مقاله با موضوع ضرب و جرح، کارتهای اعتباری، اماکن مذهبی، ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

صرف مخفی نگه داشتن عمل خود می نماید و مسلم است مدتی موفق خواهد بود، اما غیبتهای متوالی از منزل، یا حداکثر بعد از اولین دستگیری بعد از ازدواج خانواده متوجه نوع جرم سرپرست خود خواهند شد. با پیش آمدن این وضعیت دو راهکار قابل تصور است:
در صورتی که سارق هنوز دستگیر نشده ولی خانواده متوجه اعمال وی شده باشند، گاه با تهدید و ارعاب، همسر خود را مجبور به سکوت می نماید و در مواردی دیده شده که همسر خود را نیز با خود همگام نموده و دو نفری سرقت می کنند ولی گاهی نیز دیده شده که در اثر پافشاری همسر مبنی بر ترک عمل زشت شوهر خود، که موجب بی آبرویی در اقوام خواهد شد، سارق از خود عکس العمل شدید و خشن نشان داده و در نتیجه موجب وقوع طلاق شده است. در صورتی که اینگونه خانواده ها دارای فرزندانی نیز باشند، زمینه سرقت به صورت بالقوه در آنان فراهم است و در صورت بروز شرایط لازم، عمل سرقت از قوه به فعل تبدیل می شود و اینجاست که بچه های طلاق بعضا به سرقت روی می آورند.
گفتار سوم : رابطه سرقت و جعل
همانطور که در قسمت سرقت اسناد بیان شده در کتابهای مختلف اینگونه سرقتها اغلب با جعل همراه است. سرقت اسناد هویتی نظیر شناسنامه، گذرنامه و کارت شناسایی با توجه به انگیزه های استفاده از آنها، همواره توأم با مخدوش کردن است، زیرا هدف از سرقت آنها استفاده غیر مجاز است. به عنوان مثال، از شناسنامه سرقتی برای ازدواج مجدد فرار از خدمت یا صدور چک بلامحل و … استفاده می کنند، به الزام باید در نوشته ها یا ارقام آنها تغییر و تبدیلی ایجاد نمایند. سارقان، وسایل نقلیه سرقتی را نیز چنانچه بخواهند به فروش برسانند، باید برای آنها اسناد جعلی درست کنند یا با پلاک جعلی و تغییر در شماره موتور و شاسی آن را با قولنامه بفروشند.
گفتار چهارم : رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل:
ضرب المثلی است که می گوید «دزد از سایه خودش هم می ترسد». این در عمل و به تجربه نیز ثابت شده است. زیرا سارقان اولین هدفشان بردن مال مورد نظرشان، بدون هر گونه برخورد و درگیری است و به ندرت از درگیر شدن با افراد پرهیز می کنند. لذا این است که می گویند برای جلوگیری از وقوع خطری بزرگتر، همیشه در اماکن محصور شده، راه فرار برای سارق باز گذاشته شود، نه این که صاحب مال ببیند که مالش را به سرقت می برند و او سکوت کند، خیر بلکه باید از درگیر شدن با سارق پرهیز نماید. مگر در مواردی که مطمئن است سارق، مسلح (به سلاح گرم و سرد) نیست و از پس او نیز بر می آید. لکن این امر برای سارقان مسلح و حرفه ای اینگونه نیست. آنها می آیند تا در هر شرایطی سرقت را انجام دهند. لذا از مجروح کردن یا حتی قتل طرف مقابل خود، ابایی ندارند.
