مقاله درمورد دانلود همسان سازی، سطح تحصیلات، آزمون هوش وکسلر

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد شد.
ب)آزمون هوش وکسلر
دیوید وکسلر در دهه 1930 مطالعه تعدادی از آزمون‌های استاندارد را آغاز کرد. او معتقد بود که آزمون استنفورد- بینه بیش از حد به توان کلامی تکیه دارد و برای بزرگسالان مناسب نیست. به همین دلیل دست به ساختن آزمون تازه‌ای زد و برای ساختن مجموعه اولیه مقیاس خود،11خرده‌آزمون را انتخاب نمود. چند تا از خرده‌آزمون‌هایش را از بخش‌های مختلف آزمون تجدید نظر شده 1937 استنفورد – بینه گرفت. بقیه خرده‌ آزمون‌ها را از امتحانات گروهی ارتش،طراحی مکعب‌های کهس،آزمون ارتش آلفا،آزمون ارتش بتا،آزمون تکمیل تصاویر هیلی و آزمون پینتر- پاترسون گرفت. این خرده‌آزمون‌ها را با هم ترکیب کرد و در 1939 با عنوان مقیاس هوشی وکسلر-بلویو(Wechsler-Bellevue)منتشر ساخت. مقیاس اولیه وکسلر- بلویو برای بزرگسالان ساخته شده بود که شامل دو بخش بود: مقیاس کلامی و مقیاس عملکردی که علاوه بر نمره‌های جداگانه دارای نمره هوشبهر کلی نیز بود. اما در 1949 وکسلر،مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان(WISC-R)را تدوین کرد به طوری که با این آزمون،هوش کودکان از 5 سال به بالا با همان روش بزرگسالان سنجیده می‌شد. آخرین فرم تجدید نظر شده آزمون وکسلر در 1981 منتشر شد.
خرده آزمون های وکسلر

مقیاس هوش کلامی
1- اطلاعات عمومی: این خرده‌ آزمون 29 ماده دارد که جنبه تخصصی یا تحصیلی ندارند. انتظار می‌رود که هر فرد بزرگسال بهنجار بتواند به آن‌ها پاسخ‌های درست بدهد. با این خرده‌ آزمون دامنه دانش و اطلاعات عمومی آزمودنی اندازه‌گیری می‌شود. گر چه سوال‌ های این مقیاس برای اندازه‌گیری اطلاعات عمومی ساخته شده‌اند. اما میزان کنجکاوی،علاقه به کسب اطلاعات و عامل فرهنگی ممکن است در نمرهاین خرده‌آزمون تأثیر بگذارد.
2- حافظه ارقام: آزمایش‌کننده فهرستی از ارقام از سه تا نه‌ تایی را با آرامش و با صدای بلند می‌خواند و آزمودنی پس از گوش دادن به هر فهرست باید به همان ترتیب آن‌ها را بازگو کند. این آزمون که یکی از متداول‌ترین شاخص هوش است،مستلزم آن است که آزمودنی بعضی از فهرست‌های ارقام خوانده ‌شده را به همان ترتیب و بعضی دیگر را به صورت وارونه بازگو کند. در حالت اول،حافظه برای ارقام مستقیم و در حالت دوم، حافظه برای ارقام وارونه اندازه‌گیری می‌شود. این خرده‌آزمون،حافظه شنیداری کوتاه‌ مدت را اندازه‌گیری می‌کند. اما باید دانست میزان دقت و تمرکز و یا حواس‌پرتی و اضطراب آزمودنی نمره او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
3- گنجینه لغات: فهرستی از 35 کلمه به صورت شفاهی و کتبی به آزمودنی ارایه می‌شود و او باید آنها را تعریف کند و یا معنای آنها را توضیح دهد. این آزمون یکی از شاخص‌های مهم هوش به شمار می‌رود،از عامل اضطراب و حواس‌پرتی و اختلال‌ های عاطفی کمتر تأثیر می‌پذیرد.
4- محاسبات: این خـرده‌ آزمون شامل 14 مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می‌توان آنها را حـل کرد. این خرده ‌آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می‌شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال مورد سنجش قرار می‌گیرند.
5- درک و فهم: این آزمون 16 ماده دارد که سـوال‌های آن به صورت باز – پاسخ تدوین شده‌اند. این سوال‌ها سه دسته‌اند. در نوع اول آزمودنی در موقعیتی قرار داده می‌شود و او باید بگوید که در آن موقعیت چه کاری باید انجام دهد. مثال : اگر یک شخص زخمی را که در خیابان افتاده است ببینید، چه کار می‌کنید ؟ و در نوع دوم آزمودنی باید برای بعضی قواعد یا پدیده‌ها دلیل بیاورد. مثال: چرا مردگان را دفن می‌کنند؟ و در نوع سوم باید معنای ضرب‌المثلی را بیان کند. با این آزمون عمدتاً عقل سلیم،سطح درک و بینش آزمودنی سنجیده می‌شود.

