مقاله درباره گناهان کبیره، روابط جنسی، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

بيهوده جلوه مي کند، صله رحم و پيوند با نزديکان و همچنين رعايت حقوق و حرمت پدر و مادر و فرزندان بي ثمر مي شود.
آيه مرتبط با زناي محصنه
پيشتر عنوان شد که در قرآن حکم رجم براي زناي محصنه نيامده است اما در آيه ۱۵ سوره نساء به نظر بسياري از مفسران، از زناي زنان شوهردار و حکم آن سخن گفته شده است. در اين آيه خداوند فرموده است: «واللاتي ياتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا»: و کساني از زنان شما که مرتکب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آن ها بطلبيد اگر گواهي دادند آنان (زنان) را در خانه هاي (خود) نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا اين که خداوند راهي براي آن ها قرار دهد.»
به نوشته تفسير نمونه، اغلب مفسران اين آيه را درباره مجازات زنان شوهردار دانسته اند و اين بخش از آيه که مي فرمايد: «واللاتي ياتين الفاحشة من نسائکم» را اشاره به زناي محصنه دانسته اند. ( مکارم شيرازي،1361 ، تفسير نمونه، ج ۳ ، ص۳۰۷ )
در اين آيه هم به نحوه اثبات زناي محصنه زنان اشاره و هم مجازات آن بيان شده است. شهادت چهار شاهد بر وقوع زنا راه اثبات آن و حبس ابد در خانه به عنوان مجازات مطرح شده است. به نوشته علامه طباطبايي از آن جا که اين آيه مجازات حبس ابد زنان را بر شهادت چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن مترتب کرده است، شهادت چهار شاهد موضوعيت دارد و در صورتي که شهود شهادت ندهند، حکم حبس صادر نمي شود هر چند حاکم اسلامي يقين به صدور آن داشته باشد و اين خود يکي از منت هاي خداي سبحان بر امت اسلام است. (علامه طباطبايي ، الميزان ، بی تا ، ج ۴ ، ص۳۷۰ )
ايشان همچنين از اين بخش از آيه که مي فرمايد: «حتي يتوفيهن الموت» حبس ابد و دائمي مجازات را استنباط کرده و حبس در خانه را آسان گرفتن کار بر مسلمانان شمرده است. به گفته علامه اين که خداوند نفرموده حبس ابد در زندان بلکه مجازات حبس ابد در خانه را براي زناي محصنه زنان مقرر کرده است، خود شاهد ديگري بر آسان گرفتن کاربر مسلمانان است. (علامه طباطبايي ، الميزان ، بی تا ، ج ۴ ، ص ۳۷۰ )
اين آيه دلالت دارد که مجازات حبس ابد، موقت است و دائمي نيست. آن جا که مي فرمايد: «اويجعل الله لهن سبيلا»
«رجم» در قرآن به معنای بیرون کردن شخصی از شهر و دیار (مکان) خاصی است نه سنگسار. نمونه ی روشن این مورد در «شیطان رجیم» بازتاب دارد و اینکه رسولان مختلفی به رجم شدن تهدید شده اند.
حکم «سنگسار» در قرآن وجود ندارد و اسلامی نیست.
(فحشا) کلمه‌ای است عام که برای هرگونه رابطه ی نامشروع جنسی استفاده شده است (سوره نور آیه 21)
«فاحشه» کلمه‌ای است که به روابط جنسی منع شده (حرام) اطلاق می‌شود چه تحت لوای نکاح باشد چه نباشد (سوره نساء آیه 22)
تنها انسان‌های صالح ممکن است مرتکب «فحشا» نشوند(سوره یوسف آیه 24)
همجنسـگرایی نوعی «فاحشه» بوده و در قرآن برای آن حکم داریم(سوره نساء آیه ۱۶-۱۵)
«زنا» نوعی «فاحشه» است درست مانند ازدواج با زنی که قبلاً همسر پدر شخص بوده است(سوره نساء آیه 22و سوره اسراء آیه 32 )
رابطه‌ای «زنا» محسوب می‌شود که بین مردی (چه مجرد باشد چه متاهل) با زنی که همسر فرد دیگری است اتفاق بیفتد و چهار نفر نیز شاهد باشند حکم «زنا» صد ضربه تازیانه است. در آیه به جلده اشاره شده است که به معنای پوست است در نتیجه تازیانه نمی‌تواند شلاق امروزی باشد چون شلاق پوست و گوشت را می‌برد و گاهی حتی به استخوان می‌رسد و می‌توان با صد ضربه شلاق فردی را کشت یا ناقض کرد. به احتمال بسیار تازیانه ای که برای مجازات زناکار به کار می رفته وسیله‌ای پهن تر از شلاق امروزی بوده که پوست را کبود و سیاه می‌کرده است بدون اینکه خونی ریخته شود. حکم اصلی برای زناکار ممنوعیت او از نکاح با مؤمنین است و تنها می‌تواند با یک زناکار دیگر یا مشرکی ازدواج کند(سوره نور آیه ۳-۲)
مجازات تجاوز به عنف زندان یا هر جزای سخت دیگری است که حاکم شرعی تعیین کند ( سوره یوسف آیه25)
هر فردی اگر از اعمال فاحشه ایی که مرتکب شده استغفار کند، خداوند از گناهانش در می‌گذرد (سوره آل عمران آیه 135)
فقهای اهل سنت نیز در مورد حرمت زنا استناد به آیات قران کرده اند :
زنا حرام است واین عمل از گناهان کبیره بزرگ می باشد به دلیل گفته خداوند متعال که می فرمایند : { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } (سوره اسرا ء آیه 32)وقال تعالى : { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا }(سوره فرقان آیات 69-68)
ودر اصل مشروعیت حد زنا برای بکر خداوند عزوجل می فرمایند: {الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة} [النور:2/ 24].
(ابن قدامه ،کتاب حدود، 1968 ، ج 9 ، ص 15) (الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، 1404 ، ج 7 ، ص 5345)
3-1-3-2 : روایات
در احادیث وروایات وارده ،ارتکاب زنا به عنوان یکی از گناهان بزرگ ومنافی شرف وآبرو وزایل کننده ئ ایمان یاد شده است که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم.
امام باقر علیه السلام در مورد مذمت زنا فرموده است :
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:عمل کسی مرتکب زنا شود در نزد خداوند مانند عمل کسی که مرتکب قتل پیامبر یا یکی از ائمه شود یا خانه ئ کعبه راویران کند از گناهان بزرگ است .( مجلسی ، بحارالانوار ، 1403 ، ج 79 ، ص 20)
همچنین از امام باقر علیه السلام نقل است که فرمود : رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود:
آثار عمل زنا پنچ چیز است :
1- باعث هتک حرمت وبی آبرویی می شود.
2- موجب فقر وتنگدستی می گردد.
3- عمر انسان را کم می کند .
4- باعث غضب حق تعالی خواهد شد.
5- موجب خلود در آتش جهنم می گردد.( مجلسی ، بحارالانوار، 1403 ، ج 79، ص 21)
از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرموده است ، از زنا بپرهیزی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره منافی عفت، جرایم منافی عفت، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جبران خسارت، شرط ضمن عقد، قاعده فقهی، حقوق ایران