به طور کلی، جرمها و قتلهایی که توسط سارقان انجام می شود، دو گونه است:
دسته ای به صورت اتفاقی مرتکب ضرب و جرح یا قتل می شوند. بدین گونه که به عنوان مثال به قصد سرقت وارد منزل می گردند که صاحب آن در خواب به سر می برد، لکن در اثر سروصدای سارق از خواب بیدار می شود و با داد و بیداد قصد دارد مانع از انجام سرقت گردد. در اینجا سارق برای فرار خود و جلوگیری از شناسایی یا دستگیری اقدام به وارد کردن چند ضربه چاقو، که بطور معمول برای ارعاب یا دفاع به همراه دارند، به طرف مقابل کرده که این امر گاه موجب قتل می شود. حتی به همراه داشتن سلاح نیز در وهله اول برای ایجاد رعب و وحشت در طرف مقابل و ممانعت کردن آنان از انجام هر عملی است، مگر این که ناخواسته و از روی اضطرار از آن استفاده نمایند.
دسته دوم، سارقانی هستند که برای اجرای مقاصد خود از قبل برنامه ریزی کرده، ابزار و وسایل مورد نیاز خود را تهیه، سپس اقدام به سرقت می کنند. چه بسا راننده های بیابانی یا مسافرکش های شهری با دام این گونه سارقان مواجه شده که سارقان برای سرقت وسیله نقلیه یا محموله آن اقدام به قتل رانندگان کرده اند اینگونه سارقان بسیار سنگدل بوده و عموماً دچار ناراحتیهای روحی ـ روانی هستند هفته ای نیست که در صفحه حوادث روزنامه ها از اینگونه سارقان و قتلهای آنها مطالبی نباشد سرقت نیز با جرایم و انحراف های دیگری نظیر رابطه نامشروع، قمار و مشروب خواری نیز ارتباط دارد.

فصل دوم : علل و عوامل سرقت :

مبحث اول :علل وقوع سرقت بر اساس نوع آن:
علل وقوع سرقت بسته به نوع سرقت (سرقت منزل، سرقت خودرو ، سرقت داخل خودرو ، سرقت اماکن عمومی ، جیب بری وکیف زنی و…) متفاوت می باشد که به تفکیک با توجه به تحقیقات میدانی صورت گرفته می توان به شرح ذیل بیان داشت:
گفتار اول : علل وقوع سرقت منزل:
1. خالي گذاشتن منزل به مدت طولاني، مخصوصاً در تعطيلات و مناسبات ملي و مذهبي؛
2. عدم استفاده از وسايل بازدارنده از قبيل پشت پنجره فلزي و محافظ مطمئن ؛
3. عدم تعويض قفل‌هاي ساختمان در زمان جابجايي ونقل مكان ؛
4. قرار دادن كليد منزل در دسترس افراد غيرمطمئن؛
5. عدم استفاده از روشنايي كافي در سر درب منازل؛
6. باز گذاشتن درب و پنجره مخصوصاً در فصل گرم سال؛
7. راه دادن به متكديان و خریداران وسایا مستعمل و نان خشک به منزل؛
8. پهن كردن فرش‌ها و پتون‌هاي شسته شده روي ديوارها و پشت بام؛
9. قرار دادن كليد منزل در محل‌هايي مانند زير جاكفشي و ساير محل‌هاي قابل دسترسي؛
10. قرار دادن چهار پايه و نردبان و نظاير آن در كنار ديوارها؛
11. نگهداري اشياء قيمتي در منزل؛
12. مطرح كردن ميزان دارايي و اموال موجود در منزل نزد افراد بيگانه.
