مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، بهره مندی، اسناد بین الملل، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

سرزمين هاي خود به كار گيرند.
ماده پنجاه بند 1 اشاره دارد «همه جمعیتهای زبانی حق دارند که زبانشان از جایگاهی ممتاز در تبلیغات٬ آگهی ها٬ تابلوها٬ علائم و نشانگاههای بیرونی و به عنوان یک کل در چهره کشور برخوردار باشد.»76 در اين ماده نيز به به كاربرد زبان مادري يا نياخاكي، حتي در تبليغات آگهي ها و اعلاميه ها اشاره كرده و به افراد انساني اين اجازه داده مي شود تا از زبان مادري خود در اين موارد استفاده كنند.
و در ملاحظات نهايي اين اعلاميه بيان شده است كه نخست مقامات دولتی میباید تمام گامهای لازم برای تحقق و جاری شدن حقوق مندرجه در این اعلامیه را در محدوده حوزه صلاحیتهای خویش بردارند.به طور مشخص تر٬ برای تشویق نمودن تحقق حقوق زبانی جمعیتهایی که آشکارا از جنبه منابع مالی در مضیقه میباشند٬ میبایست منابع مالی بین المللی تدارک دیده شوند. بنابراین٬مقامات دولتی می بایست حمایت لازمه برای استانداردیزه شدن٬ ترجمه٬ آموخته شدن و استفاده از زبانهای جمعیتهای گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمایند.
و دوم اينكه مقامات عمومی می بایست مطلع شدن نهادهای رسمی٬ سازمانها و اشخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشی از این اعلامیه٬ تضمین و تامین نمایند
و سوم اينكه مقامات عمومی میبایست در پرتو سیستم قانونگذاری موجود٬ مجازاتهائی قابل اجراء برای هرگونه اخلال در حقوق زبانی تشریح شده در این بیانیه برپادارند.
اعلاميه حقوق زباني داراي 52 ماده است كه در باره استفاده و كاربرد زبان نياخاكي در زمينه هاي گوناگون زندگي افراد انساني اشاره شده اشت و اينكه زبان مادري يكي از اصول بنيادي افراد بشر است و دولتها و حكومت ها نبايد افراد بشر را از اين حق اوليه محروم كنند. (http://www.humanrights-iran.ir)

