مقاله با موضوع دریافت توپ، ظروف سفالی

دانلود پایان نامه ارشد

برای ضخیم شدن جامه .
16- آستر داخلی پارچه ایست که به عنوان لایی وبرای خوش فرم ایستادن قسمت هایی از لباس بین پارچه اصلی لباس و آستری آن قرار می گیرد .
17- یکی از بست های چند کاره در خیاطی، قزن قفلی است که از دو حلقه و قلاب محکم که در داخل یکدیگر درگیر شده وفشار زیادی را نیزتحمل میکنند، میباشد. قزن قفلی برای بستن انتهای چاک لباس، کمر شلوار، دامن و پشت یقه استفاده میشود .
18- بافت ساده، به معنای یک رج بافت از زیر و رج بعدی از رو می باشد .
19- بافت کشباف ساده، به معنای یک بافت از زیر و یک بافت از رو می باشد .
20- ماشین کشبافی .
21- سیم آنتن .
22- پارچه نقش دوزی شده، پارچه سوزن دوزی شده .
23- دوخت توپردوزی (برگ دوزی) بیشتر برای پرکردن گلبرگ ها و برگ ها بکار می رود. به طور کلی توپر دوزی نوعی شلال پهلوی است که سطح کار را پر می کند. یک نوع آن توپردوزی ساتن نامیده می شود که برای پر کردن برگ های کوچک و سطوح کوچک می باشد که به دو مدل دوخت تیغ ماهی و دوخت کوتاه و بلند تقسیم می شود.
24- ماشین پارچه بافی تار پایین .
25- تارگذران، برای جدا کردن نخ های تار، هرنخ تار از درون سوراخ یک سیم نازک فلزی با چشمی می گذرانند که بدان میل میلک می گویند. نخ تار به گروه های معینی تقسیم می شود و تمام میل میلک هایی که به یک گروه تعلق دارند، درون قاب وُرد قرار می گیرند .
26- قسمتی از دستگاه بافندگی که پودها را در جای خود محکم می کند .
27- مکانیزم دفتین زدن یا پودکوبی، به معنای هل دادن و کوبیدن نخ پود واقع شده در دهانه به محل اصلی خویش یعنی لبه ی پارچه است. به عبارتی ضمیمه کردن نخ پود به پارچه است که توسط شانه بافندگی ای که روی دفتین سوار شده، صورت می گیرد .
28- قطعه ای که روبه روی قطعه دیگر قرار می گیرد .
29-اِسنوی تار بافندگی، غلتک تار بافندگی .
30- چوب جداکننده تشکیل دهنه تار ، چوب شکاف تار، مکانیزم تشکیل دهنه به معنای تشکیل یک فضا جهت عبور جسم پودگذار .
31- تارگذران، برای جدا کردن نخ های تار، هرنخ تار از درون سوراخ یک سیم نازک فلزی با چشمی می گذرانند که بدان میل میلک می گویند. نخ تار به گروه های معینی تقسیم می شود و تمام میل میلک هایی که به یک گروه تعلق دارند، درون قاب وُرد قرار می گیرند .
32- قسمتی از دستگاه بافندگی که پودها را در جای خود محکم می کند .
33- نخ هایی که در جهت عرض پارچه هستند .
34- نخ هایی که در جهت طول پارچه هستند .
35- اولین و ساده ترین بافت، طرح یا بافت تافته می باشد. در این طرح، نخ های تاروپود به صورت متناوب رو و زیر هم قرار می گیرند .
36- بافت یا طرح کجراه، این نوع طرح به وسیله خطوط مورب در پارچه مشخص می شود. نخ ها قبل از اینکه زیر یک نخ یا بیشتر بروند، حداقل از دو نخ به صورت متقاطع رد می شوند .
37- در طرح ساتن، هرنخ از روی یک نخ و از زیر چند نخ می گذرد تا زیبایی بیشتری روی طرف راست بیرونی پارچه ایجاد کند. این طرح به نام آلمانی آن در فارسی رایج گردیده است. در این طرح بافت، سطح پارچه کاملا تاری و یا پودی به نظر می رسد در نتیجه نرم تر و درخشان تر از طرح های دیگر است .
