مقاله درباره Risk، Credit، Loans، Mortgage

دانلود پایان نامه ارشد

Random Variable
1- F-Measurable Function
1- Borel Set
1- Stochastic Process
1- Measures
1- Random Field
1- Arrival
1- Borel
1- Exchangability
1- Permutation
1- Closure
1- Argmax
1- Complete Information
1- Epistemic Economic
1- Pratt
1- Risk Attributes
1- Dealing with Risk
1- Bounded Rationality
1- Satisfying
1- Herbert Simon
1- Leverage
1- Equity
1- Liabilities
1- Repayment
1- Pay Back
1- Real States
1- Underlying Asset
1- Repossess
1- Mortgager
1- Mortgagee
1- Fabozzi
1- Loan Origination
1- Mortgage Broker
1- Mortgage Banker
1- Limited Liability
1- Unlimited Liability
1- Originate-to-Distribute
1- Securities
1- Mortgage Underwriting
1- Prime
1- Government Agencies
1- Nonagencies
1- Subprime
1- Monitorng and Screening
1- Creditworthy
1- Tranche
1- Piece
1- Portion
1- Slice
1- Collateral
1- Protection
1- Trust
1- Reimburse
1- Mortgage-Banker
1- Credit Unions
1- Syndicate of Securities Dealers
1- Hedge Fund
1- Stock Exchange
1- Bond Market
1- Derivatives Exchange
1- Organized Market
1- Financial Derivatives
1- Credit Derivatives
1- Underlying Loans
1- Credit Protection
1- Unfunded Credit Drivative
1- Funded Credit Drivative
1- Create
1- Duffie & Rahi
1- Financial Instrument
1- Contractual Claim
1- Cash Funding
1- Risk Retention
1- Self-Insurance
1- Unknown Leverage
1- Third Party
1- Financial Statements
1- On-Balance-Sheet
1- Liquidity
1- Special
1- Bundled
1- Financial Institutions
1- Receivables
1- Grouped
1- Underlying Assets
1- Real Estate Industry
1- Leased Property
1- Lending Industry
1- Lender’s Claim on
1- Home Loans
1- Student Loans
1- Vehicle Loans
1- Auto Loans
1- Asset-Backed Securities
1- Investment Banking Community
1- Behavioral-Based
1- Idiosyncratic Risks
1- Transforms
1- Unbundled
1- Structured Finance
1- Fixed Income
1- Loan and Saving Association
1- Government National Mortgage Association
1- Ginnie Mae
1- Warrants
1- Direct Obligation
1- Claim
1- Depository Institutions
1- Thrifts
1- Credit Card
1- Outstanding
1- Retail Loans
1- Commercial Loans
1- Financial Intermediaries
1- Greenbaum & Thakor
1- Deposit Funding
1- Securitized Funding
1- Bundled
1- Unbundled
1- Mutual Funds
1- Securitization and Loan Sales
1- Gorton & Haubrich
1- Originating Bank
1- Pure Broker
1- Origination
1- Mortgage-Backed Securities
1- Financial Derivatives
1- Concentration Risk
1- Prepay
1- Creditworthy
1- Repayment
1- Alan Greenspan
1- Duffie
1- Agency vs. Non-Agency MBS
1- Government-Backed Securities
1- Fannie Mae
1- Freddie Mac
1- Prepayment
1- Non-Agency or Private-Label
1- Trusts
1- Real Estate Mortgage Investment Conduits
1- Cash Flow
1- Amortization Schedules
1- Gangwani
1- Prepayment Modeling
1- Mortgage Balances
1- Prepay
1- Foreclosure
1- Disqualified loan
1- Refinancing
1- Turnovers
1- Default Modeling
1- Current
1- Delinquent
1- in Liquidation
1- Unbundled
1- Servicer
1- Credit Enhancer
1- Ashcraft & Schuermann
1- Limited Liability
1- Debt Instrument
1- Special Purpose Vehicle
1- Issuer
1- Institutional Investors
1- Gorton
1- Rating Agencies
1- Credit Enhancer
1- Surety Bonds
1- Parental Guarantees
1- Life Insurance Companies