6- شباهت‌ها:این آزمون 14 سوال باز- پاسخ دارد که در هرسوال آزمودنی باید شباهت موجود بین دو چیز را بیان کند. این آزمون بیشتر درک روابط و تفکر انتزاعی را اندازه‌گیری می‌کند.
مقیاس هوش عملی
1- تکمیل تصاویر: این آزمون شامل 20 کارت است. در هر کارت تصویری دیده می‌شود که یک بخش مهم آن حذف شده است. آزمودنی باید بگوید کدام بخش تصویر حذف شده است. زمان پاسخ دادن به هر سوال 20 ثانیه است.
2- تنظیم تصاویر: این آزمون شامل 10 مجموعه کارت های از سه تا شش‌تایی است. هر دسته از کارت‌ ها به طور نامرتب به آزمودنی ارایه می‌شود،او باید آنها را به گونه‌ای منظم و مرتب کنار هم بگذارد تا داستانی را نشان دهد. این خرده‌آزمون توانایی آزمودنی را در توجه به اجزای مربوط و مناسب، برنامه‌ریزی دقیق و درک روابط علت و معلول و استدلال کلامی اندازه‌گیری می‌کند.
3- طراحی با مکعب‌ها: ابزارهای این آزمون شامل 12 مکعب چوبی با ابعاد 5/2 سانتی‌متر است. بعضی از رویه‌های مکعب‌ها سفید،بعضی قرمز و بعضی رویه‌ها نیمی قرمز و نیمی دیگر سفید است. علاوه بر این،9 کارت وجود دارد که طرح‌های هندسی به رنگ‌های سفید و قرمز روی آنها کشیده شده است. آزمودنی باید با استفاده از 4 تا 10 مکعب آنها را طوری کنار هم بچیند که هر بار یکی از طرح‌های روی کارت‌ها را بسازد. به نظر رپاپورت(Rapaport)با این آزمون استدلال،درک روابط فضایی، هماهنگی بینایی حرکتی، مفهوم‌سازی غیرکلامی و تفکر انتزاعی اندازه‌گیری می‌شود.
4- الحاق قطعات: این خرده ‌آزمون از چهار قطعه مقوای ضخیم که هر یک نشانگر تصویر یک شئ نا آشناست و به قطعه‌های مختلف بریده شده‌اند،تشکیل شده است. آزمایش‌کننده هر بار قطعه‌های یکی از تصاویر را به طور نامرتب به آزمودنی ارایه می‌دهد و او باید در محدوده زمانی تعیین‌شده قطعه‌ها را طوری کنار هم قرار دهد که شئ مورد نظر ساخته شود. با این آزمون،توانایی آزمودنی در درک رابطه جزء وکل سنجیده می‌شود.
5- نماد ارقام: این آزمون در اصل یک آزمون رمزگردانی است و یکی از انواع قدیمی‌ترین و دقیق‌ترین آزمون‌های روانی است. در این آزمون،آزمودنی باید رمز هر عدد را مطابق الگوی داده شده روی برگ خاصی ثبت کند. پس از یک تمرین کوتاه روی چند نمونه 90 ثانیه به آزمودنی فرصت داده می‌شود تا هر اندازه که می‌تواند رمز یا نماد مربوط به اعداد را در فرمی که در اختیارش گذاشته شده است وارد کند. این خرده‌ آزمون عواملی مانند توانایی یادگیری تکالیف نا آشنا، چابکی بینایی حرکتی، پشتکار و سرعت عمل را اندازه‌گیری می‌کند.
مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر برای کودکان
مقیاس هوش کودکان در سال 1972 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس،هوش کودکان گروه‌های سنی 6 سال تا 16 سال و 11 ماه و 30 روز را اندازه‌گیری می‌کند. این مقیاس از 12 خرده‌آزمون تشکیل شده است. مقیاس کلامی کودکان شامل خرده‌آزمون‌های اطلاعات عمومی،درک و فهم،محاسبات،شباهت‌ها،خزانه لغات و حافظه اعداد می‌باشد و مقیاس عملی کودکان شامل خرده ‌آزمون‌های تکمیل تصاویر،تنظیم تصاویر،طراحی با مکعب‌ها،الحاق قطعات،رمزگردانی(که همتای رمزهای عددی بزرگسالان است)و مازها می‌باشد. در مقیاس هوش وکسلر کودکان، خرده‌آزمون‌های حافظه عددی و مازها به عنوان آزمون‌های تکمیلی به حساب آمده است. اگر آزماینده وقت کافی در اختیار داشته باشد می‌تواند آنها را اضافه کند یا اگر به نتیجه یک آزمون بنا به عللی اعتماد نکند، می‌تواند آنها را به عنوان یک آزمون جانشین مورد استفاده قرار دهد.
مقياس تجديد نظر شده وكسلر كودكان از اعتبار بسيار بالايي برخوردار است. متوسط همساني دروني گزارش شده برابر 96% براي كلي، 94% براي مقياس كلامي و 90 % براي مقياس عملي بوده است. ضرايب اعتبار متوسط براي خرده آزمون هاي كلامي بين 77% تا 86%(با ميانه 80%)در حالي كه براي خرده آزمون هاي عملي اندكي پايين تر و بين 76% تا 85%(با ميانه 72%)بوده است. اعتبار بازآزمايي براي سه مقياس كاملاً بالا براي مقياس كلي 95%،مقياس كلامي 93% ومقياس عملي 90% گزارش شده است(نيكخو،پاشا شريفي،1375).

