مقاله درمورد بازمهندسی، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت با 95% از موافقت پاسخ دهندگان در بالای لیست است؛ رتبه دوم، بهبود ارتباطات بین فعالیتی، رتبه سوم ترکیب تیم پروژه بین واحدی و رتبه چهارم اهداف قابل سنجش BPR از عوامل موثر بر استقرار BPR است. در صورتی که با توجه به پاسخ سوال دوم پژوهش حاضر اولویت یکم تا چهارم عبارت است از: 1) رهبری اثربخش 2) عامل مدیریت تغییر 3) عامل مدیریت پروژه 4) عامل منابع انسانی.
نتایج این پژوهش از حیث تعداد عوامل مشابه تحقیق سونگ و گيبسون (1998) و كرو و همكاران (2002) است؛ ولی از حیث عنوان متفاوت است. سونگ و گيبسون با بررسي ادبيات موضوع و تحقيق در شركتهاي كره اي بيست متغیر موفقيت استقرار BPR را شناسايي کرده اند و آنها را در چهار گروه 1) استراتژیک 2) سازمانی 3) متدولوژیک و 4) تکنولوژیک / آموزشی دسته بندي كردند. كرو و همكاران (2002) نیز عوامل موفقيت BPR را در چهار گروه اصلی “رهبری یکسان نگر”، “همکاری در محیط کار”، “تعهد مدیریت ارشد” و “حمایت مدیریتی” گروه بندی کرده اند.

5-4- محدودیت های پژوهش
1. محدودیت ذاتی پرسشنامه
با توجه به اين كه پرسشنامه ادراك افراد را از واقعيت مي سنجد، ممكن است اين ادراك كاملاً منطبق با واقعيت نباشد. اين موضوع در پژوهش مذكور نيز مصداق دارد. يكي ديگر از محدويت هاي ذاتي پرسشنامه در ارتياط با تعداد سوالات پرسشنامه است. هر چه تعداد سوالات يك پرسشنامه بيشتر باشد دقت ابزار بالا مي رود ولي تمايل به پاسخ كمتر مي شود و بالعكس هر چه تعداد سوالات كمتر باشد دقت ابزار پايين تر مي رود ولي تمايل به پاسخ بيشتر مي شود.

2. محدودیت تعمیم
نظر به اینکه یافته های این پژوهش در بانک گردشگری که BPR که درصدد پیاده سازی آن هستند و یا حداقل قسمتی از فرآیندهای کار را بازمهندسي کرده اند، انجام شده است لذا در خصوص تعمیم یافته های آن به دیگر سازمان ها باید با احتیاط عمل کرد.
در این پژوهش پرسشنامه در دو مرحله آزمایشی و نهایی توزیع گردید که با شرایط دوری مسافت کارشناسان بانک از محل پژوهشگر و گاهاً حضور کارشناسان در شعب شهرستان دسترسی جهت پر نمودن پرسشنامه بسیار دشوار بود، از سوی دیگر با در نظر گرفتن این مهم که کلیت پرسشنامه در نمودار کردن تصویر روشنی از وضعیت رهبری و مشارکتی و آمادگی برای تغییرات سازمانی تهیه و تنظیم گردیده بود در پاسخگویی، پرسنل احساس نا امنی در پاسخ دادن داشتند و اکثراً اطلاعات جمعیت شناختی را پر ننمودند. محدودیت بعدی در مشکلات هماهنگی با مدیران ارشد سازمان بود.
تعداد کم محققان و متخصصان در زمینه بازمهندسی فرآیندهای کار در بانک نیز از محدودیتهای این پژوهش بوده است.

