مقاله درباره تامین مالی، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

آنها در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی می تواند مورد توجه قرار گیرد و ما را با واقعیت های صنعت فوتبال به عنوان یک پدیده ی مردمی در جهان امروز آشنا نماید.
برای مثال پخش مستقیم مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2002 در بیش از دویست کشور جهان انجام پذیرفت و بیش از پانصد میلیون نفر از طریق پخش زنده ی تلویزیونی شاهد مراسم افتتاحیه ی این بازی ها بودند.در بررسی های آماری مشخص گردید که حدود سه میلیارد نفر مراسم و دیدار افتتاحیه این رویداد ورزشی را از گیرنده های صوتی و تصویری دریافت کرده اند و در نهایت برای 64 دیداری که در طول یک ماه بازی های جام جهانی برگزار گردید ، 42 میلیارد تماشاگر تلویزیونی در سراسر جهان تخمین زده شده است.

2-25- تاثیر ورزش فوتبال بر دولت ها
ابعاد اقتصادی صنعت فوتبال تنها به حضور فوتبال در بورس و یا در بورس بودن فوتبال نیست، بلکه دولت ها نیز از مزایای آن بهره مند می شوند. وزیر ورزش ترکیه درباره نقش فوتبال در اقتصاد امروز می گوید:
دولت ما برای شناسایی خود در جهان باید میلیون دلار خرج می کرد،اما تیم فوتبال ما بدون صرف هزینه ی نه چندان زیاد از پس این کاربرآمد. (استوراد84، 2007: 41)

2-26- قوانین کلی در مورد تامین مالی باشگاه های فوتبال
براساس قوانین کلی فدراسیونها، کنفدراسیونها، انجمنها و سازمانهای / وزرات خانه های ورزشی، راه های کسب در آمد یک باشگاه ورزشی می بایست در چهارچوب ورزش و مسایل فرهنگی پیگیری شوند. این روشهای تجاری به غیر از اینکه نباید قوانین کشورها و مناطق را زیر پا گذارند، همچنین نباید از محدوده فرهنگ و ورزش نیز خارج شوند.البته باشگاههایی که به شرکتهای سهامی تبدیل شده اند و یا به بازار بورس کشورشان یا بازار بورس بین المللی راه پیدا کرده اند، در چهارچوب فعالیت خود می توانند تجارتهایی دیگر را نیز انجام دهند.(استوراد، 2007: 41)

2-27- نتیجه گیری
همه ی این موارد موید این نکته است که صنعت فوتبال را فوتبالیست ها به پیش نمی برند، بلکه مدیران و حمایت کنندگان مالی هستند که بدنه ی اصلی آن را در جهان شکل می دهند و هر یک از آنان که مسئولیت اداره ی سازمان ورزشی و یا بنگاه تجاری را به عهده دارند به خوبی با هنر ورزش ، تجارت و سیاست آشنا هستند.آن ها تنها به این فکر می کنند که چگونه می توان از ورزش فوتبال پول ساخت و یا از امتیازات آن برای تجارت بهره گرفت ، بنابراین بخش بزرگی از امتیازات فوتبال در پس پرده ی مستطیل سبز و هیاهوهای ورزشگاه ها تقسیم شده است.امتیازاتی که با بیش ترین مزایا و کم ترین هزینه ها به دست می آیند. « آژانس وقایع ورزشی و بازایابی»85 که تحت عنوان TEAM معروف است با هدف ایجاد یک مثلث طلایی با قدرت در حوزه های : ورزش فوتبال ، تلویزیون و حامیان مالی شکل گرفته است و تلاش می کند تا هر چه بیش تر ، علاقه مندی های مربوط به فوتبال را بر روی مسائل تجاری متمرکز نماید.
آنها هیچ گاه متوقف نمی شوند و از همه چیز در این رابطه استفاده می کنند و از فوتبال برای بیان استراتژی های نوظهور اقتصادی یا دلایل سقوط آن بهره می گیرند.برخی از شرکت ها که دارای اعتبار بیش تری هستند به عنوان حامیان مالی به طور رسمی ظاهر می شوند و به طور جدی به این مسئله می اندیشند که چگونه می توانند از طریق برگزاری مسابقات فوتبال رتبه ی تجاریشان را در مقابل رقبا افزایش دهند.در این بخش به بررسی روش های تامین مالی متدوال در ورزش به طور کلی و ورزش فوتبال پرداختیم مطمئنا روش های دیگری در باشگاه های مختلف در حال اجراست که متاسفانه دسترسی به این منابع امکان پذیر نبود. چگونه است که فوتبال حرفه ایی دنیا در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه درآمدهای کلانی را از محل حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات ، حامیان مالی ، بلیط فروشی و سایر منابع نصیب خود می سازند ولی فوتبال حرفه ای ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع درآمدی نیز بهره کافی را نبرده است؟ در ایران نیز روش های تامین مالی مختلفی از جمله حامیان مالی ، فروش بلیت و…وجود دارد اما متاسفانه در این زمینه هنوز به طور جدی فعالیت هایی صورت نگرفته است .درایران بیشتر باشگاهها دولتی هستند و یا ازطریق صنایعی (مثل ذوب آهن ، فولاد، ملی مس و…) تامین مالی شده و به نوعی وابستگی مالی در اکثر آنها دیده می شود و باشگاهها در ایران کمتر قدمی در زمینه خودگردان بودن و درآمد زایی برداشته است امید است این پژوهش آغازی برای این حل مشکلات در این زمینه باشد.

