مقاله درباره تامین مالی، منابع مالی، رادیو و تلویزیون، پخش تلویزیونی

دانلود پایان نامه ارشد

كلاني براي دريافت امتياز پخش بازي‏هاي ورزشي مي‏پردازند، و سوداگري و دريافت امتيازِ توليد كالاهاي ورزشي به يك تجارت فرامليتي تبديل شده است.
در هيچ دورة تاريخي هيچگاه چنين سرمايه‏گذاري‏هاي عظيم و كلان اقتصادي روي ورزش و ورزشكاران انجام نمي‏پذيرفت. ورزش ديگر تنها در جهت منافع ورزشكاران عمل نمي‏كند( کوکلی 6، 2001: 348-312). ”ژائوهاوه لانژ“ رئيس سابق فدراسيون بين‏المللي فوتبال، فيفا در اواخر سال 1994 اشاره مي‏كند كه فوتبال ساليانه 225 ميليارد دلار گردش مالي دارد كه اين گردش شامل نقل و انتقال بازيكنان، توليد كالاهاي ورزشي، ساخت تأسيسات ورزشي، حمايت مالي و غيره است. وي در سال 1998 اظهار داشت كه جانشين وي در فيفا وارث قراردادهاي مالي به ارزش 4 ميليارد دلار است (گالینو7، 1997: 147) برخورداري ورزش از توانمندي‏هاي منحصر به فرد سبب شده است تا سرمايه‏داران و صاحبان صنعت و ثروت بيش از پيش رو به سوي اين بازار سودآور آورند.
امروزه، منبع اصلي درآمد باشگاه‏هاي ورزش حمايت مالي است و اين روند به تدريج در حال گسترش است. فعاليت‏هاي ورزشي بر اساس تعداد بليط‏هاي به‏فروش رفته براي برگزاري مسابقه‏ها، درآمدهاي مالي حاصل از فروش امتيازات، درآمدهاي تبليغاتي، كالاهاي ورزشي، و حقوق مربوط به پخش رسانه‏اي ارزيابي مي‏شوند. ورزشكاران بر اساس ميزان شهرت عمومي مورد توجه قرار مي‏گيرند و اين امر نيز بستگي به روابط و پيوندهاي آنان با شركت‏هاي تجاري دارد. در بسياري از كشورهاي صنعتي و سرمايه‏داري ورزشگاه‏ها، باشگاه‏ها و رويدادهاي ورزشي با نام شركت‏ها و مؤسسات تجاري بزرگ شناخته مي‏شوند. همه چيز، از رنگ لباس تيم‏هاي ورزشي گرفته تا برنامة زماني برگزاري رويدادهاي ورزشي و نحوة پوشش رسانه‏اي تحت تأثير منافع شركت‏هاي تجاري قرار گرفته است. در واقع، شركت‏هاي رسانه‏اي به گونه‏اي فزاينده مالكيت تيم‏هاي و حمايت از رويدادهاي ورزشي را برعهده مي‏گيرند. در حال حاضر، ورزش و فعاليت‏هاي مربط به آن بدل به فعاليتي تجاري شده است كه پيوند نزديكي با بازاريابي و فراگردهاي توسعة سرمايه‏داري جهاني دارد( کوکلی، 2001: 348-312) روند تعامل ميان ورزش و اقتصاد به گونه‏اي رقم زده شده است كه گويي اين دو از آغاز به يگديگر همزاد بوده‏اند. اما مرور ديدگاه‏هاي نظري و تجربه‏هاي عملي در اين مورد گوياي اين واقعيت است كه اين رابطه بيش از اين قابل تأمل است.

