقبولیت اجتماعی و فرهنگی لازم بهره مند نبوده و همواره جامعه آلمان از پذیرش آن سر باز زده است و در سالهای اخیر نیز به دنبال درگیری این جامعه با بیکاری ، حضور این مهاجران کمتر از گذشته تحمل شده و دولت آلمان تلاش می کند با روشهای تشویقی و یا تنبیهی این جمعیت مهاجر را به کشور خود بازگرداند . این در حالی است که کشور ترکیه نیز با مشکل بیکاری روبه رو بوده و از بازگشت این افراد استقبال نمی نماید . لازم به ذکر است سالانه وجوه ارزی قابل توجهی نیز از سوی مهاجران به ترکیه ارسال می گردد .
3-3-2-1)مهاجرت ایرانیان به ترکیه
مهاجرت ایرانیان به ترکیه از زمان های قدیم رواج داشته ، اما در سالهای بعد از انقلاب اسلامی به دلیل شرایط جنگی و عدم نیاز به اخذ ویزا (روادید ) برای سفر به ترکیه ، مهاجرت و مسافر ایرانیان به این کشور افزایش یافته است اما این روند پس از خاتمه جنگ تحمیلی کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.(مرادیان :1389،548)
نقشه زیر به صورت شماتیک وضعیت کشورهای جهان در رابطه روادید با کشور ترکیه نشان می دهد . نقشه 3-1:وضعیت اخذ روادید کشورهای مختلف جهان برای ورود به ترکیه

