مقاله با موضوع مالکیت فکری، حل اختلاف، حقوق مالکیت، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

پرونده با طرف هایی از 150 کشور را در حوزه نام های دامنه مدیریت کرده است.280
2- مزایای مرکز داوری وایپو
الف) امکان توسل مستقیم افراد
بستر اصلی اجرای حقوق مالکیت فکری در سیستم های ملی و در میان افراد می باشد. به همین علت طرفین بیشتر اختلافات مربوط به این گونه موضوعات، افراد هستند.281 افرادی برای حل و فصل اختلافات بین المللی خود علاوه بر مراجعه به مراع قضایی ملی می توانند از مکانیزم های بین المللی استفاده کنند همانطور که در گفتارهای قبلی ایرادات مراجعه به روش قضایی از طریق دادگاه های ملی بیان شد، مکانیزم های بین المللی صالح، روش مناسب تری به نظر می رسد و در حوزه مالکیت فکری مرکز داوری وایپو مرکز جهانی بوده و دارای اعتبار جهانی است. این مرکز با ارائه خدمات گوناگون به افراد کمک های شایان توجه نموده است.282
ب) رعایت تخصص
بیشتر موضوعات مالکیت فکری تخصصی بوده و برای حل و فصل اختلافات مربوط به آن ها اطلاعات تخصصی و فنی نیاز است. مرکز داوری وایپو مرکزی تخصصی بوده و دارای داوران و میانجیگرانی است که صاحب اطلاعات و تجارب لازم در این زمینه می باشند.
ج) کمک به ایجاد آیین های مشترک در نظام های ملی
وایپو در گزارش خود در مورد بهترین رویه ها برای حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری، بهترین روش را استفاده از شیوه های جایگزین اعلام نموده است. مشکلاتی که در خصوص صلاحیت قضایی محاکم مطرح شد از جمله عوامل انتخاب روش های جایگزین است. با توجه به تنوع و گوناگونی موضوعات مالکیت فکری، ایجاد یک مدل سازمان بندی شده و دقیق، از مواردی است که مرکز داوری وایپو که دارای صلاحیت جهانی است، دنبال می کند.283

3- معایب مرکز داوری وایپو
الف) اختیاری بودن توسل به این نهاد
برخلاف شیوه های قضایی ملی و حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، مرکز داوری وایپو نسبت به هیچ گونه دعوایی صلاحیت اجباری ندارد. مگر آنکه طرفین در خصوص ارجاع اختلاف به آن توافق کرده باشند.
ب) فقدان ضمانت اجرا
از ایرادهای دیگر این نهاد، فقدان یک سیستم ضمانت اجرای موثر است. این مرکز راجع به چگونگی و نحوه اجرای نتایج حاصل از حل و فصل اختلافات، مقررات خاصی را پیش بینی ننموده و نحوه اجرای تصمیمات اتخاذ شده را به برخی مقررات از پیش موجود واگذار نموده است. نتایج حاصل از میانجیگری در صورتی برای طرفین الزام آوار است که در ضمن یک قرارداد از پیش تعیین شده باشد. اما این که قدرت و درجه الزام این قرارداد تا چه حد است و اگر یکی از طرفین از پذیرش نتیجه میانجیگری سرباز زند، طرف مقابل چگونه و چه اقدامی باید انجام دهد، مقررات وایپو ساکت بوده و تعیین تکلیف ننموده است.284

