مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

باعملی مطابقت دارد.

1-6-5- باشگاه فوتبال لیگ برتر
تعریف نظری : باشگاهی که در لیگ برتر بر طبق دستور فدراسیون مجاز به رقابت می باشد.
تعریف عملیاتی :در این پژوهش باشگاه فوتبالی مدنظر ماست که در لیگ برتر فوتبال کشور به رقابت تحت نظارت فدراسیون فوتبال ایران می پردازد.

1-7- مدل مفهومی تحقیق

1-8- روش شناسی تحقیق
1-8-1- از نظر هدف
این مطالعه از نظرهدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد چرا که.این پژوهش تنها به جنبه ی تئوریک نمی نگرد و به دنبال کاربردی نمودن موضوع در باشگاه های فوتبال حرفه ایی کشور می باشد. چون تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. (خاکی، 1387، ص 202)
1-8-2- از نظر روش
این پژوهش از نظر روش به شیوه ی توصیفی – تحلیلی اجرا خواهد شد.
1-9- جامعه ی آماری تحقیق
جامعه در این پژوهش تمامی باشگاه های فوتبال لیگ برتر حرفه ایی ایران می باشد.که به قرار زیر تعریف می شود : باشگاه استقلال، نفت تهران ، صبای قم ، تراکتورسازی، سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس، شاهین، داماش گیلان، شهرداری تبریز، نفت آبادان، سایپا، فولاد، مس، راه آهن، ملوان،فجر سپاسی،مس سرچشمه

1-10- نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري
در اين پ‍‍ژوهش نمونه با جامعه برابر مي باشد و در واقع نمونه گيري ما از نوع سرشماري مي باشد. در اين پ‍ژوهش تمامي باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال حرفه ايي ايران در اين پژوهش شركت كردند ، همانطور كه در بالا اشاره شد تعداد اين باشگاهها در فصل 1390-1389 هجده باشگاه مي باشد. انتخاب کشور خارجی به عنوان الگوی مبنا در اين مطالعه پیشرفته بودن لیگ حرفه ای فوتبال ، شفافیت در اطلاعات مالی و اقتصادی فوتبال ، موثق و قابل اعتماد بودن اطلاعات و تجارب حرفه ای آن ها در برگزاری لیگ های حرفه ای فوتبال بوده است. در نتیجه نمونه ی دیگر 5 باشگاه دسته یک در لیگ برترفوتبال حرفه ایی انگلیس می باشد،که به لیگ جزیره نیز معروف بوده و اکثر مواقع مثلث قهرمانی لیگ برتر انگلیس را تشکیل می دهند که عبارتند از : منچستریونایتد، چلسی، آرسنال، منچستر سیتی ، لیورپول البته تمرکز ما در این پژوهش بیشتر بر باشگاه منچستر یونایتدبه دلیل موفقیت بیشتر در امر تامین مالی، موجود بودن صورت هاي مالي ، دسترسي بيشتر به اطلاعات و ‌شفافيت اطلاعات مالي آن خواهد بود.

1-11- ابزار گردآوری اطلاعات ( داده ها)
در این مطالعه ما از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته و همچنین جهت تکمیل داده های پژوهش از بررسی اسنادی که در این پژوهش صورت های مالی ( ترازنامه و صورت حساب سود وزیان ) باشگاه ها می باشد ، استفاده خواهیم کرد که در زیر شرح داده شده است :
از آنجا که پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی فوتبال لیگ های برتر ایران و انگلیس هدایت می شود ،برای نیل به این هدف مراحل زیر را دنبال خواهیم کرد :
– در بخش اول پژوهش به بررسی روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران می پردازیم، این پژوهش از نوع توصیفی – کاربردی بوده كه در خلال آن از تحلیل اسنادی و پيمايش به طور آمیخته، استفاده خواهد شدکه ابزار در این قسمت علاوه بر پرسشنامه صورت های مالی باشگاه ها خواهد بود.
– دربخش دوم پژوهش به مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر انگلیس خواهیم پرداخت که انتخاب کشور انگلیس به صورت هدفمند از بین کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در زمینه ی ورزش فوتبال و مطرح در جهان صورت گرفته است که علاوه بر پیشرفته بودن دسترسی به اطلاعات مالی این باشگاه ها نیز امکان پذیر باشد. در بخش دوم برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کشورهای منتخب با مراجعه به متون و بررسی مقالات داخلی و خارجی ، استفاده از منابع کتابخانه ای ، بانک های اطلاعاتی و اینترنت، سایت های باشگاه ها و سایر منابع موجود و همچنین اطلاعات و گزارش های سالانه مالی که به صورت رسمی منتشر شده از طرف باشگاه های لیگ برتر حرفه ایی انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
– در بخش سوم به صورت مطالعه ی تطبیقی به بررسی روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران و باشگاه های دست یک انگلیس خواهیم پرداخت و مدلی برای باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران ارائه خواهیم کرد.

