مقاله درباره مدیریت سود، ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

متقاطع سازی یا جابجایی 4) جهش
در طی مرحله اولیه جمعیت اولیه از ساختار ژنتیکی که کروموزوم نام دارد، انتخاب می‌شوند. سپس هر کروموزوم با استفاده از عمل بررسی سازگاری سنجیده می‌شود.
هدف از عمل سازگاری وزن دادن به عملکرد هر کروموزوم است. بعد از این مرحله عمل انتخاب نهایی انجام می‌شود و کروموزوم‌هایی انتخاب می‌شوند که بهترین عملکرد را دارند. عملکرد اصلی برای تولید کروموزوم‌های جدید در الگوریتم ژنتیک، عمل جابجایی است.
این عمل برروی یک جفت کروموزوم‌ها انجام می‌شود. عمل جهش یک فرایند تصادفی است که در آن محتوای یک ژن با ژن دیگر جهت تولید ساختار ژنتیکی جدید جایگزین می‌شود و در نهایت میزان همگرایی بررسی می‌شود که هدف آن یافتن بهترین پاسخ است

2-5-12- مدل مجموعه های زبر:
تئوری مجموعه های زبر ابزار ریاضی قدرتمندی است که در تجزیه و تحلیل اطلاعات مبهم، نامطمئن و غیردقیق (یعنی مواردی که ابهام و عدم قطعیت در آنها وجود دارد) کارایی دارد. این نظریه اولین بار توسط پاولاک در سال 1991 ارائه گردیده است. روش مجموعه های زبر یک روش آماری ناپارامتریک است که به منظور بررسی مجموعه عوامل گوناگون و غیرمحسوس کارایی دارد.
ماشین بردار پشتیبان: ایده اصلی در ماشین بردار پشتیبان (برای حالت دوکلاسه)، این است که ابرصفحه بهینه برای تفکیک کلاس ها به گونه ای انتخاب شود که حاشیه بین دو کلاس، حداکثر شود. صرف نظر از اینکه این روش دارای قابلیت تعمیم بسیار زیادی است، عامل محدودکننده آن، لزوم تعلق هر نمونه به فقط یکی از دو کلاس مذکور و آن هم با میزان اهمیت یکسان است.

2-5-13- منطق فازی:
در چارچوب منطق باینری، چیزها یا درست هستند یا نادرست، یا وجود دارند یا ندارند. اما انیشتین می گوید: آن جایی که قوانین ریاضیات (کلاسیک) به واقعیات مربوط می شوند، مطمئن نیستند و آن جا که آنها مطمئن هستند، نمی توانند به واقعیت اشاره داشته باشند. منطق فازی با استفاده از عبارات زبانی و کیفی به ارائه تابع نشانگری از درجه عضویت اشیاء، پدیده ها و موضوعات مطالعه شده می پردازد که عنصر X در مجمعه فازی A ویژگی های موردنظر را با درجه های مختلف برآورد می کند که به وسیله مفهوم درجه عضویت نشان داده می شود.

2-5-14- مدل های نظری:
برخلاف مدل های آماری و تکنیک های هوش مصنوعی که بر نشانه های ناتوانی تجاری تمرکز دارند، مدل های نظری به دنبال تعیین دلایل کیفی ناتوانی تجاری اند. اصولاً این مدل ها از اطلاعاتی استخراج می شوند که بتوانند مباحث نظری مطرح شده در زمینه ناتوانی تجاری شرکت را پاسخ دهند. مدل های نظری از نظر ماهیت چندمتغیره بوده و معمولاً از تکنیک های آماری، برای پشتیبانی کمی مباحث نظری استفاده می‌شود. مدل های نظری نیز شامل معیارهای تجزیه ترازنامه/ تئوری آنتروپی، تئوری ورشکستگی سفته باز (قمارباز)، تئوری مدیریت وجوه نقد و تئوری ریسک اعتباری است.

2-5-15- داده کاوی:
داده کاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم رایانه، هوش مصنوعی، الگوشناسی، فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده می باشد. داده کاوی فرایندی است پیچیده جهت شناسایی الگوها و مدل های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده می باشد؛ به طریقی که این الگوها و مدل ها برای انسانها قابل درک باشند.
همه ساله شرکت های بسیاری در سراسر جهان ورشکست میشود و این ورشکستگی پیامد های گوناگونی با خود به همراه دارد بنابراین گروها و افراد زیادی به دلایل متعدد علاقه مند به جلوگیری و پیش بینی ورشکستگی هستند که از جمله می توان موارد زیر رابر شمرد( عرفانیان عظیم زاده،1386):

