مقاله درمورد حجاب و عفاف، نهاد خانواده، نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

جمعآوري اسپيكرها به منظور جلوگيري از استماع موسيقي‌هاي غير مجاز
معاونت حقوقي و امور مجلس:
ارائه راهكار در اين خصوص بر عهده معاونتهاي اجرائي است و تكليفي متوجه اين معاونت نميباشد. اما اين معاونت نيز متعاقب ارائه طرح “مد و لباس” از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پيشنهاداتي را در كميسيون فرهنگي مطرح نموده است.
معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1ـ نظارت و بازبيني آثار از طريق شوراهاي صدور مجوز نمايش عمومي و خانگي
2ـ حمايت از نگارش فيلمنامه حول شخصيت حضرت خديجه كبري و نرگس خاتون
3ـ عدم موافقت با صدور مجوز نمايش تعدادي از آثار ويديويي و سينمايي و ابلاغ اصلاحات به آنها
4ـ تفاهم نامه همكاري با شبكههاي تلويزيوني از جمله شبكه اول سيما براي توليد آثار ارزشي و مرتبط با پيامبر (ص)
5ـ حمايت از جشنوارههايي چون رويش، رحمت، زنان
6ـ اعلام آمادگي مؤسسات تابعه معاونت سينمايي براي عقد تفاهم نامه با مركز مشاركت و خانواده نهاد رياست جمهوري
7ـ حمايت از تشكلهاي صنفي، تعبيه شوراي صيانت در خانه سينما
8ـ عضويت يك خانم هنرمند و متعهد در شوراي بازبيني آثار نمايش خانگي
9ـ توليد فيلم مستند بلند “تيارا” با موضوع پوشش و حجاب اسلامي
10ـ توجيه شركت كنندگان و كارگردانان در حين دريافت پروانه ساخت و در صورت ضرورت اصلاح نماها و پلانها
11ـ از طريق حمايت از جشنواره خاص فيلم زنان كه از امسال با نام پروين اعتصامي برگزار خواهد شد.
12ـ در صورت دستيابي نهادهاي مسؤول به الگوي تازه لباس اسلامي ـ ملي با استفاده از ظرفيتهاي مزبور براي ترويج آن تلاش خواهد شد.
13ـ همكاري و هماهنگي با ادارهكل نظارت به اماكن ناجا در انجام مأموريت فوق
دفتر وزارتي:
با عنايت به ابلاغ راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به جايگاه تشكيلاتي اين دفتر و حساسيت ويژه در اين زمينه، مواردي از قبيل عدم استفاده از كاركنان خانم در تصدي مشاغلي چون مسئول دفتر، تفكيك اتاقهاي همكاران خانم و آقا، رعايت پوشش مناسب توسط همكاران خانم و آقا و… همواره مورد توجه بوده و رعايت ميشود و علاوه بر آن هماهنگي و نظارت بر انجام مكاتبات مربوط به موضوع و نظارت بر برگزاري جلسات شوراي فرهنگ عمومي با موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دفتر وزارتي از ساير اقدامات حوزه وزارتي در اين ارتباط است.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات:
اخيراً در پژوهشگاه گروه مطالعات نهاد خانواده تشكيل شده و موضوع از مسير اين گروه پيگيري مي‌شود.
سازمان چاپ و انتشارات:
1ـ تشكيل كميته اجرايي با حضور مديران و كارشناسان مربوطه در سازمان.
2ـ پيگيري تدوين و انتشار كتب مرتبط با موضوع حجاب و عفاف.
3ـ تشكيل مرتب جلسات كميته مذكور و اخذ تصميم در مورد روش‌هاي اجرا.
4ـ انجام تبليغات داخلي وبرگزاري مراسم بمنظور احياء ارزشهاي فرهنگي حجاب و عفاف.
5ـ از زمان علام طرح حجاب و عفاف، اعضاي كميته اجرايي سه جلسه براي دستيابي به روشهاي مؤثر برگزار كردهاند.
