مقاله درباره فرهنگ و ارتباطات، سفارتخانه، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

وحجاب.
8ـ استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي فرهنگي غيردولتي و خصوصي جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.
9ـ نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياست‌هاي حمايتي و هدايتي به منظور تعميق فرهنگ عفاف وحجاب و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.
10ـ تبيين و تحليل ريشه‌هاي ديني و اعتقادي فرهنگ عفاف و حجاب ـ به ويژه براي نسل جوان ـ از طريق توليدات ملي، نشست‌هاي فكري ـ فرهنگي، ايجاد باشگاه انديشه و مانند آن.
11ـ نظارت بر تشكل‌هاي هنري ـ مردمي، نمايشگاه‌هاي هنري و محافل هنري عمومي مانند: كنسرت‌ها و نمايشگاه‌ها در جهت رعايت فرهنگ عفاف وحجاب.
12ـ اهتمام لازم براي اجراي قانون “منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات”.
13- به عضويت پذيرفتن خانم‌هاي متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هيأت‌هاي نظارت بر بازبيني فيلم، كتاب و…
14ـ تهيه فيلم‌هاي سينمايي در مورد تاريخچه‌ي كشف حجاب در ايران و بررسي علل و عوامل آن.
15ـ استفاده مناسب از لباس‌هاي اسلامي ـ ملي (حجاب و حجاب برتر) در فيلم‌هاي سينمايي و استفاده نكردن از اين پوشش توسط شخصيت‌هاي منفي و منفور در فيلم‌ها .
16ـ ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلم‌هاي سينمايي و مطبوعات.
17ـ نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي ـ اخلاقي سالن‌هاي سينما و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
18ـ حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاك اسلامي و سعي در جهاني نمودن اين نشريات از طريق اينترنت.
19ـ ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ايراني ـ اسلامي در بين ايرانيان مقيم خارج از كشور بوسيله رايزني‌‌هاي فرهنگي در سفارتخانه‌هاي ج.ا.ا در سراسر دنيا (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).
20ـ همكاري و هماهنگي در جهت اعزام گروه‌هاي فرهنگي جهت ترويج و تبليغ فرهنگ و آداب اسلامي ـ ملي براي ساير ملل ـ خصوصاً ايرانيان مقيم خارج از كشور ـ (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).
21ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگي‌ـ اسلامي و ملي بين سفارتخانه‌هاي كشورهاي اسلامي در ايران (‌با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

4-4-3-4- اقدامات و عملکردها
1-4-4-3-4- صدا و سيما
1-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1385
1- تشكيل كميته‌اي متشكل از نمايندگان معاونت‌هاي سيما، صدا، سياسي، برون مرزي، بين‌الملل و مراكز نظارت و ارزيابي و حراست سازمان با هدف تبيين و بررسي راهكارها و پيش‌بيني راهبردهاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برگزاري 5 جلسه تاكنون در تاريخ‌هاي 19/1/85 و 12/2/85 و 26/2/85 و 2/3/85 و 16/3/85.
2- تشكيل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازماني، مؤسسات تحقيقي و پژوهشي نمايندگان مجلس – مراكز دانشگاهي و … جهت تهيه آلبوم جامع لباس رسانه‌اي.
3- فراخوان به كليه طراحان لباس در مراكز علمي، پژوهشي در زمينه طراحي لباس رسانه‌اي.
4- پخش برنامه زنده و ادامه‌دار از شبكه خبر هر روز از ساعت 9-8 در خصوص بررسي مسأله عفاف و حجاب با حضور كارشناسان مربوط.
5- ارتقاء جايگاه كميته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادي رسمي و قانوني و منصوب شدن مدير دفتر امور زنان به عنوان رئيس اين ستاد.
6- تشكيل كميته‌اي متشكل از نمايندگان معاونت‌هاي سيما، صدا، سياسي، برون مرزي، بين‌الملل و مراكز نظارت و ارزيابي و حراست سازمان با هدف تبيين و بررسي راهكارها و پيش بيني راهبردهاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جمع‌بندي و ارائه گزارشات عملكرد درون سازماني به دبيرخانه كميته گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وزارت ارشاد.
7- شركت رئيس كميته گسترش فرهنگ عفاف سازمان در جلسه شوراي مديران شبكه‌ها با حضور معاونت محترم سيما، به منظور تبيين و توجيه اهميت موضوع، پاسخگويي به سؤالات مطروحه و تأكيد بر دستور كار قرار گرفتن موضوع عفاف در گروه‌هاي طرح و برنامه‌هاي شبكه‌ها.
8- اخذ گزارشات عملكرد سه ماهه معاونت‌ها با هدف تبيين شرايط موجود برنامه‌سازي شبكه‌هاي مختلف.
9- شركت در جلسات كميته گسترش عفاف در وزارت ارشاد به منظور هماهنگي و ارائه گزارش از روند فعاليت‌ها.
10- تشكيل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازمان، مؤسسات تحقيقي و پژوهشي نمايندگان مجلس – مراكز دانشگاهي و … جهت تهيه آلبوم جامع لباس رسانه‌اي.
