مقاله درمورد رطوبت نسبی، استان خراسان، خراسان شمالی

دانلود پایان نامه ارشد

تخليه ي آب خشكيها ، محيط ساحلي را براي پديده ي انحلال مساعد مي سازد . پديده ي انحلال حتي در نواحي كم آب ، به علت وجود آلگها ، كه در تاريكي گاز كربنيك ايجاد مي كنند ، فعال است . در سنگهاي غير آهكي نيز پديده ي انحلال فعال است . تجزيه ي شيميايي آب ، بر اثر هيدروليز ، يكي از چهره هاي فعال فرسايش ساحلي است . در محيط هاي زير آب يكي از مشخص ترين نمونه هاي آن حضور صخره هاي مرجاني است . حيوانات حفار بيشتر در سنگ هاي سست فعالند . ريشه ي نباتات نمك دوست در متلاشي شدن سنگها دخالت دارند . گاهي نباتات به صورت محافظ در برابر فرسايش عمل مي كنند . ترشح اسيد از ريشه ي نباتات محيط را براي اعمال شيميايي مساعد مي سازد (ولی پور،1383،ص39)

3-1-تقسيمات سياسي
شهرستان شاهرودیکی از شهرستان‌های استان سمنان است که مرکزآن شهرشاهرود می باشد و درشمال شرقی کشور ایران قرار دارد. جمعیت این شهرستان برطبق سرشماری سال 1390 برابر با 243542 نفربوده ‌است که پرجمعیت ترین شهرستان استان سمنان محسوب می شود. شهرستان شاهرود بامساحتی بالغ بر ۵۱۴۱۹ كيلومترمربع، ۵۳/۱۲ درصد مساحت كل استان سمنان را در برگرفته است که ازلحاظ وسعت چهارمين شهرستان كشور وده و از ۱۷ استان كشور وسيعتر میباشد. شهرستان شاهرود ر اقاره کوچک نامیده اند زیرا طبیعت زیبای آن اکثرشرایط اقلیمی کشور را درخود جای داده است. اگر ازشاهرود به فاصله 15 دقیقه به طرف جنوب برویدکویر به معنای واقعی شروع می شود و اگر به فاصله 50 دقیقه به طرف شمال بروید به جنگل میرسید ودر واقع شاهرود مرز میان کویر و دریا است.
این شهرستان ازشمال به شهرستان‌های گرگان، علی‌آباد رامیان، مینودشت و آزاد شهر در استان گلستان، ازخاور به شهرستان‌های جاجرم در استان خراسان شمالی و سبزوار و بردسکن دراستان خراسان رضوی، از باختربه شهرستان دامغان دراستان سمنان و ازجنوب به شهرستان‌های نائین دراستان اصفهان وطبس دراستان یزد محدودمی‌شود. بر اساس نقشه تقسیمات سیاسی سال 1385 شهرستان شاهرود دارای چهار بخش از12 دهستان و 727 روستا تشکیل شده اند.جدول 3-1 تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال 1390 را نشان می دهد.

نقشه شماره 3-1- موقعیت شهر شاهرود در مقیاس استانی، شهرستان، شهر

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

جدول 3-1 – تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال 1390
شهرستان
بخش
دهستان
تعداد آبادی

شاهرود
بسطام
خرقان
121

کلاتههای غربی
47

بیارجمند
بیارجمند
57

خوارتوران
59

مرکزی
حومه
67

دهملا
23

طرود
65

میامی
فرومد
48

کلاتههای شرقی
55

میامی
118

نردین
34

رضوان
22

مأخذ: سالنامه آماری استان سمنان 1390

3-2- موقعيت جغرافيايي:
شاهرود، يکي از شهرهاي استان سمنان در ايران است. اين شهر مرکز شهرستان شاهرود است. شاهرود، در حد فاصل دو نوع آب و هواي خشک و کويري، در جنوب و مرطوب و پرباران در شمال جاي گرفته که آب و هوايي مطبوع براي اين شهر فراهم کرده و آن را در رديف خوش‌آب و هواترين شهرهاي ايران قرار داده‌است. بر اساس نتايج سرشماري سال 1390 جمعيت شهر شاهرود 135432 نفر بوده است، که پرجمعيت‌ترين شهر استان محسوب مي‌شود.
اين شهر در حاشيه شمالي دشت کوير و در دامنه‌هاي جنوبي رشته‌کوه البرز با موقعيت جغرافيايي 25 دقيقه و 36 درجه عرضي و 58 دقيقه و 54 درجه طولي با ارتفاعي معادل 1380 متر از سطح دريا در شمال خاوري استان سمنان واقع شده‌ است.