38- برگه ی سفید بدون نوشته در آغاز و پایان کتاب، لت آستر بدرقه .
39- کاغذ یا کاهی چرمی که در وسط آستر بدرقه به دفته و عطف می چسبند.
40- نوار پارچه ای به پهنای دو سانتیمتر که برای استحکام در بالا و پایین عطف کتاب می چسبانند تا بالا و پایین کتاب را محکم نگه دارد.
41- جزوه بندی کتاب به معنای دوختن جزوه ها یا ورقه های کتاب به یکدیگر که پس از دوختن و ردکردن نخ از صفحه ها به عطف چسب زده می شود.
42- شکافی برای رد کردن نخ دوخت .
43- عمل ضربه زدن به عطف کتاب با مشته ی آهنی برای آنکه دو کناره ی طولی عطف لبه دار شوند و جلد نیز صحفات کتاب را محکم در جا نگه دارد .
44- سنگ چاپ سنگی باید پیوسته مرطوب نگه داشته شود .
45- مُغار (v) شکل.
46- ابزار شیار اندازی روی چوب .
47- مغار ناودانی ، قلم درز مخصوص کندن شیار منحنی بر روی چوب .
48- لوح سنگی یا مرمری که مرکب چاپ را روی آن می ریزند و غلتک مرکب زنی را روی آن به مرکب آغشته می سازند .
49- باسمه ی چوبی سیاه خط ، چاپ چوبی مثبت، چاپ چوبی سیاه خط که روی چوب نرم انجام می دهند و در آن خطوط را برجسته می گذارند.
50- باسمه چوبی سفید خط، چاپ چوبی منفی، چاپ چوبی سفید خط که روی چوب سخت انجام می دهند و در آن خطوط را نقر می کنند .
51- ماشین چاپ تیزابی، ماشین حکاکی روی کلیشه ها .
52- ابزاری برای ایجاد خطوط نقطه به نقطه .
53- قلم حکاکی مستقیم روی لوح چاپ سنگی یا فلزی، این قلم لوح چاپ را به اصطلاح شخم می زند و تراشه های حاصل از این شخم زدن در لبه های شیارها باقی می ماند که در نتیجه باسمه ی بدست آمده از این نوع حکاکی دارای خطوط نرمی می شود .
54- ابزاری با تیغه ی تیز برای زدودن تراشه های فلز و هموار کردن سطح لوح چاپ و همچنین برای ایجاد نقاط روشنایی روی لوح .
55- نوعی پارچه ی پیچازی برای پاک کردن مرکب از روی چاپ .
56- سنگ چاقوتیز کنی که به آن روغن می مالیدند .
57- شیوه ای در چاپ که در آن با استفاده از مداد چرب یا روغنی روی سطح سنگی یا فلزی طرحی پیاده می کنند و بعد لوح چاپ را مرطوب می کنند و سپس با غلتک آن را به مرکب آغشته می سازند. در نتیجه قسمت هایی که با مداد چرب طراحی شده و اب را به خود نگرفته است، مرکب را به خود جذب می کند و سایر قسمت های مرطوب شده، مرکب را از خود می رانند. در نهایت خطوط طراحی شده ی روی سنگ، به صورت مثبت-سیاه به روی کاغذ منتقل می شود .
58- قلم حکاکی مستقیم روی لوح چاپ سنگی یا فلزی، این قلم لوح چاپ را به اصطلاح شخم می زند و تراشه های حاصل از این شخم زدن در لبه های شیارها باقی می ماند که در نتیجه باسمه ی بدست آمده از این نوع حکاکی دارای خطوط نرمی می شود .
59- مداد غلط گیر برای صیقلی کردن و درنتیجه پاک کردن نوشته ها از سنگ .
