مقاله درباره امر به معروف، حجاب و عفاف، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

اقدام جهت تكثير و پخش CD “زن حضور امن و عفاف” در سازمان (اين CD به سفارش شوراي فرهنگي اجتماعي زنان طراحي و توليد شده است.)
3- مراجعه و استفاده از سايتهاي داخلي و خارجي (جهت بهرهبرداري از خبر، مقاله، عكس و اطلاعات موجود در سايتها)
ز) فعاليتهاي فرهنگي
پيشبيني و طراحي نشستهاي علمي و فرهنگي ماهيانه با موضوع عفاف و حجاب در سازمان
برگزاري اولين نشست با سخنراني حجتالاسلام نقويان (همچنين جوائز مسابقه كتابخواني در اين نشست طي مراسمي به برندگان اهداء شد.)
پيشبيني و طراحي اردوهاي تفريحي و آموزشي (كوتاه مدت و بلند مدت در سطح كاركنان و خانواده‌هاي ايشان)
سفارش تهيه بستههاي فرهنگي به روابط عمومي به منظور اهداء به كاركنان و خانوادهها در نشستهاي تفريحي، فرهنگي، اردوها و…
ح) پيامكوتاه
بررسي سيستمهاي جمعآوري پيامهاي كوتاه درون و برون سازماني
طراحي و اقدام جهت تهيه فراخوان “پيام كوتاه” در سطح كاركنان و كشوري
طراحي مسابقه پيام كوتاه در دو سطح كاركنان سازمان و كشوري (از طريق رسانه)
گردآوري و تهيه مجموعهاي از پيامها، روايات، احاديث و گل واژههاي عفاف و حجاب ( ارسال به روابط عمومي جهت استفاده در تبليغات محيطي و…)
ت) جشنوارهها:
برنامهريزي جهت برگزاري جشنواره فيلم “عفاف و حجاب”
برگزاري جلسات مقدماتي با مديران و مسؤولين مرتبط و پيشبيني راهكارهاي اجرايي جشنواره
تهيه طرح جشنواره در دو بخش فيلمهاي 3 تا 5 دقيقهاي و توليدات موجود در رسانه
برگزاري جلسات مقدماتي جهت جلب مشاركت مركز امور زنان و خانواده و باشگاه خبرنگاران جوان
شركت فعال در هيأت داوران جشنواره توليدات مراكز استاني و اهداء جوايز ارزنده به توليدات برتر با موضوع عفاف و حجاب در مراكز
ي) مسابقات
برگزاري مسابقه كتابخواني “مرواريد عفاف”
برگزاري جشن اهداء جوايز مسابقه كتابخواني فوق با اهداء 78 سكه ربع بهار آزادي، سخنراني، مداحي و …
پيشبيني مسابقه براساس بروشورهاي تبليغي (تهيه شده در دبيرخانه) در سطح كاركنان
پيشبيني مسابقه “خوشا به حال چه كسي” در ماه رمضان و…
ك) گزارش نويسي:
درخواست تهيه گزارش فعاليتهاي 6 ماهه اول و سالانه بخشهاي مختلف سازمان براساس برنامههاي فاز 1 نماي كلان تحقق اهداف از معاونتها، دريافت گزارشها و جمعآوري و ارسال به دبيرخانه مركزي (جهت امضاي تفاهم نامه)
تشكيل جلسات متعدد كارشناسي جهت تهيه فرمهاي گزارش نويسي
تهيه فرم جامع گزارش نويسي براي بخشهاي مختلف سازمان (توليدي، پژوهشي، تحقيقاتي، آموزشي و…) و ارسال به مراجع مربوطه جهت تكميل
ل) متفرقه
تهيه و تكميل آرشيو محصولات فرهنگي ستاد (نوار، CD، جزوه، كتاب، پژوهشها، تحقيقات و…)
برنامهريزي جهت تشكيل كميته عفاف و حجاب در مراكز سي گانه استاني و تهيه طرح مزبور
ابلاغ دستور رياست ستاد و ارسال طرح تشكيل كميته عفاف و حجاب به مديران مراكز سي گانه استاني به همراه جزوات، سياستها، فرمها و اطلاعات لازم
تشكيل كميته عفاف و حجاب در چند مركز
گردآوري و تنظيم كليه قوانين، سياستها و مصوبات سازمان در خصوص اشاعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب جهت بهرهبرداريهاي لازم در بخشهاي مختلف

2-4-4-3-4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1-2-4-4-3-4- اقدامات سال 1385
معاونت امور هنري:
دفتر آموزش و توسعه فعاليت‌هاي هنري
1- تقويت نظارت‌هاي دوره‌اي بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري به منظور كنترل و حمايت از روند حفظ شؤون اسلامي بويژه ارزش‌هاي فرهنگي عفاف و حجاب.
