مقاله با موضوع سوره ی حمد، تفسیر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

امام واجب الإطاعه برای شما قرار داده است. اطاعت او بر مهاجران و انصار، و تابعین آن ها، بر بیابان نشین و شهر نشین، بر عرب و غیر عرب، بر آزاد و بنده، بزرگ و کوچک، سیاه و سفید و بر هر یگانه پرستی واجب است.
فرمانبرش مطاع و مخالفش ملعون است. هر که او را پیروی کند مورد رحمت خداوند است و هر که او را تصدیق نماید خداوند او را می آمرزد.
ای مردم! اینجا آخرین جایی است که با شما سخن می گویم پس خوب گوش کنید و از فرمان خداوند تان اطاعت کنید.
بدرستی که خداوند پروردگار شماست. او ولی و إلاه شماست. بعد از او رسولش محمّد – همان کسی که با شما صحبت می کند – ولی و سرپرست شماست. سپس بعد از او علی ولی و امام شما به دستور پروردگارتان است – و بعد از او امامت و سرپرستی امّت تا روز قیامت در ذریه و نسل اوست.
هر آنچه خداوند حلال کرده است، حلال است و آنچه حرام کرده است، حرام است.
همه ی حلال و حرام ها را به من آموخت و آنچه او به من آموخته بود به علی تعلیم دادم.
ای مردم! هیچ علمی نیست مگر آنکه خداوند به من داده است و هر آنچه به من داده است به علی-امام المتّقین – آموخته ام.
ای مردم! از راه او گمراه نشوید و از او کناره گیری نکنید و از ولایت او دست بر ندارید. او کسی است که شما را به سوی حقّ، راهنمایی می کند و قبل از آن به حق عمل می کند. باطل را می گوید و از آن نهی می کند. در راه خدا به سرزنش هیچ سرزنش کننده ای گوش فرا نمی دهد. او کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورد و خود را فدای رسول الله کرد. هیچ کس جز او همراه رسول خدا مشغول عبادت خداوند نبود.
ای مردم! او از طرف خداوند امام است و خدا توبه ی کسی را که انکار او کند، قبول نمی کند و مطمئناً او را نمی آمرزد چرا که مخالفت امر خدا کرده است و خداوند کسانی را که در این موضوع مخالفتش کنند برای همیشه عذاب می کند. پس بر حذر باشید که با او مخالفت کنید و در آتشی بیافتید که آتشگیره ی آن خودتان و سنگ ها باشید.(ناراً‌ وقودها الناس و الحجاره أعدّت للکافرین67).
ای مردم! به خدا قسم تمام انبیاء و پیامبران به وجود من بشارت داده اند. من خاتم انبیاء و آخرین پیامبر خدا هستم. خداوند مرا حجّت و دلیل بر تمام مخلوقات آسمان و زمین قرار داده است. هر کس در این مطلب شک کند مانند کفر جاهلیت ابتدائی کافر است. و هر کس در بعضی از گفته هایم شک کند گویا درهمه ی آن شک کرده است و چنین کسی در آتش است. مردم! خداوند با این نعمت هایش بر من منّت گذاشت و در حق من احسان کرد.
خدایی جز او نیست و او را برای همیشه ستایش می کنم.
ای مردم! او را برتری دهید چرا که برترین انسان ها بعد از من است. خداوند به خاطر ما مردم را باقی می گذارد و روزی می دهد. ملعون و ملعون است، مورد خشم خدا و مورد خشم خداست کسی که این مطالب مرا ردّ کند اگر چه موافق آن نباشد.
جبرئیل به من خبر داد که خداوند می فرماید: هر کس با علی دشمنی کند و او را دوست نداشته و پیروی نکند لعنت و خشم مرا خریده است(فلتنظر نفس ما قدمّت لغدٍ و اتقوا الله أن تخالفوه)(فتزلّ قدّم بعد ثبوتها)68(إنّ الله خبیرٌ بما تعملون)69
ای مردم! او «جنب الله» ای است که خداوند در قرآن می فرماید:(یا حسرتی علی ما فرّطت فی جنب الله70).
ای مردم! در قرآن تدبّر کنید و آیاتش را بفهمید. به محکماتش نظر داشته باشید و از متشابهات آن پیروی نکنید. به خدا قسم، کسی برای شما نواهی خداوند را روشن نمی کند و برای شما تفسیر قرآن نمی گوید، مگر این کسی که دستش در دست من است. هر کس من مولای او هستم، این علی – بعد از من – مولا و سرپرست اوست. او برادر، وصی و جانشین من است که دوستی او را خداوند واجب کرده است.
ای مردم! علی و فرزندان پاک من-- ثقل اصغراند و قرآن ثقل اکبر است. هر کدام موافق دیگری و از هم خبر می دهند. از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند، امر خداوند در میان خلقتش و فرمانروایان او در زمینش هستند.