2-9- تاریخچه فوتبال در ایران
در کشور ما ، همانند بسیاری از کشورهای دیگر بازی فوتبال توسط انگلیسی هایی که به ایران سفر می کردند رواج داده شد. انگلیسی ها که از زمان قاجاریه در کشور ما به عناوین مختلف از قبیل وزیر مختار، کاردار، سرکنسول و سفیر به دربار شاهان رفت و آمد می کردند، بعد از سال 1908 میلادی که چاه های نفت مسجد سلیمان کشف گردید، حضور بیشتری در جنوب ایران پیدا کردند.انگلیسی ها در اوقات فراغت خود به بازی فوتبال می پرداختند و جوانان ایرانی نیز به مرور با تماشای بازی انگلیسی ها به فوتبال علاقه مند شدند و این امر در مناطق نفت خیز جنوب و همچنین در تهران که تعداد زیادی انگلیسی وجود داشت، بیشتر مشاهد می شد.در آن زمان در بین کودکان و نوجوانان ایرانی بازی “الک دولک” متداولترین بازی بود که در جندق ها و گودال ها انجام می شد اما کم کم این بازی جای خود را به بازی فوتبال داد.در آن زمان تهیه توپ فوتبال برای اغلب جوانان ایرانی کاری بسیار مشکل بود.هر گروهی به سلیقه خود از وسیله ای به عنوان توپ استفاده می کرد که رایج ترین آنها مثابه گاو بود که بچه ها بر روی آن روپوشی از پارچه می دوختند و با آن بازی می کردند.پیدا کردن زمین بازی کار چندان مشکلی نبود.زیرا به قدر کافی زمین بایر در گوشه و کنار شهر وجود داشت و هر گروهی یک قطعه زمین را برای خود در نظر می گرفت و با کمی مرتب کردن آن را برای بازی آماده می کردند.(الهی ، 1383 : 21)

2-10- منابع تامین مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران
با عنایت به اساسنامه های لیگ های حرفه ایی دنیا می توان مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی را به صورت زیر عنوان نمود.
منابع تامین مالی مذکورعبارتند از :
1- پخش رسانه ایی
2- حامیان مالی
3- تبلیغات
4- ورودیه های ورزشگاه ها( استادیوم ها)
5- در آمد حاصل از نقل و انتقال بازیکنان
6- درآمد تقسیم شده بین باشگاه ها توسط فدراسیون یا سازمان لیگ
7- کمک ها یا یارانه های دولتی
8- حق عضویت
9- اجاره اماکن ورزشی یا استادیوم باشگاه ( اساسنامه سازمان لیگ برتر، 1380)

2-11- منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ایران
منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ای را می توان در دو جنبه مورد بررسی قرار داد، جنبه ی اول منابع تامین مالی پیش بینی شده در اساسنامه آن و جنبه دوم منابع تامین مالی تحقق یافته ی آن است. آیین نامه سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال درآمد های لیگ حرفه ای فوتبال را شامل حق پخش رسانه ای ، حمایت مالی ، تبلیغات ، بلیط فروشی و… می داند( آیین نامه سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ، 1380) اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز مهم ترین منابع تامین مالی فدراسیون فوتبال را شامل کمک های مالی نهاد ها ، حق پخش تلویزیونی ، حق عضویت ، فعالیت های بازرگانی و تبلیغات و درآمدهای حاصل از برگزار ی مسابقات ( مانند بلیط فروشی) دانسته است. بررسی منابع تحقق یافته سازمان لیگ حرفه ای ، فدراسیون فوتبال حاکی از آن است که برخی درآمد های پیش بینی شده در اساسنامه آنها تحقق نیافته است.در جدول (4-1) مهمترین و عمده ترین منابع تامین مالی حال حاضر صنعت فوتبال جهان با منابع تامین مالی حال حاضر صنعت فوتبال ایران مقایسه شده است. همانطورکه ملاحظه می شود سازمان لیگ حرفه ایی از بین مهمترین منابع تامین مالی موجود در صنعت فوتبال تنها توانسته است از بلیط فروشی ، حامیان مالی و بازرگانی و تبلیغات استفاده نماید و از مابقی منابع تامین مالی بی بهره بوده است.( اساسنامه فدراسیون فوتبال)