2- مراقبت و نظارت بر نحوه رعايت شؤون اسلامي در هنرستان‌هاي هنرهاي زيبا.
3-برنامه ريزي براي برگزاري مناسبت‌هاي آموزشي (جشنواره‌ها و …) با موضوع ارزش‌هاي فرهنگي عفاف و حجاب
4- تأكيد بر رعايت و تقويت فرهنگ عفاف و حجاب در محيط اداري دفتر.
5ـ گروههاي موسيقي ايراني دفتر آموزش و توسعه فعاليتهاي هنري به سرپرستي نادر سينكي درصدد تمرين اشعاري با مضمون عفاف و حجاب هستند.
مركز مطالعات و تحقيقات هنري
1- ابلاغ متن راهبردهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به كاركنان مركز و نظارت بر حسن اجراي آن
2- نظارت بر رعايت اصول و موازين اخلاقي و رعايت فرهنگ عفاف و حجاب و تأكيد بر رعايت سادگي و پوشش اسلامي در بين كاركنان
3- نظارت بر اجراي موازين اخلاقي و رعايت فرهنگ عفاف و حجاب در برگزاري نشست‌هاي اداري و همايش‌هاي پژوهشي
4- تأكيد بر همكاري در برنامه‌ها و نشست‌هاي پژوهشي با بانواني كه خود را ملزم به حفظ و رعايت موازين اخلاقي اسلامي و حجاب مي‌دانند.
دفتر امور موسيقي
1- تقويت نظارت و حمايت از رعايت شؤون اسلامي به ويژه پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب در جشنواره‌هاي موسيقي (نوازندگان و مخاطبان):
2- تأكيد بر رعايت موازين شرعي نزد كاركنان اداري دفتر.
3- برنامه‌ريزي و مراقبت بيش از پيش براي رعايت حريم‌ها به خصوص در مواردي كه امكان تفكيك كامل فعاليت‌هاي خواهران و برادران وجود ندارد.
4- ارائه موضوع به شوراي مديران واحدهاي دفتر براي پيش بيني اجراي يك برنامه خاص به مناسبت پاسداشت فرهنگ عفاف.
5ـ آمادگي كامل درخصوص حمايتهاي معنوي از طرح عفاف و حجاب مانند تسريع در صدور مجوز جهت توليد آثار فرهنگي مرتبط
6ـ نظارت بر تشكلهاي هنري مانند كنسرتها
7ـ نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي ـ اخلاقي سالنهاي كنسرت
8ـ حمايت از آثار موسيقايي متناسب با موضوع طرح عفاف و حجاب
فرهنگسراي نياوران
1- برگزاري جلسات تخصصي در باب چگونگي اجرا و بستر سازي براي حصول نتايج مطلوب در راستاي سياست‌ها و راهكارهاي قيد شده
2- نصب پلاكاردهاي تشويقي براي حفظ حجاب
3- اهدا كارت پستال‌‌هايي با مضمون اهميت رعايت شؤون اسلامي
4- بهره‌مندي از حضور خواهران محترم حراست معاونت هنري در برنامه‌هايي كه با استقبال گسترده برپا مي‌شود.
5ـ الزام هنرمنداني كه در فرهنگسرا برنامهاي دارند به حفظ پوشش اسلامي
6ـ بهرهمندي از حضور خواهران محترم حراست معاونت هنري در برنامههايي كه با استقبال گسترده برپا ميشود.