2-28-پیشینه پژوهش
2-28-1- مروری بر مطالعات داخلی
2-28-1- 1-تامین مالی و ساختار سرمایه
– مهربانی ( 1389) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تامین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن به این نتایج دست یافت : علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد. همچنین با توجه به نقش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی لازم است در کنار حذف مئانع قانونی و مقرارتی و سیاسی بازار بورس اقدام به آزاد سازی مالی و ورود و خروج سرمایه ههای خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی در این بازار پرداخته شود(مهربانی ، 1389: 663 – 634)
– صفری ( 1388) در تحقیق خود عنوان می دارد تامین مالی طرح های اقتصادی ، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است ، که مرسوم ترین شکل خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با بکارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس انداز کنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک می کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارائه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هرچه بیشتر بازارهای مالی گشته است. (صفری ، 1388 : 154)
– فرید ، بردبار و منصوری( 1388) در کار خود به بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی پرداختند. آنها با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی و با بکارگیری نظرات خیرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی ، 36 مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید در نهایت این موانع با استفاده از روش های آماری MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع پنج گانه، موانع ساختاری بازار بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها داراست.( فرید، 1388 : 122-10)
– تک روستا ، علی (1387) در مطالعه ی به بررسی نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران با رویکرد پرسشنامه ای پرداخته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که 5/81 درصد پرسش شونده ها ، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. همچنین این نتایج نشان میدهد بازار خارج از بورس ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده ناآگاهی نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود.(تک روستا ، 1387 : 106-91)
– عنایت ، سید ابراهیم (1380) در تحقیق خود به بررسی مشکلات و تنگاهای بازار سرمایه در ایران می پردازد. وی عنوان میدارد که بازار سرمایه با توجه به پیشینه طولانی مدت توسعه نیافتگی و عدم کارایی این بازار را عوامل زیر می داند:
– ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران و دخالت و نفوذ مستقیم دولت و سازمان های دولتی
– شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس
– ضعف و عدم پویایی مقررات
– ضرورت تدوین قانون جامع بازار سرمایه ایران
– عدم تفکیک بازارهای دست اول و دوم سهام و فقدان بازارهای فرعی و ضرورت ایجاد تالارهای جداگانه جهت معاملات سهام
– عدم استفاده از ابزارهای متنوع مالی و فقدان این ابزارها در بورس کالا و بازار سرمایه ایران(عنایت ، 1380: 162-139)