6ـ در جلسات ياد شده طرحهايي تصويب و به اجرا رسيده كه عبارتند از:
الف) تصويب و اجراي طرح سبك پوشش خواهران منطبق با عرف وزارتخانه متبوع شامل: نوع مقنعه، مانتو، جوراب، كفش و رنگ البسه
ب) برگزاري مراسم ويژه در روز زن به پاس ارج نهادن و توجه بخشيدن به زندگي و رفتار حضرت فاطمه زهرا (س) با هدف الگوسازي اعمال فردي و اجتماعي ايشان، بدين منظور مراسم سخنراني و مداحي در تاريخ 25 تيرماه در نمازخانه سازمان اجرا و هدايايي به رسم يادبود به خواهران همكار در سازمان اهدا گرديد.
7ـ از آنجا كه سازمان وظيفه مهيا كردن براي تدوين و چاپ كتاب را برعهده دارد، به سركار خانم دكتر محمدزاده، استاد دانشگاه سفارش تأليف كتابي در زمينه حجاب و فلسفه آن داده شده است. همچنين مشغول مذاكره با اساتيد ديگر در اين زمينه هستيم.
8ـ انتشار كتاب زن در انديشه اسلامي تأليف حجتالاسلام والمسلمين مهدي مهريزي
سازمان اوقاف و امور خيريه:
1ـ صدور بخشنامه به بقاع متبركه سراسر كشور درخصوص لزوم استفاده بانوان زائر از چادر به هنگام مراجعه به امامزادگان جهت زيارت.
2ـ تأكيد بر نظارت مديران بر رعايت حجاب توسط كاركنان و ابلاغ آن در دو گردهمايي سراسري مديران كشور و نيز جلسات شوراي معاونان و مديران ستادي.
3ـ توصيه اكيد به مديران ستادي بر توجه به رعايت حجاب توسط كاركنان با ارائه تذكر شفاهي، نظارت مستمر و نهايتاً برخورد قانوني.
بديهي است كه اين سازمان اقدامات ارشادي اعم از برگزاري جلسات اخلاق، مراسم زيارت عاشورا و كلاسهاي عقيدتي و تقويت اقامه نماز جماعت و جلسات قرآني را كه ميتواند درتوسعه فرهنگ غني اسلام از جمله گسترش فرهنگ عفاف نقش بسزايي داشته باشد را در اولويت برنامههاي خود دارد.
سازمان حج و زيارت:
با بهرهمندي از “راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” بخشي از تذكرات به زايران حج و عمره به مسايل مربوط به حجاب اختصاص يافته و علاوه بر آن جزوات تحت عنوان (عطر عفاف) چاپ و در اختيار زايران قرار گرفته است.
امسال براي نخستين بار سه الگوي لباسي طراحي شده كه به تأييد بخشهاي ذيربط رسيده است، در اختيار ستاد عمرههاي دانشآموزي و دانشجويي قرار گرفته و آنها نيز همت كرده وبراي همه دانش‌آموزان و دانشجويان عمرهگذار با استفاده از اين الگوها لباس تهيه كردهاند.
قرار است انشاءالله اين الگوها در عمره سال آينده در اختيار همه كارگزاران زيارتي قرار گيرد و همه خواهران معتمر از آن بهرهمند شوند.