11- تشكيل جلسه با حضور مسؤولين حراست و ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر سازمان به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات و بررسي راه‌حل‌هايي براي بهبود وضعيت پوشش همكاران و فراخوان به كليه طراحان لباس در مراكز علمي و پژوهشي و تشكيل كارگاه آموزشي با موضوع عفاف و حجاب با حضور اساتيد مجرب.
12- ارتقاء جايگاه كميته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادي رسمي و قانوني و منصوب شدن مدير دفتر امور زنان به عنوان رئيس اين ستاد از سوي رياست محترم سازمان به منظور تثبيت جايگاه قانوني كميته و اعضا آن و تسهيل و تسريع در پيشبرد سياست‌ها و اهداف مصوب و رفع موانع و محدوديت‌ها.
13- برگزاري جلسات توجيهي با مديران شبكه‌ها و مديران اطلاعات و برنامه‌ريزي و توجيه مديران مياني سازمان نسبت به اجراي بهينه مصوبات.
14- تبيين ضرورت تشكيل كميته و توجيه نمايندگان معاونت‌ها و تبيين وظايف هر معاونت بر اساس دستورالعمل ابلاغي.
15- بررسي موانع، محدوديت و امكانات هر معاونت يا مراكز در زمينه اجرايي شدن وظايف محوله.
16- تهيه ساختاري براي ارائه هماهنگ گزارشات سه ماهه معاونت‌ها.
17- بررسي و تحقيق پيرامون افزايش كارآمدي سيستم‌هاي نظارتي سازمان .
18- بحث و بررسي در خصوص مشخص شدن حدود گريم و آرايش و راهكارهاي اعمال صحيح قوانين و مقررات آن در شبكه‌ها.
19- تشكيل جلسات توجيهي براي گريمورها، تهيه‌كنندگان و مديران اطلاعات و برنامه‌ريزي هر شبكه.
20- تشكيل كلاس‌هاي آموزشي ضمن خدمت و … براي كاركنان با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و فراخوان ساخت برنامه‌هايي در خصوص موضوع عفاف و حجاب.
21- برگزاري اردوهاي آموزشي و تفريحي كوتاه مدت براي كاركنان و آموزش تلويحي مسايل عفاف و تهيه بولتن‌هاي آموزشي.
22- معرفي شيوه‌‌هاي صحيح تبليغ عفاف و حجاب از طريق رسانه و برگزاري ميزگرد در اين زمينه با حضور انديشمندان استان در شبكه استاني.
23- تبيين و معرفي حجاب حقيقي به جوانان از طريق رسانه.
24- استفاده از مجريان محجوب در برنامه‌هاي توليدي.
25- ساخت فيلم‌هاي جذاب و هنرمندانه در خصوص ثمره و نتايج داشتن پوشش كامل و پيامدهاي مثبت حجاب در جامعه.
26- تهيه گزارش از بانوان متعهد نخبه و متخصص و توانمندي كه در تمامي عرصه‌ها فعالانه حضور دارند.
27- استفاده از احاديث درباره حجاب و پوشش بصورت زيرنويس.
28- افزايش آگاهي والدين نسبت به رعايت عفاف مخصوصاً در خانواده و نقش الگوي آنان در اين امر.
29- تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويكرد آنان به مدگرايي.
30- توجه دادن به رعايت باور پوشش نه به عنوان يك اجبار اجتماعي بلكه به عنوان يك ارزش.
31- ارتقاء سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده.
32- پيشنهاد مسابقه كتابخواني و معرفي كتاب آنچه زنان و دختران درباره حجاب بايد بدانند.
33- پوشش اخبار مربوط به همايش‌هاي مختلف، خبر ازدواج جواناني كه به دين اسلام مشرف شده است و انعكاس خبر ازدواج دانشجويي دانشگاه‌ها.