– رجب زاده ،خورشیدی،قلی پور(1385) در مقاله پژوهشی به بررسی تحلیلی وضعیت تامین مالی در کشورهای مختلف جهان و نیز بررسی تحلیل آن در ایران در بخش صنعت پرداختند. در بررسی تحلیل روش های تامین مالی کشورهای مختلف جهان ، نتایج نشان دهنده ی وجود تفاوت بارزی بین روش های تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه نسبت به همتایان خود در کشورهای توسعه یافته ، بیشتر بر منابع خارجی تامین مالی تکیه دارند. همچنین سهم بازار سهام به عنوان یک روش تامین مالی در شرکت های واقع در کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد. در بررسی تحلیل وضعیت تامین مالی ، در بخش صنعت ایران ابتدا نحوه ی محاسبه ی هزینه هریک از روش های تامین مالی مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت انتهایی نیز با استفاده از بررسی روابط بین روشهای تامین مالی و میانگین موزون t روش های همبستگی و آزمون سرمایه در صنایع مختلف غذایی ، شیمیایی ، نساجی ، کانی غیر فلزی و ماشین آلات پرداخته شده است. در مجموع و با در نظر گرفتن تمام صنایع با یکدیگر و لحاظ 49 شرکت بخش صنعت و معدن بررسی آماری انجام شده و نتایج ، دلالت بر عدم وجود تفاوت معنادار بین تامین مالی از دو روش پول و بازار سرمایه دارد.( رجب زاد ، 1385 : 130)
– دسینه (1388) در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در ساختار دارایی ها ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تایید شده و در این راستا پیشنهاد می نماید که از روش های تامین مالی مناسب مرتبط با نوع سرمایه گذای در انواع دارایی ها در کنا تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل های خاص ( همانند تجربیات گذشته ، شرایط فعلی بازارسرمایه، بهره و…) استفاده نمایند.همچنین به مدیران مالی شرکت ها پیشنهاد می کند پیش از تامین منابع مالی ، ابتدا فرصت های سرمایه گذاری مناسب را در راستای حداکثر نمودن ارزش شرکت و توانایی بازپرداخت تسهیلات ، شناسایی و سپس مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایند. ازطرفی در مواقع نیاز به وجه نقد برای مقاصد گوناگون روش های مختلف تامین مالی را بررسی و با توجه به نوع نیاز ( کوتاه مدت یا بلند مدت ، دوره بازگشت کوتاه یا طولانی، بازدهی بالا یا پایین) مناسب ترین روش تامین مالی یا تلفیقی از مناسب ترین روش ها را انتخاب نمایند.(دسینه ، 1388 : 28-18 )
– یکی دیگر از تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه توسط دهقانی احمد آباد(1377) انجام گرفته که بررسی الگوی تامین مالی ترجیحی پرداخته و نتایج به دست آمده بر اساس فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که نحوه تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از الگوی ترجیحی تبعیت می نماید.(دهقانی احمد آباد ، 1377: 125)
– لطفی(1383) در تحقیق خود تحت عنوان ” بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 74-81 ” صورت گرفته و نتایج آن حاکی از ارتباط مستقیم بین نسبت بدهی در ساختار مالی با قیمت بازار سهام و ارزش بازار شرکت و همچنین ارتباط معکوس بین هزینه سرمایه و نسبت بدهی می باشد.(لطفی ، 1383: 24-21)
– جعفری صمیمی (1383) در مطالعه ی خود با عنوان “بررسی رابطه روش های تامین مالی (منابع خارجی ) و بازده و قیمت سهام شرکت های بورس تهران” به این نتایج دست یافت که بیش تر بودن بازده سالانه شرکت هایی که از طریق انتشار سهام تامین مالی کرده اند از شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند به تایید می رسد بنابراین بازده سالانه شرکت هایی که انتشار سهام کرده اند بیشت تر از شرکت هایی است که وام بلند مدت گرفته اند. در ضمن وی پیشنهاد

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، جام جهانی، ورزشکاران، یارانه ها Next Entries مقاله درباره بازاریابی، استان اصفهان، منابع مالی، کره جنوبی