2-6- مدیران و صاحبان بنگاه ها:
اهمیت پیش بینی ورشکستگی برای این گروه به منظور رفع بحران و اعمال استراتژی های بازدارنده می باشد. چناچه مدیران و صاحبان بنگاه مسامحه کنند که احتمال شکست بنگاه در سال های آتی زیاد است و یا با این احتمال در طول سال های قبل روندی صعودی داشته است ، پی خواهند برد که عملکرد کارای نداشته اند و به منظور ادامه حیات، ناگزیر از تجدید نظر در استراتژی های بنگاه هستند. در طی 30 سال گذشته شرایط کلی اقنصاد کشورهای پیشرفته با سرعت بسیار زیادی متحول گردیدهاست، .به طورمثال با بروز پدیده جهانی شدن، رقابت بسیار قوی شده است و در بسیاری از کشورها (انگلیس،امریکا،بلژیک و … ) نرخ ورشکستگی بالا رفته و شرکت ها زیادی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند.

2-7 – نهادهای اعتباری:
برای قبول یا رد درخواست وام بنگاه از جانب نهاد های مالی، در راستای گسترش تحقیقات آکادمیک در زمینه بازار رقابت ناقص و اطلاعات غیر شفاف ، امکان پیشرفت تحقیقات زمینه امتیازدهی اعتباری و پیش بینی ورشکستگی حاصل گردیده است. بر خلاف مدیلیانی ومیلر(1985) که عقیده داشتند بازارهای مالی از نوع رقابت کامل هستند و سرمایه گذاری و تصمیمات مالی از یکدیگر تفکیک پذیرند ، اکنون بر همگان واضح است که در این بازارها رقابت به طور کامل وجود ندارد .هم اکنون سرمایه های موجود برای سرمایه گذاری در تمام پروژه های سودآور(NPV0) ناکافی می باشد. برای مثال در بازار های بانکداری و وام ، سرمایه گذاری به دلیل اطلاعات نامتقارن جیره بندی می شوند. بنابراین تنها پروژ های که بیشترین بازده انتظاری را دارند انتخاب میشوند، بنابراین تعیین ریسک پروژه ها از اهمیت ویژه ای برای شرکت ها برخوردار است. در این میان استفاده از مدل های پیش بینی ورشکستگی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعات بین متقاضیان وام و اعتبار دهندگان می شود. در سال 2001 میزان بدهی های معوق در ایالات متحده به 5 تریلیون دلار رسید . بنابراین برای نهاد های مالی تخمین ریسک اعتباری امری حیاتی می باشد. آنها می توانند بوسیله پیش بینی ورشکستگی ریسک اعتباری پرتفولیوی خود را تخمین بزنند و همچنین این امر به بانکها اجازه می دهد که به مهندسی وام های آتی خود بپردازند و از این رو با مشخص کردن یک نسبت بازده به ریسک هدف ، پرتفولیوی خود را انتخاب کنند.

2-8- سرمایه گذاران:
به منظور اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری. آنها برای تعیین دقیق جایگاه مالی بنگاه و قضاوت صحیح راجع به سلامت بنگاه بدون مدل های پیش بینی ورشکستگی به خوبی عمل نمی کنند. شواهد حاکی از آن است که ارزش بازاری شرکت های ورشکسته به طور قابل توجهی افت می کند. این امر سبب زیان سرمایه گذاران می شود.

2-9- دولت:
برای شناسایی شرکت های که عملکرد خوبی ندارند و نیازمند تغییر رویه ها می باشد. ورشکستگی شرکت های بزرگ میتواند همراه با اعمال هزینه زیاد باشد، به طور مثال با ورشکستگی انرون ضرری معادل 67 میلیارد دلار به وام دهندگان وارد آمد. همچنین باعث از بین رفتن 68 میلیارد دلار ارزش سهامداران شد. دراین میان 5600 کارمند این شرکت کار خود را از دست دادند. بلکه بر روی سهامداران ، عرضه کنندگان اعتبار ، کارفرمایان ، پیمانکاران ، عرضه کنندگان بنگاه و درنهایت می تواند به دلیل واگیری بر روی شبکه گسترده ای از شرکت ها و در نتیجه بر روی دولت و کل اقتصاد نیز تاثیر گذارد.
بنابراین هر گونه تلاشی در راستای ایجاد شاخص های پیشرو و مدل های مناسب برای پیش بینی بحران مالی شرکت ها ارزش زیادی برای تمامی سهامداران ، سرمایه گذاران ، نهاد های مالی و سیاست گذاران اقتصادی خواهد داشت.
پژوهش حاضر دیدگاه متفاوتی نسبت به ورشکستگی و بحران مالی دارد که از طریق رفتار مدیران می توان به بحران مالی شرکت های پی برد براساس همین می توان مدیریت سود را به عنوان یکی از ابزار های وجود بحران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانست.به همین دلیل به بررسی موضوعی مدیریت سود پرداخته می شود.