گفتار دوم : علل وقوع سرقت خودرو:
1. روشن گذاردن خودرو هنگام ترک خودرو
2. عدم توجه به قفل بودن خودرو هنگام ترک خودرو
3. پارک خودرو در مکانهای دور از منظر عموم
4. پایین بودن شیشه های خودرو در هنگام ترک خودرو
5. عدم تحویل تمامی سوئیچهای خودرو از فروشنده در زمان خرید خودرو
6. عدم استفاده از وسایل بازدارنده سرقت در خودرو از قبیل : دزد گیر، قفل فرمان و پدال
7. سپردن سوئیچ به افراد نامطمئن مانند کارگران کارواش یا پارکینگها
8. عدم استفاده از پارکینگ منزل مخصوصا در شب
گفتار سوم :علل وقوع سرقت داخل خودرو:
1. پایین بودن شیشه های خودرو در هنگام ترک خودرو
2. پارک خودرو در مکانهای دور از منظر عموم
3. عدم استفاده از دزدگیر در خودرو
4. عدم استفاده از پارکینگ منزل مخصوصا در شب
5. گذاردن وسایل با ارزش داخل خودرو هنگام ترک خودرو
6. گذاردن پنل ضبط خودرو داخل آن هنگام ترک خودرو
7. گذاردن وسایل داخل صندوق عقب در منظر عموم
گفتار چهارم :علل وقوع سرقت اماکن عمومی :
1. عدم استفاده از وسایل بازدارنده سرقت درمغازه ها و فروشگاهها مانند: دوربین دار بسته و دزدگیر
2. عدم استفاده از کرکره مغاز در زمان تعطیلی آن
3. گذاردن اجناس مغازه در پیاده رو
4. گذاردن اجناس با ارزش و وسوسه انگیز داخل ویترین مغازه هنگام تعطیلی
گفتار پنجم : علل وقوع سرقت جیب بری و کیف زنی :
1. عدم احتیاط لازم در عبور از خیابان در هنگام حمل کیف
2. عدم هوشیاری کامل در زمان پیاده روی در مکانهای شلوغ مانند اماکن مذهبی
3. گذاردن کیف یا پول نقد در جیبهای سهل الوصول
4. شمردن پول در منظر عموم
5. بیرون آوردن یا داخل کیف گذاردن اجناس با ارزش داخل کیف در منظر عموم
گفتار ششم : علل وقوع سرقت رایانه ای :
1. عدم آگاهی کافی از کامپیوتر و فضای سایبر
2. اعلام نمودن رمز کارتهای اعتباری به دیگران
3. استفاده از درگاههای نامعتبر پرداخت اینترنتی
4. استفاده از شماره شناسنامه یا سال تولد یا رزهای رند برای رمزهای کارتهای اعتباری بانکی
مبحث دوم : علل اجتماعي – اقتصادي سرقت
اهميت شرايط اجتماعي و اقتصادي در تبيين علل سرقت بركسي پوشيده نبست.
لاكاساني درباره تأثير محيط اجتماعي مي‌گويد كه اگر نتوان آن را عامل انحصاري شناخت ولي برترين و مهمترين عامل سرقت و ديگر بزهكاري‌ها است. نظر او را مي‌توان در دو فرمول زير خلاصه كرد :
– هر جامعه فقط داراي تبهكاران مخصوص به خود است.
– محيط اجتماعي به مثابه آبگوشت ويژه كشت تبهكاري است. ميكروب قابل كشت در آن تبهكار است و اهميت اين عنصر فقط آنگاه آشكار مي‌شود كه محيط مناسب براي رشد خود بيابد.
برخي از عوامل اجتماعي – اقتصادي سرقت را مي‌توان بشرح زير دانست :
گفتار اول : فقر مادي:
فقر و محروميت مادي را شايد بتوان گفت از مهمترين عوامل بوجود آوردنده سرقت است، فردي كه دچار اين آسيب اجتماعي است از يك سو از لحاظ رواني احساس حقارت و مغبون بودن مي‌كند و از جامعه طلبكار مي‌شود و از سوي ديگر چون جامعه را مسئول محروم و فقر خود مي‌پندارد، نوعي احساس انتقام‌كشي در او پرورش مي‌يابد. بدين ترتيب، كوشش او براي فقر زدايي چه بسا در مجاري غير قانوني و ضد اجتماعي به سرقت يا جنايت ديگر كشيده شود.
گفتار دوم : فقر فرهنگي :
روان شناسان اجتماعي جرم و كجرويها را سرپيچي از هنجارها، مجموعه‌اي از ارزشها فرهنگي آگاهانه يا ناآگاهانه‌اي است كه از نسلهاي قبل به نسلهاي بعد منتقل مي‌شود، مورد احترام است و تجاوز به آن جرم محسوب مي‌گردد.
