مقاله درمورد دانلود امام رضا (ع)، تسهیلات اعطایی، بخش های مختلف اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 6

چکیده
میزان موفقیت یک سازمان را با عملکرد آن می توان ارزیابی نمود. تحقیقات مختلفی در زمینه عملکرد سازمانی صورت گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد سازمان موثر بوده اند. در دنیای پر رقابت امروز عملکرد یک راهنمای ضروری برای هر سازمانی برای تحلیل سطح موفقیتش نسبت به سایر سازمانهای همرده خودش است. ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي در صندوق مهر امام رضا1 (ع) استان گيلان و مقايسه آن با ساير بانكهاي فعال استان گیلان یک وظیفه کاملا پیچیده است زیرا این ارزیابی می تواند راهنمای خوبی برای سازمان باشد ، تا سازمان در جهت موفقیت بیشتر گامهای موثرتری بردارد .
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و بر اساس هدف، از نوع علی – مقایسه ای است. اجرای تحیقی توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد .در این تحقیق به تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوانان می پردازیم و میزان موفقیت این تسهیلات را ارزیابی می نماییم و متغییر های قابل سنجش در این تحقیق اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی(روستایی)، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده گذاری(ضروری) و اشتغال جوانان می باشند. نمونه آماری در این تحقیق 220 نفر از مشتریان بهره برده از تسهیلات صندوق و متقاضیان جدید دریافت تسهیلات اعطایی که از سایر بانکها نیز تسهیلات دریافت کرده‎اند، می باشند. روش تحقیق به کار رفته توصیفی – تحلیلی است و ابزار پژوهش نیز پرسشنامهای است که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری می شود.برای تجزیه و تحلیل این یافته ها از آزمون تی استفاده گردید. این آزمون نشان می دهد که اعطای تسهیلات در بخشهای خدمات، ازدواج، سپرده گذاری و اشتغال جوانان با موفقیت روبرو شده اند .
کلمات کلیدی : تسهیلات اعطایی – صندوق مهر امام رضا –موفقیت – بانکداری اسلامی

1-1- مقدمه
از مصادیق از بین بردن فقر در جامعه اسلامی و بازتوزیع درآمدها، حجم قرض‌الحسنه و گسترش آن می‌باشد. در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده، از یک سو میزان تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بوده و از سوی دیگر نرخ تورم دو رقمی کشور سبب گردیده که بسياري از سپرده‌گذاران از جنبه خیرخواهانه و عام‌المنفعه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه به جنبه اقتصادی آن روی آورند. در همین راستا و به دليل ماهیت نظام بانکی کشور و لحاظ كردن موازین شرع اسلام می‌طلبد که بانک با هدفمند نمودن این منابع و تفکیک مشتریان، موجبات سود‌مندی نیازمندان واقعی را فراهم آورد. لذا پیاده‌سازی قرض‌الحسنه با برنامه‌های مدرن در اموری مشخص و با شروط خاص می‌‌تواند بستر مناسبی را برای تحقق صحيح بانكداري اسلامي در سيستم بانكي مهیا نماید. یکی از تفاوت‏های اساسی مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی، توجه خاص به نیازمندان، آسیب‏دیدگان و اقشار ضعیف جامعه است و برای تأمین نیازهای معیشتی آنان، راه‌کارهای انسانی و مناسب با شأن و کرامت انسان در نظر گرفته شده است. از جمله این راه‌كارها که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدی بوده، اعطای قرض بدون سود و به اصطلاح قرض حسن یا قرض‌الحسنه است به طوری که فرهنگ‌ غني‌ اسلامي‌ با برانگيختن‌ انگيزه‌هاي ‌معنوي‌ در صدد تنظيم ‌رفتارهاي ‌اقتصادي‌ درجهت‌ رفع‌ نيازهاي اجتماعي‌ برآمده است ( هدایتی ، 1373).
