مقاله درمورد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، تمرکز زدایی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

کاربرد علم در بهبود روشهای انجام کار آگاه است.
10روحیه علمی،قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق دارد.
11-نحوه یادگیری خود را می فهمد.
12-شیوه صحیح مطالعه و تحقیق را می داند.
13-به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

فرهنگی و هنری :
با استعدادهای خود آشنا است و سعی در پرورش آنان دارد.
ابعاد زیبایی را در مخلوقات الهی توصیف می کند.
از مشاهده و بررسی آثار هنری لذت می برد.
با استعدادهای هنری خود آشنا است و سعی در پرورش آن دارد.
از تجارب و دستاوردهای فرهنگی دیگران استفاده می کند و از تقلید کور کورانه اجتناب می ورزد.
با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشنا است.
به مطالعه متون ادبی و فرهنگی علاقه مند است.
با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آنها احساس تعهد می کند.
آثار هنری و فرهنگی را باتوجه به تاثیرات آنها در رشد انسان بررسی می کند.
اجتماعی :
وظایف خود را در مقابل خانواده،دوستان و همسایگان رعایت می کند.
نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود جویا می شود و از آنها استفاده می کند.
برای گرفتن حق خود و دیگران تلاش می کند.
در انجام کارها از دیگران کمک می گیرد و به دیگران نیز کمک می کند.
در کارهای گروهی و اجتماعی شرکت می کند و به اهمیت نقش رهبری و وظایف اعضاء واقف است .
برای کسب موفقیت تلاش می کند واز موفقیت های دیگران نیز شاد می شود.
به اهمیت قانون واقف است و رعایت آن را مفید و ضروری می داند.
به وظایف و مسئولیت های خود آگاه و نسبت به انجام آن پای بند است.
9-به کسانی که مسئولیت خود را انجام نمی دهند با شیوه مناسب تذکر می دهد.
10-موفقیت های جامعه خود را در صحنه های بین المللی ارج می نهد.
11-با معنی ایثار آشنا است و در موقع لزوم از خود گذشتگی نشان می دهد.
12-در برابر خدمت دیگران قدر شناس است و از آنها تشکر می کند.
13-نقش زن و مرد را در خانواده و اجتماع می داند.
14-خدمت کردن به مردم و میهن را وظیفه می داند.
زیستی :
1-کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آنها را حفظ می کند.
2-با بهداشت فردی و اجتماعی آشنا است و آن را رعایت می کند.
3-در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می کند.
4-برای حفظ سلامتی خود ورزش می کند و در رشته های ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت نسبی است .
5-با کمک های اولیه آشنایی داردو می تواند از آنها در مواقع لزوم استفاده کند.
6-برخی از بیماری ها و عوامل بیماری زا را می شناسد و راههای پیشگیری از آنها را می داند.
7-نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن می داند و با تغذیه مناسب سلامتی خود را حفظ می کند.
سیاسی :
1-سلسله مراتب حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی را می داند.
2-تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت ها می داند.
3-با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی آشنایی دارد.
4-نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است.
5-راه های حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی را می شناسد.
6-با فعالیت های سیاسی و شیوه مبارزه پیامبران و ائمه معصومین (ع) در دفاع از حق، آشنا است.
7-دارای روحیه سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است.
8-با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است.
9-در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هوشیاری نشان می دهد.
10-اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می کند.
11-نقش مردم و دین را در حکومت می داند.
اقتصادی :
1-ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می داند.
2-در حفظ وسایل خود می کوشد و با ترمیم آنها حداکثر استفاده را از آنها می کند.
3-اهمیت آمادگی برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه می داند.
4-نسبت به حفظ و توسعه منابع اقتصادی ملی و منطقه ای خود حساس است.
5-مالکیت دیگران را محترم می شمارد و نسبت به رعایت آن حساس است.
6-به نقش مشاغل و حرف در زندگی فردی و اجتماعی آگاه است.
7-منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد و نقش آن را در رفاه عمومی می داند.
8-احکام اقتصادی اسلام را می داند ودر حد وظیفه به آنها پایبند است.
9-برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده از آنها را بر کالاهای مشابه خارجی ترجیح می دهد.
10-به مشارکت در فعالیت های اقتصادی علاقه مند است.
