مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، صورت های مالی، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

بر اساس نظر آرتور ، اسکات و وودز110 (1997) اهداف یک شرکت برای حمایت مالی عموما تحت تاثیر دو دسته انگیزه های هیجانی 111و عقلانی112 قرار می گیرد. آنها بیان می دارند که انگیزه های هیجانی انگیزه های غیر تجاری محسوب می شوند و منظور از انگیزه های عقلانی دستیابی به اهداف تجاری و شرکتی است.( آرتور ، اسکات و وودز، 1997: 233-223)
– ناتان توماسینی 113 (2004) مهم ترین اهداف شرکت ها از حمایت مالی ورزشی را شامل نمایش رسانه ای ، پوشش مستقیم رسانه ای ، تایید و شناسایی نام و آرم شرکت ، ارتقاء آگاهی بازار، افزایش فرصت های فروش ، ایجاد ارتباط با سایر حامیان مالی و ارتباط با جامعه بیان نموده اند. (ناتان توماسینی،2004 : 264-253)
– بر اساس نظر دابسون و گودارد114 (2001) مدیری می تواند باشگاه را در فضای رقابتی تجاری و حرفه ای اداره نماید که دارای تخصص و تجارب حرفه ای در دنیای تجارت باشد.( دابسون و گودارد، 2001 :21-18)
با توجه به اینکه عدم بهره گیری از مدیران با تفکرات تجاری و درآمد زایی در صنعت فوتبال به عنوان یکی از موانع شناسایی شده به نظر می رسد با ایجاد ساختاری تجاری و رقابتی در صنعت فوتبال، باشگاه ها برای ماندن در فضای رقابت خود به خود مجبور خواهند بود از مدیرانی با ویژگی های مذکور استفاده نمایند.
– همانطور که دابسون و گودارد (2001) در پژوهش خود اشاره کرده بود : عموما تمایل حامیان مالی برآن است تا با پرداخت مبالغی بتوانند به صورت انحصاری آرم یا نشان خود را در عرصه صنعت فوتبال به نمایش بگذارند. ( دابسون و گودارد، 2001 :21-18)
به نظر می رسد با توجه به اجرا نشدن قانون کپی رایت در ایران صنعت فوتبال نخواهد توانست اهداف حامیان مالی را به خوبی برآورده سازد. هرچند این موضوع مهم باید در سطح کلان کشور حل و فصل گردد تا صنعت فوتبال نیز از آن بهره کافی را ببرد.
– دابسون و گودارد (2001) اشاره می کنند که یکی از شناخته شده ترین راهکارهای ارتقای آرم یا نشان باشگاهها و لیگ حرفه ای جذب بازیکنان و مربیان نخبه و معروف است. ( دابسون و گودارد، 2001 :21-18)
– هاکان115 (2006) چنین بیان می کند که جذب بازیکنان معروف به طور همزمان موفقیت باشگاه ورزشی ، ارتقای وجهه باشگاه و در نتیجه جذب منابع مالی بیشتر ، صحه گذاری ، پخش تلویزیونی و نهایتا افزایش قیمت سهام باشگاه را به همراه خواهد داشت. (هاکان ، 2006: 699-695)
– در همین رابطه دابسون و گودارد 116(2001) یکی از مهم ترین دلایل ارتقای وجهه لیگ حرفه ای ژاپن و نیز توسعه اقتصادی آن را جدب بازیکنان معروف خارجی می دانند. ( دابسون و گودارد، 2001 :21-18)
– ازآنجا که جایگاه لیگ برتر فوتبال ایران یا هر کشوری تا حدود زیادی متاثر از شیوه های مدیریتی فدراسیون فوتبال و حتی سازمان ورزش کشور(گلیک من117 ،2005 : 3، لوکاس118 ، 2005 : 3-1)تغذیه (دروکو119، 2002 : 40-39) ، تجهیزات و تسهیلات ورزشی ، دوپینگ (دروکو ، 2002: 40-39) ، مربیان کارآمد (لوکاس ، 2005: 3-1)، تمرین ( دروکو، 2002 : 39-40) است، باید در این زمینه برنامه ریزی نمود و نسبت به ترفیع این موارد اقدام نمود.
– نتایج بررسی هایی که میسون120 (1999) در ارتباط با بررسی جنبه های مختلف ویژگی های محصولات ورزشی ( لیگ ورزشی) انجام داده است نشان می دهد، لیگ به خودی خود از هویت تجاری مستقلی برخوردار می باشد، هرچند بسیاری از فعالیت ها و اقدامات نیازمند واگذاری به بخش های مرتبط در جهت حفظ و ثبات جذابیت های محصول لیگ می باشد. براین اساس یکی از مهم ترین وظایف بازاریابان ورزشی شناخت مشتریان مختلف لیگ های ورزشی به عنوان خریداران محصول می باشد. این مطالعه چهار گروه از مشتریان را ، تماشاگران ، تلویزیون و رسانه های دیگر ، انجمن های مرتبط با ارایه تسهیلات و پشتیبیانی کننده از باشگاه های محلی و سازمان ها و شرکت هایی که با تیم ها و لیگ ها یمختلف تعامل و همکاری دارند، معرفی می نماید. بر اساس و بر طبق نظر این محقق لیگ های ورزشی حرفه ای محیط منحصر به فردی را برای تصمیم گیری و فرآیند ها یمختلف بازاریابی در بازارها و سطوح مختلف ایجاد می نمایند.(میسون ، 1999 : 418-402)
– در یک نظرسنجی ملی ، ویلیامز121 (2002) نشان داد تماشاگران نیز علاقه زیادی به دخالت دولت در ساخت و ساز استادیوم های فوتبال دارند.80 درصد تماشاگران 43 باشگاه لیگ های انگلستان معتقد بودند که استادیوم های فوتبال باید به صورت مشارکتی بین دولت، باشگاه ها و شرکت های تجاری ساخته شوند.
– پیتز122 (2002) و اسلک123 (1996 ) در مطالعات خود لیگ های ورزشی را به عنوان یک محصول در نظر می گیرند. لیگ های ورزشی حرفه ای را می توان به عنوان محصول مورد نیاز تماشاگران ( مصرف کنندگان) در نظر گرفت. ایجاد تفریح و سرگرم کردن مخاطبان از خصوصیات لیگی است که افراد مشهور در آن مشغول می باشند( پیتز ،2002 : 39-32؛ اسلک ،1996 : 69-48 )