دفتر امور هنرهاي تجسمي
1- طرح عمومي نقاشي ديواري شهري و مترو كه 20 طرح آماده بهره برداري است با موضوع زن – عفاف – مادر و فرهنگ اسلامي را به شوراي محترم فرهنگ عمومي پيشنهاد مي‌نمايم.
2- در طراحي و آماده سازي با عنوان طرح ملي حضور هنرمندان در طراحي لباس و مد و پارچه و برنامه‌هاي متنوعي را در حال اجرا داريم.
3- ساخت تنديس و سرديس و معرفي مادران نمونه و توجه به همكاران محترم زن در سازمان‌ها كه با اهدا جوايز و لوح و درجه و نشان‌هاي مختلف پيشنهاد مي‌گردد.
4- معرفي فضائل و جلوه‌هاي مضمون زنان بزرگ تاريخ انتشار كتاب‌هاي ويژه
5- انتشار تمبر ويژه فرهنگ عفاف
6- طراحي و بيلبوردهاي شهري با موضوع عفاف
7- طرح قرآن آئينه و زن مسلمان براي معرفي ويژگي‌هاي مضمون زناني كه در قرآن از آنها ياد شده است چون آسيه و حضرت مريم و حضرت فاطمه (س)
8- معرفي زنان معاصر ايران بعنوان زن الگو در جهان در بخش هنر – علم – تربيت و مجموعه ارزش‌هاي آن
9- طرح ملي جشنواره مهرمادري كه در حوزه هنرهاي تجسمي ارائه خواهد شد.
10- طرح بين‌الملل (مادر، تمدن و بشريت) كه طرح پژوهشي آن با محور نقش تأثيرگذار مادر در فرهنگ بشري به تصوير درخواهد آمد.
11ـ برگزاري “دوسالانه طراحي پارچه و لباس” درخصوص اجرا و گسترش “طرح فرهنگ عفاف و حجاب”
12ـ تشكيل كميته ويژه در دفتر هنرهاي تجسمي به منظور ساماندهي طراحان لباس و پارچه و هدايت موضوع در مسير تخصصي و مطابق با اهداف طرح عفاف و حجاب و كمكهاي يارانهاي به انجمن‌هاي طراحي لباس و پوشاك
دفتر امور هنرهاي نمايشي
1- نظارت دقيق بر حفظ شؤونات اسلامي و حجاب در بازبيني نمايش‌ها و رعايت موارد توسط كارگردانان و گروه تحت نظارت در هنگام اجراي نمايش.
2- كنترل و بازبيني فيلم نمايش‌هاي متقاضي شركت در جشنواره‌هاي بين‌المللي جهت حفظ موازين و شؤونات.
3- نظارت بر طراحي پوستر و بروشور در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات).
4- رعايت دقيق موازين و پوشش اسلامي توسط كليه خانم‌هاي شاغل در اداره.
5- مساعدت و حمايت از نمايش‌هايي با مضامين ملي – اسلامي جهت اجرا در سطح تهران و شهرستان‌ها.
6- اعزام نمايش‌هايي با مضامين ملي – اسلامي جهت ترويج فرهنگ اصيل و مذهبي ايراني به خارج از كشور و حتي الامكان اجرا در مجامع ايرانيان مقيم ساير كشورها.
7- اعلام آمادگي جهت برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي – هنري در سطح منطقه‌اي و كشوري با مضمون ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.
8- تلاش جهت توسعه و گسترش روابط فرهنگي با سفارتخانه‌هاي اسلامي در ايران جهت ترويج و گسترش فرهنگ ايراني اسلامي.
