مقاله درباره تامین مالی، فعالیت های ورزشی، ورزشکاران، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

اختیار و انحصار خود گرفته اند.(نادریان جهرمی ، 1389: 333)

2-3- تامین مالی
تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجود برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزایی این واحدهای اقتصادی ، تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اواراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.( سازمان بورس و اوراق بهادار، 1388) تامین مالی اصطلاحا به فرآیند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت اطلاق می گردد(شبانی، 1386 : 144) تأمين مالي اصطلاحا به فرايند تمركز منابع مالي با سرمايه به صورت ميان مدت و بلند مدت اطلاق مي‌گردد (جندرون2 ،2007: 104-97). همچنين شاخه‌اي از علم اقتصاد است كه به موضوع فراهم كردن سرمايه براي اشخاص، كسب و كارها و دولت ها مي‌پردازد. تأمين مالي به نهادهاي مالی اجازه مي‌دهد تا به جاي در دست داشتن پول نقد از اعتبار براي خريد كالا، سرمايه گذاري در پروژه يا ديگر مبادلات اقتصادي خود استفاده كنند(جکوتک3 ، 1995:25)

2-4- اهمیت تامین مالی
انتخاب درست روش یا روش های تامین مالی در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری یکی از ارکان اصلی و کلیدی موفقیت آن ها به شمار می رود. به ویژه در شرایطی که منابع ریسک مختلفی بر محیط تجاری طرح حاکم باشد. تصمیم گیری با سختی عدیده ای همراه خواهد بود.
امروزه پیشبرد طرح های سرمایه گذاری رابطه ی تنگاتنگی با نظام تزریق بودجه به آن ها داردو این مهم منجر به تبدیل فرآیند تامین مالی طرح ها به فرآیندی پویا شده است.دستیابی به استراتژی درست و کارآمد جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری منوط به پیش بینی درست از شرایط آتی طرح و انتخاب ترکیبی مناسب از گزینه های ممکن تامین مالی طرح است.(همتی ، 1381: 2)

2-5- برنامه ریزی مالی
یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحقق اهداف برنامه های عملیاتی تدوین برنامه مالی و تهیه ساختار و تشکیلات اجرایی و نظام های پیوسته در حال تعامل با یکدیگر است، تناسب این نظام ها با یکدیگر و تعامل و هماهنگی آن ها توفیق و تحقق اهداف هر برنامه توسعه ای را تضمین می کند.مبنای برنامه ریزی مالی برنامه ریزی عملیاتی است به عبارتی برنامه ریزی مالی برای آن انجام می شود که با تامین منابع مورد نیاز فعالیت ها و طرح ها و پروژه های عملیاتی ، امکانات اجرا و تحقق اهداف آن ها را فراهم نماید.اما نمی توان برنامه ریزی مالی را به تنهایی و جدا از سایر برنامه یا ساختار سازمان تدوین و اجرا نمود.زیرا پیوستگی و تعامل سیستم های مالی ، اجرایی و نظارتی به عنوان یک ضرورت جهت تحقق اهداف سازمان این امکان را فراهم نمی کند که هریک از نظام های برنامه ریزی یا خرده برنامه ها به تنهایی تنظیم و باجرا درآیند و هریک راه خود را جدا یا بی ارتباط با سایر واحد ها طی کنند. نکته بسیار با اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد ضمانت اجرایی شدن برنامه هاست.اگر زیبا ترین ، جامع ترین و بهترین برنامه را تهیه کنیم و برای اجرای آن قدم های مثبت و اثربخشی برنداریم و یا در اجرای دقیق برنامه سستی بخرج دهیم حتی اگر بتوانیم هدفهای خاصی را تحقق ببخشیم بهار گزافی برای آن می پردازیم که با مدیریت مالی در تقابل است.برنامه نیازمند اجرا و نظارت دقیق است.همانطور که گفته شد با وجود تغییرات سریع و شتابان محیطی نمی توان مانند گذشته برنامه ثابتی داشت که تا پایان بی تغییر بماند بلکه برنامه ها باید اتعطاف پذیر باشند و هر تغییری به سبب تحولات محیطی لازم باشد باید نسسبت به اصلاح برنامه اقدام نمود و انحراف از برنامه جایز نیست.

2-5-1- برنامه ریزی مالی باید چه اهدافی را دنبال کند
بسیاری تصور می کنند اگر بتوانیم بین منابع و مصارف سالانه موازنه برقرار کنیم به نوعی برنامه ریزی مالی انجام داده ایم درحالیکه این اقدام را نمی توان یک برنامه ریزی مالی تلقی کرد زیرا برنامه ریزی باید:
1. مبتنی بر برنامه های عملیاتی باشد که مدیران را به هدف های تعیین شده در برنامه برساند.
2. افق بلند تری را درنظر بگیرد.
3. منابع و مصارف را متوازن سازد(یعنی برای هر مصرفی منبع مناسبی را در نظر بگیرد.)
4. منابع را به درستی و به صورت مناسب و با تعیین اولویت ها بین فعالیت ها وبرنامه ها توزیع نماید.
5. بهره برداری بهینه از منابع را میسر سازد.
6. نظارت بر منابع و مصارف را امکانپذیر نماید.
7. از تحقق اهداف برنامه های عملیاتی ، در برابر مصرف منابع اطمینان حاصل کند.(اصلانی ، 1388: 787)