2-2-4-4-3-4- اقدامات سال 1386
گزارش اقدامات مربوط به بند (1) مصوبه:
1- نظارت دقيق بر حفظ شؤونات اسلامي و حجاب در بازبيني نمايش‌ها و رعايت موارد توسط كارگردانان و گروه تحت نظارت در هنگام اجراي نمايش. (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
2- كنترل و بازبيني فيلم نمايش‌هاي متقاضي شركت در جشنواره‌هاي بين‌المللي جهت حفظ موازين و شؤونات. (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
3-تذكر كتبي به نشريات در رابطه با چاپ تصاوير نامناسب و عبارات مغاير با شئونات اسلامي (معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني)
4-نظارت و بازبيني آثار از طريق شوراهاي صدور مجوز نمايش عمومي و خانگي (معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري)
5-حمايت از نگارش فيلمنامه حول شخصيت حضرت خديجه كبري و نرگس خاتون (معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري)
6-توجيه شركت كنندگان و كارگردانان در حين دريافت پروانه ساخت و در صورت ضرورت اصلاح نماها و پلانها (معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري)
7-همكاري و هماهنگي با ادارهكل نظارت به اماكن ناجا (معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري)
گزارش اقدامات در مورد بند (2) مصوبه:
1- آمادگي كامل درخصوص حمايتهاي معنوي از طرح عفاف و حجاب مانند تسريع در صدور مجوز جهت توليد آثار فرهنگي مرتبط (دفتر امور موسيقي معاونت هنري)
2- حمايت از آثار موسيقايي متناسب با موضوع طرح عفاف و حجاب (معاونت هنري)
3- تشكيل كميته ويژه در دفتر هنرهاي تجسمي به منظور ساماندهي طراحان لباس و پارچه و هدايت موضوع در مسير تخصصي و مطابق با اهداف طرح عفاف و حجاب و كمكهاي يارانهاي به انجمنهاي طراحي لباس و پوشاك (دفتر امور هنرهاي تجسمي)
4- مساعدت و حمايت از نمايش‌هايي با مضامين ملي – اسلامي جهت اجرا در سطح تهران و شهرستان‌ها. (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
5- حمايت از توليدات نمايشي در استانها با مضامين فرهنگ عفاف و حجاب و گسترش آن در بين اقشار مردم كشور (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
6- حمايت از نويسندگان جوان در حوزه نمايش با توليدات و مضامين گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و چاپ آثار مورد نظر از سوي ادارهكل هنرهاي نمايشي (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
7- حمايت از آثار نمايشي با مضامين فرهنگ عفاف و حجاب در اجراهاي عمومي تالارهاي تحت پوشش ادارهكل هنرهاي نمايشي (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
8- اهداء جوايز نفيس از سوي ادارهكل هنرهاي نمايشي و حمايت مضاعف به منظور گسترش فرهنگ عفاف به آثار توليد شده با مضامين مورد نظر در بيست و پنجمين جشنواره تئاتر فجر (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
9- ايجاد فضا و بستر مناسب آثار نمايشي استاني جهت اجراي نمايشهاي توليد شده با مضامين مورد نظر در تالارهاي تحت پوشش در تهران (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
10- حمايت و مشاركت در توليد و اهداء جوايز نفيس به آثار نمايشي شركت كننده در چهارمين همايش عاشورايي كشور (دفتر امور هنرهاي نمايشي)
پيگيري تدوين و انتشار كتب مرتبط با موضوع حجاب و عفاف. (سازمان چاپ و انتشارات)
11- از آنجا كه سازمان وظيفه مهيا كردن براي تدوين و چاپ كتاب را برعهده دارد، به سركار خانم دكتر محمدزاده، استاد دانشگاه سفارش تأليف كتابي در زمينه حجاب و فلسفه آن داده شده است. همچنين مشغول مذاكره با اساتيد ديگر در اين زمينه هستيم. (سازمان چاپ و انتشارات)
12ـ انتشار كتاب زن در انديشه اسلامي تأليف حجتالاسلام والمسلمين مهدي مهريزي (سازمان چاپ و انتشارات)
گزارش اقدامات در مورد بند (3) مصوبه:
1- عدم موافقت با صدور مجوز نمايش تعدادي از آثار ويديويي و سينمايي و ابلاغ اصلاحات به آنها (معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري)
2- اجراي 96 طرح مبارزه با بدحجابي شامل :
ـ 53490 نفر مورد تذكر و ارشاد.
