مقاله درمورد ادیان الهی، حدود پوشش، زنان ایرانی، زنان ایران

دانلود پایان نامه ارشد

را پس انداز می کند.
این مطلب در اسلام نیز مطرح است که نوع حیاء در اندرون و بیرون متفاوت است. در مورد بعضی ها نکته جالبی وجود دارد. اگر به یک زن با پوشش نا مناسب بگویند اسلام گفته، این طور پوشش را داشته باش، سریع جبهه گیری کرده و می خواهد کار خود را توجیه کند. ولی اگر بگویند فلان شخصی، مخصوصا از کشور های غربی، اینگونه لباس را سفارش کرده، شاید بهتر و راحت تر قبول کنند. این یک معزل جدی است و ریشه آن در تفکر انسان ها و دید آن ها از اسلام است و البته تلاش هایی که کشور های غرب در این زمینه انجام می دهند، برای تسلط بیشتر بر کشور های جهان سوم.
برتراندراسل (فیلسوف)می گوید: از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانی بتوان به زنان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد، بدون آنکه غیرممکن گردد. دیوید هیوم (فیلسوف) نیز در این باره میگوید: پاکدامنی ضامن مقام پدری مردان، برای فرزندانشان می باشد. دکتر مارکس لوشر در زمینه لباس بدن نما می گوید: بعضی با دیدن لباس بدن نما تحریک می شوند. برجستگی های بدن اگر در لباس ظاهر شوند، مرد آن را تعمیم می دهد. اینجاست که نشان دادن برجستگیهای بدن با لباس همانند عریان بودن است. کریستن سن: در نقش شکار طاق بستان، فقط چند تن از سه هزار زنی که خسرو (پرویز) در حرمسرا داشت، دیده می شوند. این شهر باران هیچگاه از این میل سیر نمی شوند. عمال او هرجا زنی را می دیدند به خدمت می بردند.
استاد مطهری نیز مطلبی را بیان می کند که باعث شرمساری است. اگر جامعه اسلامی به این چنین جامعه ای تبدیل شود، در دنیای جدید به برکت تجدد فرنگی، برای مردی که یکصد هزارم خسرو پرویز و هارون الرشید امکانات داشته باشد، میسر است که به اندازه آنها از جنس زن بهره کشی کنند، بازار آزاد، حرمسرای عمومی.
نظر ویل دورانت در مورد اثرات پوشش نامناسب: جوامع غربی به جای تن دادن به سختی ها و درد سرهای تشکیل خانواده، از بازار آزاد، حرمسرای عمومی جامعه بهره می برند.
همه کشورها (مبتنی بر عقل محدود بشر) قوانینی برای حدود پوشش (خصوصا برای زنان) قائلند. مثلا لباس رسمی با لباس خواب و… متفاوت می باشد و برخی کشورها برای رعایت نکردن حدود پوشش مجازات هایی را قائل شده اند.
پوشش از جمله احکام ضروری دین است که رعایت نکردن آن یک ضد هنجار اجتماعی بوده و تأثیرات مخربی در جامعه دارد، لذا قانون بردار است. آزاد گذاشتن در عدم رعایت پوشش، مثل آزاد گذاشتن در سایر ناهنجاری های اجتماعی (مانند دزدی و…) کار معقولی نیست.
در جامعه هم به نوع پوششی که استفاده می شود، باید توجه جدی شود. بسیار ناپسند است که خانم ها با لباس های نامناسب به جامعه بیایند و مشغول جلوه گری شوند و یا حتی لباس های نامناسب را بر تن فرزندان خود کنند. اگر خداوند به بانوان دستور پوشش می دهد، این پوشش را به طور فطری در وجود آنها نهاده است.