در اين‌ فرهنگ شايد قرض‌الحسنه‌ تنها موردي‌ است‌ كه‌ در مقام‌ پاداش‌ از صدقه‌ پيشي‌ مي‌گيرد؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايند:
شب‌ معراج‌ بر در‌ بهشت، اين‌ نوشته‌ را ديدم: صدقه‌ به‌ ده‌ برابر و قرض به‌ هجده‌ برابر پاداش‌ داده‌ مي‌شود (النجار وهمكاران، 1368).
در نظام بانکداری اسلامی بانک ها، با تکنیک هایی که دارند نیاز مشتریان خود را برآورده می کنند، یعنی مشتری پس از مراجعه به بانک مشکل وامی خود را عنوان نموده و در اینجاست که بانک آن نیاز مشتری را در قالب یکی از عقود تامین می کند و پس از بررسی از طریق کارشناسان و اخذ وثایق مورد قبول مبادرت به اعطای تسهیلات می نماید. یک بررسی دقیق تر و جزئی تر این است که عملکرد هر یک از عقود 12 گانه در بخش های مختلف اقتصادی نسبت به سایر بانکها مورد مقایسه قرار گیرد ولی از آنجایی که این مقایسه مستلزم زمان و گستردگی زیاد است، لذا دراین تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2- بیان مساله تحقیق
در این تحقیق تلاش بر این است، نشان داده شود که صندوق مهر امام رضا ( ع ) در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به متقاضیان در بخش های مختلف اقتصادی چه مقدار موفقیت داشته است و آنگاه عملکرد این صندوق با سایر بانک های فعال در استان مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا نهایتا نشان داده شود که موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانکها در سال های مورد مقایسه چگونه بوده است آگاهی از نتیجه عملکرد یک سازمان می تواند در روند عملیات آن سازمان در آینده موثر باشد به عبارت دیگر بازخورد یک عمل می تواند در چگونگی هدایت و رهبری آن عمل در سازمان موثر باشد .
این پژوهش بدان جهت حائز اهمیت است که با استفاده از آمار و اطلاعات و مقایسه عملکرد صندوق مهر رضا در یک دوره 7 ساله ( 91– 85 ) میتواند به سوال اصلی تحقیق پاسخ داد کهتسهیلاتاعطایی اشتغال جواناندرصندوق مهر امام رضا (ع) در مقایسه با سایر بانکهای فعال در استان از چه میزان موفقیتی برخوردار بوده است ؟
از آنجا که آثار تسهیلات اعتباری ارتباط مستقیم به بخش های اقتصادی دارد، لذا موفقیت بیشتر در اعطای تسهیلات به معنای توجه بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی کشور است، در نتیجه هدف نهایی صندوق مهر امام رضا کمک و مساعدت هر چه بیشتر به اقتصاد و رشد و شکوفایی آن است .جهت نیل به پاسخ اصلی می توان سوالهای زیر را مطرح کرد.
سوالهای تحقیق عبارتند از:
1- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
2- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش صنعت نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
3- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش مسکن نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
4- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش خدمات نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
5- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش ازدواج جوانان نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
6- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش سپرده گذاران نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
آگاهي از نتيجه عملكرد يك سازمان مي تواند در روند عمليات آن سازمان در آينده موثر باشد، به عبارت ديگر بازخورد يك عمل مي تواند در چگونگي هدايت و رهبري آن عمل در سازمان موثر باشد. اين پژوهش بدان جهت حائز اهميت است كه با استفاده از آمار و اطلاعات و مقايسه عملكرد صندوق در يك 7 ساله (91-85) مي توان اظهار نمود كه سيستم تسهيلات اعطايي در صندوق مهر امام رضا(ع) در مقايسه با ساير بانكهاي فعال استان از چه ميزان موفقيت برخوردار بوده است .
از آنجائيكه آثار تسهيلات اعتباري ارتباط مستقيم به بخشهاي اقتصادي دارد، لذا موفقيت بيشتر در اعطاي تسهيلات به معني توجه بيشتر به رشد و توسعه اقتصادي كشور است. بنابراين هدف نهايي صندوق كمك و مساعدت هر چه بيشتر به اقتصاد و رشد و شكوفايي کشور است.
