مقاله درمورد فرهنگ و ارتباطات، سفارتخانه، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

وحجاب.
8ـ استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي فرهنگي غيردولتي و خصوصي جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.
9ـ نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياست‌هاي حمايتي و هدايتي به منظور تعميق فرهنگ عفاف وحجاب و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.
10ـ تبيين و تحليل ريشه‌هاي ديني و اعتقادي فرهنگ عفاف و حجاب ـ به ويژه براي نسل جوان ـ از طريق توليدات ملي، نشست‌هاي فكري ـ فرهنگي، ايجاد باشگاه انديشه و مانند آن.
11ـ نظارت بر تشكل‌هاي هنري ـ مردمي، نمايشگاه‌هاي هنري و محافل هنري عمومي مانند: كنسرت‌ها و نمايشگاه‌ها در جهت رعايت فرهنگ عفاف وحجاب.
12ـ اهتمام لازم براي اجراي قانون “منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات”.
13- به عضويت پذيرفتن خانم‌هاي متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هيأت‌هاي نظارت بر بازبيني فيلم، كتاب و…
14ـ تهيه فيلم‌هاي سينمايي در مورد تاريخچه‌ي كشف حجاب در ايران و بررسي علل و عوامل آن.
15ـ استفاده مناسب از لباس‌هاي اسلامي ـ ملي (حجاب و حجاب برتر) در فيلم‌هاي سينمايي و استفاده نكردن از اين پوشش توسط شخصيت‌هاي منفي و منفور در فيلم‌ها .
16ـ ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلم‌هاي سينمايي و مطبوعات.
17ـ نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي ـ اخلاقي سالن‌هاي سينما و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
18ـ حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاك اسلامي و سعي در جهاني نمودن اين نشريات از طريق اينترنت.
19ـ ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ايراني ـ اسلامي در بين ايرانيان مقيم خارج از كشور بوسيله رايزني‌‌هاي فرهنگي در سفارتخانه‌هاي ج.ا.ا در سراسر دنيا (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).
20ـ همكاري و هماهنگي در جهت اعزام گروه‌هاي فرهنگي جهت ترويج و تبليغ فرهنگ و آداب اسلامي ـ ملي براي ساير ملل ـ خصوصاً ايرانيان مقيم خارج از كشور ـ (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).
21ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگي‌ـ اسلامي و ملي بين سفارتخانه‌هاي كشورهاي اسلامي در ايران (‌با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

4-4-3-4- اقدامات و عملکردها
1-4-4-3-4- صدا و سيما
1-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1385
1- تشكيل كميته‌اي متشكل از نمايندگان معاونت‌هاي سيما، صدا، سياسي، برون مرزي، بين‌الملل و مراكز نظارت و ارزيابي و حراست سازمان با هدف تبيين و بررسي راهكارها و پيش‌بيني راهبردهاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برگزاري 5 جلسه تاكنون در تاريخ‌هاي 19/1/85 و 12/2/85 و 26/2/85 و 2/3/85 و 16/3/85.
2- تشكيل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازماني، مؤسسات تحقيقي و پژوهشي نمايندگان مجلس – مراكز دانشگاهي و … جهت تهيه آلبوم جامع لباس رسانه‌اي.
3- فراخوان به كليه طراحان لباس در مراكز علمي، پژوهشي در زمينه طراحي لباس رسانه‌اي.
4- پخش برنامه زنده و ادامه‌دار از شبكه خبر هر روز از ساعت 9-8 در خصوص بررسي مسأله عفاف و حجاب با حضور كارشناسان مربوط.
5- ارتقاء جايگاه كميته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادي رسمي و قانوني و منصوب شدن مدير دفتر امور زنان به عنوان رئيس اين ستاد.
6- تشكيل كميته‌اي متشكل از نمايندگان معاونت‌هاي سيما، صدا، سياسي، برون مرزي، بين‌الملل و مراكز نظارت و ارزيابي و حراست سازمان با هدف تبيين و بررسي راهكارها و پيش بيني راهبردهاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جمع‌بندي و ارائه گزارشات عملكرد درون سازماني به دبيرخانه كميته گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وزارت ارشاد.
7- شركت رئيس كميته گسترش فرهنگ عفاف سازمان در جلسه شوراي مديران شبكه‌ها با حضور معاونت محترم سيما، به منظور تبيين و توجيه اهميت موضوع، پاسخگويي به سؤالات مطروحه و تأكيد بر دستور كار قرار گرفتن موضوع عفاف در گروه‌هاي طرح و برنامه‌هاي شبكه‌ها.
8- اخذ گزارشات عملكرد سه ماهه معاونت‌ها با هدف تبيين شرايط موجود برنامه‌سازي شبكه‌هاي مختلف.
9- شركت در جلسات كميته گسترش عفاف در وزارت ارشاد به منظور هماهنگي و ارائه گزارش از روند فعاليت‌ها.
10- تشكيل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازمان، مؤسسات تحقيقي و پژوهشي نمايندگان مجلس – مراكز دانشگاهي و … جهت تهيه آلبوم جامع لباس رسانه‌اي.