فصل سوم
3-1- مقدمه
پژوهش علمی همواره با نوعی مساله یا مشکل آغاز می گردد ، هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روش های علمی است، دشوارترین گام در روند پژوهش مشخص کردن مساله مورد مطالعه است.( حیدرعلی، 1373 : 20) براي انجام هر پژوهشي، روش تحقيق نقش اصلي و اساسي داشته و به منظور انجام يك تحقيق، با عنايت به اهداف و موضوع و نيز دامنه آن، بايستي روش تحقيق خاصي را انتخاب كنيم.در این بخش به روش شناسی پژوهش حاضر خواهیم پرداخت ، چگونه ی انتخاب نمونه های مورد بررسی ، نحوه ی جمع آوری داده ها ی مورد نیاز ، وسیله ی جمع آوری داده ها و نوع روش های آماری مورد کاربرد در این پژوهش معرفی خواهدشد.

2-3- سوالات تحقیق
1. روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟
2. روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس چیست؟
3. چه تفاوت ها و شباهت هایی بین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان وجود دارد ؟

3-3- مدل مفهومی

شکل شماره (3-1) : مدل مفهومی پژوهش

3-4- روش تحقیق
3-4-1- از نظر هدف
این مطالعه از نظرهدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد چرا که به دنبال ایجاد مدلی برای تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور می باشد.این پژوهش تنها به جنبه ی تئوریک نمی نگرد و به دنبال کاربردی نمودن موضوع در باشگاه های فوتبال حرفه ایی کشور می باشد. چون تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. (خاکی، 1387، ص 202)

3-4-2- از نظر روش
این پژوهش از نظر روش به شیوه ی توصیفی – تحلیلی اجرا خواهد شد.

3-4-3- جامعه ی آماری تحقیق
جامعه در این پژوهش تمامی باشگاه های فوتبال لیگ برتر حرفه ایی ایران می باشد.که به قرار زیر تعریف می شود : باشگاه استقلال، نفت تهران ، صبای قم ، تراکتورسازی، سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس، شاهین، داماش گیلان، شهرداری تبریز، نفت آبادان، سایپا، فولاد، مس، راه آهن، ملوان،فجر سپاسی،مس سرچشمه می باشد.

