مقاله با موضوع امر به معروف، نهی از منکر، فرمانبرداری، نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

می نوشد و هر کسی را مطابق حال و استعداد و عملش مقام و رتبه می دهد.
او یگانه شخص برگزیده و انتخاب شده ی خداوند متعال است. او وارث علم انبیاء و محیط بر حقائق است. او از صفات و مراتب جلال و جمال پروردگار متعال خبرمی دهد، اوبه مراتب ایمان و حقایق عقاید آگاه می کند. او صاحب رشد کامل و ثبات و سداد در رأی و عمل است، امور دین الهی به او تفویض گشته و انبیاء گذشته به وجود او بشارت داده اند.
او حجّت باقی پروردگار است و بعد از او حجّتی نیست. حقی نیست مگر با او و نوری نیست مگر نزد او، او غالب و نصرت داده می شود ولی مغلوب و مقهور نخواهد بود. او ولی پروردگار متعال است در روی زمین، و حاکم خداوند است در میان بندگان او، و امین است نسبت به آشکار و پنهان.
ای مردم! من آن چه لازم بود به شما فهماندم بعد از من علی امور را برای شما روشن می کند. پس از پایان کلام من همه با علی دست داده و بیعت کنید. و اگر کسی بیعت خود را نقض کند به ضرر خود قدم برداشته است.(و من نکث فإنّما ینکث علی نفسه96).
ای مردم! خداوند می فرماید:(إنّ الصّفا و المروه من شعائر الله فمن حجّ البیت أو إعتمر97) حجّ و صفا و مروه از شعائر و علامت های الهی است.
ای مردم! حجّ را به جا آورید و بدانید هیچ کس به زیارت خانه خدا نیامد، مگر آن که او و خانواده اش بی نیاز شدند و کسی این عمل را ترک نمی کند مگر آن که او و خانواده اش فقیر و محتاج شد.
ای مردم! کسی در موقف حجّ توقف نمی کند مگر این که خداوند متعال گناه های گذشته او را تا آن موقع می آمرزد و چون حجّ او تمام شود، حساب اعمال او دوباره و از ابتداء شروع می شود.
ای مردم! بدانیدکه حجّاج در خلال این راه یاری می شوند و آن چه خرج وانفاق کرده اند به آنان داده می شود و خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند.
ای مردم! حجّ را با رعایت آداب دینی و شرائط آن به جای آورید. و از خانه ی خدا مراجعت نکنید مگر با توبه ی خالص و دست برداشتن از شهوات و تمایلات دنیوی.
ای مردم! نماز و زکات را همان طور که خداوند فرموده انجام دهیدو اگر چیزی را ندانستید یا فراموش کردید از علی بپرسید که خداوند او را از من خلق کرده و من از او هستم. بدانید که حلال و حرام های الهی بیش از آن است که بشمارید.
من از طرف خداوند امر شده ام که برای علی و فرزندان بعد از او تا مهدی از شما بیعت بگیرم.
ای مردم! آنچه از حلال و حرام ها گفته ام ثابت و غیر قابل تبدیل است. شما هم همان طور حفظ کنید و به یکدیگر توصیه کرده و آن ها را تغییر ندهید.
دوباره شما را سفارش می کنم: نماز را به پا دارید و زکات را پرداخت کنید، امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهید. بدانید که بهترین طریق امر به معروف و نهی از منکر، فرا گرفتن گفتار و وصایای من و رساندن آن به دیگران و امر به قبول آن ها و نهی از مخالفت با آن ها است. بدرستی که امر به معروف و نهی از منکری نیست مگر با وجود امام معصوم.
ای مردم! قرآن به شما می فهماند که امامان بعد از او فرزندان اویند و همه ی آن ها از من و من از ایشان هستم. خداوند می فرماید:(و جعلها کلمة باقیة فی عقبه98) پس اگر به آن ها تمسّک جوئید گمراه نمی شوید.
ای مردم! تقوا، تقوا ؛ از روز قیامت بترسید چون(إنّ زلزة الساعة شیءُ عظیم99)
مرگ و حساب، میزان و محاسبه در نزد پروردگار را به خود یادآور شوید. ثواب و عقاب اعمالتان را در نظر داشته باشید، کسی که کار نیک انجام دهد بهره ای دارد و کسی که با بدی ها وارد محشر شود هیچ بهره ای از بهشت ندارد.
ای مردم! شما بیشتر از آنان هستید که بتوان با دست از شما بیعت گرفت ولی خداوند فرموده که با زبان به ولایت او و فرزندانش که امامان بعد از او هستند اقرار کنید.
پس همه با هم بگوئید‌: حرف های تو را شنیدم و به آن ها راضی و اطاعت کنندگان از آن هستم. و با قلب ها و جان ها و زبان ها و دست هایمان با تو در مورد علی و فر زندانش بیعت می کنیم. و هیچ تغییر و تبدیلی بر آن وارد نکرده و هیچ شک و شبهه ای در آن وارد نمی کنیم تا بر این مطلب بمیریم و مبعوث شویم.