1-12- روش تحلیل داده ها
براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و همچنین Excel و از آمار توصيفي (فراوانی ، میانگین ، مد، میانه ، انحراف معیار و… همچنین انواع جدول ها ) استفاده خواهد شد.

1-13- قلمرو تحقیق
1-13-1- قلمرو موضوعي
این مطالعه در حوزه ی مطالعات حسابداری- مالی می باشد که در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برترایارن و انگلیس به اجرا درخواهد آمد.

1-13-2- قلمرو مکاني
18باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران (استقلال، ذوب آهن ،مس کرمان،سپاهان،پرسپولیس و…) و 5 باشگاه لیگ برتر فوتبال حرفه ایی انگلستان

1-13-3- قلمرو زماني
این پژوهش در سال 1390 به اجرا درخواهد آمد.

1-14- محدوديت هاي تحقيق
1- به دلیل اینکه در باشگاههای لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران ثبت داد ها به خوبی صورت نمی گیرد مهمترین محدودیت پیش رو احتمالاً در زمینه جمع آوری اطلاعات خواهد بود، در این پژوهش ما با محدویت هایی مواجه خواهیم شد ، از این رو برای تکمیل اطلاعات از پرسشنامه نیز استفاده نمودیم.
2- بعضی از باشگاه های فوتبال ممکن است در این پژوهش با ما همکاری لازم را نداشته باشند.
3- روندهای اداری در این زمینه جمع آوری اطلاعات باعث طولانی تر شدن پژوهش خواهد شد.
3- در این زمینه تا به حال مطالعه ایی صورت نگرفته است و به دلیل بدیع بودن موضوع ما با محدودیت هایی مواجه خواهیم شد.
4- پراکنده بودن دفاتر این باشگاه ها از دیگر مشکلات برای جمع آوری اطلاعات خواهد بود.
5- دسترسی به اطلاعات باشگاههای حرفه ایی لیگ برتر انگلستان خیلی ساده نخواهد بود.
6- اکثر مطالب در این زمینه به صورت لاتین یا فرانسه بوده که مرور متون را مشکل تر خواهد کرد.
15- تبدیل واحد پولی
در پژوهش حاضر سعی شده است اکثر ارقام مالی برحسب یورو یا پوند ارائه گردد، لذا نحوه ی تبدیل واحد های پولی در جدول (1-1) آورده شده است.البته این ارقام ثابت نیست و با زمان در حال تغییر است.ولی به صورت تقریبی می تواند نحوه ی تبدیل واحد پولی را نشان دهد.
جدول (1-1) تبدیل واحدهای پولی کشورهای مختلف در پژوهش
ریال
IRR
پوند انگلیس
GBP
دلار آمریکا
USD

14584
83/0
2929/1
1یورو=(1EUR)

16- زمانبندی اجرای تحقیق
رديف
شرح خدمات
ماه
مقاطع ارائه گزارش كار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
تمهید مقدمات تحقیق

2
تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق (تدوین فصل دوم پایان نامه)

3
گردآوری دادهها (تدوین فصل سوم پایان نامه)

4
تجزیه و تحلیل داده ها (تدوین فصل چهارم پایان نامه)

5
تدوین فصول اول وپنجم پایان نامه شامل: کلیات، خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد)

6
ارائه ویرایش اول پایان نامه و اخذ مجوز دفاع از پایان نامه

7
دفاع از پایان نامه، انجام اصلاحات مورد نظر داوران، صحافی پایان نامه.