آیا پوشش مخالف آزادی است؟
ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، پس میگوییم پوشش اسلامی. تعدادی افراد کوته بین، این پوشش را نوعی اسارت تلقی کرده و چیزی می انگارند که آنها را از انجام کارها باز میدارد، البته پوشش اسلامی بازدارنده ی کارهایی است که در شان یک مسلمان و نهایتا یک انسان نیست و این پوشش تنها برای خود او مفید است.
“پوشش اگرچه محدودیت هایی را نظیر دیگر قوانین بدنبال دارد، ولی آزادی فکری و فرهنگی و روحی و روانی جامعه بشری را تضمین می کند، زیرا با رعایت این قانون فکر و روان از بردگی مد و هوا و هوس آزاد می گردد و پوشش نامناسب اگرچه به ظاهر فرار از محدودیت پوشش است، ولی بردگی فکری و فرهنگی- که زمینه سلطه سیاسی استعمارگران و تاراج اقتصادی آنان می باشد- را به ارمغان خواهد آورد. به عبارت دیگر، حجاب محدودیت ظاهری تن است که آزادی روان و فکر انسان را به همراه دارد و بی حجابی آزادی ظاهری تن است که بردگی فکری و روانی انسان را موجب خواهد شد.”(محمدی،1371، 42)
خانم لیدی ، دانشمند انگلیسی، در این باب می گوید: اگر بگویم زن های اسلامی از زن های اروپا بیشتر آزادند، گزاف نگفته ام، زیرا زن مسلمان فهمیده یگانه زنی است که به معنی حقیقی آزادی پی برده و می داند آزادی یعنی چه، ولی امروزه اروپاییان با افراط در این آزادی دچار سیه روزی شده اند. پس حجاب نه تنها با آزادی مخالفتی ندارد، بلکه آزادی آفرین است و بی حجابی نه تنها آزادی نیست، بلکه بردگی آفرین است.

واقعیت پوشش و تأثیر آن در زندگی
آنچه که قبل از هر معنای دیگری در رابطه با حجاب به ذهن می آید، این است که زن در هنگام برخورد با مردان، اندام و زیبایی های جذاب خود را بپوشاند و جلوه گری و جلب توجه نکند و رابطه او با دیگران رابطه انسانی باشد، نه رابطه جنسیتی.
پوشش، به عنوان ابزار کنترل و جهت دهی به تمایلات و گرایشات درونی، عامل باز داردنده ای است که نمی گذارد هرکس هر کاری را انجام دهد و یا هرگونه که خواست عمل نماید، به همین دلیل باعث می شود تا زمینه تمرکز فکری و روحی برای پرداختن به امور اساسی در زن فراهم شود، و طبیعتا هرجا که تمرکز باشد، درصد موفقیت بسیار بالاتر خواهد بود، و از آنجا که روح بشر دوست دارد در موقعیت های مختلف، عکس العمل هایی چه بسا ناپسند را از خود آشکار سازد، بنابر این، نیاز به ابزاری برای مهار سازی دارد. برای همین، منظور از پوششِ وضع شده این است، تا ابزاری برای تعادل و کنترل رفتار انسان باشد و در نهایت زندگیِ دلچسب و آرامشی پایدار را تا رسیدن به خدا را به ارمغان آورد.

رابطه پوشش و فرهنگ ملل
پوشش علاوه بر ثبت وجود فرهنگ در میان ملل مختلف جهان، لباس ملی کشورها، بهترین نشانه بر رعایت پوشش مناسب در ملل جهان دارد. حتی اگر این مطلب در کتب تاریخی ثبت نگردیده بود، دقت در لباس ملی کشورهای جهان بخوبی اثبات می کرد که پوشش در میان ملل جهان وجود داشته و از ابتکارات اسلام و یا مختص به چند کشور خاص نیست.
“اگرچه تأثیر پوشش زنان ایرانی بر ملت های دیگر مسلم است ولی قانون پوشش در اسلام بخاطر فواید و مصالح آن بوده و فلسفه خاص خود را دارد و به هیچ وجه متاثر از فرهنگ ایران نیست. “(محمدی،1371، 18) ما در فرهنگ غنی خود، پوشش مناسبی را در لباس هایمان رعایت کرده بودیم که با مطالعه و مشاهده آثار بجا مانده از گذشتگانمان، می توانیم این ادعا را ثابت کنیم.