11- تشكيل جلسه با حضور مسؤولين حراست و ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر سازمان به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات و بررسي راه‌حل‌هايي براي بهبود وضعيت پوشش همكاران و فراخوان به كليه طراحان لباس در مراكز علمي و پژوهشي و تشكيل كارگاه آموزشي با موضوع عفاف و حجاب با حضور اساتيد مجرب.
12- ارتقاء جايگاه كميته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادي رسمي و قانوني و منصوب شدن مدير دفتر امور زنان به عنوان رئيس اين ستاد از سوي رياست محترم سازمان به منظور تثبيت جايگاه قانوني كميته و اعضا آن و تسهيل و تسريع در پيشبرد سياست‌ها و اهداف مصوب و رفع موانع و محدوديت‌ها.
13- برگزاري جلسات توجيهي با مديران شبكه‌ها و مديران اطلاعات و برنامه‌ريزي و توجيه مديران مياني سازمان نسبت به اجراي بهينه مصوبات.
14- تبيين ضرورت تشكيل كميته و توجيه نمايندگان معاونت‌ها و تبيين وظايف هر معاونت بر اساس دستورالعمل ابلاغي.
15- بررسي موانع، محدوديت و امكانات هر معاونت يا مراكز در زمينه اجرايي شدن وظايف محوله.
16- تهيه ساختاري براي ارائه هماهنگ گزارشات سه ماهه معاونت‌ها.
17- بررسي و تحقيق پيرامون افزايش كارآمدي سيستم‌هاي نظارتي سازمان .
18- بحث و بررسي در خصوص مشخص شدن حدود گريم و آرايش و راهكارهاي اعمال صحيح قوانين و مقررات آن در شبكه‌ها.
19- تشكيل جلسات توجيهي براي گريمورها، تهيه‌كنندگان و مديران اطلاعات و برنامه‌ريزي هر شبكه.
20- تشكيل كلاس‌هاي آموزشي ضمن خدمت و … براي كاركنان با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و فراخوان ساخت برنامه‌هايي در خصوص موضوع عفاف و حجاب.
21- برگزاري اردوهاي آموزشي و تفريحي كوتاه مدت براي كاركنان و آموزش تلويحي مسايل عفاف و تهيه بولتن‌هاي آموزشي.
22- معرفي شيوه‌‌هاي صحيح تبليغ عفاف و حجاب از طريق رسانه و برگزاري ميزگرد در اين زمينه با حضور انديشمندان استان در شبكه استاني.
23- تبيين و معرفي حجاب حقيقي به جوانان از طريق رسانه.
24- استفاده از مجريان محجوب در برنامه‌هاي توليدي.
25- ساخت فيلم‌هاي جذاب و هنرمندانه در خصوص ثمره و نتايج داشتن پوشش كامل و پيامدهاي مثبت حجاب در جامعه.
26- تهيه گزارش از بانوان متعهد نخبه و متخصص و توانمندي كه در تمامي عرصه‌ها فعالانه حضور دارند.
27- استفاده از احاديث درباره حجاب و پوشش بصورت زيرنويس.
28- افزايش آگاهي والدين نسبت به رعايت عفاف مخصوصاً در خانواده و نقش الگوي آنان در اين امر.
29- تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويكرد آنان به مدگرايي.
30- توجه دادن به رعايت باور پوشش نه به عنوان يك اجبار اجتماعي بلكه به عنوان يك ارزش.
31- ارتقاء سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده.
32- پيشنهاد مسابقه كتابخواني و معرفي كتاب آنچه زنان و دختران درباره حجاب بايد بدانند.
33- پوشش اخبار مربوط به همايش‌هاي مختلف، خبر ازدواج جواناني كه به دين اسلام مشرف شده است و انعكاس خبر ازدواج دانشجويي دانشگاه‌ها.

