مقاله درباره فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات، ارتباطات سیار، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اتصال خط تهران- تبریز با شبکه تلگرافی روسیه برقرار گشت و در همین سال با دولت انگلیس جهت تأسیس خطوط تلگرافی شهرهای خانقین، کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهرمذاکره شد که در سال 1243 مورد بهره برداری قرار گرفت.
سال 1253 اداره تلگراف پس از جدا گشتن از وزارت علوم به وزارت تلگراف تبدیل و در سال 1287 با وزارت پست ادغام و بالاخره در سال 1308 امور تلفن نیز تحت نظر وزارت پست و تلگراف قرار گرفت که به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد. اخیرا در نیمه دوم سال 1382 با تصویب مجلس شورای اسلامی به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت. در همین راستا چند شرکت سابق حذف و در نتیجه شرکتهای جدیدی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ارتباطات سیار و شرکت فناوری اطلاعات تحت پوشش شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ولی به صورت مستقل تشکیل شدند.
آنگاه با ایجاد تحول اداری و ساختاری شرکت مخابرات ایران، از سال 1383 به عنوان شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تغییر یافته و در راستای تمرکز زدایی، شرکتهای مخابرات استانی به صورت جداگونه تشکیل شده و از اختیارات گسترده ای برخوردار شدند و تعدادی از شرکت ها و سازمان ها از جمله ارتباطات زیرساخت با جدا شدن از مخابرات ایران، تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته اند.
شرکت مخابرات استان ها نیز در عین مستقل بودن از لحاظ فنی و تخصصی تحت حمایت مخابرات مرکزی ایران و نیز انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل از سوی وزارت ارتباطات تعیین می شدند تا این که پس از گذشت چند سال مطابق اصل 44 قانون اساسی در جهت خصوصی سازی شرکت های دولتی طی سال 1388 این شرکت وارد بازار بورس ایران شد. سپس مقرر گردید عمده سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود که این اتفاق در آبان 1388 به وقوع پیوست و هم اکنون این این شرکت با عنوان اپراتور مهم و اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش خصوصی واگذار گردید و فعالیت گسترده خود را با جدیت آغازکرده است.

2-3-2- خلاصه اهم سیر تحول در مخابرات کشور سال های 1236 تا پایان 1389
سال 1236 – نصب اولين خط تلگراف در ايران بين تهران و چمن سلطانيه (اردوگاه تابستاني ناصر الدين شاه در نزديكي زنجان )

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، جامعه اطلاعاتی، تلفن همراه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نهج البلاغه، قابوس نامه، صاحب نظران، سیاست خارجی