1- Pension Funds
1- Commercial Banks
1- Servicer
1- Secured Loans
1- Creditor
1- Off-Balance Sheet
1- Bankruptcy Remoteness
1- Coase’s Zero Transaction Cost
1- Hirshleifer
1- Liability
1- Funding Diversification
1- Mark-Up
1- Disintermediation
1- Fair Value
1- Bid-Ask Spread
1- Lower Capital Requirements
1- Assets
1- Ownership Equity
1- Equity
1- Hedge Funds
1- Kaldor-Hicks
1- Credit
1- Capacity
1- Collateral
1- Guidelines
1- Income
1- Debt
1- Credit History
1- Savings
1- Debt vs Income Ration
1- Cash Market
1- Concentration Risk
1- Concentration Ratio
1- Prepayment Risk
1- Call Risk
1- Call Options
1- Credit Risk
1- Default Risk
1- Liquidity Risk
1- Interest Rate Risk
1- Yield Curve
1- Skreta & Veldkamp
1- Risky Assets
1- are Exposed to Balance Sheet Risk
1- Their Maturity Mismatch
1- Risk Taking
1- Contractual Obligations
1- Transaction-Based Bank
1- Packaging
1- Outsiders
1- Holmstrom & Tirole
1- Petersen & Rajan
1- Mian & Sufi
1- Shin
1- Bolton & Freixas & Shapiro
1- Incomplete Coverage
1- Informed Party
1- Uninformed Party
1- Monitoring
1- Informativeness Principal
1- Kim
1- Hidden Effort
1- Originate – to Hold
1- Glaeser & Kallal
1- Riddiough
1- Boudoukh et al.
1- Gorton & Pennacchi
1- DeMarzo
1- Cebenoyan & Strahan
1- Jiangli & Pritsker
1- Leverage
1- Boyd & Prescott
1- Petersen & Rajan
1- Morrison
1- Chiesa
1- Mian & Sufi
1- Plantin
1- Loutskina
1- Loutskina & Strahan
1- Hirtle
1- Anderson & Schmittlein
1- Krueger
1- Slade
1- Nonmarket Oraganizations
1- Feltham & Xie
1- Output
1- Noisy Signal
1- Blackwell
1- Multisignal
1- Sinclair-Desgagne
1- Cowen & Glazer
1- Besanko et al.
1- Organizational Form
1- Functional versus Product
1- Product-Based Organization
1- Tranching
1- International Organization of Securities Commissions
1- European Parliament
1- Sufi
1- Drucker & Puri
1- Agency Problem
1- DeMarzo
1- DeMarzo and Sannikov
1 – DeMarzo and Fishman
1- Gorton & Pennacchi
1- Credit Enhancements
1- Risk Retention
1- Gorton & Pennacchi
1- Incentive Compatible
1- Hartman-Glaser et al.
1- Information Enhancement Effect
1- Collateralized Mortgage Obligations
1- Structured Finance
1- Göür et al.
1- Elimination by Aspects
1- Tversky
1- Variational Inference
1- Chu et al.
1- Meeds et al.
1- Dyadic Data
1- Collaborative Filtering
1- Binary Matrix Factorization
1- Metropolis-Hasting
1- Gibbs Sampler
1- Miller et al.
1- Link Prediction
1- Knowles & Ghahramani
1- Independent Components Analysis
1- Wood et al.
1- Count Data
1- Estimators
1- Informativeness Principal
1- Kim
1- Risk-Sharing
1- Privately Taken Actions
1- Arrow
1- Zeckhauser
1- Pauly
1- Spence & Zeckhauser
1- Mark Pauly
1- Superior
1- Inferior
1- Insurance
1- Labor-Contracting
1- Delegation of Decision-Making Responsibility
1- not be Constrained Pareto Optimal
1- Pauly
1- Second-Best
1- Trade-off
1- the Revealation of Information
1- Myerson
1 – براي مطالعه بيشتر به مقاله کراوفورد (1985) نيز ميتوانيد مراجعه فرماييد
1- Crawford
1- Cooperative Game Theory
1- Demski & Feltham
1- Spence & Zeckhauser

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره the، of، a، and Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، حمل و نقل، سیستم مدیریت، شرکت حمل و نقل