فصل دوم
2-1- مقدمه
به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود.لذا در این فصل به تبیین روش های مختلف تامین مالی در بازار سرمایه خواهیم پرداخت سپس درمورد وارد شدن تجارت به ورزش و حیطه ی فوتبال پرداخته ، تاریخچه فوتبال در جهان ، ایران و انگلستان را بررسی خواهیم کرد، درادامه به تبیین روش های متداول تامین مالی در فوتبال در لیگ برتر انگلستان و در جهان پرداخته و درآخر پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی را درزمینه ی تامین مالی به صورت کلی و تامین مالی در فوتبال را بررسی خواهیم کرد.

2-2- مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی
در چند دهه اخیر کمتر کسی تصور می کرد که ورزش به صورت یک کالا یا محصول تجاری در سیستم اقتصادی جامعه نقش موثر داشته باشد. در گذشته آنچه از ورزش برای جامعه مطرح بود بیشتر نقش تفننی و سرگرمی آن مورد توجه بود.به عبارت دیگر ورزش عمدتا به صورت غیر حرفه ایی و آماتور انجام می شد و دولت ها نقش محوری در برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرای برنامه های ورزشی ایفا می کردند.اما امروزه در بسیاری از کشورها وضعیت به کلب تغییر پیدا کرده است.سازمان های تجاری و شرکت های بزرگ اقتصادی وارد فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه ی ورزش شده اند.آنها برای انواع رشته ها و شکل های مختلف ورزش برنامه ریزی می کنند و دخالت دولت ها را در امر سرمایه گذاری به حداقل رسانده اند.به طوری که می توان ادعا کرد که ورزش های تجاری هم اکنون محور فعالیت های ورزشی در جهان ورزش قرار گرفته است.امروزه از ورزش و رویدادهای ورزشی به عنوان راهی برای دریافت امتیازات و کسب منافع از طریق فروش بلیط ، عواید حاصل از فروش امتیاز پخش مسابقات با رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون و کسب درآمد از طریق ارائه خدمات جنبی در ورزشگاه ها در طول مسابقات ارزسابی می شود .شرکت های تجاری و مالکان تیم های ورزشی به منظور کسب درآمد بیشتر ، با شیوه های مختلف تبلیغی در برنامه ریزی و زمان بندی مسابقات و پوشش آنها توسط رسانه ها تاثیر گذار بوده و نقش تعیین کننده ایی دارند. شرکت های رسانه ای مالک بسیاری از تیم های ورزشی بوده و حمایت کننده ی اصلی ورزشی در سطوح مختلف هستند.نام ها ی شرکت های تولید کننده وسایل و تجهیزات ورزشی اغلب تداعی کننده مسابقات معتبر ورزشی در جهان ورزش است.درواقع بسیاری از رشته های ورزشی چه به صورت قهرمانی و چه در شکل تفریحی هم اکنون به مثابه شرکت های بزرگ تجاری عمل می کنند و سرمایه گذاران خصوصی و صاحبان باشگاه ها آنها را به بازارهای تجاری و کسب درآمد برای سهامداران ، حامیان و شرکت ها ی سرمایه داری تبدیل کرده اند.و بدین ترتیب تجارت در ورزش برای بسیاری از مردم به عنوان یک هدف اصلی در عرصه فعالیت های ورزشی تبدیل شده است.شرکت های بین المللی و چند بین المللی بزرگ در ورزش تشکیل شده و بازار های تولید و تجارت لوازم و تجهیزات ورزشی در بسیاری از کشورهای جهان را در

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، مدیران مالی، اثربخشی عملکرد Next Entries مقاله درباره تامین مالی، فعالیت های ورزشی، ورزشکاران، منابع مالی