ای مردم! آگاه باشید که من وظیفه ام را اداء کرده و پیام خدا را به شما رساندم. آگاه باشید و بدانید که برای شما روشن کردم.
بدانید که خداوند چنین فرمود و من هم از طرف او گفتم. آگاه باشید که امیر المؤمنین غیر از این برادرم کسی نیست و سرپرستی مؤمنین بر کسی جز او جایز نیست.
سپس با دستش بازوی علی را گرفت و آنقدر بلند کرد که پاهای علی به زانوی پیامبر رسید و فرمود: ای مردم! این علی برادر من و جانشین من و درک کننده ی علم من است. او جانشین من بر امّتم و در تفسیر کتاب خدا و دعوت کننده ی به سوی آن است.
اوست که به رضای خداوند عمل می کند و با دشمنانش می جنگد و دوستار طاعتش است، اوست که از گناهان بر حذر می دارد.
جانشین رسول خدا، امیر المؤمنان، امام هدایت کننده، کشنده ی ناکثین و پیمان شکنان، قاسطین و مارقین به امر خدا است. می گویم به امر خداوند:(ما یبدل القول لدی71).
می گویم خداوندا! دوستدار او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن دار!. هر آن که او را انکار کند از رحمتت دور کن و بر هر کس که حق او را انکار کند خشم گیر. خدایا! تو فرمودی که امامت بعد از من با علی باشد، دین مردم را با آن کامل کردی و نعمتت را بر آنان به انتهاء رساندی و اسلام را برای آنان پسندیدی. پس فرمودی:(و من یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخره من الخاسرین72). خداوندا شاهد باش که پیام تو را رساندم.
ای مردم! خداوند دینتان را با امامت او و فرزندانش کامل کرد و هر کسی که پیروی آنان نکند، خداوند درباره اش می فرماید:(فاولئک الذین حبطت أعمالهم و فی النّار هم خالدون)(ولا یخفّف الله عنهم العذاب و لاهم ینظرون). 73
ای مردم! علی بهترین یار و نزدیک ترین و عزیزترین کس از میان شما برای من و برای خداوند عزّوجلّ است. ما از او راضی هستیم، خداوند هیچ آیه ای در مورد رضایت نازل نکرد مگر آن که منظورش علی بود. هیچ گاه(الذین آمنوا) را مورد خطاب قرار نداد مگر آن که در صدر آن ها علی را قصد کرده بود.
هیچ آیه ی مدحی نازل نشد مگر آن که در مورد علی بود. خداوند در سوره ی(هل اتی علی الإنسان74) گواهی به بهشت نداد، مگر برای او و این سوره را برای مدح کسی جز مدح او نازل نکرد.
ای مردم! او یاور دین خدا و مدافع رسولش است. او تقی، نقی، هادی و مهدی است.
پیامبرتان بهترین پیامبران، امامتان، بهترین امام و فرزندانش بهترین جانشینان هستند.
ای مردم! نسل هر پیامبری از خودش است، ولی نسل من از صلب علی است.
ای مردم! ابلیس به خاطر حسدی که داشت آدم را از بهشت بیرون کرد، پس مواظب باشید که به علی حسادت نورزید تا اعمالتان از بین رفته و قدم هایتان بلغزد. آدم در حالی که برگزیده ی خدا بود به خاطر یک لغزش هبوط کرد، پس بنگرید که وضعیت شما چگونه است حال آن که دشمنان خدا در میان شما هستند؟. آگاه باشید جز انسان بدبخت، کسی علی را دشمن نمی دارد و جز انسان پاک و پرهیزگار، کسی دوستدار او نیست. فقط مؤمنان مخلص به او ایمان می آورند. به خدا قسم سوره ی والعصر(بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر75) در شأن او نازل شده است.
ای مردم! خدا را گواه گرفتم که رسالتم را انجام و پیام الهی را به شما رساندم.(و ما علی الرسول الا البلاغ المبین76).
ای مردم!(إتقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ إلا و أنتم مسلمون77) از خدا آن طور که حق اوست پروا کنید و جز در حالت اسلام و مسلمانی نمیرید.
ای مردم! به خدا و رسولش و نوری که با او نازل شده ایمان آورید.(من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها علی أدبارها78).
ای مردم! نور خداوند در من است، پس از من در علی، سپس در نسل او تا قائم، مهدی اوست که حقّ خدا و حق ما و خاندان را می گیرد چرا که ما از طرف خداوند حجت بر دشمنان و مخالفین و گناه کاران و ظالمین در تمام عالم هستیم.
ای مردم! بترسید که بعد از مرگ من به قهقری برگردید، که اگر منحرف شوید ضرری به خدا نمی رسد. آگاه باشید که علی صابر و شاکر است و بعد از او فرزندان من از صلب او چنین صفاتی دارند.
