مقاله درباره بازاریابی، استان اصفهان، منابع مالی، کره جنوبی

دانلود پایان نامه ارشد

کرده است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سهام برای شرکت ها را می توان در الویت قرار داد، البته اگر بتوان رفتار گذشته بازار را مبنای مناسبی برای رفتارآینده آن به شمارآورد.(جعفری صمیمی ، 1383 : 64-37)
– مؤمني و نجقي مقدم (1383) عملكرد اقتصادي شركت‌هاي پيشرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل TOPSIS بررسي كردند. (مومنی و نجفی مقدم ، 1383: 75-55)

2-28-1- 2- تامین مالی فوتبال
– نادریان جهرمی (1390) در مقاله ی علمی پژوهشی خود با عنوان “بررسی تجربی موانع و مشکلات فوتبال پایه و الویت بندی عوامل موثر در بهبود فوتبال پایه و الویت بندی عوامل موثر در بهبود فوتبال پایه ” با شرکت 45 کارشناس تربیت بدنی استان اصفهان در این مطالعه به این نتیجه رسید که 5/34% پاسخ دهندگان به مشکلات مالی و عدم حمایت حامیان مالی از فوتبال پایه در استان اصفهان اشاره کردند و 5/43% اشاره کردند که زیرساخت ها ی فوتبال پایه در استان اصفهان وجود ندارد و امکانات لازم فراهم نشده است.
– الهی (1388) در مقاله ی خود تحت عنوان ” موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران “بیان می دارد : عمده ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال به ترتیب شامل حق پخش تلویزیونی ، حامیان مالی و درآمد روز مسابقه است.باتوجه به رسمیت نیافتن حق پخش تلویزیونی به عنوان یک منبع درآمدی در صنعت فوتبال ایران ، لازم است که باشگاه ها ( به عنوان بنگاه های اقتصادی صنعت فوتبال ) و نیز سایر نهاد های ذیربط صنعت فوتبال در وضعیت کنونی به موضوع حمایت مالی دید ویژه ای داشته باشند . (الهی،1388 : 190) همچنین وی بیان داشت شناخت اهداف شرکت ها از حمایت مالی ورزشی در ایران برای مدیران صنعت فوتبال از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین مانع شناسایی شده دیگر منابع مالی باشگاههای فوتبال توسط نهادهای دولتی است. مالکیت دولتی باشگاه ها باعث شده است تا ساختاری دولت محور ، وابسته و غیر رقابتی در صنعت فوتبال بوجود آید. از این رو لازم است گام های اساسی در جهت خصوصی سازی باشگاه های فوتبال برداشته شود.به هر حال مالکیت خصوصی باعث می شود تا اولا باشگاه ها به جای ارتزاق از منابع دولتی ملزم به جذب درآمد برای خود باشمد و ثانیا بین آنها ساختاری رقابتی برای جذب درآمدهای هرچه بیشتر بوجود آید. همین موضوع با عث می شود تا باشگاه در گزینش نیروی انسانی خود بازاریابان را به کار گیرد.
در ادامه وی به این نکته اشاره کرد که وجود مشکلات عمده در زمینه قانون حقوق مالکیت معنوی و کپی رایت در کشور یکی دیگر از موانع شناسایی شده است این مشکل تنها گرایبانگیر صنعت ورزش نبوده و صنایع دیگری چون صنعت سینما را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
از جمله مشکلات دیگر در این زمینه شرایط نامناسب استادیوم های فوتبال ، مدیریت و برنامه ریزی زمانی نا مناسب و عدم اصول ارتباطی و انگیزاننده با حامیان مالی به عنوان سه مانع مهم دیگر در برابر توسعه درآمد های حاصل از حامیان مالی در صنعت فوتبال شناسایی شده اند.(الهی ، 1388 :202-190)
– محمد کاظمی (1381) در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی عناصر محصول از عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر فوتبال کشور “بیان می دارد: امروزه شرکت های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته اند که حمایت مالی می تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل می کند.در واقع یکی از مهم ترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است ، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت های حامی مالی است.(محمدکاظم،1381 : 24)
– ایزدی (1384) در پژوهش خود با عنوان ” توصیف عوامل موثربر جذب اسپانسرشیپ” به توصیف اهداف شرکت های حامی مالی فوتبال ایران پرداخت .وی به این نتیجه رسید که حمایت مالی از فوتبال تا حدودی توانسته به شرکت ها در ارتباط با بازار مورد نظر و رقابت با سایر شرکت های مالی فوتبال در نظر نگرفته اند. وی چنین دریافت که مهم ترین اهداف حمایت مالی برای شرکت ها شامل گسترش بازار فروش ، توسعه آگاهی ، ایجاد تصویر مثبت ، رقابت با سایر شرکت ها و افزایش میزان فروش بوده است. همچنین عمومیت زیاد فوتبال در کشور و متعاقب آن حمایت رسانه ای بیشتر باعث شده است تا شرکت ها از بین ورزش های موجود فوتبال را به عنوان صحنه تبلیغات خود انتخاب کنند.(ایزدی،1388: 46-40)
– سلطانی(1389) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان ” سرمایه گذار ی در بازیکنان حرفه ایی” به این نتایج دست یافت که بازاريابي و سرمايه گذاري در خريد بازيكنان ضمن اينكه ساختار مناسب سازماني را براي ارتقاء ورزش قهرماني فراهم مي سازد، ارزش فعلي خالص درآمدهاي آتي باشگاههاي خصوصي را افزايش داده و آثار ثانوي گسترده اي بر ارتقاء رفاه اقتصادي جامعه و ساختارهاي ارزشمند فرهنگي ، سياسي، آموزشي در بر خواهد داشت. ارزيابي قيمت خريد بازيكنان رشته نسبتاً جديدي است و براي بررسي آن در شرائط عدم اطمينان ، تحقيقات و تحليل هاي آماري زيادي لازم است كه نياز به همكاري و همياري همه باشگاههاي حرفه اي و ارائه اطلاعات مالي و آماري دارد.