روايي اين آزمون كه توسط ستلر(1988)گزارش شده عبارتند از:
همبستگي با تجديد نظر چهارم استنفورد بينه(78%)،K-ABC(70%)،آزمون هاي گروهي هوشي(66%)،WRAT(59%-52%)،آزمون پيشرفت تحصيلي فردي پي بادي(71%)و نمره هاي كلاسي (39%). بدين ترتيب با اعتبار و روايي بالا ي گزارش شده آزمون هوش وكسلر،مي تواند متغير هاي مناسب را در زندگي آزمودني پيش بيني كند و بر يك چهارچوب درست و دقيق مفهومي استوار است(نيكخو،پاشا شريفي،1375).
پژوهشگر با مطالعۀ پيشينه تحقيق در ايران و خارج از كشور هوش را به عنوان متغيري تأثير گذار در همه ی پژوهش ها ديده است بنابراين به كنترل آن خواهد پرداخت و از آزمون هوش وكسلر كودكان براي اندازه گيري آن استفاده خواهد نمود.
فردوسي(1380)در پژوهش خود با عنوان مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موسيقي آموخته و موسيقي نياموخته براي اندازه گيري هوش ازآزمون هوش وكسلر استفاده نموده است.
رضايي(1380)در پژوهش خود با عنوان مقـايسه توانايي استـدلال فضـايي و پيشرفت رياضي دانش آموزان موسيقي آموخته و نياموخته، هوش راكنترل نموده و براي اندازه گيري آن از آزمون هوش وكسلر استفاده نموده است.
تمامي صاحب نظران حيطه آزمون هاي رواني اين آزمون را در زمره ی معتبرترين و پر استفاده ترين آزمون هاي هوشي مي دانند و در تمامي جداول مربوط به ده آزمون معتبر روان شناسي
(TopTen)همواره نام اين آزمون قيد شده است(لطفعلي زاده،1385؛ نقل ازرضايي،1388).