ای مردم! به خاطر اسلامتان بر خدا منّت نگزارید چرا که غضب او شما را فرا می گیرد، (إنّه لبالمرصاد 79) و او در کمین گاه است.
ای مردم! بدرستی که خداوند و من از ایشان بیزاریم. ای مردم! براستی که ایشان و یارانشان در پایین ترین درکات جهنم اند.(مثوی المتکبرّین80).
آگاه باشید که ایشان اصحاب صحیفه اند، پس یک نفر از شما در صحیفه اش نگاه کند.
گفت: جز عده ی کمی از مردم دیگران بر امر صحیفه رفتند.
ای مردم! من امامت و وراثت را در نسل خود تا روز قیامت باقی گذاشتم و آنچه می بایست تبلیغ کنم به شما تبلیغ کردم تا دلیلی باشد بر حاضر و غائب و بر هر کسی که شاهد است یا غائب، متولد شده یا نشده است.
حاضران به غائبان و پدران به فرزندان – تا روز قیامت – برسانند.
بدانید که خداوند غاصبین این حق را لعنت کرده است(سنفرغ لکم ایها الثقلان 81) و(یرسل علیکما شواظّ من نارِ و نحاسّ فلا تنتصران 82).
ای مردم! خداوند شما را خود سر رها نکرده بلکه باید امتحان دهید تا سره از ناسره مشخص شود.(حتّی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب 83).
ای مردم! خداوند بسیاری از گذشتگان را به خاطر مخالفت و انحرافشان به هلاکت رساند، بترسید و حقّ علی را رعایت کنید که خداوند به وعده هایی که می دهد عمل می کند.
ای مردم! بسیاری از گذشتگان شما منحرف شدند و خداوند هم هلاکشان کرد. پس کسانی که وصی من را مخالفت کنند نیز از بین می برد.
ای مردم! امر و نهی خداوند را به علی آموخته ام، هر آنچه به شما امر کرد اطاعت کنید تا هدایت شوید و آنچه را نهی کرد، سراغش نروید تا رشد کنید.(ولا تتفرق بکم السبل عن سبیله84). راه های مختلف شما را از راه او باز ندارد.
من همان راه راستی هستم که باید تبعیت کنید، بعد از من علی و بعد از او فرزندان من هستند.(أئمه یهدون بالحق و به یعدلون85). در اینجا پیامبر سوره ی حمد را قرائت کرد و فرمود: در مورد من و فرزندان من نازل شده است.(اولئک أولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون 86)(الا إنّ حزب الله هم الغالبون87).
بدانید که دشمنان علی همگی اهل نفاق و شقاوت و از برادران شیطان و دشمنان حق هستند.(الذین یوحی بعضهم إلی بعض زخرف القول88) کسانی که از روی غرور و تکبّر به هم تلقین های سوء می کنند. و بدانید که دوستان علی را خداوند این چنین می ستاید:(لاتجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسوله 89) و(الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلمِ اولئک لهم الأمن و هم مهتدون 90). یعنی دوستادارن او هرگز دشمنان خدا را دوست ندارند و ایمانشان را با ظلم آلوده نکرده اند. آنان کسانی اند که خداوند می فرماید:(الذین یخشون ربّهم بالغیب لهم مغفره و اجر کبیر 91)
دوستان علی در حالی که فرشتگان به استقبال آن ها می آیند، بدون حساب وارد بهشت می شوند(طبتم فادخلوها خالدین92) و اولیای خداوند کسانی هستند که خداوند می فرماید:(و یدخلون الجنه بغیر حساب93)
امّا دشمنان او وارد جهنم می شوند:(کلّما دخلت أمة لعنت أختها94) و(کلّما القی فیها فوجّ سألهم خزنتها ألم یأتکم نذیر95).
ای مردم! تا چه حد میان جهنم و بهشت فاصله است؟. دشمنان ما کسانی اند که خداوند آنان را لعن کرده است و دوستان ما کسانی اند که خداوند آنان را دوست دارد و مدح کرده است.
ای مردم! بدانید که من ترساننده از عذاب الهی هستم و علی هدایت کننده به سوی سعادت و هدایت است.
ای مردم! من پیامبر و علی وصی من بر شماست. بدانید که ختم کننده ی امامت – مهدی»- از ما اهل بیت است. او مسلّط در دین خدا و انتقام گیرنده از ظالمین است. او ممالک را فتح و دشمنان و مشرکین را نابود می کند. او خون بهای اولیاء حق را می گیرد و دین خدا را یاری می کند. وی از دریای وسیع حقیقت و معرفت

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع فرمانبرداری Next Entries مقاله با موضوع امر به معروف، نهی از منکر، فرمانبرداری، نماز جماعت