2-6- مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی
در چند دهه اخیر کمتر کسی تصور می کرد که ورزش به صورت یک کالا یا محصول تجاری در سیستم اقتصادی جامعه نقش موثر داشته باشد. در گذشته آنچه از ورزش برای جامعه مطرح بود بیشتر نقش تفننی و سرگرمی آن مورد توجه بود.به عبارت دیگر ورزش عمدتا به صورت غیر حرفه ایی و آماتور انجام می شد و دولت ها نقش محوری در برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرای برنامه های ورزشی ایفا می کردند.اما امروزه در بسیاری از کشورها وضعیت به کلی تغییر پیدا کرده است.سازمان های تجاری و شرکت های بزرگ اقتصادی وارد فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه ی ورزش شده اند.آنها برای انواع رشته ها و شکل های مختلف ورزش برنامه ریزی می کنند و دخالت دولت ها را در امر سرمایه گذاری به حداقل رسانده اند.به طوری که می توان ادعا کرد که ورزش های تجاری هم اکنون محور فعالیت های ورزشی در جهان ورزش قرار گرفته است.امروزه از ورزش و رویدادهای ورزشی به عنوان راهی برای دریافت امتیازات و کسب منافع از طریق فروش بلیط ، عواید حاصل از فروش امتیاز پخش مسابقات با رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون و کسب درآمد از طریق ارائه خدمات جنبی در ورزشگاه ها در طول مسابقات ارزسابی می شود .شرکت های تجاری و مالکان تیم های ورزشی به منظور کسب درآمد بیشتر ، با شیوه های مختلف تبلیغی در برنامه ریزی و زمان بندی مسابقات و پوشش آنها توسط رسانه ها تاثیر گذار بوده و نقش تعیین کننده ایی دارند. شرکت های رسانه ای مالک بسیاری از تیم های ورزشی بوده و حمایت کننده ی اصلی ورزشی در سطوح مختلف هستند.نام ها ی شرکت های تولید کننده وسایل و تجهیزات ورزشی اغلب تداعی کننده مسابقات معتبر ورزشی در جهان ورزش است.درواقع بسیاری از رشته های ورزشی چه به صورت قهرمانی و چه در شکل تفریحی هم اکنون به مثابه شرکت های بزرگ تجاری عمل می کنند و سرمایه گذاران خصوصی و صاحبان باشگاه ها آنها را به بازارهای تجاری و کسب درآمد برای سهامداران ، حامیان و شرکت ها ی سرمایه داری تبدیل کرده اند.و بدین ترتیب تجارت در ورزش برای بسیاری از مردم به عنوان یک هدف اصلی در عرصه فعالیت های ورزشی تبدیل شده است.شرکت های بین المللی و چند ملیتی بزرگ در ورزش تشکیل شده و بازار های تولید و تجارت لوازم و تجهیزات ورزشی در بسیاری از کشورهای جهان را در اختیار و انحصار خود گرفته اند.(نادریان جهرمی ، 1389: 333)
گسترش ورزش حرفه اي در سطح جهان روندي فزاينده داشته و هر روز بر شمار باشگاههاي ورزشي افزوده مي شود و افزايش ظرفيت اقتصادي نمودن فعاليت در اين عرصه را لازم مي سازد، اما روند توسعه و حجم سرمايه مورد نياز فعاليت هاي ورزشي در سطوح حرفه اي، دولتها را از نظر تامين مالي اعتبارات و بودجه مورد نياز با دشواريهايي روبرو كرده است. از اين رو سرمايه گذاري در بخش ورزش حرفه اي از انحصار دولتها خارج و براي بخش خصوصي زمينه فعاليت در ورزش حرفه اي فراهم شده است. اين سرمايه گذاريها هرچند به توسعه ورزش كمك كرده است اما اين بخش را به سوي تجاري شدن هدايت كرده است. به گونه اي كه امروزه به ورزش حرفه اي همچون يك كالا نگريسته مي شود.(پارسامهر، 1390: 12)
ورزش ديگر يك فعاليت تفنني نيست بلكه به يك صنعت پررونق بخصوص در كشورهاي پيشرفته تبديل گرديده است، چنانكه حجم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده هم در بخش حرفه‌اي و هم در بخش همگاني بسيار زياد مي‌باشد. فوائد مادي و غيرمادي ورزش را نمي‌توان ناديده گرفت. هم از بابت منافع مادي آني كه براي شركتهاي تجاري صنعتي به دنبال مي‌آورد و هم از بابت منافع درازمدتي همچون افزايش سطح سلامت و تندرستي بهره‌گيري بهتر از نيروي كار و افزايش اشتغال در بخش‌هاي ورزشي و غيرورزشي به دنبال مي‌آورد. لذا لازم هست تا دولتها براي بهره‌گيري از مزاياي درازمدت ورزش آن‌را يك كالاي سرمايه‌اي به حساب آورده و براي رونق آن بخصوص در بخش همگاني توجه لازم را براي پيشرفت آن مبذول دارند.(کریس4 ، 2001 : 124)