نقشه شماره3-2- خطوط ارتفاعی و توپوگرافی محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

3-3- خصوصیات اقلیمی
هدف از مطالعات جغرافيايي واقليمي، دست يافتن به شناخت پايه اي از محيط است كه بستر وميدان عمل تمام فعاليت هاي انساني به شمار مي آيد. انجام اين مطالعات پايه اي از آن نظر حائز اهميت است كه پديده هاي موجود در سطح زمين از نظر شكل وپراكندگي يكسان نبوده و منشا پيدايش آنها از قانونمندي هاي همساني تبعيت نمي كند.
محيط جغرافيايي به وي‍‍‍ژه بستر طبيعي آن پهنه تمامي كنش ها و واكنش هاي حاصل از پديده هاي مستقر در سطح زمين مي باشد.بنابراين شناخت اجزاء عناصر و عوامل سازنده و موثر محيط، لازم و .پيش شرط هرگونه حركت انديشيده شده از طرف انسان است كه براي اعمال مديريت بر محيط و در محيط صورت مي گيرد.
میزان متفاوت و ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی(تابش،دما،رطوبت،باد ومیزان بارندگی) که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی متفاوتی در جهان به وجود آورده که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند. محیط زیست، شهرها وحتی بناها نیز در رابطه با این حوزه های اقلیمی، ویژگی های خاصی متناسب با شرایط خود بدست می آوردند. لذا بررسی شرایط اقلیمی ناحیه مورد مطالعه ضروری است تا جهت دست یابی به طرحهای منطقی وهم آهنگ با اقلیم شرایط موجود مد نظر قرار گیرد.
3-3-1- عوامل اقلیمی
اصولا در بسياری از مناطق جهان، اقليم به وسيله عرض جغرافيايي وارتفاع ازسطح دريا مشخص مي شود. ايران با قرارگرفتن بين 25تا40درجه عرض جغرافيايي شمالي در منطقه گرم قرار دارد واز نظر ارتفاع نيز فلات مرتفعي است كه مجموع سطوحي از آن كه ارتفاعشان از سطح دريا كمتر از 475متر است، درصد بسيار كمي از سطح كل كشوررا تشكيل مي دهند. با وجود اينكه ايران داراي دو حوضه بزرگ آبريز (درياي مازندران وخليج فارس)است، به دليل وجود رشته كوههاي البرز وزاگرس ونحوه قرار گيري آنها اثرات اين دو حوضه محدود به نواحي بسيار نزديك به آنهاست واين حوزه ها به ندرت اثري در تعديل درجه حرارت هوايي قسمتهاي داخلي دارند.
از بهترين تقسيمات اقليمي ايران مي توان به تقسيم بندي اقليمي 4گانه كه توسط دكتر حسن گنجي پيشنهاد شده است اشاره نمود. وي تقسيم بندي كوپن را با كمي تغيير و با توجه به عوارض جغرافياي كشور به شرح زير پذيرفته است:
• اقليم معتدل ومرطوب(سواحل جنوبي درياي مازندران)
• اقليم سرد(كوهستانهاي غربي)
• اقليم گرم وخشك(فلات مركزي)
• اقليم گرم ومرطوب(سواحل جنوبي)
طبق اين حدود تقسيمات اقليمي،محدوده مورد مطالعه در اقلیم نیمه خشک و فرا خشک قرار دارد.
جهت بررسی چگونگی شرایط اقلیمی هر منطقه با توجه به عوامل تاثیر گذار چگونگی وضعیت عوامل اقلیمی شامل تابش آفتاب ،حرارت(دمای هوا)،رطوبت نسبی، سرعت وجهت وزش بادها ومیزان بارندگی مورد توجه قرار می گیردکه در ذیل به بررسی وضعیت پارامترهای مذکور در محدوده مورد مطالعه خواهیم پرداخت اما قبل از بررسی پارامترهای عوامل اقلیم رابطه انسان و محیط زندگی تحت عنوان اقلیم، انسان ومنطقه آسایش مطرح می شود.
اقلیم منطقه مورد مطالعه(دومارتن)
در این روش برای تقسیم بندی اقلیمی از شاخصی استفاده میشود كه به آن شاخص خشكی میگویند. این شاخص (IA) از فرمول زیر محاسبه میشود: = IA كه در آن:
IA = شاخص خشكی دو مارتن (بزرگی IA مبین رطوبت بیشتر است)
P = میانگین دراز مدت بارش سالانه بر حسب میلی متر
T = میانگین دراز مدت سالانه دمای روزانه هوا بر حسب درجه سانتیگراد عوامل اقلیمی مورد استفاده در فرمول دو مارتن برای ایستگاههای واقع در محدوده مورد مطالعه و شاخصهای خشكی محاسبه شده براساس دادهها و نام اقلیم مربوطه در جدول زیر ارائه شده است كه برحسب محاسبات بعمل آمده تقسیم بندی اقلیمی دو مارتن كه مناطق خشك تا بسیار مرطوب را در بر میگیرد در ایستگاه شاهرود به طور کلیت منطقه نیمه خشک را در بر میگیرد
جدول شماره: طبقه بندی اقلیمی ایستگاههای هواشناسی منتخب بر اساس سیستم دومارتن
نام ایستگاه
میانگین بارندگی سالانه (CM)
میانگین سالانه دما
(C)
طبقه بندی اقلیمی دومارتن

