مقاله با موضوع پیشگیری از جرم، توزیع فراوانی، نقش برجسته، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

شوندگان بدین صورت است که:73 نفر معادل 83/60 درصدخیلی کم و 28 نفر از افراد معادل 33/23 درصد کم و 17 نفر معادل 16/14 درصد متوسط و 2 نفر از افراد معادل 66/1 درصد زیاد و هیچ کدام از سارقین التزام خیلی زیاد به انجام واجبات شرعی نداشته اند ، آمار نشانده این است که اعتقاد و التزام به انجام واجبات شرعی تاثیر مستقیم بر جلوگیری از ارتکاب بزه در بین سارقین داشته است.

جدول 3-16 : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
نقش قانون در پیشگیری
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مجموع
59
33
17
9
2
16/49
5/27
16/14
5/2
75/0

16/49
5/27
16/14
5/2
75/0
16/49
66/76
82/90
16/99
100
100.0

نمودار 3-16 : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

فراوانی تاثیر گذاری عامل نقش قانون و مجازات معینه در پیشگیری از وقوع جرم از دید پرسش شوندگان بدین صورت است که:59 نفر معادل 16/49درصد خیلی کم و 33 نفر از افراد معادل 5/27 درصد کم و 17 نفر معادل 16/14 درصد متوسط و 9 نفر از افراد معادل 5/2 درصد زیاد و 2 نفر معادل 75/0 در صد افراد دارای نقش قانون را در پیشگیری از وقوع جرم خیلی زیاد می دانستند ، آمار نشانده این است که تنها تعداد قلیلی از سارقین قانون و مجازات را در پیشگیری از جرم دارای نقش برجسته ای دانسته اند شاید این امر به نحوه اجرای قانون نیز برگردد.

جدول 3-17 : میانگین توزیع فراوانی نقش دادگاهها در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
نقش دادگاهها در پیشگیری
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مجموع
59
33
17
9
2
16/49
5/27
16/14
5/2
75/0

16/49
5/27
16/14
5/2
75/0
16/49
66/76
82/90
16/99
100
100.0

نمودار 3-17 : میانگین توزیع فراوانی نقش دادگاهها در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
فراوانی تاثیر گذاری عامل نقش دادگاهها در پیشگیری از وقوع جرم از دید پرسش شوندگان بدین صورت است که:59 نفر معادل 16/49درصد خیلی کم و 33 نفر از افراد معادل 5/27 درصد کم و 17 نفر معادل 16/14 درصد متوسط و 9 نفر از افراد معادل 5/2 درصد زیاد و 2 نفر معادل 75/0 در صد افراد دارای نقش قانون را در پیشگیری از وقوع جرم خیلی زیاد می دانستند ، آمار نشانده این است که تنها تعداد قلیلی از سارقین دادگاهها را در پیشگیری از جرم دارای نقش برجسته ای دانسته اند شاید این امر به نحوه اجرای قانون نیز برگردد.

جدول 3-18 : میانگین توزیع فراوانی نقش پلیس در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
نقش پلیس در پیشگیری
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مجموع
3
17
52
29
19
5/2
16/14
33/43
16/24
83/15

5/2
16/14
33/43
16/24
83/15

5/2
66/16
99/59
15/84
98/99
100.0

نمودار 3-18 : میانگین توزیع فراوانی نقش پلیس در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
فراوانی تاثیر گذاری عامل نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم از دید پرسش شوندگان بدین صورت است که:3 نفر معادل 5/2درصد خیلی کم و 17 نفر از افراد معادل 16/14 درصد کم و 52 نفر معادل 33/43 درصد متوسط و 29 نفر از افراد معادل 16/24 درصد زیاد و 19 نفر معادل 83/15 در صد افراد دارای نقش قانون را در پیشگیری از وقوع جرم خیلی زیاد می دانستند ، آمار نشانده این است که از دید سارقین پلیس را در پیشگیری از جرم دارای نقش برجسته ای دانسته اند.