پوشش ادیان الهی
پوشش در ادیان، تلاشی است تا نشان دهد که همه ادیان الهی، بشر را به عفاف و پوشش، نه تنها دعوت، که امر کرده است. گرچه تحریف در کتب مقدس باعث شده تا جوانبی از این امر مورد افراط و تفریط قرار گیرد، ولی می توان با بررسی کوتاه در لباس و پوشش این ادیان الهی به واجب دانستن رعایت پوشش در بین مردان و زنان پی برد. اسلام که دین کامل و جامع است، از این مورد استثناء نیست. حال توضیح کوتاهی در این مورد از ادیان مختلف ارائه خواهد شد.
الف_ پوشش در آیین دین زرتشت
“در کتاب گاتا چند اصل اساسی است که اصول آموزشی زرتشت محسوب می شود. از جمله آزادی مطلق انتخاب، امنیت کامل و…
تأکید و سفارش موبدان به حفظ پوشش و حجاب برگرفته از اصول اساس این آئین در کتاب آسمانی گاتا زرتشت است، اصولی چون امنیت کامل ایجاب می کند که پیروان این آئین پوشش و حجاب را رعایت کنند. اصل آزادی اقتضاء می کند جهت عدم سلب آزادی دیگران و عدم تهییج قوه شهویه دیگران پوشش و حجاب را رعایت کنند.” (اسلاملو،1386،50)
ب_پوشش در آیین یهود
“به طور صریح و روشن وجوب پوشش سر از نامحرمان در بیرون از خانه، حتی برای عبور از راه مخصوص بین دو خانه، نهی از تشبه زن به مرد و بالعکس در لباس پوشیدن، منع لمس و تماس و اختلاط با زن بیگانه، پرهیز از آرایش و ناز و غمزه و به صدا درآوردن خلخال های پا که موجب نزول قهر و عذاب الهی می گردد، بیان شده است.” (،همان، 53)
ج_حد و کیفیت پوشش زنان یهود
“در ایران و در بین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می کردند، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه اسلام می خواست، وجود داشت. در بین این ملت ها وجه و کفین (صورت و دست ها) هم پوشیده می شد. حتی در بعضی از ملتها سخن از پوشیدن زن و چهره زن نبود، بلکه سخن از پنهان کردن زن بود و این فکر را به صورت یک عادت سفت و سخت در آورده بودند. “(همان، 54)
د_پوشش در آیین مسیح
“مسیحیت نه تنها احکام سخت شریعت یهود در مورد حجاب زنان را استمرار بخشید، بلکه در برخی موارد، آن را تشدید نمود. انجیل نه تنها در مواضع متعدد وجوب حجاب و پوشش را تذکر داده است، بلکه در برخی از آیات خود کوشیده است، درون را از تمایل به اعمال شهوانی منزه سازد و بدین وسیله عفاف درون را پشتوانه مستحکم حجاب برون قرار دهد. “(همان، 57)
مشاهده می کنیم که برعکس حرفی که افرادی از روی جهلشان می زنند، پوشش فقط در اسلام نیست و حتی شیوع آن از اسلام نبوده، بلکه در ادیانی که قبل از اسلام آمده اند، وجود داشته و حتی در این مورد تأکید نیز داشته اند و تفکر غربیان این است که اسلام با ورود خود، با این پوشش، زن را اسیر خود کرده است و این تفکر را در جوامع دیگر نشر داده اند. ولی ما میتوانیم با ترویج پوشاک مناسب اسلامی- ایرانی، این تفکر غلط را تا اندازه ای تغییر دهیم.
تاریخچه پوشاک زنان
