مقاله با موضوع فرزند پروری، پیامدهای رفتاری، روان تحلیل گری، کفایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بچه‌ها و بالغین کمک کنیم که نقاط قوت شخصی خود را بشناسند. مراحل تقویت تاب‌آوری یک فرایند دومرحله‌ای است که عبارت‌اند از:
1- شناخت مشکل: بررسی حقیقت تجارب خانوادگی با جزئیات آن، هم مسائل منفی و هم مثبت که این معمولاً طی زمان رخ می‌دهد.
2- دوباره شکل دادن تجارب: فرایندی که از طریق آن شخص به تجارب، از میان یک‌ذره بین مثبت نگر نگاه می‌کند. از طریق دیدن یک موقعیت به‌صورت مثبت این فرزند می‌تواند شروع به شناخت مهارت‌های مقابله‌ای و نقاط قوتش کند که برای ایجاد منافعش مورداستفاده قرار گیرند.
روش دیگری که متخصص از طریق آن می‌تواند کمک کند، تشویق به ایجاد فاکتورهای محافظ است. فاکتورهای محافظ ضربه‌گیرهایی هستند که به افراد جوان برای اجتناب از خطرهایی مثل سوءمصرف مواد و بزهکاری کمک می‌کند و تاب‌آوری را افزایش می‌دهند. مواردی از فاکتورهای محافظ عبارت‌اند از:
اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس بالا، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های مدارای کارآمد، ارتباط سازنده با خانواده، روابط اجتماعی حمایت‌کننده، تجارب مثبت در مدرسه، علایق و تفریحات، ارتباط سازنده با حداقل یک فرد بزرگ‌سال و محیط خانواده پایدار؛ بنابراین به‌عنوان یک کار تخصصی برای تقویت تاب‌آوری، می‌توان هم با فرزندان و هم با والدین آن‌ها برای شناخت و استفاده از بعضی فاکتورهای محافظ در دسترس آن‌ها، کارکرد (کیانی دهکردی، 1383).
برنامه‌های جوانان فرصت‌های ایده آل دیگری را برای تقویت تاب‌آوری پدید می‌آورند. افراد جوان می‌توانند مهارت‌های کار تیمی و رهبری گروه همسال را تمرین نمایند. شرکت در تفریحات، ورزش‌ها، کلوپ‌ها و گروه‌های مذهبی و ارگان‌های اجتماعی در ساخت اعتمادبه‌نفس و کفایت اجتماعی که هر دو در بسط تاب‌آوری مهم هستند، مفید است (خدا جوادی، 1387).
Henderson (1997) چرخه تقویت تاب‌آوری را به شکل زیر معرفی می‌کند که متشکل از 6 عامل زیر است:
1- فراهم‌سازی حمایت مهربانانه
2- طراحی و ارتباط سازی برای افزایش امیدواری
3- فرصت سازی برای مشارکت معنادار
4- پیشاهنگی در پیوندهای اجتماعی
5- مرزبندی‌های شفاف و سازگار
6- آموزش مهارت‌های زندگی

2-1-3-8- راهبردهای ایجاد و تقویت تاب‌آوری در مدارس
مدارس محیط مساعدی برای ساختن تاب‌آوری در افراد هستند، بچه‌ها بیشتر وقتشان را در مدرسه می‌گذرانند و در ارتباط با افراد بزرگ‌سالی هستند که می‌توانند نقش مهمی در تاب‌آوری بازی کنند. معلمین موقعیت منحصربه‌فردی ازنظر داشتن توان تشویق به یادگیری، تحسین بچه‌ها برای پیشرفت‌هایشان و خوب برقرار کردن ارتباط با آن‌ها، دارند. برای تعدادی از این بچه‌ها از این بچه‌ها، کلاس درس تنها شکل باثبات در زندگی‌شان است. معلمین می‌توانند این ثبات را با برقرار کردن قانون‌های روشن، انتظارات و پیامدها، تقویت کنند. مدارس می‌توانند فرصت‌هایی را برای توسعه فاکتورهای محافظتی و تاب‌آوری از طریق ورزش، کلوب ها و دیگر فعالیت‌ها پدیدآورند (کیانی دهکردی، 1383).