ـ 1966 نفر دستگير.
ـ 1630 نفر پس از مشاوره با اخذ تعهد آزاد.
گزارش اقدامات در مورد بند (4) مصوبه:
1- نصب پلاكاردهاي تشويقي براي حفظ حجاب فرهنگسراي نياوران
اهدا كارت پستال‌‌هايي با مضمون اهميت رعايت شؤون اسلامي فرهنگسراي نياوران
2- الزامهنرمندانيكه درفرهنگسرابرنامهاي دارندبهحفظ پوشش اسلاميفرهنگسراي نياوران
3- در طراحي و آماده سازي با عنوان طرح ملي حضور هنرمندان در طراحي لباس و مد و پارچه و برنامه‌هاي متنوعي را در حال اجرا داريم. دفتر امور هنرهاي تجسمي
4- ساخت تنديس و سرديس و معرفي مادران نمونه و توجه به همكاران محترم زن در سازمانها كه با اهدا جوايز و لوح و درجه و نشان‌هاي مختلف پيشنهاد مي‌گردد دفتر امور هنرهاي تجسمي
5- طراحي و بيلبوردهاي شهري با موضوع عفاف دفتر امور هنرهاي تجسمي
طرح قرآن آئينه و زن مسلمان براي معرفي ويژگي‌هاي مضمون زناني كه در قرآن از آنها ياد شده است چون آسيه و حضرت مريم و حضرت فاطمه (س) دفتر امور هنرهاي تجسمي
6- انتشار تمبر ويژه فرهنگ عفاف دفتر امور هنرهاي تجسمي
توليد فيلم مستند بلند “تيارا” با موضوع پوشش و حجاب اسلامي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري
7- انجام تبليغات داخلي وبرگزاري مراسم به منظور احياء ارزشهاي فرهنگي حجاب و عفاف. سازمان چاپ و انتشارات
8- براي نخستين بار سه الگوي لباسي طراحي شده كه به تأييد بخشهاي ذيربط رسيده است، در اختيار ستاد عمرههاي دانشآموزي و دانشجويي قرار گرفته و آنها نيز همت كرده وبراي همه دانشآموزان و دانشجويان عمرهگذار بااستفاده از اين الگوها لباس تهيهكردهاند. سازمان حج و زيارت
برگزاري مراسم ويژه در روز زن به پاس ارج نهادن و توجه بخشيدن به زندگي و رفتار حضرت فاطمه زهرا (س) با هدف الگوسازي اعمال فردي و اجتماعي ايشان، بدين منظور مراسم سخنراني و مداحي در تاريخ 25 تيرماه در نمازخانه سازمان اجرا و هدايايي به رسم يادبود به خواهران همكار در سازمان اهدا گرديد. سازمان چاپ و انتشارات
9- معرفي زنان معاصر ايران بعنوان زن الگو در جهان در بخش هنر – علم – تربيت و مجموعه ارزش‌هاي آن
گزارش اقدامات در مورد بند (5) مصوبه:
1- تفاهم نامه همكاري با شبكههاي تلويزيوني از جمله شبكه اول سيما براي توليد آثار ارزشي و مرتبط با پيامبر (ص) (معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري)
گزارش اقدامات در مورد بند (7) مصوبه:
1- طرح ملي جشنواره مهرمادري كه در حوزه هنرهاي تجسمي ارائه خواهد شد. دفتر امور هنرهاي تجسمي
2- اعلام آمادگي جهت برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي – هنري در سطح منطقه‌اي و كشوري با مضمون ترويج فرهنگ عفاف و حجاب. دفتر امور هنرهاي نمايشي
3- طرح بين‌الملل (مادر، تمدن و بشريت) كه طرح پژوهشي آن با محور نقش تأثيرگذار مادر در فرهنگ بشري به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره سياستگذاري، ديدگاه، برنامه‌ريزي Next Entries مقاله درمورد سفارتخانه