2-10- مفهوم مدیریت سود
مدیریت سود در ادبیات حسابدری از موضوعات نسبتا تازه و مورد توجه مدیران می باشد و از مباحثی است که در حوزه سود حسابدری مطرح می شود. این مبحث در حسابداری از حدود ابتدای قرن بیستم به بعد با تحقیقات مختلفی توسط صاحبان نظران رشته حسابداری شکل گرفت. هر یک از این نحقیقات از ابعاد خاصی و با عبارت متفاوتی نظیر دستکاری سود، هموارسازی سود و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته اند. در ادبیات حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده است. که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می گردد:
به اعتقاد هلی و والن38(1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی صاحبان سود در خصوص عملکرد شرکت، یا تاثیر بر نتایج قرارداد های است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود مشخصی است. واتسن و زیمرمن39(1990)معتقداند که مدیریت سود ، یعنی اعمال آزادی عمل بر روی ارقام حسابدری با فرض وجود محدودیت های در این زمینه . شیپر40(1999)اظهار می کند که مدیریت سود اقدامی است ازطرف مدیر که انجامش منجر به تضعیف سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری شود و مطابق با اهداف استاندارد ها نباشد.
به اعتقاد دیوید سون و همکاران ، مدیریت سود یعنی فرآیند انجام گام های عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری ، که مدیران را قادر می سازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خود برسانند(ناظمی اردکانی،1388)
سونی واسلان41 معتقد اند که مدیریت سود یعنی دخالت هدفمند مدیریت در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی به منظور تحصیل منافع شخصی. بیدلمن ، مدیریت سود را بیانگر تلاشی از سوی مدیریت شرکت می داند که سعی می کند تا انحرافات غیر عادی سود را کاهش می دهد( صحافی اسفند آبادی، 1389)
مدیریت سود می تواند از دو منظر قراردادی و یا گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گیرد. از منظر قراردادی، مدیریت مدیریت سود می تواند به عنوان روش کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر نتایج مترقبه مطروحه در متن قرارداد های انعطاف ناپذیر و ناقص باشد. از منظر گزارشگری مالی ، مدیریت ممکن است بتواند از طریق مدیریت سود، بر ارزش سهام شرکت اثر بگذارد. به عنوان مثال مدیریت ممکن است بخو اهد تصویری رو به افزایش از سود ، به وسیله تکنیک هموارسازی سود طی زمان ارائه دهد. در بازار کارای اوراق بهادار ، مدیریت ملزم است که اطلاعات درون سازمانی را منتشر کند. بنابراین مدیریت سود می تواند به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات درون سازمانی مدیریت به سرمایه گذاران باشد. هر دو منظر قراردادی و گزارشگری به نتایج جالب و شاید هم شگفت انگیز می تواند منجر شود و اینکه مدیریت سود می تواند کمی هم خوب باشد(اسکات42،2003). در هر صورت ممکن است تعدادی از مدیران از مدیریت سود، سوء استفاده کنند. مدیران ممکن است به طور فرصت طلبانه ای از مدیریت سود به نفع خود وبه ضرر طرف های دیگر قرارداد استفاده کنند. به عنوان مثال، مدیریت ممکن است ،مطالبات سوخت شده و استهلاکات را بیش از حد نشان دهد و یا برای رسیدن به سود مورد انتظار اقدام به دستکاری حساب ها کند. در برخی موارد ، افراط در مدیریت سود، از قابلیت اطمینان گزارش های مالی می کاهد . مدیریت در انتخاب رویه حسابداری از بین رویه های پذیرفته شده آزاد است. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم مدیریت روش های را انتخاب کند که منافع و مطلوبیت وی را به حداکثر برساند و یا باعث افزایش ارزش سهام شرکت شود.

2-11- تاریخچه مدیریت سود
امروزه مديريت سود يكي از موضوعات بحث برانگيز و جذاب در پژوهش هاي حسابداري به شمار ميرود. به دليل اين كه سرمايه گذاران به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم تصميم گيري به رقم سود توجه خاصي دارند، اين پژوهش ها از جنبه رفتاري، اهميت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است كه نوسان كم و پايدار سود، حكايت از كيفيت آن دارد. به اين ترتيب، سرمايه گذاران با اطمينان خاطر بيشتر در سهام شركتهايي سرمايه گذاري مي كنند كه روند سود آنها باثبات تر است. مدیریت سود یک اصطلاح جدیدی است که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته اصطلاحات مانند هموارسازی سود که بیان کننده حالات خاص

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره ورشکستگی، الگوریتم ژنتیک، پیش بینی ورشکستگی، نسبت های مالی Next Entries مقاله درباره مدیریت سود، ورشکستگی، درماندگی مالی، اهرم مالی