– سلطانی (1389 ) در مقاله ی خود با عنوان” حسابداری باشگاه ها و بازیکنان فوتبال” به اینکه اشاره می کند که : رویه های حسابداری باشگاه های فوتبال بسیار پراکنده بوده و باشگاه ها در ارائه صورت های مالی خود منابع مالی و مبنای قیمت گذاری بازیکنان خود را افشاء نمی کنند و بالاخره دوره های مالی مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند. همانطور که کمیته تحقیق چستر86 در انگلستان و کمیته های مشابه در سایر کشورها توصیه هایی را به باشگاه ها ارائه می نمایند، فدراسیون فوتبال در کشور ما نیز باید برای باشگاه ها رویه های استاندارد را تعریف نماید و نسبت به استفاده از رویه های حسابداری باشگاه ها علاقه مندی بیشتری نشان داده و حتی الامکان دسترسی خود را به اطلاعات در زمینه وضعیت مالی باشگاه ها بهبود بخشد. به هر حال در این مورد اقدامات چندانی انجام نشده. ما همچنین تأکید می کنیم قیمت گذاری بازیکنان فوتبال و کارکنان مسئله با اهمیتی است که نیاز به توجه بیشتری دارد و عدم انعکاس این چنین دارایی هایی در ترازنامه باشگاه ها و شرکت ها نگران کننده است.(سلطانی ، 1389: 15)
– تجاری (1389) در پژوهش خود با عنوان ” تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال “به این نکته اشاره می کند که : بازاریابی ورزشی به سه دسته تقسیم می شود ، بخش فعالیت ها و رویداد های ورزشی ، بخش کالاهای ورزشی و بخش تبلیغات ورزشی. لیگ های فوتبال هر کشوری مهم ترین بخش بازاریابی رویدادهای ورزشی محسوب می شود پس در این زمینه باید برنامه های مدون طراحی شود.بازاریابی رویدادهای ورزشی به درآمدزایی لیگ های فوتبال کمک ویژه می نماید و همچنین این مورد به پیشرفت آن لیگ کمک کننده خواهد بود.( تجاری، 1389 : 127-109)
– عبدی(1389) در پژوهش خود با عنوان ” مطالعه ی تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان “به بررسی تطبیقی وضعیت داوری ایران و انگلستان پرداخت و نتایج زیر حاصل آمد : ساختار و تشکیلات داوری فوتبال همانند دیگر سازمان ها و موسسات نقش مهمی در بهره وری و پیشرفت دارد.(فراهانی ، 1383 : 15)کمیته داوری فوتبال ایران می تواند با هماهنگی فدراسیون مربوطه و با بهره گیری از روش هایی همچون مهندسی مجدد، ساختار تشکیلات داوری فوتبال ایران را بار دیگر ارزیابی کند. شاید این وضعیت که داوران انگلیسی جایگاه بهتری نسبت به به داوران ایرانی داشته و از لحاظ کمی و کیفی بیشتر در میادین بین المللی حضور دارمد تا حدودی طبیعی و منطقی به نظر برسد زیرا لیگ انگلستان قدمت و مرتبه ی خیلی بالاتری نسبت به لیگ فوتبال ایران دارد. انگلستان جز کشورهای صاحب نام فوتبال و تیم ملی آن نیز قهرمان جهان است. قدمت اتحادیه فوتبال انگلستان 57 سال بیشتر از قدمت فدراسیون فوتبال ایران است و در نهایت ، فوتبال و داوری در انگلستان بسیار حرفه ای تر از ایران است. (عبادی ، 1389 : 135-119 )
– باقری(1390) در مقاله خود با عنوان “بازاریابی در فوتبال پایه و مدل 4CS” به این نکته اشاره کرد که : يكي ازگام های بازاریابی در فوتبال پايه تصویری از واقعیت های فوتبال پايه ( تحقیقات بازاریابی در فوتبال پايه ) است که با مدل معروف 4cs تطبيق داده می شودومدل 4CS می تواند در حیطه بازارشناسی به محققان بازار در امر فوتبال و همچنین فوتبال پایه کمک های بسیاری نماید.