5-5- پیشنهادها
5-4-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش
به منظور انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و عملیاتی نمودن استفاده از این عوامل در سطح سازمان های خصوصی پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
• واگذاری اختیارات : برای اجتناب از تعصبات و سیاسی کاری ها در سازمان ها و تسهیل در اجرای پروژه BPR اختیارات به تیم اجرا واگذار شود.
• روش شناسي مناسب : برای اینکه درصد موفقیت پروژه مهندسی مجدد افزایش پیدا کند سازمان ها در اجرای پروژه از یک متدولوژی مدون یا روش شناسی مناسب استفاده نمایند.
• کاهش مقاومت کارکنان : پيشنهاد مي گردد هنگامي كه كاركنان در برابر تغييرات سازماني مقاومت مي كنند نبايد به آن به عنوان پديده اي كه بايد از بين برود، نگاه کرد. برعكس، بروز مقاومت را بايد به عنوان يك علامت اخطار يا نشانه راهنماي مفيد تلقي كرد كه نشان مي دهد اشتباه يا خطاي عمده اي در حال وقوع است. با اين وجود مي توان به برخي از شيوه هاي خاص كه در مورد مديريت مقاومت كاركنان سودمند است، اشاره كرد : لزوم آماده ساختن افراد براي پذيرش تغيير، مشاركت كاركنان، توجه به انگيزه ها و نيازهاي كاركنان و …
• ساختار کمتر بروکراتیک : برای اینکه روند اجرای پروژه تسهیل شود سازمان ها یک بازنگری اساسی در ساختار سازمانی خود انجام دهند و به سمت ساختارهای تخت يا كمتر بوروكراتيك گرایش پیدا کنند.
• دانش و توانمندي كاركنان : با توجه به اينكه براي پياده سازي BPR نيازمند كاركنان با دانش و توانمند هستيم، به سازمانها توصيه مي شود با برگزاري كلاس هاي آموزشي و كارگاه هاي عملي در زمينه بازمهندسي فرآيندها دانش و توانمندي كاركنان خود را ارتقاء دهند.
• ارزیابی نتایج : برای اینکه از نتایج یا پیامدهای مثبت و منفی اجرای پروژه آگاهی پیدا کنیم لازم است نتایج بدست آمده ارزیابی شوند.
• توجه به ایده های کارکنان : سازمانها باید براي اجراي مبتكرانه پروژه BPR از نظرات و پيشنهادات خلاقانه كاركنان سازمان استفاده نمايند.
• مشارکت کارکنان : برای اینکه درصد موفقیت پروژه های BPR افزایش پیدا کند مشارکت دادن کارکنان سازمان در اجرای پروژه از مقاومت آنها جلوگیری بعمل می آورد. بنابراین توصیه می شود برای کاهش هرچه بیشتر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات، آنها را در این امر مشارکت دهند.
• ايجاد انگیزش در كاركنان : پیشنهاد می گردد سازمان ها در استقرار پروژه BPR با ایجاد انگیزش در کارکنان از طریق تجدید نظر در سیستم پاداش و امکان ارتقاء پست سازمانی برای آنها به موفقیت این پروژه ها کمک نمایند.
• استفاده از مشاوران مجرب : سازمان ها در پیاده سازی پروژه BPR از اظهار نظرهای فنی و راهنمایی های متخصصین و مشاوران درون و برون سازمانی با تجربه استفاده نمایند.
• جمع آوري اطلاعات كافي : سازمان ها قبل از اجرای برنامه های BPR با ایجاد و استقرار یک سیستم اطلاعاتی مناسب باید اطلاعات لازم و کافی را نسبت به فرآیندهای فعلی و فرآیندهای اصلی سازمان داشته باشند.
• شفافیت در اجراي پروژه : پیشنهاد می شود با ارائه گزارش هاي شفاف و واقع بينانه از پيشرفت و مشكلات پروژه در دوره هاي زماني مشخص به استقرار موفق BPR كمك شود.
• شناخت و درک مدیریت ارشد : بسیاری از مدیران ارشد سازمانها به دلیل عدم شناخت و درک لازم نسبت به پروژه BPR تنها پاره ای از فرآیندها را دست کاری کرده و گمان می کنند که این مهندسی دوباره است، بنابراین به مدیران ارشد سازمان ها داشتن درک و شناخت درست از مهندسی مجدد فرآیندهای کار را برای اجتناب از شکست در این پروژه ها را توصیه می نمائیم.
• تعهد مدیریت ارشد : برای اینکه مدیران ارشد سازمان ها نسبت به پروژه BPR متعهد باشند سازمانها باید دانش آنها را در زمینه بازمهندسی فرآیندها افزایش دهند .
• خلاقیت در اجراي پروژه : برای استقرار موفق BPR در سازمان ها داشتن خلاقیت در بازمهندسی فرآیندها الزامی است بنابراین به سازمان ها پیشنهاد می گردد که برای جذب و حفظ کارشناسان نوآور، خبره و خلاق تلاش نمایند.
• منابع مالی کافی: برای اینکه اجرای پروژه BPR از ابتدا بصورت کاملا علمی و عملیاتی پیاده سازی شود منابع مالی کافی و مناسب برای آن در نظر گرفته شود
• انسجام بین وظایف : با توجه به اينكه يكي از اهداف اساسي پروژه BPR فرآيندگرايي است، به سازمان ها توصيه مي شود كه مرزهاي موجود بين دپارتمان هاي مختلف را برداشته و تمام وظايف به صورت زنجيره اي متصل به هم در عرض سازمان جاري شوند.
• آمادگی برای تغییر : سازمان ها قبل از پیاده سازی پروژه هایی که تغییرات در آن بصورت ریشه ای یا رادیکال انجام می شود باید فرهنگ سازمانی خود را از طريق آموزش افراد برای تغییرات سازمانی، آماده کنند.
• مدیریت دانش: با ایجاد اتاقهای فکر در جهت ارزیابی تغییرات در بخشهای مختلف سازمان به ایجاد تغییرات صحیح و کارآمد می توان صحه گذارد.
• فناوری اطلاعات : برای تسهیل در پیاده سازیBPR سازمانها باید از فناوری اطلاعات به روز مانند شبيه سازي رايانه اي براي مدلسازي و تحليل فرآيندهاي كسب و كار، توسعه شبكه هاي اينترنتي و اينترانت و از سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري استفاده نمايند.
• شناخت تغییر: در ایجاد تغییرات در فرایندهای سازمانی باید ذینفعان با کلیه تغییرات آشنایی پیدا کرده و شناخت لازم از روند تغییرات و تاثیرات آنها بر فرآیندهای کاری کاملا شناسایی شود.