بحث اشتغال جوانان در کشورمان در سالهای گذشته و پیشرو یکی از موضوعات مهم بوده است، و صندوق مهر امام رضا (ع) نیز یکی از ارگانهایی است که می کوشد تا با اعطای تسهیلات، زمینه را برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب مهیا نماید .
ضرورت انجام این تحقیق برای صندوق مهر امام رضا (ع) از آن بابت دارای اهمیت است که، آنها بازخورد تسهیلاتی را که طی این سالها به متقاضیان خود اعطا کرده اند را مورد ارزیابی قرار می دهند تا از این طریق میزان موفقیت کسب شده تسهیلات اعطایی را بسنجند.البته این موفقیت عوامل مختلفی را در بر دارد و فقط صرف اعطای تسهیلات نمی باشد. بلکه به عواملی از قبیل طرح انتخابی متقاضی و تلاش و پشتکاراو نیز مربوط می شود.با توجه به اهمیت و ضرورت این موضاعات، صندوق مهر امام رضا کارشناسانی برای بررسی طرحهای پیشنهادی متقاضیان در اختیار دارد تا کار اعطای تسهیلات به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.

1-4- چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهش گر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده اند نظریه پردازی می کند. چهار چوب نظری تحقیق نباید صحبت پژوهش گر باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات می گیرد، در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد پژوهش گر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. ایجاد چهارچوب نظری در تکمیل درک پژوهش گر از دو مساله به فرضیه سازی و آزمون آنها کمک می کند، چهارچوب نظری یک شبکه منطقی توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغییرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده در بررسی موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی، 1383). برای مدل تحقیق یا از مدل استاندارد استفاده می شود یا با استفاده از مدل ها و دیدگاههای دیگر دانشمندان و نظریه پردازان به ارایه مدل پرداخته خواهد شد .
چهار چوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چهار چوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیر ها را روشن می کند. همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد. یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، 1385). در این راستا ادبیات اخیر نشان می دهد که در یک سازمان، ارزیابی موفقیت چندان ساده نیست. محققین مختلف برای سنجش میزان موفقیت سازمانها از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ وجه رویه ثابت و استانداردی در این زمینه دیده نمی شود .در این تحقیق از مدل علی استفاده شده است تا به تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی که در ساختار تعاملی با یکدیگر قرار گرفته اند پرداخته شود.
در تحقیق حاضر از مولفه های ارزیابی تسهیلات اعطایی در بخشهای کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات ، ازدواج، سپرده گذاری ، اشتغال جوانان جهت سنجش میزان موفقیت صندوق مهر امام رضا(ع) استفاده شد .

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق آن است که آزمون شود صندوق مهر امام رضا ( ع ) استان در اعطای تسهیلات اشتغال جوانان خود نسبت به سایر بانک های استان از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است .
هدف نهایی عام صندوق مهر امام رضا ( ع ) کمک و مساعدت هر چه بیشتر به متقاضیان خود برای ایجاد یک اشتغال دائمی، گسترش فعالیتهای خود و … می باشد و هدف کلان آنها نیز کمک به اقتصاد و رشد و شکوفایی کشور است که اهمیت تحقیق به دو هدف درون سازمانی و برون سازمانی استوار گردیده است .
اگر نتيجه تحقيق منفي باشد يعني فرضيه آزمون نشود صندوق مهر امام رضا (ع) بايد چاره انديشي براي اصلاح و بهبود سازمان خود تلاش كند و روند تسهيلات اعطايي خود را بهبود بخشد.
ولی اگر نتیجه تحقیق مثبت گردد یعنی فرضیه ها آزمون شود و سیستم صندوق مهر امام رضا ( ع ) باید با طرح ریزی، برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت و کنترل و مدیریت بهتر و مفیدتر بتواند گامهای مهمتر و موثرتری در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه بردارد و انتفاع بیشتر به جامعه برساند .در این راستا اهداف فرعی وجود دار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عقل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اصل موضوع، علم اقتصاد