Henderson & Milstein (1996؛ به نقل از Wang et al، 1997) در کتاب خود با عنوان «تاب‌آوری در مدارس: آن را محقق سازیم» توضیح می‌دهند که ادبیات مربوط به ریسک وتاب آوری تأکید می‌کنند که مدارس محیط‌های تعیین‌کننده‌ای در جهت ایجاد ظرفیت برای رهایی از شرایط ناگوار و دشواری‌ها، سازگاری با فشارها و مشکلات جدید و ایجاد صلاحیت‌های اجتماعی، تحصیلی و شغلی برای دانش آموزان می‌باشند. مدارس مؤثر دربرگیرنده محیط‌هایی هستند که دارای برخوردهای مناسب و حمایتی می‌باشند. این روال یک‌راهی است که مدارس می‌توانند از طریق آن محیط ایجاد تاب‌آوری را به وجود آورند. پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم پاره‌ای از مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، مربیان باید خود را به سمت ارتقاء تاب‌آوری آموزشی و روان‌شناختی در دانش آموزان سوق دهند.
Henderson (1997) اظهار می‌دارد که ایجاد تاب‌آوری باید با مربیانی که نگرش تاب آورانه دارند، آغاز شود. وی همچنین توصیه می‌کند که به‌طورجدی از همکاری والدین در مدارس استفاده شود، نقش‌های مهمی در مدرسه به آن‌ها داده شود و از ارسال اخبار مثبت دربارهٔ کودکانشان به آن‌ها به‌عنوان روشی جهت افزایش پیوندها و ارتباطات استفاده کنند.
Henderson (1997) راهبردهای تدریسی را پیشنهاد می‌کند که سبک‌های یادگیری فردی را به‌عنوان روشی جهت افزایش پیوند تحصیلی و یادگیری در نظر می‌گیرد. همچنین، او پیشنهاد می‌کند که معلمان تکنیک‌های یادگیری مشارکتی را بکار گیرند که مهارت‌ها را باهم متحد می‌کنند. راهبرد دیگر برای آموزش تاب‌آوری عبارت است از این‌که دانش آموزان مهارت‌های زندگی را که در کتاب‌ها و نمایش‌نامه‌ها یافت می‌شوند، شناسایی و تمرین کنند. معلمان می‌توانند با ایجاد یک برنامه محرک که به خاطر امتیازات بالا و رفتارهای مناسب به دانش آموزان پاداش خواهد داد، یک محیط حمایتی و دلسوزانه به وجود آورند. وی راهبردهای ایجاد تاب‌آوری در کلاس‌ها را این‌چنین ادامه می‌دهد که کلاس‌هایی که انتظارات بالایی را در نظر می‌گیرند، ویژگی‌هایی همچون برنامه‌های معنادار و میزان بالای مشارکت، انعطاف‌پذیری، گروه‌بندی ناهمگن و یک برنامه بر پایه علاقه دانش آموزان دارند.