9ـ اعزام گروههاي نمايشي بانوان به جشنوارههاي مختلف خارج از كشور از جمله صحنهاي و عروسكي جهت تبليغ فرهنگ و آداب اسلامي
10ـ حمايت از توليدات نمايشي در استانها با مضامين فرهنگ عفاف و حجاب و گسترش آن در بين اقشار مردم كشور
11ـ حمايت از نويسندگان جوان در حوزه نمايش با توليدات و مضامين گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و چاپ آثار مورد نظر از سوي ادارهكل هنرهاي نمايشي
12ـ حمايت از آثار نمايشي با مضامين فرهنگ عفاف و حجاب در اجراهاي عمومي تالارهاي تحت پوشش ادارهكل هنرهاي نمايشي
13ـ اهداء جوايز نفيس به آثار توليد شده در جشنوارههاي منطقهاي چهارگانه كشوري با چشمانداز فرهنگ عفاف و حجاب در آسيبهاي اجتماعي
14ـ دعوت از آثار توليد شدهكشورهايمسلمانجهتحضور درجشنواره بينالمللي فجر سال جاري
15ـ اهداء جوايز نفيس از سوي ادارهكل هنرهاي نمايشي و حمايت مضاعف به منظور گسترش فرهنگ عفاف به آثار توليد شده با مضامين مورد نظر در بيست و پنجمين جشنواره تئاتر فجر
16ـ همكاري در برگزاري جشنواره تئاتر بانوان كشور و مشاركت در توليد آثار مورد نظر
17ـ ايجاد فضا و بستر مناسب آثار نمايشي استاني جهت اجراي نمايشهاي توليد شده با مضامين مورد نظر در تالارهاي تحت پوشش در تهران
18ـ حمايت و مشاركت در توليد و اهداء جوايز نفيس به آثار نمايشي شركت كننده در چهارمين همايش عاشورايي كشور
دفتر گسترش طرح عفاف و حجاب مستقر در معاونت امور هنري:
1ـ تفكيك وظايف سازمانها و واحدهاي تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براساس مصوبه شوراي فرهنگ عمومي
2ـ نامه به استانها به منظور معرفي نماينده تامالاختيار در طرح عفاف و حجاب
3ـ نامه به استانها همراه با فرمهاي گزارشگيري وظايف تخصصي و كلي هر واحد
4ـ نامه به سازمانها و واحدهاي تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور معرفي نماينده تامالاختيار در طرح عفاف و حجاب
5ـ نامه به سازمانها و واحدهاي تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همراه با فرمهاي گزارشگيري وظايف تخصصي و كلي هر واحد
6ـ طرح برگزاري گردهمايي يكروز استانها
7ـ نامه به استانها و دعوت از نمايندگان به منظور شركت در گردهمآيي
8ـ نامه به واحدها و سازمانهاي تابعه به منظور شركت نماينده مربوطه در گردهمآيي
9ـ هماهنگي با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور شركت در گردهمآيي و توضيح در مورد مصوبات و آييننامههاي طرح عفاف و حجاب در شوراي فرهنگ عمومي
10ـ دعوتازحجتالاسلام والمسلمين جنابآقاي نقوي به منظورسخنراني در گردهمايي
11ـ دعوت از حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي ملانوري به منظور سخنراني در گردهمايي و توضيح در مورد مصوبات و آييننامههاي طرح عفاف و حجاب در شوراي فرهنگ عمومي
12ـ تهيه فرم نظرسنجي و ارايه به كارشناسان در گردهمايي
13ـ جمعآوري فرمهاي نظرسنجي و جمعبندي نقطه نظرات كارشناسان محترم
14ـ تشكيل گروه ويژه به منظور بررسي روند جشنواره تئاتر و موسيقي در رابطه با اجراي گسترش طرح عفاف و حجاب
معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني:
تذكر كتبي به نشريات در رابطه با چاپ تصاوير نامناسب و عبارات مغاير با شئونات اسلامي
معاونت اداري، مالي و امور استانها :
1ـ حتي الامكان جابجائي نيروها به منظور جداسازي همكاران خواهر از برادر
2ـ عمل به نيت حسنه امر به معروف و نهي از منكر در مورد رعايت حجاب و عفاف
3ـ انتقال يكي از نيروها به واحد ديگري

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره فرهنگ و ارتباطات، سفارتخانه، زنان و دختران Next Entries مقاله درباره حجاب و عفاف، نهاد خانواده، نماز جماعت