منبع : wikipedia

جدول 3-5:شمار کارگران ترک در کشورهای دیگر (هزار نفر)
نام کشورها
1997
1998
1999
2000
استرالیا
21
17
13
15
اطریش
51
48
55
53
بلژیک
38
27
27
30
کشورهای CIS
40
25
25
22
فرانسه
73
96
79
74
آلمان
740
731
741
746
لیبی
6
6
3
5
هلند
65
56
48
46
عربستان سعودی
120
115
115
119
سویس
34
34
33
29
مجموع(بادیگرکشورها)
264/1
219/1
206/1
207/1
Source:The Europa World Year Book , Statistical Survey:(2002), 3975
3-3-3)سابقه تاریخی تشکیل جمعیت
آسیای صغیر که خاک اصلی ترکیه امروزی را تشکیل می دهد از مراکز تمدنهای کهن به شمار می رود . این سرزمین ابتدا توسط هخامنشیان و سپس به دست اسکندر و جانشینان او افتاد . بعدها دولت روم آنجا را به تصرف خود در آورد ، از اواخر قرن چهارم میلادی که سال تجزیه امپراطوری روم است آسیای صغیر جزء روم شرقی یعنی بیزانس گردید . ترکان عثمانی از اوایل قرن سیزدهم میلادی یعنی مقارن حمله مغول به ایران به آسیای صغیر مهاجرت کرده و با استفاده از ضعف امپراطوران روم شرقی به تدریج قدرت خود را بر سراسر این ناحیه بسط دادند و در سال 832 ه.ش (14532م) با تصرف قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح ، امپراطوری روم شرقی را منقرض نمودند و با لشکرکشیهای متعدد امپراطوری عظیمی به وجود آوردند که در قرون 16و 17 میلادی در کمال قدرت و عظمت بود (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،22). امپراطوری عثمانی شامل قسمتهای عمده ای از ممالک امروزی شبه جزیره بالکان در اروپا و ممالک امروزی خاور میانه عربی و خاور نزدیک و قسمتهایی از شمال آفریقا بود . پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول بسیاری از متصرفات عثمانی از دست آن کشور بیرون رفت ، ترکیه کنونی کشوری است که پس از جنگ جهانی اول به دست یکی از افسران این کشور به نام مصطفی کمال از بازمانده متصرفات پهناور عثمانی به وجود آمد . مصطفی کمال که بعدها به ((آتاتورک))یعنی پدر ترکها ملقب شد در این کشورها جمهوری به وجود آورد و خود به عنوان اولین رئیس جمهور زمام کشور را به دست گرفت (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،23).
3-3-4) اقوام و نژاد ها و روابط آنها
ترکهای اصلی در آغاز در جنوب سیبری و ترکستان زندگی می کردند و بعدها به سوی غرب و جنوب مهاجرت و پراکنده شدند . تا قبل از قرن ششم میلادی ، این مردم اقوامی بدوی بودند که به صورت پراکنده در آسیای مرکزی زندگی می کردند و با اسامی قبیله ای خود شناخته می شدند . گاه چند قبیله دور هم گرد آمده و دست به مهاجرتهای عظیمی می زدند و گاه با انتخاب رهبری از میان خود سرزمینهای پیرامون را مرد تهاجم وتاخت و تاز قرار می دادند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،24). در نیمه اول قرن ششم میلادی ، گروهی از این اقوام ترک ، آلتایی از محلهای خود مهاجرت کرده و با همراهی برخی از قبایل همجوار ، امپراطوری را تشکیل دادند که قلمرو آن از مغولستان تا دریای سیاه را در بر می گرفت . عنوان ترک برای نخستین بار به وسیله بنیان گذاران این امپراطوری انتخاب شده است . آنان خود را ((توروک ))به معنای قی خواندند . امروز ((ترک ))اصطلاحی است که در معنی وسیع خود بر مردمی اطلاق می شد که به ویژه زبان ترکی تکلم می نمایند . صرفنظر از برخی استثناها مردم ترک زبان بیشتر در محدوده آسیا زندگی می کنند و مهمترین پیوند فرهنگی آنها جدا از تاریخ ، زبان و دین است و همه آنها مسلمان هستند . مردم ترک در حال حاضر به دو گروه عمده تقسیم می شوند ، شرقی و غربی . گروه شرقی شامل مردم ترک کشورهای مشترک المنافع و منطقه چینی سین کیانگ می شود و گروه غربی شامل مردم ترک اروپا و ترکهای ساکن غرب آسیا و همچنین شمال غرب ایران و جمهوری آذربایجان می باشند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،24).
جدا از ترکهای ترکیه و جدیداً هم جمهوریهای ترک زبان (شوروری سابق )می توان گفت که مردم ترک دارای موجودیت سیاسی و ملی دائمی نبوده اند .
3-3-4-1)نژاد ترک در ترکیه
طبق نظر باستان شناسان نخستین قوم بزرگی که در آناتولی زندگی می کرده است قوم ((هیتیان)) بوده است که در فاصله دو هزار تا هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح می زیستند و صاحب تمدن وسیعی به مانند تمدن مصر بود ه اند .ترکها سرزمین کنونی ترکیه را مامن و سرزمین تمدنهای بزرگ می دانند و ضمن اینکه خود را صاحب تمدن عثمانی می خوانند معتقدند وارث تمدنهای بزرگ مستقر در آناتولی نیز می باشند و آتاتورک نیز از همین دیدگاه با حس ناسیونالیستی این شعار را اعلام می نمود : (( من ترک هستم و نژاد و زبان من بزرگ است )) (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،24).با این حال باید گفت سرزمین ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود که همواره به مانند پلی میان آسیا و اروپا عمل می کرده است مورد تاخت و تازو گذر قبایل مهاجر بسیاری بوده است و طبعاً نیز بسیاری از آنها در این منطقه مستقر شده اند و لذا ترکیه طی قرنها ، جایگاه اختلاط گروههای مختلف فرهنگی و نژادی بوده است و می توان اذعان کرد مهمترین تاثیر در این خصوص مربوط به قرن یازدهم میلادی و در زمان تاخت و تاز و استیلای آسیای مرکزی – مغولستان و سر حدات چین می باشد و از این زمان به سبب اختلاطهای ترکهای مهاجم با نژاد مدیترانه ای ترکیب جدید نژاد مدیترانه ای – مغولی به و جود آمد و در این سازمان باقی ماند(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،24) .
تاثیرات ناشی از ورود اقوام مختلف به ترکیه را می توان در چهره مردم این کشور مشاهده نمود. تیپ مغولی ، ترکمنها با چشمان تنگ و مورب ، چرکسی ها با پوست روشن ، ترکهای مزبور و چشم آبی در حوالی دریاچه وان ، ترکهای سرخ موی که احتمالاً از آلمان یا شمال اروپا به این منطقه آمده اند ، یا تیپ های یونانی با پوستهای زیتونی ، علی رغم این گوناگونی تیپ خاص ترکها تسلط و حاکمیت خود را از لحاظ کمی و کیفی حفظ نموده است . جدا از ترکها اقلیتهایی چون کردها ، ارمنی ها ، گرجیها ، یونانیها و عربها در مناطق مختلف ترکیه ساکن هستند .کردها به عنوان بزرگترین اقلیت ترکیه با جمعیتی در حدود

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رشد جمعیت، پوشش گیاهی، رطوبت نسبی، جغرافیای انسانی Next Entries مقاله رایگان با موضوع قانون اساسی، دولت عثمانی، شورای امنیت، قانون گذاری