2-12- منابع مالی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در سه فصل 1380 تا1383
جدول زیر منابع مالی لیگ حرفه ای ایران را به همراه میزان درآمد حاصل از هریک در سه فصل 1380 تا 1383 نشان می دهد مشاهده می شود که عمده ترین منبع تامین مالی لیگ حرفه ایران درآمد حاصل از بلیط فروشی مسایقات بوده است و پس از آن تبلیغات محیطی زمین بیشترین درآمد را نصیب لیگ حرفه ای اران نموده است.
جدول شماره (1-1) : منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ای ایران به همراه میزان درآمد حاصل از هریک در سه فصل پیاپی( ارقام به ریال است)
فصل مسابقات

منابع
تامین مالی

81-1380

82-1381

83-1382

مجموع درآمد سه فصل مسابقات انجام شده

میانگین درآمد در سه فصل مسابقات
درآمدحاصل از
بلیط فروشی
3000000000
4170357640
3777640480
9047999120
3015999707
درآمد حاصل از تبلیغات
12000000000
6020000000
10000000000
280200000000
9340000000
درآمد حاصل از حق ثبت نام بازیکنان
323000000
324000000
332400000
979500000
326500000
درآمد حاصل از فروش فرم قرارداد
1500000
14295000
3090000
18885000
6295000
درآمد حاصل از محل جرائم
50000000
44000000
203370000
297370000
99123333
مجموع درآمدها
15374500000
8672653640
14316600480
38363754120
12787918040
(مستندات منتشرنشده سازمان لیگ فوتبال ایران)
مطابق با آیین نامه سازمان لیگ حرفه ای ایران کلیه ی بلیط فروشی مسابقات توسط سازمان لیگ و به کمک هیات های فوتبال استان انجام می شودکه تعیین قیمت بلیط مسابقات به پیشنهاد سازمان لیگ و تصویب فدراسیون فوتبال است(آیین نامه لیگ برتر 4-2)نحوه ی تقسیم درآمد حاصل از بلیط فروشی مسابقات نیز به این صورت است که سازمان لیگ کلیه ی هزینه های ورزشگاه ، برگزاری مسابقه ، داوری و غیره را از درآمد بلیط فروشی پرداخت می کند و سپس مبلغ باقیمانده درآمد را تقسیم می کند، نحوه ی تقسیم از قرار زیر است :
– 10 درصد سهم فدراسیون فوتبال برای توسعه فوتبال در سطح کشور
– 5 درصد سهم سازمان لیگ
– 5 درصد سهم تیم میزبان
– 30 درصد سهم تیم میهمان
همچنین، همان گونه که اطلاعات جدول نشان می دهد، لیگ حرفه ای هیچگونه درآمدی را از محل حق پخش تلویزیونی دریافت نکرده است، این درحالیست که در آیین نامه سازمان لیگ ( آیین نامه لیگ برتر ، ماده 13) قراردادهای پخش رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از منابع مالی لیگ حرفه ای عنوان شده است و به سازمان لیگ حق داده شده است که با رعایت آیین نامه مالی فدراسیون فوتبال به عقد قرارداد برای پخش مسابقات از طریق رادیو و تلویزیون بپردازد. درآیین نامه لیگ حرفه ای ( آیین نامه لیگ برتر، ماده 1-2-3 حتی چگونگی تقسیم درآمد حاصل از حق پخش تلویزیون نیز پیش بینی شده است که به صورت زیر می باشد:
– 10 درصد سهم فدراسیون فوتبال و برای توسعه فوتبال در سطح کشور
– 5 درصد بین هیات هایی که در سازمان لیگ تیم دارند( به تناسب تعدا تیم ها)
– 5 درصد سهم سازمان لیگ
– 40 درصد بطور مساوی بین کلیه ی تیم های حاضر در لیگ
– 20 درصد در پایان مسابقات و به تناسب رتبه تیم ها
– 20 درصد بین باشگاه هایی که بیشترین بخش را داشته اند(به تناسب تعدا بازی های پخش شده ی آنها)حامیان مالی و تبلیغات محیطی زمین دیگر منبع تامین مالی در لیگ حرفه ای ایران است که در آیین نامه سازمان لیگ نیز پیش بینی شده است و درآن به سازمان لیگ حق داده شده است تا مطابق ضوابط فدراسیون فوتبال اقدام به عقد قراردادهای تجاری کند (آیین نامه لیگ برتر ماد ه 4)
علاوه برآن اطلاعات جدول حاکی از آن است که دیگر درآمدهای سازکان لیگ حق ثبت نام بازیکنان فروش فرم قرارداد و درآمد حاصل از محل جرایم است که این درآمدهای اختصاصی درآمد سازمان لیگ بوده و هیچگونه سهمی از این منابع درآمدی بر باشگاه ها پرداخت نمی شود.
2-13- معرفی لیگ برتر انگلستان8
جایگاه پیدایش فوتبال و بالاخص فوتبال حرفه ایی از بریتانیای کبیر بوده است.اولین باشگاه های حرفه ایی فوتبال ونیز اولین دوره مسابقات لیگ فوتبال بین باشگاه ها در انگلستان شکل گرفت.لذا با توجه به قدمت فوتبال و لیگ های فوتبال در انگلستان و همچنین وضعیت مروری لیگ برتر انگلستان که به صورت معتبر ترین لیگ حرفه ای فوتبال در جهان به شمار می رود، در این قسمت سعی شده است به معرفی اجمالی لیگ برتر انگلستان پرداخته شود.این معرفی شامل تاریخچه تشکیل لیگ برتر ، چگونگی اداره ی سازمان لیگ برتر و باشگاه ها پرداخته می شود و سپس به منابع درآمدی در لیگ برتر انگلستان در بخش های بعدی نیز اشاره می شود.(الهی ، 1383 : 34)

