مقاله درمورد دانلود روسی، ، 291)، کنند.(اشتورمر،1390:

دانلود پایان نامه ارشد

اروپا موجودیتی است ستودنی که قطعا کسی از آن واهمه و ترس ندارد.80 درصد مردم روسیه به وجود احساسات مثبت در بین اروپاییان و اروپا اعتقاد دارند. البته روسها هنوز برای اصالت آسیایی خود اعتبار قائل اند. 50 درصد روس ها خود را اروپایی نمی دانند و معتقداند روسیه هرگز اروپایی نبوده است. این گروه از مردم روسیه به سنت های روسی و ارزشهای روسی خود می بالند. اروپا و به ویژه کشورهای اروپایی در نظر روسها اونقدر کوچک هستند که نمی توانند وجهه یک دشمن را داشته باشند و نقش دشمن را بازی کنند.(اشتورمر،1390: 291)

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود قفقاز جنوبی، ایالات متحده، نفت و گاز، جهانی سازی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد وکالت در طلاق، وکالت مطلق، نکاح و طلاق، حقوق فرانسه