ل – سند كنوانسيون حمايت از ميراث معنوي77
يونسكو با اشاره به اسناد بين‌المللي موجود در مورد حقوق بشر و با عنايت به وابستگي متقابل ريشه‌دار ميان ميراث فرهنگي ناملموس و ميراث فرهنگي و طبيعي ملموس و با تاييد اين كه جوامع، به ويژه جوامع بومي، گروه‌ها و (در برخي موارد) افراد نقش مهمي در توليد، حراست، نگهداري وبازآفريني ناملموس ايفا كرده و بدين ترتيب به غناي تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري كمك مي‌كنند.
كنوانسيون حمايت از ميراث معنوي را در روز 17 اكتبر سال 2003 تصويب مي‌كند، و در فصل اول كه مربوط به مواد عمومي است بيان مي دارد:
ماده‌ي يك مقاصد كنوانسيون، را بيان مي دارد و در بند الف و ب اين كنوانسيون چنين اعلام مي كند«الف ـ حراست از ميراث فرهنگي ناملموس»78 در اين بند زبان مادري نيز از جمله ميراث فرهنگي محسوب مي شود همانگونه كه در ماده دو تعريفي از ميراث فرهنگي ناملموس ارائه داده است. زبان نياخاكي از اجداد افراد بشر به نسل هاي آينده به ارث رسيده است و بر اين افراد الزامي است تا از اين ميراث محافظت نمايند. «ب ـ تضمين احترام به ميراث فرهنگي ناملموس جوامع، گروه‌ها و افراد ذي‌ربط»79 در اين بند نيز دولتها را ملزم مي دارد تا تا از ميراث فرهنگي نا ملموس همه افراد انساني، گروه ها، و اقليت ها، را در قلمرو سرزميني خود محافظت نمايند.و احترام و تضمين حقوق همه اين افراد را از دولتها و حكومت ها خواستار است.
ماده‌ي دو نيز شامل تعاريف مي شود كه بند 1 ماده دو اعلام مي كند «1 ـ عبارت ميراث فرهنگي ناملموس به معناي اقدامات، نمايش‌ها، ابرازها، دانش، مهارت‌ها ـ و نيز وسايل، اشيا، مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط با آن‌هاست كه جوامع، گروه‌ها و در برخي موارد افراد، آن‌ها را به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي خود مي‌شناسند. اين ميراث فرهنگي ناملموس كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود، مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محيط، طبيعت و تاريخ آن‌ها مجددا خلق مي‌شود و حس هويت و استمرار را بر ايشان به ارمغان آورده و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري را ترويج مي‌كند. در اين كنوانسيون، فقط به آن قسم ميراث فرهنگي ناملموس توجه مي‌شود كه با اسناد بين‌المللي حقوق بشر، و نيز با ضرورت احترام متقابل ميان جوامع، گروه‌ها و افراد و لزوم توسعه‌ي پايدار منطبق باشد.»80در اين بند كه تعريف جامعي از ميراث فرهنگي ناملموس شده است، زبان مادري نيز شامل اين تعريف مي شود چرا كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود، در نمايش هاي افراد انساني زبان ارتباطي نقش اصلي را ايفا مي كند، و زبان مادري حس هويت را براي فرد به ارمغان مي آورد، و در تكامل شخصيت فرد، زبان مادري نقش مهمي را ايفا مي كند. و بند 2 ماده دو شامل ميراث فرهنگي ناملموس مي شود «الف ـ سنت‌ها و ابرازهاي شفاهي شامل زبان كه محلي براي ميراث فرهنگي ناملموس به شمار مي‌رود.»81 در اين بند نيز به طور مستقيم زبان مادري و محلي را از جمله ميراث فرهنگي ناملموس به شمار آورده است.
فصل دوم در باره تشكيلات كنوانسيون، فصل سوم درباره حراست از ميراث فرهنگي ناملموس در سطح ملي، فصل چهارم ـ حراست از ميراث فرهنگي ناملموس در سطح بين‌المللي، فصل پنجم ـ همكاري و كمك بين‌الملل، فصل ششم درباره صندوق ميراث فرهنگي ناملموس، فصل هفتم درباره گزارش‌ها، فصل هشتم درباره ماده انتقالي، فصل نهم ـ مواد نهايي است اين كنوانسيون بايد طبق ماده‌ي 102 منشور ملل متحد به تقاضاي دبيركل يونسكو در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود. و داراي 40 ماده است. و در نهايت اينكه سند كنوانسيون حمايت از ميراث معنوي همه دولت هاي امضا كننده اين سند را به حراست از ميراث معنوي و فرهنگي ناملموس همه افراد انساني، گروها، و اقليتها، در قلمرو سرزميني خود آن دولتها ملزم مي كند. و همانگونه كه اشاره شد زبان مادري از جمله ميراث معنوي و فرهنگي ناملموس است كه دولتهاي امضا كننده موظف به حفاظت و حمايت از اين ميراث در قلمرو سرزميني خود مي باشند(http://www.chn.ir)

گفتار سوم:مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر اسناد منطقه ای
1- اروپا
الف – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی82
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (پذیرفته شده در رم 4 نوامبر 1950 تاریخ لازم الاجرا شدن 3 سپتامبر 1953) (امیر ارجمند، 1385، 11)
ماده پنجم بند 2 این کنوانسیون اعلام می دارد «هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود.» با توجه به ماده ممکن است اگر کسی زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آشنا نیست یا زبان دیگری برای وی غیر قابل فهم نمی باشد باید آن فرد مترجم داشته باشد
ماده پنجم بند 3 این کنوانسیون در قسمت الف اعلام می دارد « اطلاع یافتن فوری و مفصل از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند.» هر فردی که دستگیر می شود باید فوری تفهیم اتهام شود. ولی نه به هر زبانی! به زبانی که آن فرد به آن آشناست یا آن زبان را بهتر از هر زبان دیگری درک میکند.
این کنوانسیون در ماده قسمت ه بیان میدارد «استفاده از خدمات رایگان مترجم، چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، نفهمد یا نتواند به آن زبان سخن بگوید» وجود مترجم را برای افرادی که به زبان دادگاه آشنایی کامل ندارند پیشنهاد می کند
این کنوانسیون در ماده 14 اعلام می دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، ثروت، تولد، یا وضعیت دیگری تامین شود» بهره مندی از حقوق مندرج در این ماده را بدون هیچ تبعیضی در بین همه انسان ها باید در نظر گرفته شود. طرفداران گفتمان عینی حقوق بشر بر این باورند که حق های جهان شمول ناشی از وحدت و اشتراک انسان ها در طبیعت انسانی است. یعنی در واقع اصل جهان شمولی هر گونه حق بشری از اصل برابری و اصل وحدت و یگانگی بشری مشتق شده است و همه انسان ها بدون توجه به قلمرو سرزمینی و یا دوره تاریخی از این حقوق برخوردارند. (ذاکریان، 1388،107)