3-5- نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري
در اين پ‍‍ژوهش نمونه با جامعه برابر مي باشد و در واقع نمونه گيري ما از نوع سرشماري مي باشد. در اين پ‍ژوهش تمامي باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال حرفه ايي ايران در اين پژوهش شركت كردند ، همانطور كه در بالا اشاره شد تعداد اين باشگاهها در فصل 1390-1389 هجده باشگاه مي باشد. انتخاب کشور خارجی به عنوان الگوی مبنا در اين مطالعه پیشرفته بودن لیگ حرفه ای فوتبال ، شفافیت در اطلاعات مالی و اقتصادی فوتبال ، موثق و قابل اعتماد بودن اطلاعات و تجارب حرفه ای آن ها در برگزاری لیگ های حرفه ای فوتبال بوده است. در نتیجه نمونه ی دیگر 5 باشگاه دسته یک در لیگ برترفوتبال حرفه ایی انگلیس می باشد،که به لیگ جزیره نیز معروف بوده و اکثر مواقع مثلث قهرمانی لیگ برتر انگلیس را تشکیل می دهند که عبارتند از : منچستریونایتد، چلسی، آرسنال، منچستر سیتی ، لیورپول البته تمرکز ما در این پژوهش بیشتر بر باشگاه منچستر یونایتدبه دلیل موفقیت بیشتر در امر تامین مالی، موجود بودن صورت هاي مالي ، دسترسي بيشتر به اطلاعات و ‌شفافيت اطلاعات مالي آن خواهد بود.
3-6- روش های گردآوری داده ها
در این مطالعه ما از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته و همچنین جهت تکمیل داده های پژوهش از بررسی اسنادی که در این پژوهش صورت های مالی ( ترازنامه و صورت حساب سود وزیان ) باشگاه ها می باشد ، استفاده خواهیم کرد که در زیر شرح داده شده است .
از آنجا که پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی فوتبال لیگ های برتر ایران و انگلیس هدایت می شود ،برای نیل به این هدف مراحل زیر را دنبال خواهیم کرد :
– در بخش اول پژوهش به بررسی روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران می پردازیم، این پژوهش از نوع توصیفی – کاربردی بوده كه در خلال آن از تحلیل اسنادی و پيمايش به طور آمیخته، استفاده خواهد شدکه ابزار در این قسمت علاوه بر پرسشنامه صورت های مالی باشگاه ها خواهد بود
– دربخش دوم پژوهش به مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر انگلیس خواهیم پرداخت که انتخاب کشور انگلیس به صورت هدفمند از بین کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در زمینه ی ورزش فوتبال و مطرح بودن آن در جهان صورت گرفته است که علاوه بر پیشرفته بودن دسترسی به اطلاعات مالی این باشگاه ها نیز امکان پذیر باشد. در بخش دوم برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کشورهای منتخب با مراجعه به متون و بررسی مقالات داخلی و خارجی ، استفاده از منابع کتابخانه ای ، بانک های اطلاعاتی و اینترنت، سایت های باشگاه ها و سایر منابع موجود و همچنین اطلاعات و گزارش های سالانه مالی که به صورت رسمی شده از طرف باشگاه های لیگ برتر حرفه ایی انگلیس و ليگ برتر اروپا منتشر مي شود ،‌ مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
– در بخش سوم به صورت مطالعه ی تطبیقی به بررسی و توصيف روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران و باشگاه های دست یک انگلیس خواهیم پرداخت .
پس در حقیقت روش جمع آوری داده ها در این پژوهش از نوع ترکیبی است در حقیقت داده ها ی مورد نیاز در این پژوهش از طرق مختلف جمع آوری گردیده است که در ادامه به آن پرداخته می شود.برای جمع آوری داده های مورد نیاز از باشگاه ها ی لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران ، ابتدا مکاتبه ای با مدیر آن باشگاه انجام گردید و سپس به باشگاه مراجعه كرده و پرسشنامه ی طراحی شده در این زمینه را به مدیر مالی باشگاه یا کارشناس اداری یا حسابدار باشگاه تحویل داده و پس از تكميل نمودن دومرتبه مراجعه كرده و پرسشنامه ها تحويل گرفته مي شد.
برای تکمیل اطلاعات و اطمینان از صحت اطلاعات صورت های مالی باشگاه ها هم ( ترازنامه و صورت سود و زیان ) مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات ازباشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلستان از سایت های معتبر در این زمینه استفاده نموده همچنین از گزارش های سالانه ی باشگاه ها که در سایت های معتبر،مجلات پژوهشي معتبر افشا می گردد استفاده شد، همچنین با مکاتبه ی اینترنتی با مدیر مسوول مجله ی دلویتی و تاچ شماره هایی از این مجله را دریافت نمودیم که تنها مجله ی مالی است که اطلاعات مالی و صورت های مالی باشگاهها ی حرفه ایی فوتبال اروپا را افشا نموده و همچنین مقایسه ایی بین درآمد زایی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر اروپا انجام می دهد.
بر این اساس جمع آوری اطلاعات در این مطالعه هم از طریق پرسشنامه بوده و هم از اسناد و مدارک استفاده نموده و از اطلاعات موجود در سایت ها، مجلات و کتاب های معتبر علمی نیز در تکمیل اطلاعات بهره گرفتیم.در اين پ‍ژوهش 18 پرسشنامه بين باشگاه ها ي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، ساختار سرمایه، جذب سرمایه گذاری، منابع مالی Next Entries مقاله درباره تامین مالی، لیگ برتر فوتبال، باشگاه های فوتبال، یافته های پژوهش