2-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1386
الف) فعاليتهاي مقدماتي دبيرخانهاي:
برنامهريزي جهت برگزاري جلسات ستاد و كميتههاي فرعي آن (كميته امور كاركنان و كميته امور رسانهاي)
تعيين دستورجلسات، دعوت از اعضاء و ميهمانان مدعو، تهيه صورت جلسات، تهيه و تكثير و ارسال سياستها و دستورالعملها و مصوبات ستاد كل به اعضاء، مراكز و استانها و مراجع مربوطه، پيگيري مصوبات
برنامهريزي جهت توجيه فاز 1 نماي كلان در جلسات اصلي ستاد و برگزاري چندين جلسه در راستاي تبيين اهداف و پيشبيني مراحل اجراي طرح در سازمان
برنامهريزي به منظور تشكيل كليه جلسات توجيهي انجام شده در سازمان
ب) برگزاري جلسات توجيهي جهت اجراي فاز يك نماي كلان تحقق اهداف ستاد:
1- برگزاري جلسات توجيهي متعدد در معاونتها و مراكز توسط اعضاء ستاد به منظور تحقق اهداف فاز 1 نماي كلان
2- برگزاري جلسات توجيهي با مديران آموزش سازمان به منظور طراحي وتهيه مكانيسمهاي آموزش جامع كاركنان سازمان (حضوري، غيرحضوري، اينترنتي، تهيه و ارسال جزوات آموزشي، آموزش ضمن و بدو خدمت و…)
3- برگزاري جلسات توجيهي و تصميمگيري جهت اجرايي شدن “طرح ساماندهي وضعيت گريم و آرايش هنرمندان” با مديران توليد سيما به منظور بهينه سازي وضعيت موجود در رفع اشكالات احتمالي
4- برگزاري جلسات متعدد با مديران حراست سازمان به منظور بررسي موانع و محدوديتهاي اجرايي “طرح انضباطي كاركنان” و…
5- برگزاري جلساتي با مديران مركز نظارت و ارزيابي درخصوص پيشبيني راهكارهاي نظارت مؤثر و مستمر برنامهها با موضوع عفاف و حجاب
6- برگزاري جلسات متعدد با مديران و كارشناسان مركز اطلاعات و برنامهريزي سازمان
7- برگزاري جلسات توجيهي متعدد با مديران روابط عمومي جهت تبليغات محيطي و اقدامات و فعاليتهاي توجيهي
8- برگزاري جلسات توجيهي متعدد با مديران مربوطه جهت برگزاري جشنواره فيلم عفاف و حجاب
9- شركت تعدادي از اعضاء ستاد در جلسات كارگروهي بانوان معاونت سيما (جهت تأثيرگذاري و اعمال نظر در روند توليد و…)
10- برگزاري جلسات توجيهي جهت جلب مشاركت بخشهاي مختلف سازمان در برگزاري جشنواره عفاف و حجاب
ج) فعاليتهاي برنامهسازي:
1- پيشنهاد و كسب مجوز ساخت آنونس راديويي با موضوع عفاف و حجاب
2- درخواست تهيه سرود با موضوع عفاف و حجاب به مركز موسيقي سازمان
3- تهيه موسيقي و سرود راز غنچه در مركز موسيقي و سرود
4- پيشنهاد و طراحي چند برنامه “مناظره تلويزيوني با موضوع عفاف و حجاب” به روش تركيبي و…
5- برگزاري جلسات مقدماتي، جلسات كارشناسي و كسب مجوز از رياست سازمان، سفارش تهيه طرح اوليه برنامه به كارگردان و…
6- بازديد از پشت صحنه چند سريال تلويزيوني در حال ساخت به منظور بررسي وضعيت پوشش و آرايش بازيگران
7- برنامهريزي جهت ساخت برنامههايي با موضوع عفاف و حجاب براساس فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار با بانوان در روز زن
د) آموزش، پژوهش، تحقيقات، تأليفات
1- سفارش تأليف كتب مرتبط با موضوع عفاف و حجاب به مركز پژوهشها
2- تأليف كتاب مرواريد عفاف در مركز پژوهشها ( به سفارش ستاد) با تيتراژ 2000 جلد جهت توزيع بين همكاران
3- درخواست “تهيه نمايه عفاف و حجاب” از تحقيقات موجود در زمينه عفاف و حجاب در سراسر كشور
4- برگزاري جلسات اخلاق با رويكرد عفاف و حجاب در بسيج سازمان (با تدريس سركار خانم مظلومي)
5- شركت تعدادي از اعضاء ستاد در دوره جامع علمي ـ كاربردي عفاف و حجاب برگزار شده توسط بسيج سپاه پاسداران و طراحي برگزاري دورههاي مشابه توسط بسيج سازمان در سطح كاركنان
هـ) فعاليتهاي تبليغي
تهيه بروشورهاي آموزشي و تبليغي ماهانه درسطح سازمان
برگزاري مسابقه براساس بروشورهاي تبليغي ماهانه
تهيه و ارائه طرح فعاليتهاي تبليغي فرهنگي جامع در سطح كاركنان و خانوادههاي ايشان با موضوع عفاف و حجاب در سازمان
اقدام جهت تخصيص بودجه 50.000.000 توماني به منظور اجراي طرح فوق (تبليغات محيطي، اردوها، فعاليتهاي فرهنگي و …)
اقدام جهت تهيه بولتن خبري (برگزاري جلسات، مكاتبات و …)
برگزاري جلسات متعدد جهت پيشبيني بودجه، تعيين دبير بولتن، بررسي محورها، اولويتها و ويژگيهاي محتوايي بولتنها
تهيه و پخش كتابچه به زيبايي عفاف در مراسم روز زن “1000نسخه” (از انتشارات دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها)
تهيه و پخش كتابچه “به زيبايي عفاف” در مراسم مسابقه كتابخواني “به زيبايي عفاف” “200 نسخه”
اقدام جهت تبليغات محيطي در مراكز تفريحي، فرهنگي سازمان (زيباكنار، ملاصدرا و…)، استفاده از بيلبوردهاي بزرگ و كوچك تبليغي و…
و) فعاليتهاي نرمافزاري:
1- طراحي CD با موضوع عفاف و حجاب
2-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ضریب واکنش سود، ریسک سیستماتیک، فرصتهای رشد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قیمت سهام، محتوای اطلاعاتی، اهرم مالی