60- مرکب چاپ سنگی باید از جنس روغنی باشد .
61- صیقل صاف کردن لوح چاپ سنگی .
62- ابزاری با تیغه ی تیز برای زدودن تراشه های فلز و هموار کردن سطح لوح چاپ و همچنین برای ایجاد نقاط روشنایی روی لوح .
63- محلی که پا را برای استراحت روی آن قرار می دهند .
64- صفحه پایی با پا به گردش در می آید و حرکت آن توسط محور عمودی به صفحه بالا منتقل می شود و صفحه به چرخش در می آید .
65- وسیله ای برای جداکردن گل از روی میز، صفحه گچی و غیره .
66- از این وسیله برای ترسیم خطوط یا نوارهای باریک دور ظروف سفالی، ساختن قطعه به روش فتیله، پاشیدن لعاب، تزئین و کار روی قطعه استفاده می شود.
67- ابزاری از چوب که برای برش، کنده کاری، حجم سازی، ایجاد بافت و تزئین قطعه گلی استفاده می شود.
68- ابزاری که برای برش و کنده کاری به کار می رود.
69- دریچه کوره برای خروج بخار آب؛ برای پخت گل، دما باید به تدریج از دمای 20درجه سانتیگراد تا 100 درجه افزایش یابد تا آب درون گل به صورت بخار خارج شود و در دمای 120 درجه کاملا خارج شده و خشک می شود. این افزایش دما باید به تدریج باشد و دربچه کوره باز باشد تا قطعه گل درهم نشکند .
70- فاصله قطعات از منبع حرارت و از اِلِمنت ها در کوره ی برقی، حداقل 2 سانتیمتر باید باشد .
71- قلم درز پهن، اسکنه تخت کنده کاری روی چوب که لبه ی آن از هردوطرف پَخ شده است .
72- قلم درز مخصوص کندن شیار منحنی بر روی چوب .
73- روش نقاشی با رنگ های مات و از طریق آمیختن رنگ در آب و صمغ .
74- قلم موی بادبزنی برای محوکردن رنگ ها و یا ایحاد بافت در نقاشی به خصوص ترسیم درخت ها .
75- قلم موی نگارش و نقاشی ژاپنی با دوده و چسب و آب .
78- بوم پارچه ای ، پارچه کرباس ویژه ای که روی آن نقاشی رنگ و روغن می کنند.چ
79- رنگ پاش بادی، وسیله ای است که بیشتر توسط هنرمندان گرافیک و تجارتی برای افشاندن رنگ ماده یا روغن جلا به کار می رود. با این وسیله می توان سطوح وسیعی از رنگ تخت، تدرج رنگ مایه و یا خطوط نسبتا ظریف ایجاد کرد.
80– چوب بلندی که نقاشان برای خسته نشدن در حال نقاشی، دست خود را بر آن تکیه می دهند.
81- پیاله گیره دار که به پالِت وصل می شود و به عنوان ظرف نگهداری روغن یا رقیق کننده های دیگر استفاده می شود.
82- روغن جلا برای محافظت از نقاشی .
83- روغنی که به عنوان حلال و خشکساز رنگ و جلا در نقاشی به کار می رود.
84- جلای ثبوت، مایع ثابت کن برای جلوگیری از خرابی رنگ در طراحی های زغالی، مدادی و گچ پاستل بر روی زمینه و جلوگیری از لک شدن آنها.

بخش ورزش

Almored-AL Mareeiورزش
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-5-1. پی نوشت
1- بارل، نقطه شیرین .
2- گوش چپ زمین، لِفت فیلد .
3- بازیکن قسمت چپ .
4- شورت استاپ، توپ گیر در سمت چپ پایگاه دوم .
5- سِکِند بیس من، بازیکن مراقب خانه(بیس) دوم برای جلوگیری دونده بین پایگاه اول و دوم.
6- نوار شنی یا خاکی بیرون زمین که به توپگیر، هشدار نزدیک شدن به نرده را می دهد .
7- بازیکن قسمت راست .