2-1-4- سبک‌های والد گری یا شیوه‌های فرزند پروری
خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که نخستین و مهم‌ترین جایگاه را در رشد کودکان دارد و در شکل‌گیری عادت‌ها و اندیشه‌های اجتماعی، نقش به سزا عهده‌دار است؛ و بر همین اساس مهم‌ترین وظیفه والدین، فراهم آوردن جوی در خانواده است تا در پرتو آن، نیازهای طبیعی کودکان ارضاء گردد به همین دلیل، در شکل‌گیری رفتار و دیدگاه‌های اجتماعی کودک، جنبه‌های عاطفی روابط والدین و فرزندان، نقش مهمی دارد و این، همان چیزی است که می‌توان تحت عنوان سبک‌های والد گری مشخص کرد. والد گری را می‌توان به‌عنوان الگوهای رفتاری تعریف کرد که مراقب یا مراقبان اولیه کودک، از آن برای تعامل با کودک، استفاده می‌کنند؛ این الگوهای تربیت فرزند، جوی عاطفی را به وجود می‌آورد که رفتار والدین در آن ابراز می‌شود (Darling & Steinberg, 1993). همچنین از دهه 1920، روانشناسان تحول به مطالعه چگونگی تأثیر والدین بر رشد جسمانی و اجتماعی فرزندان پرداختند. یکی از رویکردهای مهم در این عرصه مطالعه سبک والدگری بوده است. شیوه‌های والدینی الگوهای نگرشی – رفتاری است که والدین برای تربیت کودکان خود به کار می‌بندند (Darling & Steinberg, 1993). سبک والدگری یکی از مؤلفه‌های اساسی در رشد و تربیت فرزندان است و اغلب ارتباط با مهم‌ترین دستاوردهای فرزندان مانند توانایی‌های شناختی و اجتماعی آن‌ها دارد و زمینه‌ساز خیلی از ابعاد شخصیتی و نگرش‌ها، احساسات و عادت‌های افراد است (2008 Desjadins,).
فرزند پروری فعالیتی است پیچیده و دربرگیرنده رفتارهای خاص است که کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سبک‌های فرزند پروری مجموعه نگرش‌های والدین نسبت به کودک است که منجر به ایجاد جو هیجانی می‌شود که در آن جو رفتارهای خاص بروز می‌کند (اسلمی، 1385). شیوه والد گری یکی از سازه‌های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می‌آید (Baumrind,1991؛ به نقل از یوسفی، 1382).
در دیدگاه Darling (1999)، سبک والدگری فعالیت پیچیده‌ای است که شامل رفتارهای خاصی می‌گردد که به‌طور منفرد یا درمجموع بر پیامدهای رفتاری کودکان تأثیر می‌گذارد. این مفهوم دربردارنده دو عنصر مهم است؛ یکی پاسخگویی و دیگری بازخواست کنندگی یا توقع داشتن. این دو جنبه اساسی در رفتار والدین با فرزندان، حائز اهمیت حیاتی در رشد کودکان و نوجوانان به‌عنوان شاخص‌های جهانی مطرح می‌باشند. پاسخگویی والدین که تحت عنوان صمیمیت و حمایت نیز از آن یاد می‌شود در تعریف، به میزانی که والدین، فردیت، خودگردانی، ابراز وجود را در فرزند خود پرورش می‌دهند و به‌طور هماهنگ، حمایت‌کننده و تأییدکننده به خواسته‌ها و نیازهای خاص فرزندان پاسخ می‌دهند، اشاره دارد. بازخواست کنندگی والدین، به تقاضای والدین از فرزندان مبنی بر هماهنگ شدن با کل خانواده به‌واسطه نیازهای رشدی آنان، نظارت، جدیت در نظم و تمایل به برخورد با فرزندی که نافرمانی می‌کند، اشاره دارد. سبک‌های والد گری علاوه بر تفاوت در پاسخگو بودن و بازخواست کنندگی در بعد دیگری تحت عنوان کنترل روان‌شناختی کودک، اشاره دارد و از طریق اعمالی چون شرمنده ساختن و محروم ساختن از محبت صورت می‌گیرد (Barber به نقل از Darling 1999,).
در مورد سبک‌های والد گری یا شیوه‌های فرزند پروری تعاریف گوناگون وجود دارد، اما اکثر پژوهشگرانی که تلاش کرده‌اند محیط وسیع والدینی را توصیف و تشریح کنند به مفهوم «بامریند» از سبک‌های والدگری تکیه کرده‌اند؛ ازنظر او سبک والد گری شامل رفتارهای متنوع، بهنجار و طبیعی است که والدین به‌منظور کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان به کار می‌برند (Baumrind، 1991، نقل از,Darling 1999).
