مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، مدیران مالی، اثربخشی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

ت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.
به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، 1387 : 15) در حال حاضر از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.
مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،1383 :25).
امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.
در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاه‌های منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاه‌های حرفه‌ای ایران ۶۴ درصد و باشگاه‌های جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص داده‌اند‌. تفاوتی كه در این بخش وجود دارد به این بازمی‌گردد كه در این بخش، مقایسه‌‌ها در زمینه چارچوب‌های ‌تراز مالی و اصولاً جنبه‌های حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینه‌‌ها و درآمدها، حقوق و دستمزد‌‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصله‌‌ها در این زمینه‌‌ها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است‌. چنان چه به بخش درآمدها، هزینه‌ها، حقوق و دستمزد بازیكنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأكیدی بر این مدعا خواهد بود‌.(سایت رسمی فوتبال اروپا1،2012)
موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و… در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما روش های تامین مالی باشگاههای لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.

پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:
1. مطالعه روش های تامین مالی در باشگاه های منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
2. مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
3. مطالعه تطبیقی روش های تامین مالی با توجه به وضعیت ایران و باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از این دست که توسط پژوهشگران انجام می شود بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3-1- فواید نظری
هر گونه تصمیمی در زمینه ی روش بکارگیری منابع مالی بر عملکرد و ارزش باشگاه های فوتبال اثر می گذارد همچنین بهینه سازی عملکرد مالی باشگاه ها مستلزم شناخت هریک از منابع تامین مالی و بکارگیری صحیح آنهاست.بنابراین بررسی روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس می تواند ما را در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور یاری رساند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در موارد ذیل مفید باشد:
1. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
2. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
3. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های ورزشی کشور از روش های متنوع تامین مالی
4. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال کشور از روش های متنوع تامین مالی
5. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های متنوع تامین مالی
6. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
7. زمینه سازی یافته ها در مدیران مالی یا مدیران باشگاه های فوتبال کشور جهت تلاش برای اصلاح روش های تامین مالی
8. دستیابی به فهرستی از روش های تامین مالی و شرایط مورد نیاز جهت استفاده در باشگاه های فوتبال کشور و همچنین طبقه بندی و الویت بندی آنها.
9. اشاعه نتایج در فدراسیون ورزش فوتبال کشور جهت بهرگیری از این روش های تامین مالی همگام با تحولات اقتصادی کشور و همچنین باتوجه به روش های تامین مالی باشگاه های دیگر کشورهای پیشرفته درجهت بهبود عملکرد باشگاه ها.
10. ارائه مدلی کاربردی برای بهره گیری باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران

1-3-2- فواید کاربردی
استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش را می توان اینگونه برشمرد:
1. مدیران باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
2. مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
3. مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
4. مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال پایه ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
5. فدراسیون فوتبال کشور در جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بهینه.
6. آکادمی ملی فوتبال کشور در جهت هدایت بهتر پژوهش هادر این زمینه.
7. آکادمی ملی المپیک کشور.
8. سازمان فرابورس کشور.
9. پژوهشکده های تربیت بدنی در کشور.
10. سیاست گذاران ورزش کشور .
11. همچنین سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.
12. دانشجویان رشته ی مدیریت ورزشی و سایر علاقه مندان به ورزش در کشور.
13. دانشجویان رشته ی مدیریت مالی و اقتصاد در جهت هدایت پایان نامه ها و پژوهش های خود در این زمینه.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-هدف کلی
مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ های برتر ایران و انگلیس
1-4-2-اهداف جزئی
1. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران.
2. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلستان.
3. مطالعه تطبیقی با توجه به وضعیت ایران در مقایسه با روش های تامین مالی باشگاه های انگلیس.
1-4-2-اهداف ضمنی
1. ارائه راهکارهای عملی در زمینه ی استفاده ی مدیران و مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران.
2. ارائه راهکارهای عملی در زمینه ی استفاده ی مدیران و مدیران مالی دیگر باشگاه های فوتبال ایران.

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1 سوال کلی
چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟
1-5-2-سوالات جزئی
1. روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟
2. روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس چیست؟
3. چه تفاوت ها و شباهت هایی بین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان وجود دارد ؟
1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
1-6-1-تامین مالی
تعریف نظری: فعاليت يا فرايند گردآوري يا تأمين اعتبار مالي.
تعریف عملیاتی : در این پژوهش منظور ما روش های گردآوری منابع مالی به توسط باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران می باشد.

1-6-2- باشگاه فوتبال حرفه ایی
تعریف نظری : از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای ، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند.
تعریف عملیاتی : در این پژوهشی منظور ما از حرفه ایی بودن باشگاه آن تعریفی است که در ایران به توسط فدراسیون فوتبال ارائه شده است زیرا در اغلب باشگاه های ایران خصوصیت ذکرشده در تعریف فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیاوجود ندارد.

1-6-3-سازمان لیگ
تعریف نظری : مسئول برگزاری مسابقات فوتبال حرفه ایی ایران است که بوسیله ی فدراسیون فوتبال ایران سازماندهی و هدایت شده و توسط هیات رئیسه خود اداره می شود.
تعریف عملیاتی : در این مطالعه تعریف نظری با عملیاتی مطابقت دارد.

1-6-4- باشگاه
تعریف نظری : مجموعه ی ورزشی که براساس معیارهای تربیت بدنی به عنوان باشگاه تاسیس و در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد در سازمان لیگ به عنوان باشگاه نامیده می شود.
تعریف عملیاتی : در این مطالعه تعریف نظری

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، لیگ برتر فوتبال، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران Next Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال، جمع آوری اطلاعات