مقاله با موضوع كشف، كلانتري‌ها، سرقت‌ها، بازجويي

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات نماند يا بيگناه مجازات نشود. مسلماً افسران تحقيق در اين رابطه مسئوليت سنگيني برعهده دارند كه بايد با بي طرفي كامل و در نظر گرفتن جوانب امر به تكميل پرونده‌ها اقدام نمايند. در اين زمينه استفاده از فناوري‌هاي جديد كمك مؤثري به آنان خواهد نمود.
مبحث چهارم : براي كشف سرقت چه بايد كرد
همانگونه كه وقوع سرقت در يك منطقه موجب بر هم خوردن تعادل روحي و امنيتي آن منطقه سرقت و كشف به هم نزديك باشد. پرسنل اجرايي در كلانتري‌ها و آگاهي‌ها روزانه شاهد برخورد متفاوت مالباختگان مي‌باشند. گاه با قيافه‌هاي غمگين و ناراحت ناشي از سرقت، زماني با خوشحالي وشادي آنان از كشف مالشان روبرو هستند. آنچه كه موجب جلب اعتماد و جايگاه مردمي براي نيروي انتظامي مي‌شود وضعيت دوم است كه حاصل تلاش‌هاي مستمر و پيگير پرسنل زحمتكش ناجا مي‌باشد. در اين مبحث راه‌هاي كشف سرقت‌ها را بررسي مي‌كنيم، آنچه كه در مسأله كشف سرقت‌ها بسيار حائز اهميت است صبر و حوصله طاقت فرساي افسران و عوامل رسيدگي كننده به پروند‌ه‌هاست. اما به علت رسيدگي به جرائم متعدد دركلانتري‌ها اين امر كمتر مورد توجه آنان قرار مي‌گيرد و شايد بدين لحاظ است كه از سالها پيش با تشكيل دواير آگاهي، كشف سرقت‌ها و رسيدگي‌ به آنها برعهده عوامل آگاهي گذاشته شده است. در پاسگاه‌ها و كلانتري‌ها عرف و روش جاري بر اين است كه با مراجعه مالباخته توسط فرد بازجو، برگ بازجويي با طرح سؤالات كليشه‌اي تنظيم و با يك گزارش مختصر جهت ادامه رسيدگي به شعبات آگاهي ارجاع مي‌گردد. پس از ارجاع پرونده به شعبه رسيدگي كننده در آگاهي، با توجه به موضوع با مالباخته دو گونه برخورد مي‌شود: يا پس از اميدوار نمودن وي به كشف جرم پرونده را عيناً در سوابق نگهداري مي‌نمايند تا پس از دستگيري سارق و اعتراف به سرقت‌هاي متعدد شايد اين سرقت نيز جزء آنها باشد، يا اينگونه كه به گزارش تنظيمي توسط كلانتري‌ها توجه آنچنان ننموده و خود با صبر و حوصله اقدام به بازجويي مجدد و اخذ اطلاعات لازم نموده و با پيگيري آن منجر به دستگيري سارق و كشف آن مي‌گردند. از آنجا كه در مراجع انتظامي هر فرد بنا به سليقه شخصي و تجربيات فردي راهي را براي كشف سرقت پي مي‌گيرد. به منظور نزديك نمودن سليقه‌ها و روش‌ها و يكنواختي آنها پيشنهادي به شرح زير مطرح مي‌گردد، اميد است مورد امعان نظر قر

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، مواد مخدر، اختلافات خانوادگی Next Entries تحقیق رایگان درباره خاقانی شروانی، روش تحقیق، ویژگی های اخلاقی، مدارس اسلامی