البته دو نکته مهم در تعریف بامریند وجود دارد: اول، این‌که سبک والد گری به معنای توصیف رفتار طبیعی والدین است، به‌عبارت‌دیگر تعریف او از سبک‌های والد گری رفتارهای نامناسب و غیرطبیعی والدینی که می‌توان نمونه‌های آن را در خانواده‌های آشفته و پریشان یافت، شامل نمی‌شود. دوم، این‌که بامریند می‌پذیرد و معتقد است که والد گری نرمال و طبیعی حول مسئله کنترل متمرکز است. اگرچه والدین در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن کودکان باهم متفاوت هستند، ولی نقش اولیه واصلی همه والدین تأثیرگذاری، آموزش و کنترل فرزندان است (Darling,1999).

2-1-4-1- تاریخچه والدگری
درباره تاریخچه والدگری باید گفت که هر دوره با توجه به نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی رایج، شیوه‌های تربیتی خاصی نسبت به کودکان اعمال‌شده است مثلاً در سه دهه نخست قرن بیست در آمریکا روش‌های فرزند پروری خشک و خشن بودند. در آن زمان به والدین توصیه می‌شد که با آغوش گرفتن کودک در حال گریه او را لوس نکنند، طبق برنامه ثابتی به او غذا دهند و آداب توالت رفتن را از همان ابتدای زندگی به او آموزش دهند. در دهه 1940 روند سبک‌های فرزند پروری در جهت سهل گیری و انعطاف‌پذیری بیشتری دگرگون شد. در این زمان نظریه‌های فرزند پروری زیر نفوذ مکتب روان تحلیل گری قرار گرفت. مکتبی که در آن بر امنیت عاطفی کودک و زیان‌های ناشی از کنترل شدید و تکانه‌های طبیعی او تأکید می‌کرد. در حال حاضر با پیشرفت جوامع و رشد آن بحث فرزند پروری کودک محوری مطرح است که مطابق خواست و میل و اراده کودک رفتار کنند (غنی‌آبادی، 1380).
پژوهش‌های اولیه در مورد فرزند پروری و تأثیر آن بر رشد کودکان، شیوه‌های انضباطی مورداستفاده والدین را موردبررسی قرار می‌داد. از پیشگامان این زمینه، می‌توان به رابرت سیرز45 و الینور مک کوبی46، اشاره کرد که بنیاد پژوهش در این زمینه را پی‌ریزی کردند. در میانه‌های دهه 1950 میلادی، رابرت سیرز و الینور مک کوبی، الگوها و فرایندهای پرورش فرزند را از طریق مصاحبه‌های دقیق نفربه‌نفر با والدین مستند کردند. آن‌ها به همراه هارلود لوین47 در سال 1957 کتابی با عنوان الگوهای پرورش فرزند منتشر کردند که نتیجه مصاحبه با 300 مادر در آن گزارش‌شده است. در این پژوهش، از مادران درباره اعمال مرتبط با پرورش کودک، شامل نوع و شیوه استفاده از روش‌های انضباطی، پرسش شده بود. بر اساس تحلیل این داده‌های کیفی، سیرز و همکاران، فنون تربیت کودک48 را در یکی از این دو نوع، قراردادند: فرزند پروری عشق محور49 و شئ محور50. Sears et al (1957؛ به نقل از Spera 2005,) معتقدند که سبک عشق محور، مستلزم استفاده مادر از محبت، تعریف و تمجید و مهربانی در پاسخ به رفتارهای کودکان است. سبک شئ محور دربردارنده استفاده (عدم استفاده) مادر از اشیاء ملموس و عینی نظیر اسباب‌بازی و زمان بازی بیشتر، در پاسخ به رفتارهای کودک است. سیرز و همکارانش، اثر این سبک‌های تربیتی بر رشد کودکان را بررسی کردند و دریافتند که به شکلی منحصربه‌فرد، درونی سازی

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع تاب آوری، معنای زندگی، خودکارآمدی، توانمندسازی Next Entries مقاله با موضوع فرزند پروری، خودمختاری، رفتار پرخاشگرانه، زمینه اجتماعی