شاخص خشكی
نام اقلیم
سینوپتیك شاهرود
6/275
17
2/10
نیمه خشك

ماخذ: تجزیه و تحلیل نگارنده-1393

نقشه شماره3-3- نقشه هم اقلیم محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

3-3-2- اقلیم،انسان ومنطقه آسایش
برقراری تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط اطرافش یکی از نیازهای اولیه برای تامین سلامت و راحتی او می باشد. برای برقراری این تعادل لازم است دمای پوست، علیرغم تغییرات زیاد درجه حرارت هوای مجاور بدن، ثابت مانده یا تنها به میزان بسیار اندکی تغییر یابد. این چنین تعادلی به ترکیب عوامل مختلفی بستگی دارد. بعضی از این عوامل خصوصیات متابولیکی مشخص بعلاوه فعالیت فیزیکی، نوع لباس وعادت وی به هوای محیط می باشد و بقیه عوامل از قبیل درجه حرارت هوا، تابش آفتاب، رطوبت وجریان هوا هستند که به آنها عوامل اقلیمی اطلاق می گردد. در صورتیکه دمای محیط به حدی بالا باشد که دمای پوست از32 درجه افزایش یابد ابتداعرق کرده، سپس سرگیجه وحالت غش و در ادامه دردمای بالاتر از43 درجه بروز ناراحتی های مغزی و صدمات جبران ناپذیر از عوارض گرمای محیط است. در حالت سرد شدن محیط، دمای پوست نیز کاهش یافته و بتدریج و متناسب باکاهش دمای محیط ابتدا احساس سرما، لرزیدن، احتیاج به پوشش، سپس از دست دادن قدرت تکلم(زیر29درجه دمای پوست) دست می دهد. در دمای زیر 25درجه سفت و سخت شدن اعضای بدن از عوارض کاهش دمای محیط است که بالاخره حداقل در حد کاهش تا 15درجه سانتیگراد دمای پوست امکان زندگی دوباره برای انسان وجود دارد. میزان تبادل حرارت بدن و محیط در جابجایی هوا40درصد، با تبخیر تا 30درصد و با تغییر تابش تا40 درصد می تواند تغییر کند. تبادل حرارت از طریق هدایت بسیار ناچیز است. در دمای 20تا 25درجه سانتیگراد میزان رطوبت هوا تقریبا تاثیری بر انسان نداشته ورطوبت نسبی بین20تا 85 درصد عملا غیر قابل احساس است. در چنین وضعیت گرمایی تنها وقتی هواتقریبا اشباع شده است رطوبت زیاد و تر بودن آن احساس می شود. در دمای بیش از 25درجه سانتیگراد تاثیر رطوبت هوا برانسان به مرور قابل توجه می شود، به خصوص تاثیر آن بر رطوبت و دمای پوست و درجه حرارت های بالاتر بر میزان عرق وتبخیر آن. هوای گرم ومرطوب (شرجی) بدلیل جلوگیری از تعرق وتبخیر پوست باعث ناراحتی شده و هوای گرم وخشک نیز باعث خشکی لبها و مخاط تنفسی گردیده و بدین طریق ناراحتی ایجاد می نماید. عامل دیگری که در میزان تاثیر رطوبت هوا بربدن اثر می گذارد جریان هوا یا باد است. دریک درجه حرارت ثابت افزایش سرعت باد، میزان مجاز وقابل قبول رطوبت نسبی هوا را افزایش می دهد. ترکیب عوامل ذکرشده بر انسان تاثیر گذاشته و با آسایش فیزیکی او رابطه برقرار می سازد. نسبت بین درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در تعیین احساس آسایش انسان تاثیر دارد. در فضای داخلی انسانها در دمای 21تا 26درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 30تا60 درصداز نظر فیزیکی راحت هستند. اگر حدود تغییرات ارقام رطوبت نسبی و درجه حرارت را به ترتیبدر محورافقی وعمودی مشخص کرده ترسیم نمائیم محدوده ای بدست می آید که اصطلاحا این منطقه را منطقه آسایش می گویند که در آن انسان احساس آسایش می کند. در روش “اولگی” دمای 1/21- تا 8/27درجه سانتیگراد برای تابستان دمای 20تا4/24درجه سانتیگراد برای زمستان و رطوبت نسبی 30تا 65 درصد را به عنوان شرایط مطلوب پیشنهاد نموده است. تاثیر آفتاب دو اثر بیولوژیکی وحرارتی برانسان می گذاردکه اثر بیولوژیکی آن نتیجه تابش اشعه ماوراءبنفش و اثر حرارتی آن نتیجه تابش اشعه مرئی و مادون قرمز بر بدن انسان است. در شرایطی که دمای هوا کمتر از 21درجه سانتیگراد است تابش آفتاب می تواند باعث گسترش منطقه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد سيستم، ترين، بيشتر Next Entries مقاله درمورد آسایش حرارتی، پوشش گیاهی، عناصر اقلیمی