2-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1386
الف) فعاليتهاي مقدماتي دبيرخانهاي:
برنامهريزي جهت برگزاري جلسات ستاد و كميتههاي فرعي آن (كميته امور كاركنان و كميته امور رسانهاي)
تعيين دستورجلسات، دعوت از اعضاء و ميهمانان مدعو، تهيه صورت جلسات، تهيه و تكثير و ارسال سياستها و دستورالعملها و مصوبات ستاد كل به اعضاء، مراكز و استانها و مراجع مربوطه، پيگيري مصوبات
برنامهريزي جهت توجيه فاز 1 نماي كلان در جلسات اصلي ستاد و برگزاري چندين جلسه در راستاي تبيين اهداف و پيشبيني مراحل اجراي طرح در سازمان
برنامهريزي به منظور تشكيل كليه جلسات توجيهي انجام شده در سازمان
ب) برگزاري جلسات توجيهي جهت اجراي فاز يك نماي كلان تحقق اهداف ستاد:
1- برگزاري جلسات توجيهي متعدد در معاونتها و مراكز توسط اعضاء ستاد به منظور تحقق اهداف فاز 1 نماي كلان
2- برگزاري جلسات توجيهي با مديران آموزش سازمان به منظور طراحي وتهيه مكانيسمهاي آموزش جامع كاركنان سازمان (حضوري، غيرحضوري، اينترنتي، تهيه و ارسال جزوات آموزشي، آموزش ضمن و بدو خدمت و…)
3- برگزاري جلسات توجيهي و تصميمگيري جهت اجرايي شدن “طرح ساماندهي وضعيت گريم و آرايش هنرمندان” با مديران توليد سيما به منظور بهينه سازي وضعيت موجود در رفع اشكالات احتمالي
4- برگزاري جلسات متعدد با مديران حراست سازمان به منظور بررسي موانع و محدوديتهاي اجرايي “طرح انضباطي كاركنان” و…
5- برگزاري جلساتي با مديران مركز نظارت و ارزيابي درخصوص پيشبيني راهكارهاي نظارت مؤثر و مستمر برنامهها با موضوع عفاف و حجاب
6- برگزاري جلسات متعدد با مديران و كارشناسان مركز اطلاعات و برنامهريزي سازمان
7- برگزاري جلسات توجيهي متعدد با مديران روابط عمومي جهت تبليغات محيطي و اقدامات و فعاليتهاي توجيهي
8- برگزاري جلسات توجيهي متعدد با مديران مربوطه جهت برگزاري جشنواره فيلم عفاف و حجاب
9- شركت تعدادي از اعضاء ستاد در جلسات كارگروهي بانوان معاونت سيما (جهت تأثيرگذاري و اعمال نظر در روند توليد و…)
10- برگزاري جلسات توجيهي جهت جلب مشاركت بخشهاي مختلف سازمان در برگزاري جشنواره عفاف و حجاب
ج) فعاليتهاي برنامهسازي:
1- پيشنهاد و كسب مجوز ساخت آنونس راديويي با موضوع عفاف و حجاب
2- درخواست تهيه سرود با موضوع عفاف و حجاب به مركز موسيقي سازمان
3- تهيه موسيقي و سرود راز غنچه در مركز موسيقي و سرود
4- پيشنهاد و طراحي چند برنامه “مناظره تلويزيوني با موضوع عفاف و حجاب” به روش تركيبي و…
5- برگزاري جلسات مقدماتي، جلسات كارشناسي و كسب مجوز از رياست سازمان، سفارش تهيه طرح اوليه برنامه به كارگردان و…
6- بازديد از پشت صحنه چند سريال تلويزيوني در حال ساخت به منظور بررسي وضعيت پوشش و آرايش بازيگران
7- برنامهريزي جهت ساخت برنامههايي با موضوع عفاف و حجاب براساس فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار با بانوان در روز زن
د) آموزش، پژوهش، تحقيقات، تأليفات
1- سفارش تأليف كتب مرتبط با موضوع عفاف و حجاب به مركز پژوهشها
2- تأليف كتاب مرواريد عفاف در مركز پژوهشها ( به سفارش ستاد) با تيتراژ 2000 جلد جهت توزيع بين همكاران
3- درخواست “تهيه نمايه عفاف و حجاب” از تحقيقات موجود در زمينه عفاف و حجاب در سراسر كشور
4- برگزاري جلسات اخلاق با رويكرد عفاف و حجاب در بسيج سازمان (با تدريس سركار خانم مظلومي)
5- شركت تعدادي از اعضاء ستاد در دوره جامع علمي ـ كاربردي عفاف و حجاب برگزار شده توسط بسيج سپاه پاسداران و طراحي برگزاري دورههاي مشابه توسط بسيج سازمان در سطح كاركنان
هـ) فعاليتهاي تبليغي
تهيه بروشورهاي آموزشي و تبليغي ماهانه درسطح سازمان
برگزاري مسابقه براساس بروشورهاي تبليغي ماهانه
تهيه و ارائه طرح فعاليتهاي تبليغي فرهنگي جامع در سطح كاركنان و خانوادههاي ايشان با موضوع عفاف و حجاب در سازمان
اقدام جهت تخصيص بودجه 50.000.000 توماني به منظور اجراي طرح فوق (تبليغات محيطي، اردوها، فعاليتهاي فرهنگي و …)
اقدام جهت تهيه بولتن خبري (برگزاري جلسات، مكاتبات و …)
برگزاري جلسات متعدد جهت پيشبيني بودجه، تعيين دبير بولتن، بررسي محورها، اولويتها و ويژگيهاي محتوايي بولتنها
تهيه و پخش كتابچه به زيبايي عفاف در مراسم روز زن “1000نسخه” (از انتشارات دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها)
تهيه و پخش كتابچه “به زيبايي عفاف” در مراسم مسابقه كتابخواني “به زيبايي عفاف” “200 نسخه”
اقدام جهت تبليغات محيطي در مراكز تفريحي، فرهنگي سازمان (زيباكنار، ملاصدرا و…)، استفاده از بيلبوردهاي بزرگ و كوچك تبليغي و…
و) فعاليتهاي نرمافزاري:
1- طراحي CD با موضوع عفاف و حجاب
2-

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره حداد عادل، پوشش زنان، رسول اکرم (ص) Next Entries مقاله درباره مشارکت مردم