فقر فرهنگي، نقش اساسي در ايجاد جرم دارد. دزدان اكثراً بي‌سوادند و بيسوادان در اثر فقدان امكانات رشد فكري، براي پيشرفت و ترقي خود از شيوه‌هاي ديگر فرهنگي مثلاً از توانمنديهاي جسمي بهره مي‌گيرند. ساترلند (SATHERLAND) در تبين علل جرم به عوامل قومي، مهاجرت ناسازگاريهاي برخي از گروه‌ها، عدم رشد خرده فرهنگها توجه دارد و تبهكاري را مسأله ناشي از تعارض فرهنگي مي‌شناسد.
مبحث سوم :علل و انگيزه‌هاي رواني – عاطفي سرقت
علل و انگيزه‌هاي رواني – عاطفي سرقت را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

گفتار اول : فقر عاطفي:
از عوامل فردي سرقت است. كودكاني كه از اختلالات عاطفي شديد رنج مي‌برند، معمولاً در خانواده‌هايي رشد يافته‌اند كه در اثر طلاق از هم پاشيده شده يا والدين تربيت مناسبي را براي فرزندان در نظر نگرفته‌اند. مرگ يكي از والدين و تبعيض بين فرزندان حالتهايي چون انزوا طلبي، افسردگي و اختلالات رفتاري در كودكان به وجود مي‌آورد و اين عوامل به نوبه ارتكاب جرم را تسهيل مي‌كند.
رابرت مرتن در نظريه بي هنجاري خود مي‌گويد كه افراد هر جامعه يك سلسله ابزار و وسايل نياز دارند. هنگامي كه افراد به شيوه‌هاي مشروع از رسيدن به هدفها يا وسايل حصول به آن هدفها مأيوس شوند به نوآوري يا طغيان و شورش دست مي‌زنند زيرا در جامعه‌اي بر هدفها بيش از حد تكيه شود و وسايل رسيدن به اين هدفها ناديده انگاشته گردد، وقوع سرقت قابل پيش بيني است، چون سرقت نوآوري در رسيدن به هدف تلقي مي‌شود.
گفتار دوم : ناكامي :
ناكامي يا محروميت اصطلاحي است كه در زمينه شكست در ارضاي تمايلات به كار مي‌رود و مراد از آن عدم امكان نيل به هدف است.
وقتي انسان ميل دارد به هدفي برسد، ولي بعلت برخورد با موانعي چند به آن هدف دست نمي‌يابد، مي‌گوييم در او ناكامي ايجاد شده است. (دولارد و دوب) معتقد است كه شيوع فراوان سرقت و ديگر تبهكاريها در ميان گروه‌هاي فقيرتر و افزايش آن در دوران سختي و تنگدستي را بايد واكنشي در برابر ناكامي دانست. وقتي ميان اميال شديد ما و هدفهايمان سدهاي ناشكستني و ناگذشتي حايل باشد، با ناكامي و تعارض و تنش مواجه مي‌شويم. به عنوان مثال جواني كه در خانواده فقير و بي چيزي توليد يافته و در كودكي محبت نديده و سالها مورد بي مهري و بي توجهي واقع شده، احتمالاً در بزرگي به غارتگري اموال ديگران دست مي‌زند و اين امر براي او رضايت خاطري را فراهم مي‌آورد كه همواره در جستجوي آن بوده است.
گفتار سوم: حسادت
حسد آرزوي زوال نعمت براي ديگران است. گاه فرد با توجه به عدم امكان دستيابي به موفقيت و منزلت ديگران رشك و حسد مي‌برد چون نمي‌تواند به مانند صاحبان اموال مالك آنها گردد، دست به دزدي مي‌زند. پريچارد مي‌گويد، تمايل به دزدي گاه يكي از خصوصيات جنون اخلاقي است و گاه اگر هم تنها خصوصيت

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع ارتکاب جرم، مواد مخدر، تقسیم کار، بی سرپرست Next Entries مقاله با موضوع پرخاشگری، وضعیت اقتصادی، ارتکاب جرم، جامعه پذیری