8- قسمت راست زمین .
9- فِرست بیس من، بازیکن مراقب خانه(بیس) اول .
10- پناهگاه کنار زمین بازیکنان .
11- استراحتگاه بازیکن،دایره در هر دو طرف زمین .
12- محل ایستادن مربی در پایگاه یک و سه .
13- تِرد بیس من، بازیکن مراقب خانه(بیس) سوم .
14- بازی تمرینی بین دو گروه یک تیم .
15- بازیکن مهاجم گوش مأمور سد کردن و دریافت توپ .
16- مهاجم پشت خط مرکزی، که دریافت کننده ی توپ می شود؛بازیکنی که توپ را می گیرد و حمله را رهبری می کند .
17- گیرنده ی توپ در انتهای خط جبهه .
18- محوطه فرضی در عرض زمین و موازی خط دروازه .
19- منطقه نود متری بین خط دروازه و خط انتهایی .
20- خطوط واقعی یا فرضی روی زمین به عرض یک یارد از یکدیگر .
21- بازی تمرینی بین دو گروه یک تیم .
22- بازیکن مهاجم گوش مأمور سد کردن و دریافت توپ .
23- مهاجم پشت خط مرکزی، که دریافت کننده ی توپ می شود؛بازیکنی که توپ را می گیرد و حمله را رهبری می کند .
24- گیرنده ی توپ در انتهای خط جبهه .
25- محوطه فرضی در عرض زمین و موازی خط دروازه .
26- منطقه 25 یاردی طرفین زمین .
27- بازیکن میانی پشت خط تجمع .
28- بازیکن توپ گیر میانی .
29- داور مأمور مراقبت از تماس توپ با زمین .
30- مهاجمی که وسط خط جلو در تجمع است و حق رد کردن توپ را با پا دارد .
31- منطقه محدود به نیم دایره از طرفین دروازه به جلو .
32- منطقه پنالتی که بازیکنان اخراجی آنجا می نشینند .
33- داور ثبت امتیازات .
34- بازیکن میانی خط عقب .
35- بازیکن میانی جلو تور .
36- منطقه بین خط کناری بازی دوبل و خط کناری بازی تک به تک .
37- هاف کورت لاین .
38- خط سرویس باکس .
39- منطقه بین خط کناری بازی دوبل و خط کناری بازی تک به تک .
40- متشکل ازیک لایه پلاستیکی .
41- متشکل ازیک تیغه چوبی .
42- بازیکن پیشتاز، لید .
43- زائده های فلزی یا چوبی در داخل یک یخ که بازیکنان هنگام رها کردن سنگها پایشان را روی آن ثابت می کنند تا سر نخورند .
44- دایره واقع در انتهای زمین یخ که سنگها با هدف توقف روی آن پرتاب می شوند .
45- پرچم های نشانه برگشت .
46- داور برگشت از لبه استخر .
47- داور طبقه بندی نفرات اول و دوم و مانند آن .
48- وقت نگهدار اصلی .
49- کِرال سینه، شنای آزاد .
50- حرکتِ پایِ شلاقیِ کرالِ سینه .
51- برگشت نیم سالتو .
52- لوله هواگیری، لوله ورود و خروج هوا .
53- تنظیم دوم هوا، مرحله دوم رگلاتور .
54- کمربند با وزنه هایی برای سنگین کردن بدن برای رفتن به عمق مورد نظر .
55- تنظیم اول هوا، مرحله اول رگلاتور .
56- طناب از دکل به عرشه برای کمک به دکل .
57- طناب تنظیم بادبان، بندینک بادبان .
58- قلاب یا گیره فلزی که بر عرشه قرار دارد و طناب ها را برآن گیر می اندازند .
59- میله فلزی عقب قایق با حلقه برای وصل کردن طناب بادبان .
60-

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع فلاپی، دیسکت، دیسک، Next Entries مقاله با موضوع شرایط آب و هوایی، کنترل حرکت، آسیب دیدگی