2-7- نحوه ی پیدایش و رشد ورزش های تجاری
امروزه در بسیاری از جوامع به ویژه آن دسته از کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند بسیاری از رشته های ورزشی چه در شکل قهرمانی و چه به شکل تفریحی در جامعه عمدتا به صورت تجارتی سازماندهی می شوند. بدین صورت که ورزشکاران در ورزش های حرفه ای در ازای شرکت در تمرینات ورزشی و انجام مسابقات ، یا انجام نمایش های ورزشی پاداش می گیرند، پاداش ممکن است به شکل دستمزد ، انجام بازپرداخت هزینه ها ، پرداخت مخارج خدمات شخصی و یا هر شکل دیگر پرداخت مستقیم باشد .متقاضیان و شرکت کنندگان در بسیاری از ورزش های تفریحی و استفاده از امکانات و تاسیسات به صاحب های باشگاه ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات پول پرداخت می کنند.ورزش های تجاری به صورت سرگرمی های تفریحی برای تماشاچیان و همچنین بینندگان تلویزیونی و تمرینات فشرده و طاقت فرسا برای ورزشکاران عمدتا به منظور کسب درآمد برای صاحبان باشگاه و مالکان تیم های ورزشی ، سازماندهی شده و به مرحله اجرا درمی آیند. تا قبل از سال های 1970 هرگز تصور نمی رفت که شکل های مختلف ورزش با اقتصاد جامعه به این گونه پیوند خورده و فعالیت های ورزشی تا بدین اندازه برای ورزشکاران و حامیان ورزشی به عنوان منبع درآمد محسوب شود.بعد از سال های 1970 ورزش های تجاری توسعه یافته به طوری که امروزه به وضوح مشاهده می شود توسعه و تعمیم ورزش بدون محاسبات دقیق اقتصادی ، تجارت و بازاریابی امکان پذیر نیست. بنابراین توسعه ورزش ها در شرایط کنونی به عوامل زیر بستگی دارد:
الف) حمایت صاحبان و مالکان سرمایه و شرکت های تجاری و صنعتی از تشکیل تیم ورزشی و حضور در مسابقات
ب) برگزاری لیگ ها و مسابقات ورزشی به منظور کسب درآمدحاصل از فروش مستقیم بلیط به تماشاچیان و جذب تماشاچیان بیشتر به ورزشگاه ها.
ج) انعقاد قرار داد مالی با رسانه های گروهی ( به ویژه تلویزیون) و پخش رویدادها و مسابقات ورزشی به منظور حمایت های اقتصادی و سیاسی اجتماعی ، جذب تماشاگران و کسب درآمد.
عوامل بالا بیانگر این واقعیت است که امروزه ورزش های تجاری در بسیاری از جوامع تحت شرایط اقتصادی – اجتماعی خاصی رشد کرده و توسعه می یابند.(نادریان جهرمی ، 1389: 334)

2-8- مقدمه ایی برابعاد پنهان تجاري ‏شدن ورزش
در طول تاريخ، فعاليت‏هاي ورزشي عمدتاً به منظورحفظ تندرستي و سرگرمي مورد استفادة عمومي قرار گرفته‏اند، اما هيچگاه اين قبيل فعاليت‏ها تا اين اندازه به شكل كالايي تجاري رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نيمة دوم قرن بيستم به اين سو، ورزش مدرن و سازمان‏يافته به تدريج به تكنيك‏هاي بازاريابي و مديريت سرمايه‏داري مدرن متكي شد(هارگریوز5، 1987: 149) امروزه‏، ورزش به تجارتي بزرگ و صنعتي پويا بدل شده است و شركت‏هاي تجاري بزرگ نيز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. صنعت ورزش به‏ويژه فوتبال به تنهايي بين يك تا دو درصد توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي را تشكيل مي‏دهد. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏اي برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. صنايع ورزشي بين 2 تا 2.5 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده‏اند. بازار جهاني لوازم ورزشي از جمله تأسيسات زيربنايي و تسهيلات ورزشي بيش از 50 ميليارد دلار است(دنیای اقتصاد شماره ی 478) ورزشكارانِ ورزش‏هاي پرتماشاگر به‏گونه‏اي قابل توجه تبديل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏هاي ورزش در بازار بورس خريد و فروش مي‏شود، حقوق مربوط به پخش رويدادهاي ورزشي ميليونها دلار ارزش يافته است، شبكه‏هاي مختلف تلويزيوني مبالغ

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال، جمع آوری اطلاعات Next Entries مقاله درباره جام جهانی، شرکت های تجاری، شرکت سهامی، مجمع عمومی