– الهی ( 1383) در پژوهش خود با عنوان” بررسی وضعیت استادیوم های کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی”.(الهی ، 1383 : 25) به این نتایج دست یافت:
1- نتایج تحقیقات نشان می دهد استادیوم های فوتبال کشور در اکثر حیطه های مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند .وضعیت بسیار ضعیف اکثر استادیوم های فوتبال کشورد در حیطه ی امکانات برای تماشاگران ویژه ، بیانگر عدم توجه کافی به تماشاگران ورزش کشور است. این در حالی است که به کرات گفته شده تماشاگران سرمایه های اصلی ورزش کشورند.
2- کیفیت پایین زمین چمن مسابقه بر کیفیت مسابقات اثر سویی دارد. به نظر می رسد با توجه به وجود ارتباط مستقیمی که افزایش کیفیت مسابقات و جذب حامیان منابع مالی بیشتر ( تبلیغات ، حامیان مالی و…) وجود دارد، این مقوله باید مورد توجه قرار گیرد.
3- ذکر این نکته ضرورت دارد که ساخت استادیوم های ورزشی به سرمایه های بسیار کلان نیاز دارد و بسیاری از باشگاه ها نمی توانند هزینه ی ساخت استادیوم های اختصاصی را تقبل کنند. از این رو در کشورهای مختلف هزینه اصلی ساخت و نگهداری استادیوم های بزرگ معمولا برعهده دولت است. (الهی ، 1383 : 79- 63)
– گرزی(1388) در پژوهش خود با عنوان ” مدلسازی پیش بینی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فیفا با استفاده از شبکه های عصبی فازی ” به این نکته اشاره دارد که با گذشت بیش از نیم قرن فعالیت فوتبال در کشور ما، امروزه این ورزش طرفداران بسیاری در نقاط مختلف ایران پیدا کرده است و تیم ملی فوتبال ایران توانسته بارها قهرمان بازی های آسیا، جام ملت های آسیا، و قهرمان باشگاه های آسیا شود و دو باره به بازی های المپیک و سه بار نیز به مسابقات جام جهانی راه پیدا کند. دهه ی گذشته معرفی فوتبال ایران به دنیا بوده است، به طوری که در این دهه ، تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فوتبال دنیا(فیفا) حدود یک صد پله صعود کرده و بازیکنان برجسته ای را به بزرگ ترین تیم های باشگاهی اروپا معرفی کرده است.( گرزی، 1388 : 114)
– محمد کاظمی (1387) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی وضعیت مولفه های تشکیل دهنده ی قیمت در لیگ حرفه ای فوتبال ایران با لیگ برتر ژاپن و کره ی جنوبی ” به این یافته ها رسید: از دیدگاه مدیران باشگاه های حاضر در لیگ فوتبال ایران اکثریت متغیر های مورد بررسی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشند، در این میان لیگ ژاپن نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی از وضعیت مناسبتری برخوردار می باشد. کشور ژاپن از دید مدیران باشگاه های مورد بررسی بالاترین کیفیت را در ارائه محصول (برگزاری مسابقات و لیگ مناسب) درا می باشد. در این ارتباط می توان لیگ کره جنوبی را بافاصله کمی با لیگ ژاپن مورد توجه قرارداد اما نکته حائز اهمیت اختلاف معناداری است که میان محصول لیگ برتر ایران با کشورهای مورد اشاره مشاهد می شود. با نگاهی دقیق تر به جداول آماری این پژوهش می توان مشاهد نمود که ، بیشترین اختلاف در مولفه های مورد بررسی میان لیگ برتر ایران و لیگ کره جنوبی و ژاپن شامل مولفه ها ی واگذاری سهام باشگاه های لیگ برتری به عموم ، اجرای قانون کپی رایت هم برای باشگاه ها و هم برای سازمان لیگ ، همچنین در ارائه منظم و مداوم محصول که همان برگزاری منظم مسابقات بوده است در واقع این شاخص ها از بدترین وضعیت در میان سایر مولفه ها برخوردار بوده اند. (محمد کاظمی، 1387 : 118-107)
همچنین وی اذعان می کند که بازی فوتبال در داخل زمین دستخوش تغییراتی شده ، گرچه نام و اندازه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تامین مالی، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، شرکت های پذیرفته شده Next Entries مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، صورت های مالی، جمع آوری اطلاعات