فصل چهارم :
راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم

مبحث اول :راههای مبارزه و مقابله با سرقت
مهم‌ترين و مؤثرترين راه مقابله با انحرافات و خلافكاري‌ها، مقابله با عوامل و علل موجبه آنهاست. برخوردهاي مقطعي و موردي با افراد خلافكار به نتيجه دلخواه منجر نگرديده و مبارزه قطعي محسوب نمي‌شود. با توجه به مطلب ذكرشده مي‌توان مبارزه با عوامل اصلي و مواردي كه زمينه‌هاي انحراف و ارتكاب خلاف و جرائم را در مرتكب ايجاد مي‌نمايد مبارزه اساسي و ماهيتي با آن همان پيشگيري است. در شهر قم به دليل فقر فرهنگی ناشی از اختلاط قومی و مهاجر پذیر بودن آن و بيكاري شديد جوانان و از سويي عدم وجود زير ساخت‌ها وتأسيسات زير بنايي و اماكن تفريحي و ورزشي و رويگرداني متخصصين و مديران و كارشناسان از خدمت در اين استان باعث گرديده تا شهر قم در محروميت فرهنگی و اقتصادی بسر برد و زمينه بزه در قشر جوان مساعدتر گردد. به منظور پيشگيري از اين روند خوب است با توجه به اماکن مذهبی در استان و قابلیت جذب توریست مذهبی در استان از حالت بالقوه به بالفعل تبديل و با احداث زائر سراها و اماکن تفریحی در استان کمک به اشتغال نيروهاي جوان استان نمود و اين مهم ميسر نمي‌گردد مگر با چاره انديشي مسئولين حكومتي در تقويت زير ساختهاي استان و فراهم كردن امكاناتي از قبيل فرودگاه و مراکز اقامتی . تا حتي الامكان مديران و كارشناسان بتوانند حداقل با امکانات بالقوه موجود در استان از نسبت به افزايش اشتغالزايي چاره انديشي نمايند تا انشاءالله از زيان‌ها و صدماتي كه در اثر وقوع جرم ايجاد مي‌شود جلوگيري گردد و از صرف نيروهاي انساني و هزينه‌هاي بسيار بالا با اتخاذ برنامه‌ها و سياست‌هاي بنيادي از هر نظر منافع اجتماعي را در برداشته و سلامت اجتماعي بهتر تأمين گردد.