بند دوم: رکن حل اختلاف تریپس
1- تاریخچه
موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری285 که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. این موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آن ها بر می دارد. این موافقت نامه در سال 1994 مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی WTO روند نظارتی و اجرایی آن را عهده دار است.
موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر می شود.
2- مزایای رکن حل اختلاف تریپس
الف) ایجاد سیستم یکپارچه حل اختلاف با صلاحیت قهری و انحصاری
یکی از بزرگترین ابتکارات سازمان تجارت جهانی، ایجاد یک سیستم یکپارچه حل اختلاف است، برخلاف مکانیزم حل اختلاف وایپو که صرفاً صلاحیت حل و فصل دعاوی مربوط مالکیت فکری را دارد، صلاحیت تریپس عام و قهری است.
ب) وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده
بر اساس بند 12 ماده 3 تفاهم نامه حل اختلاف، پانل ها براساس مقررات سازمان تجارت و موافقت نامه های تحت پوشش آن، به اختلافات طرح شده رسیدگی می نمایند.
ج) فرایند دادرسی سازمان بندی شده و توام با ضمانت اجرا
یکی از امتیازات بارز مکانیزم حل اختلاف زمان تجارت جهانی، پیش بینی فرآیند دادرسی سازمان بندی شده و مشخص می باشد. رکن حل اختلاف همانند دادگاهی است که اولاً نسبت به حل اختلاف تمام اعضای سازمان تجارت، صلاحیت اجباری دارد و ثانیاً دارای آیین دادرسی از پیش تعیین شده می باشد. همچنین پذیرش و اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف برای اصحاب دعوی الزامی و لازم الاجرا است. در واقع تریپس برای اولین بار با پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، زمینه حمایت جدی از مالکیت فکری را فراهم آورده است.
د) تسریع در فرآیند قانون سازی و توسعه حقوق مالکیت فکری
تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مکلف اند قوانین داخلی خود را با مقررات تریپس هماهنگ سازند و بی توجهی آن ها نسبت به انجام این تعهد ممکن است منجر به دخالت مکانیزم حل اختلاف و اتخاذ تصمیمات جدی علیه آنان می شود.286
3- معایب رکن حل اختلاف تریپس
الف) عدم امکان توسل افراد به طور مستقیم
موسسان سازمان تجارت جهانی، صرفاً صلاحیت رسیدگی به اختلافات کشورها را به رکن حل اختلاف سازمان مذکور اعطا نموده و کشورها همانند فیلترهایی هستندکه افراد فقط از طریق آنان می توانند نزد رکن حل اختلاف طرح دعوی نمایند و رکن مذکور فاقد هرگونه صلاحیتی در جهت حل و فصل اختلافات میان افراد است.
ب) الزام آور بودن مکانیزم تریپس و محدود شدن حاکمیت کشورها یکی از پیامدهای بسیار مهم تریپس، کاهش اختیارات و صلاحیت های کلی و توسعه دامنه اجرای قوانین بین المللی در عرصه حقوق مالکیت فکری است.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته شده و درک مفاهیم کلی حقوق مالکیت فکری و اهمیت تجارت این اموال در بازار جهانی، می توان به خوبی دریافت که اولا یک نظام حقوقی مدون و مناسب برای حل و فصل اختلافات آن ضروری به نظر می رسد.
ثانیا با بررسی و تحلیل روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی مناسب ترین شیوه برای این نوع دعاوی و اختلافات می باشد.
ثالثا داوری بین المللی اگر به شکل سازمانی و از طریق مراجع معتبر و ذیصلاح مانند مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و رکن حل اختلاف تریپس صورت پذیرد کارکرد بسیار بهتری نسبت به شیوه ی قضایی حل و فصل اختلافات در دادگاه های داخلی دارد.
رابعا با اینکه داوری شیوه ی قضایی حل و فصل اختلافات محسوب نمی شود اما رای داوری قاطع الزام آور می باشد.
خامسا رعایت تخصص در مسایل حقوق مالکیت فکری بسیار حایز اهمیت است که فقط از طریق داوری این امر میسر می باشد.
سادسا کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می نماید، مساله ای که در شیوه ی قضایی و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات وجود ندارد.