5-6- توصیه هایی برای پژوهش های آتی :
به جهت سیر تحولات و دگرگونی های سریعی که در سازمان ها رخ می دهد لازم است که در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد. به علاقه مندان تحقیق در زمینه پیاده سازی BPR توجه به موارد زیر توصیه می شود :
• توصیه می شود به سایر محققین به شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در سطح شرکت ها یا سازمان های دیگر(به طور مثال سازمان های دولتی) بپردازند.
• توصیه می شود به سایر محققین که در جمع آوری داده ها علاوه بر پرسشنامه از سایر ابزارها مانند مصاحبه استفاده کنند.
• توصیه می شود به سایر محققین که سایر متغیرهای شناسایی نشده از پژوهش فوق را شناسایی نمایند و در سازمانهای خصوصی دیگر عوامل موثر را شناسایی نمایند.

پیوستها
بنام خدا
شناسايي عوامل مؤثر بر پياده سازي موفق مهندسي مجدد فرآيندهاي كار ((BPR در بانك گردشگري
پاسخگوی محترم؛
اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان ها، دست به نوآوری های مختلفی زده اند. مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، و تعیین اندازۀ صحیح سازمان ها از جمله این نوآوری هاست. هدف مشترک همه این رویکردها، تغییر نحوۀ اجرای کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی است. در این میان، یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد فرآیندهاي کار208 است(دانايي فرد، 1381). در اوايل دهة 1990 ، همر و چمپي مفهوم BPR را معرفي كردند. آنها BPR را طراحي مجدد اساسي فرآيندهاي سازماني براي ايجاد بهبود ريشه اي در معيارهاي حياتي همچون هزينه، كيفيت، خدمات و سرعت تعریف کرده اند(Beikkhakhian, 2011 & Maleki).
پرسش نامه اي كه پيش رو داريد، با هدف شناخت عوامل مؤثر بر پياده سازي موفق BPR و اولويت بندي این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانك گردشگري طراحي شده است. اطلاعات صحيح و درست شما مي تواند محقق را به سمت يك استنتاج منطقي و نتيجه گيري صحيح رهنمون نمايد. كليه داده هاي شما در اين پرسش نامه محرمانه تلقي خواهد شد. از بذل توجه و تأمل در پاسخ به پرسش ها سپاسگزارم.
با تشکر
نسرين ايرانمنش دانشجوي كارشناسي ارشد
بخش اول : وي‍‍‍ژگي هاي پاسخ دهندگان
1- جنسيت : مرد زن
2- تحصيلات : ليسانس فوق ليسانس دكتري

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، فناوری اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، توسعه پایدار، توسعه پاید