2-13-1- تاریخچه لیگ برتر انگلستان
سازمان لیگ برتر انگلستان در 20 فوریه سال 1992 شکل گرفت و از فصل 93-1992 لیگ برتر انگلستان را برگزار کرد. تا سال 1992 حدود 104 سال بود که باشگاه های فوتبال در انگلستان شکل گرفته بودند و البته مسابقاتی نیز از ابتدا بین آنها برگزار می شد اما از سال1992 فوتبال انگلستان به صورت باشگاهی در 4 رده برگزار شد که اولین رده ی آن لیگ برتر نام گرفت.اتفاقات ناگواری که در خلال اواسط و اواخر دهه ی 1980 رخ داد، لزوم ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی را برای ساختار فوتبال حرفه ای انگلستان روشن ساخت. در 11 می 1985 تعداد 56 نفر از هواداران فوتبال در هنگام آتش سوزی در زمین برافوردسیتی9 جان خود را از دست دادند.پس از آن در 29 می همان سال در فینال جام اروپا در مسابقه بین دو تیم لیورپول و یوونتوس فاجعه “هیسل”10 رخ داد که متعاقب آن باشگاه های انگلیسی به مدت 5 سال از مسابقات فوتبال اروپایی محروم شدند. پس از آن فاجعه ایی که درآوریل 1989 در “شفیلد”11 رخ داد باعث شد که 96 هوادار فوتبا ل کشته و 150 نفر به شدت مجروح شوند در این سال ها بود که مسابقات فوتبال در انگلستان به پایین ترین حد خود رسیده بود استادیوم ها در حال فروریختن بود، حمایت کنندگان تیم ها در استادیوم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال، جمع آوری اطلاعات Next Entries مقاله درباره جام جهانی، شرکت های تجاری، شرکت سهامی، مجمع عمومی