ب- پروتکل شماره دوازده کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین
دولت های عضو شورای اروپا امظا کننده این سند با توجه به اصول بنیادینی که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون برابرند و محق به حمایت قانونی یکسان هستند، مصمم به اتخاذ تدابیر برای ترویج برابری همه اشخاص از طریق تضمین (اجرای) جمعی یک مصونیت عام از تبعیض از طریق کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و ازادی های بنیادین که در 4 نوامبر 1950 به امضا رسید (امیر ارجمند، 1385، 89)
ماده اول ماده اول این کنوانسیون که مربوط به منع عام تبعیض می باشد در بند 1 اعلام می دارد« بهره مندی از هر حق بدون تبعیض به هر دلیلی از جمله جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، منشا ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، اموال، ولادت یا وضعیت دیگر تضمین خواهد شد.» بر طبق این ماده بهره مندی از حق بر زبان مادری بدون هیچ گونه تبعیض از هر حیث تضمین خواهد شد.

ج – منشور اروپايي زبان هاي منطقه اي و اقليتها 83
كشورهاي عضو شوراي اروپا (منشور اروپايي زبان هاي منطقه اي و اقليتها) را براي براي رشد و حمايت از زبان هاي مناطق و اقليت هاي ملي امضا نموده اند، كه اين منشور داراي 23 ماده است كه در سال 1992 به تصويب رسيد، اين منشور شامل تعريف و مفاهيم زبان هاي ملي و محلي، تعهدات نسبت به زبان هاي منطقه اي و اقليتها، اجراي مفاد منشور در باره اقليتها، و مكانيسم هاي حمايتي براي حمايت از زبان هاي منطقه اي و اقدامات براي تقويت كاربرد زبان هاي مناطق و زبان هاي اقليت هاي ملي در زندگي اجتماعي و فرهنگي و اجراي مفاد منشور است. ادارات دادگستري در اروپا نيز برطبق بخش سوم همين منشور در(ماده 9) به كشورهاي عضو شوراي اروپا كه منشور حاضر را براي رشد و حمايت از زبان هاي مناطق و اقليت هاي ملي امضا نموده اند اعلام مي دارد كه «چناچه در دادگاه ها يكي از طرفين آن را در خواست كند دادرسي را به زبان هاي منطقه اي يا اقليت ها پيش ببرند يا تضمين كنند كه متهم اين حق را داشته باشد، زبان منطقه اي يا اقليت ملي خود را به كار ببرد و يا مراتب اين را فراهم آورند كه تقاضاها و اسناد و مدارك اثباتي، كتبي باشند يا شفاهي، صرفا به اين دليل كه آنها به يك زبان منطقه اي يا يك زبان اقليت ملي هستند، نامعتبر قلمداد نگردد، و يا در صورتي كه درخواست شود، مداركي كه با جريان دادگاهي مربوط هستند به زبان مربوطه ي منطقه اي يا اقليت ملي نوشته شوند، اگر لازم باشد از طريق به كار گيري مترجم، بدون اينكه اين كار خرجي براي طرفين نزاع در بر داشته باشد.»
نخستين كنوانسيون در مورد حقوق اقليت ها كه به دليل معاهده بودن جنبه الزام آور دارد «كنوانسيون پايه اي حمايت از اقليت هاي ملي شوراي اروپا» مصوب نوامبر 1994 است كه نخستين سند الزام آور و چند جانبه اي است كه تاكنون به حمايت از اقليت هاي قومي اختصاص يافته است بر اساس اين معاهده نيز حق كاربرد زبانهاي اقليت در زندگي خصوصيو عمو مي سلب ناپذير است (http://azrurmia.blogfa.com.)
در تابستان سال 1996 نیز (کمیساریای عالی اقلیت های ملی شورای اروپا) از (بنیاد روابط قومی) خواست تا توصیه نامه ای را با مشورت کارشناسان معروف بین المللی در خصوص حقوق زبانی اقلیت های ملی تهیه نماید. متخصصان مذکور که نیمی از آنان کارشناس حقوق بین الملل و نیمی دیگر از خبرگان مسایل آموزش زبان بودند؛ در گزارش خود بر این واقعیت تأکید نمودند که «زبان با هویت شخصی و جمعی انسان ها پیوند نزدیک دارد و ا ز نقش و کارکردی اساسی در ایجاد سازمان اجتماعی برخوردار است» ( (http://www.nasser-iran.com
منشوراقليت هاي ملي و بومي دراروپا84 با استناد به حقوق بشر وآزادي هاي پايه اي مندرج در اسناد بين المللي و با آگاهي بر ( توافق نامه كلي حمايت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود سازمان ملل متحد، سازمان ملل، مجمع عمومی، حقوق بشر Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق بشر، نسل زدایی، دادرسی عادلانه، اساسنامه رم