در سده های پس از اسلام به علت محدودیت هایی که در مورد زنان اعمال می شده، از وضع پوشاک زنان، اطلاع چندانی در دست نیست. آثار و شواهد نسبتا ناچیزی درباره پوشاک زنان در طی این قرون متمادی برای بررسی باقی مانده، که از بررسی آنها تا حدود ی می توان به وجود عناصر مشترک و متشابه لباس زنان در خلال این دوران دراز پی برد. کلاه و دستار که به تدریج جای خود را به انواع عمامه ها و سربندها دادند و نیز نوعی سرانداز و روسری که رفته رفته به پوشش های کامل تری نظیر چادر تبدیل شدند، که بی تردید از اجزای جدایی ناپذیر پوشاک بانوان ایرانی بوده اند. در مجموع به علت قلّت منابع اطلاع نمی توان درباره برهنگی یا پوشیدگی زنان، و دیدگاه های متفاوت درباره پسندیده یا ناپسندیده بودن لباس های عریان، در جوامع پیش از اسلام و حتی پس از آن (بالأخص در دربارها یا محیط های خانگی)، قضاوت کرد.
“لباس زنان ایرانی از گذشته دور تا دوره های متأخرتر، شباهت زیادی به پوشاک مردان داشته است. به ویژه آن که انواع آن، همان هایی است که مردان به تن می کردند، نظیر کلاه و دستار، پیراهن های معمولا بلند و دامن دار، شلوارهای متنوع و عمدتا پرچین و گشاد ، انواع نیم تنه ها و جلیقه ها، قبا و شال و پای افزار های مشابه، به انضمام حجاب و زیور های مخصوص زنان. باید اذعان داشت که سبک پوشاک زنان در طی اعصار به ویژه دوره های پس از اسلام از ساختار یکنواختی پیروی کرده و عناصر یکسانی را در برداشته است، هرچند که در اسلوب آنها، از لحاظ انواع برش، رنگ آمیزی، چین ها، داشتن بالاپوش های متعدد و تزیینات روی پیراهن ها یا جلیقه ها تفاوت های اندکی پدید می آمده است. این روند یکنواخت ، گاه گاهی با توصیه و حتی الزام سیاست های سلیقه ای دچار و قفه ها را می توان در شلیته های بیش از حد کوتاهی که در زمان ناصر الدین شاه از بالرین های اروپایی تقلید شده و اجبار مردم در کنار گذاردن لباس سنتی و پوشیدن البسه ناآشنا و بیگانه، به عنف در زمان رضا شاه و تقلید کورکورانه و افراطی از برخی اسلوب ناروای غربی در دوران معاصر و مسئله حجاب اسلامی و در دست نبودن تعریفی واحد از آن و برخوردهای کاملا سلیقه ای و تعریف نشده در تایید یا تکذیب بعضی از انواع پوشاک پس از انقلاب اسلامی در ایران خلاصه نمود. “(متین،1383،93)
“بی توجهی به سه عامل تأثیر گذار در شرایط کنونی جامعه ایرانی بر اسلوب پوشاک مردم و نادیده انگاشتن آنها ناممکن می نماید، یکی حضور و نفوذ افکار واعتقادات مذهبی در یکی از آشکارترین نمودهای فرهنگی هر جامعه یعنی : پوشاک است، دیگری سابقه البسه بومی و سنتی مردمان این دیار است که تاریخ و پشتوانه ای چند هزار ساله دارد، و سر انجام پیروی معقولانه و تاحدودی چاره ناپذیر است از جامعه جهانی و عرف بین الملل در پوشیدن لباس.”(همان، 93)

ویژگی لباس های مناسب:
با

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد سیر تکاملی، اقوام ایرانی، زنان ایران، نقش برجسته Next Entries مقاله درمورد امام صادق، طبقات اجتماعی، کشورهای اسلامی، شورهای اسلامی