3- فرم حاوی اطلاعات دموگرافیک
این فرم که توسط والدین تکمیل میگردد،جهت همسان سازی دو گروه موسیقی آموخته و نیاموخته مورد استفاده قرارگرفت. دراین پرسشنامه از سؤالات ذیل استفاده شد: مشخصات کامل دانش آموزان(تعداد خواهروبرادر،نام آموزشگاه موسیقی،مدت آموزش موسیقی ونوع ساز).
سطح تحصیلات پدر ومادر(بصورت 5گزینه از زیردیپلم تا کارشناسی ارشدوبالاتر).
شغل پدرومادر(شامل گزینه های کارمند،کارگر،معلم،آزاد،بیکارومادر،خانه دار).
درآمد ماهیانه خانواده:(شامل 4گزینه،کمتراز500،000تومان تا بالاتراز1،500،000تومان).
3-6 .روش گرد آوري داده ها
1- فرم حاوی اطلاعات دموگرافیک:
این فرم که به وسیله ی والدین تکمیل میشود،جهت همسان سازی دو گروه دانش آموز موسیقی آموخته و نیاموخته مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ضمن تماس با والدین قبل از اجرای آزمونها ازآنها خواسته شد تا درجلسهای درمحیط مدرسه حضورداشته باشند،سپس توضیحات لازم درمورد پژوهش و هدفهای آن ارائه شده و پس ازکسب موافقت آنها برای شرکت فرزندانشان درآزمون،فرم به آنها داده شد تا آنرا تکمیل کنند.البته قابل ذکر است که فرمهای دانش آموزانی که سطح تحصیلات پدر و مادر آنها پایین تر از دیپلم و بالاتر از کارشناسی و نیز سطح درآمد اولیای آنها بیش از 2میلیون تومان در ماه بود،در جهت همتاسازی دو گروه حذف گردید.

2- ریون :
این آزمون جهت همتاسازی هر دو گروه نمونه برگزار گردید. بدین منظور با انجام این آزمون 50 کودک موسیقی آموخته و50 کودک موسیقی نیاموخته که نمره هوش کل آنها دردامنه 100 تا 125 باشد،به عنوان گروه نمونه انتخاب شد. براساس نمرات تراز شده به جدول مربوط به نمره هوش مراجعه شده و هوش دانشآموزان براساس سن تقویمی آنها از جدول استخراج شده و در صورت قرارگرفتن در دامنه فوق آزمون وکسلر انجام می گرفت.
3- خرده آزمون های آزمون هوش وکسلر:
این آزمون به صورت فردی توسط پژوهشگر در مدرسه در مکانی مناسب و آرام به طور انفرادی انجام شده است و به ترتیب زیر خرده آزمون ها اجرا شد.1- محاسبات عددی 2- حافظه ارقام
قبل از اجرای آزمون و در حین اجرای آن همواره حضور دراتاق راحت و آرام،رابطه دوستانه بین آزمونگر و کودک،چیدن وسایل مورد نیاز به صورت مرتب و وقت کافی برای اجرای کامل و راحت آزمون مورد توجه کامل قرار گرفت.
بعد از توضیح مناسب و لازم،سوالهاي خرده آزمونها پرسیده و زمان اجراي آزمون ثبت شد،اگر آزمودنی خستگی خود را

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت، سطح معنی داری، سطح تحصیلات