مبحث دوم : مثلث سرقت و نقش آن در پيشگيري از وقوع سرقت
در خيلي از مباحث جمع سه ركن پايه است كه مسائل حول محور آن مي‌چرخد. مثلاً در بحث ترافيك مثل راننده، وسيله نقليه و جاده مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. يا در آتش سوزي سه عنصر اكسيژن، مواد سوختي و حرارت مورد بحث است. حتماً از مثلث برمودا، مثلث طلايي، اهرام ثلاثه و … نيز چيزهايي شنيده‌ايد. در اين مبحث به تشريح مثلث سرقت و نقش آن در پيشگيري از وقوع سرقت مي‌پردازيم. بعضي عقيده دارند كه سرقت چهار ضلع دارد نه سه ضلع؛ 1- سارق 2- مالباخته 3- مال مورد دستبرد 4- مالخر. ليكن از آنجا كه هيچ جا و مكاني خالي از مال نخواهد بود و وجود آن امري بديهي است لذا نمي‌توان مال را از اضلاع سرقت دانست آنچه در امر سرقت دخيل است سه ضلع سارق، مالباخته و مالخر است :
اكنون به شرح و بيان نقش هر يك مي‌پردازيم :
1- مالباخته: ضرب المثلي است كه مي‌گويند : «مال خودت را حفظ كن، همسايه را دزد مكن» يا به قول پروين اعتصامي شاعر اجتماعي معاصر:
«نخسبد هيچ صاحبخانه آرام چو در نامحكم و كوته بود بام»
رعايت مسائل حفاظت فيزيكي براي اماكن مسكوني، تجاري، اداري، وسايط نقليه و … از اهم مسائلي است كه سارقين از هر گروه و قشري به آن توجه دارند. به تجربه ثابت شده است در دو مغازه مشابه آن مغازه‌اي مورد دستبرد قرار گرفته است كه در رعايت اصول حفاظتي كوتاهي كرده يا اصلاً رعايت ننموده است. آن منزلي مورد دستبرد قرار گرفته كه دروپنجره محكمي نداشته و به راحتي امكان سرقت از آن بوده است. اين درست كه از اصلي ترين وظايف كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها جلوگيري از وقوع سرقت مي‌باشد، ليكن اين امر رافع مسئوليت صاحبان مال در حفظ و مراقبت از آن نمي‌تواند باشد. در اينجا نقش آموزش، عوامل ذيربط نيز حائز اهميت است. وظيفه مسئولين ناجا است كه به طرق مختلف و در زمان‌هاي مقتضي نسبت به آموزش همگاني شهروندان براي حفظ اماكن خود از دستبرد توصيه‌هاي لازم را به آنها بنمايانند و آنها را از خطر دستبرد آگاه سازند. استفاده صاحبان اموال از انواع دزدگيرها، سنسورها، دوربين‌هاي مدار بسته، گاو صندوق و حتي روشنايي در كاهش سرقت يا حداقل جابجايي آن نقش عمده‌اي دارد اين مطلب در مصاحبه حضوري با سارقين روشن شده است. آنها در بازجويي‌هاي خود بيان داشته‌اند كه در بررسي‌هاي اوليه و انجام سرقت به اين مسائل توجه دارند.
2- سارق : اينكه يك فرد تحت چه شرايطي به سرقت روي مي‌آورد و سارق مي‌شود از جمله مسئوليت ما خارج است، اما مي‌توانيم با تجزيه و تحليل سرقت‌ها و روانكاوي سارقين اطلاعات مفيد و جامعي از آنها به دست آورده و آن عوامل را در بولتن‌هاي ماهيانه به صورت نظريه در اختيار مقامات مسئول قرار دهيم تا آنان با برنامه ريزي‌هاي دراز مدت زمينه‌هاي گرايش افراد به سرقت را نظير بيكار، مهاجرت و … شناسايي و كاهش دهند.
3- مالخر : نقطه ثقل و گرانيگاه سرقت و سارق مالخرها هستند. سارقين با تكيه، پشتيباني و دلگرمي به آنان سرقت را انجام مي‌دهند بدان اميد كه در اولين فرصت مال مسروقه را به او رسانده و وجه ناچيزي از او بگيرند. حتي ديده شده براي پشتيباني آنها گاه با پذيرفتن نقش معاون و گاه مشاركت در سرقت با سارق همكاري كرده‌اند. اعتماد آنها به يكديگر دو طرفه است. يعني هم درآمد و منفعت مالخر به سارق بستگي دارد و هم از طرف ديگر نياز سارق از فروش اموال مسروقه به مالخر تأمين مي‌شود. اين ارتباط و تقابل به حدي است كه چنانچه سارق دستگير شود و يا به زندان بيفتد هزينه‌هاي خانواده وي و يا مخارجش در زندان توسط مالخر تأمين مي‌شود. اين به دو علت است :
1- استمرار همكاري پس از آزادي از زندان؛
2- وامدار نمودن سارقين به خود براي جلوگيري از اعتراف‌هاي بعدي و لو دادن وي
سارقين حرفه‌اي مالخر مخصوص به خود دارند، والا افراد مبتدي خود اقدام به فروش اموال مسروقه مي‌نمايند كه اين امر از آنجا كه گاه طرف مورد معامله خود را درست انتخاب نمي‌كنند باعث لو رفتن و دستگيريشان مي‌شود. زيرا به علت ندانستن قيمت واقعي جنس سرقت شده يا با علم به آن جنس را به قيمت ارزان مي‌فروشند و خريدار كه كاسبي شرافتمند و آبرودار مي‌باشد اين مسأله به نحوي به پرسنل آگاهي خبر مي‌دهد و موجب دستگيري سارق مي‌گردد.
متأسفانه در كشور ما خريد و فروش اجناس دسته دوم بدون هيچگونه ضبط و ضابطه‌اي انجام مي‌شود و اين آشفته بازاري مطلوب سارقين حرفه‌اي و مالخرهايشان است. در كشورهاي توسعه يافته تمام اجناس داراي سريال مخصوص به خود هستند كه در مواقع خريد و فروش به آن توجه نموده و آنها در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط مي‌كنند تا در صورت نياز دسترسي به سوابق خريد و فروش آن آسان باشد. شايد بدين لحاظ باشد كه مثلاً در كشور فرانسه مجازات مالخرها از سارقين به مراتب بيشتر و سنگين تر است. در اين ميان گاه نيز ديده شده كه افراد كاسب خوشنام و با سابقه تطميع شده و گرفتار دام سارقين براي انتقام گيري افرادي غير از مالخرهاي اصلي خود به عنوان مالخر معرفي مي‌كنند كه اين موارد نيز بايد مورد توجه افسران تحقيق قرار بگيرد.
شايد تنها راه مبارزه با اينگونه از منحرفين جلوگيري از آشفته بازاري، نظارت و كنترل مداوم اوراقچي‌ها، سمساري‌ها، دستفروش‌ها و سركشي مرتب از آنان است تا هميشه خود را تحت كنترل افراد پليس احساس كنند.
مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین
در وهله اول شناختن شيوه‌ها و شگردهاي سارق از اهميت خاصي برخوردار است ثبت آنها در سوابق وي مي‌تواند در آينده كمك مؤثري براي شناسايي آنان باشد، همچنين تهيه آلبوم عكس سارقين به مالباختگان كمك مي‌كند تا در صورت مشاهده سارق نسبت به شناسايي آنان از روي عكس اقدام كند. تحت نظر قرار دادن سارقين حرفه‌اي و دادن هشدارهاي به هنگام به آنها موجب پرهيز آنها از سرقت حداقل در حوزه استحفاظي مربوطه مي‌شود و اين از مهمترين راه‌هاي پيشگيري وقوع سرقت‌هاست. متأسفانه در حال حاضر كمتر به اين مسأله اهميت داده مي‌شود. در انجام تحقيق پيرامون سرقت‌هاي انجام شده و يا سارقين دستگير شده با توجه به مواد قانون مجازات اسلامي بايد پرونده به گونه‌اي بسته شود كه هيچ سارقي بدون

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، مواد مخدر، اختلافات خانوادگی Next Entries تحقیق رایگان درباره خاقانی شروانی، روش تحقیق، ویژگی های اخلاقی، مدارس اسلامی