(وزارت آموزش و پرورش مصوب 29/2/79،ششصدو چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش )
جایگاه آیین نامه و مقررات آموزشی ، آیین نامه اجرایی مدارس:
از مباحث مهمی که در سازمانهای گوناگون، از جمله سازمانهای آموزشی و پرورشی باید مورد توجه مدیران عالی،میانی و اجرایی قرار گیرد، مباحث مربوط به قوانین و مقررات اداری و آموزشی و چگونگی تدوین، تصویب و به کارگیری آنها در مدیریت است. زیرا بین قدرت رهبری و مدیریت هریک از سازمانها،از جمله سازمانهای آموزشی و پرورشی با میزان اطلاع و آگاهی آنان از قوانین و مقررات حوزه کار خویش،ارتباط مستقیم و همبستگی لازم وجود دارد و مدیرانی در این سازمانها در رهبری و هدایت سازمان خویش مسلط تر و موفق تر هستند که علاوه بر :
-مهارت در برقراری روابط صحیح و موثر انسانی
-مهارت در هدایت و رهبری گروهی
-مهارت در امور آموزشی و پرورشی
در امور اداری و استخدامی و بهره گیری بجا و به هنگام از قوانین و مقررات اداری و آموزشی نیز مهارت لازم را دارا باشند.(صافی،1373،ص53)
مدیریت به طور اعم و مدیریت آموزشی به طور اخص،دارای مبانی،اصول مشارکت و نظریه های مشخصی است که مدیران رده های گوناگون در هریک از سازمانهای اداری،صنعتی،بازرگانی،آموزش و پرورش برای تحقق اهداف و افزایش کارایی بیشتر سازمان مربوط و در فرایند مدیریت باید آنان را مورد توجه قرار دهند.(صافی،1373)
یکی از عوامل موثر و مشترک در انواع مدیریت ها و کلیه رشته های مدیریت،وجود قوانین و مقررات مناسب و رعایت آنان در هر سازمان است. بنابر این مدیرانی می توانند به اداره موسسات اداری و آموزشی بپردازند که قوانین و مقررات مناسبی در اختیار داشته و آگاهی کامل از آنها داشته باشند.(صافی،1379)
در سازمانهای آموزش و پرورش نیز این ضرورت کاملا”احساس می شود زیرا مدیران عالی،میانی و اجرایی آموزش و پرورش می توانند با استفاده به موقع از قوانین و مقررات، وظایف خود را در زمینه های اداری و آموزشی به خوبی انجام دهند و امکان بهره وری بیشتر از منابع انسانی و مادی را مساعد سازند و تسهیلات لازم را برای پرداخت حقوق و مزایای معنوی و مادی کارکنان سازمانی خود فراهم کنند و از این طرق تحقق اهداف واحدی که مدیریت آن را بر عهده دارد ممکن سازند.
مدیران آموزش و پرورش لازم است علاوه بر آگاهی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی مربوط به آموزش و پرورش با تصویب نامه ها، اساسنامه ها و آیین نامه های مختلف آموزش و پرورش آشنا شوند و به تناسب وظایف سازمانی خود از قوانین و مقررات آموزشی استفاده کنند.(صافی،1379)
تعریف آیین نامه :
آیین نامه از معتبرترین مقررات است که مانندقانون و تصویب نامه، یک دستور عام و کلی است و معمولا”از طرف مراجع با صلاحیت در مورد موضوع معین صادر می شود.(صافی،1379)
در قدیم آیین نامه را نظامنامه می نامیدند. مانند نظامنامه دارالمعلمان مرکزی،نظامنامه امتحانات و …آیین نامه برای روشن ساختن معنا و مراحل اجرایی یک قانون وضع می شود. زیرا قانونگذاران نمی توانند تمام جزئیات اجرایی یک قانون را پیش بینی کرده و در متن قانون مطرح کنند.نکته اساسی این است که آیین نامه مانند سایر اسناد رسمی ایجاد حق و تکلیف میکند ودر اجرای مواد آن برای مقامات اداری و آموزشی امری الزامی است مگر آنکه برخلاف مفاد قانون اساسی و قوانین عادی تنظیم شده باشد.(صافی،1373)
منظور از آیین نامه اجرایی در اینجا آیین نامه ای است که توسط شورای عالی آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ شده است و شامل 110ماده و 52 تبصره می باشد.
مراجع تنظیم و تصویب آئین نامه های آموزش و پرورش :
آیین نامه های آموزش و پرورش در سطوح سازمانهای ستادی،استانی،منطقه ای و مدرسه ای متعدد و متفاوت است. زیرا قوانین و مقررات آموزش و پرورش در زمینه های مالی،اداری،تجهیزاتی،پژوهشی، آموزشی و خدماتی وضع شده است.