پیشنهادات
در پایان این پژوهش پیشنهاداتی توسط نگارنده برای حل و فصل بهتر و سریع تر اختلافات در دعاوی مالکیت فکری مطرح می شود.
1. از آن جا که داوری سازمانی هم دارای سرعت در حل و فصل و هم رعایت تخصص در موضوع مطروحه و همچنین دیگر فواید ذکر شده را داراست می تواند با ارائه ی خدمات بهتر با هزینه ی کمتر نسبت به دادرسی مرجع مناسبی برای رسیدگی به اختلافات باشد.
2. با عنایت به کارکرد شیوه ی داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی مالکیت فکری، بهتر است در تمامی قراردادهای این حوزه، شرط رجوع به داوری اعم از موردی و سازمانی به شکلی اجباری به طرفین تحمیل شود تا مانند دیگر حوزه های حقوقی که نیازمند تشکیلات تخصصی بوده و داوری رکن غیر قابل انفصال آن هاست، حل اختلافات و دعاوی سازمان یافته حل و فصل شوند.
3. تدوین و یکسان سازی اصول و قوانین داوری در حوزه حقوق مالکیت فکری از وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی می باشد و کلیه کشورهای عضو می بایست در جهت پیشبرد این مسیر با آن مراجع ذیصلاح همکاری نمایند.
4. با توجه به اهمیت شناسایی رای داوری در کشورهای دیگر، بهتر است نظام های حقوقی هر کشوری تمهیداتی در جهت تسهیل اجرای آرای داوری خارجی ایجاد شود تا مفاد کنوانسیون به شکلی جهانی در تمامی کشورها اجرا شود.
5. توسل به مراجع ذیصلاح داوری در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری به جای ارجاع اختلاف به محاکم دادگستری نتیجه ی مطلوب تری برای کلیه کشورها خواهد داشت.

منابع و مآخذ
کتب
1) آیتی، حمید، حقوق آفرینش های فکری، نشر حقوق دان، 1375
2) امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، جلد 4
3) انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بین الملل، بنیاد حقوق میزان، 1387
4) اسلامی، شیرزاد، مجموعه قوانین مالکیت های فکری، مجد، 1388
5) الستی، ساناز، حقوق کیفری، مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، 1386
6) بلوم کوییست، یورگن، حمایت بین المللی از کپی رایت و حقوق جانبی، سخنرانی ها
7) بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389
8) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم
9) حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ دوم،
10) دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 6، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1377
11) زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، 1388
12) رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، 1387
13) ساکت, محمد حسین, حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق, نشر ثالث, 1387
14) شمس، عبدالمجید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی انتشارات سمت، 1382
15) شیروی، عبد الحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، 1389
16) صلح چی، محمدعلی، نژندی منش، هیبت الله، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، چاپ اول، نشر میزان، 1387
17) فهیمی، مهدی، پروانه ثبت اختراع ومراحل ثبت آن، پیام کتابخانه1378
18) فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت های فکری، چاپ و نشر بازرگانی، 1383
19) کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, بنیاد حقوق میزان,1387
20) کاتوزیان ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ سیزدهم، 1385
21) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، انتشارات دانشکده علوم اداری، چاپ سوم، جلد 1
22) کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1386
23) کنعان، حق المؤلف، المناذج المعاصره لحق المؤلف و وسائل حمایته، عمان، الطبعه ثالثه
24) کولومبه، کلود، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علی رضا محمد زاده وادقانی، چاپ اول، نشر میزان، 1385
25) گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
26) لونفلد، آندریاس اف، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، انتشارات جنگل، 1390
27) ماهر، محمد، المکتبات فی العالم تاریخها و قطور ها حتی مطلع القرآن العشرین، ریاض، دارالعلوم، 1981
28) محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی 2، انتشارات سمت، 1374
29) معین، محمد، فرهنگ معین، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، 1380
30) میرحسینی، سید حسن، حقوق علایم تجاری، چاپ اول، بنیاد حقوقی میزان، 1390
31) میرحسینی، سید حسن، مقدمه ای برحقوقی مالکیت فکری، چاپ سوم، نشر میزان، 1391
32) نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، چاپ سی و چهارم، نشر گنج دانش، 1391.
33) نوروزی، محمد، نگاهی به نظام مالکیت صنعتی در ایران وسایر کشورها، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران، تهران

رساله
1) حکمت نیا، محمود، مبانی نظری مالکیت فکری باتاکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ترتبیت مدرس،

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون حاکم، مالکیت فکری، میانجیگری، آرای داوری Next Entries منابع پایان نامه درباره حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، حمل و نقل، شخص ثالث