مراجع تهیه آئین نامه های وزارت آموزش و پرورش نیز متعددند و هر یک از سازمانهای پیوسته و وابسته به تناسب شرح وظیفه، آئین نامه ای را تنظیم و برای تصویب پیشنهاد می کنند.گاهی به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم آئین نامه ها چند سازمان یا دفتر و اداره کل به طور مشترک فعالیت دارند. برای مثال در تهیه و تنظیم آئین نامه اجرایی مدارس باید دفاتری که زیر نظر معاونتهای آموزشی ، پرورشی،اداری و مالی، عمرانی، مشارکتهای مردمی ، تامین و تربیت نیروی انسانی، دفتر حقوقی و مجلس و سازمانهای پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، آموزش و پرورش استثنایی استعدادهای درخشان و انجمن اولیا و مربیان هستند. مشارکت داشته باشند و از تجربه های مدیران کل آموزش و پرورش استانها،روسای آموزش و پرورش مناطق،مدیران،معاونان، مربیان و مشاوران مدارس و صاحب نظران تعلیم و تربیت بهره مند شود.(صافی،1379)
انواع آئین نامه مدارس :
به منظور اجرای برنامه های هر یک از دوره های تحصیلی و برقراری نظم در مدارس، آئین نامه های متفاوتی از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش گذشته و اجرا شده است. آئین نامه های مدارس متعدد بوده اند.(صافی،1379)
از جمله :
1-آئین نامه آموزشی (اجرایی)
2-آئین نامه امتحانات
3-آئین نامه تخلفات امتحانی
4-آئین نامه انظباطی
5-آئین نامه بهداشت محیط مدارس
6-آئین نامه مصرف شهریه دانش آموزان
7-آئین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان
8-آئین نامه انجمن اولیا و مربیان واحدهای آموزشی
مشخصه های آئین نامه اجرایی مدارس :
آئین نامه آموزشی یا اجرایی مدارس در سال تحصیلی 79-1378 در جلسه های کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و پس از تصویب به صورت آزمایشی برای اجرا به مناطق کشور ابلاغ شده است.
در سال تحصیلی 80-1379 مجددا” مواد این آئین نامه بنا بر مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفت مطرح شد و در جلسه 652 مورخ 20/5/1379 شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاحاتی به تصویب رسید و برای اجرا در کلیه مدارس کشور ابلاغ شد.
در این آئین نامه در باره مفاد زیر بحث و بررسی شده است :
1-تعریف مدرسه و نام مدارس
2-ارکان مدرسه
3-مقررات مربوط به ثبت نام و انتقال دانش آموزان
4-مقررات مربوط به شرایط بهداشتی و ایمنی مدارس
5-پوشش و لباس دانش آموزان
6-مقررات انضباطی دانش آموزان
7-امور مالی مدارس
مفاد این آئین نامه موید این نکته است که در آئین نامه اجرایی مدارس مباحث مربوط به آئین نامه آموزشی، آئین نامه انضباطی، آئین نامه مالی، آئین نامه انجمن اولیا و مربیان مدارس، آئین نامه بهداشتی و ایمنی مدارس با هم مطرح شده است و این آئین نامه مربوط به دوره های تحصیلی (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم ) است.

در مقدمه آئین نامه اجرایی مصوب سال 1379 موارد زیر تاکید شده است :
1-مدرسه را محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه دانش آموزان معرفی کرده است.
2-محور اصلی تدوین آئین نامه اجرایی جدید را سیاستها و راهبردهای اساسی آموزش و پرورش در موارد زیر اعلام کرده است.
-تمرکز زدایی و تفویض اختیار
-مدرسه محوری (لازم به ذکر است گرچه موارد تمرکز زدایی و تفویض اختیار و مدرسه محوری جدا مطرح شده است، ولی در ارتباط با یکدیگر هستند.)
-توسعه مشارکت
-افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران مدارس
-استقلال نسبی مدارس
-انعطاف پذیری در اداره امور مدارس
آئین نامه اجرایی مدارس شامل یک مقدمه و 110 ماده است که در 8 فصل مطرح شده است و مباحث متعدد و متنوعی از مقررات آموزشی، مالی، انضباطی، بهداشتی و … را در بر گرفته است.
نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی همه مدیران مدارس،مدیران میانی و عالی آموزش و پرورش، اولیای دانش آموزان و سایر دست اندرکاران تعلیم و تربیت، مطالعه مواد این آئین نامه توصیه می

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، نهی از منکر، دوره متوسطه، تولی و تبری Next Entries مقاله درمورد وظیفه مداری، آموزش و پرورش، نیازهای فردی، سبک های رهبری