و هیچ گاه پیمان را نقض نکرده و پیوسته مطیع خدا و رسولش و علی و فرزندانش هستیم.
فرزندانی که از صلب او بعد از حسن و حسین امامان مردم اند و من آنان را برای شما معرفی کردم بدرستی که حسن و حسین بزرگ جوانان اهل بهشتند و دو امام بعد از پدرشان هستند و فرزند من می باشند.
ای مردم بگوئید: خدا را در این مورد اطاعت می کنیم و از تو و علی و حسن و حسین و امامان بعدشان فرمانبرداری می کنیم و با هر کدام از آن ها که درکشان کنیم با دست، بیعت کرده و با دیگرانشان به زبان اقرار می کنیم، خدا راگواه می گیریم و او برای شهادت کافی است.
ای مردم! چه می گوئید؟! خداوند هر صدائی را می شنود.(فمن اهتدی فلنفسه و من ضلّ فإنّما یضلّ علیها100) هر کس هدایت شود به خودش سود می رسد و هر کس بیعت کند گویا با خدا بیعت می کند(ید الله فوق أیدیهم101).
ای مردم! تقوا پیشه کرده و با علی و حسن و حسین و امامان بعد از آن ها(کلمه باقیه102) بیعت کنید که خداوند بی وفایان را هلاک و کسانی که به عهد خود پایدار بودن را رحمت می کند(و من نکث فإنّما ینکث علی نفسه103).
ای مردم تکرار کنید آنچه به شما گفتم و با علی بیعت کرده و بگوئید:(سمعنا و أطعنا غفرانک ربّنا و إلیک المصیر 104) و بگوئید(الحمد الله الذی هدانا بهذا و ما کنّا لنهتدی لولا إن هدانا الله105).
ای مردم! خداوند فضائل علی در قسمت های زیادی از قرآن بر من نازل کرد، هر کس این فضائل را نقل کرد قبول کنید.
ای مردم! هر کس خدا و پیامبرش و علی و فرزندان او را اطاعت کند به فوز عظیم رسیده است.
ای مردم! هرکس در بیعت با او از دیگران سبقت گیرد وارد بهشت می شود، (اولئک الفائزون فی جنات النعیم106).
ای مردم! آنچه را خداوند می پسنددد، بگوئید که اگر کفر بورزید به او هیچ ضرری نمی رسد(فإن تکفروا أنتم و من فی الارض جمعا فلن یضر الله شیئاًًً 107).
بار خدایا! مؤمنین را مورد آمرزش خود قرار بده و تنها بر کافرین خشم بفرما. و الحمد الله ربّ العالمین.
عکس العمل مردم حاضر:
مردم فریاد زدند: آری ؛ آن چه فرمودی شنیدیم و خدا و رسولش را با قلب و جان و زبان و دست هایمان اطاعت می کنیم. پس دور رسول خدا و علی جمع شده و شروع به دست دادن برای بیعت کردند.
اوّلین کسی که با حضرت دست داد اوّلی و بعد از او دوّمی و سوّمی و چهارمی و پنجمی بودند و بقیه مهاجرین وانصار. تا خواندن نماز عشاء این برنامه ادامه داشت و سه روز مردم برای بیعت و دست دادن می آمدند و می رفتند. هر عدّه ای که می آمدند پیامبر می فرمود: «الحمد الله الّذی فضّلنا علی جمیع العالمین». دست دادن پس از آن سنّت و رسمی شد که حتّی غاصبان حقّ هم آن را اجرا می کردند».108
ب: قصه غدیر به روایت اهل سنت
1. حدیث غدیر خم به روایت براء ابن عازب
براء بن عازب گوید: در سفر نزد رسول خدا بودیم و در غدیر خم فرو آمده و ایستادیم. صدازده شد که نماز جماعت برپای می شود، برای رسول بزرگوار در زیر درختی سایبانی ساختند و وی نماز ظهر را به انجام رسانید، سپس دست علی را گرفت و خطاب به جمعیت مسمانان حاضر فرمودند: آیا شما می دانید همانا من از هر مؤمنی به جانش سزاوار و شایسته ترم؟ آنان گفتند: آری چنین است. آن گاه حضرت دست علی را گرفت و فرمودند: ‌خدایا هر کس که من مولای اویم، پس علی مولای اوست. خدایا دوست بدار کسی را که وی را دوست میدارد و دشمن دارد آنان را که با او دشمنی ورزند.
براء بن عازب گوید: در این وقت عمر به دیدار علی آمد و به وی گفت مبارک و گوارا باد بر تو ای پسر ابی طالب صبح گاهان تو مولای هر مرد و زن مؤمنی گردیدی109.
2. قصه غدیر از زبان زید بن ارقم
میمون بن ابی عبد الله از زید بن ارقم گزارش می دهد، از زید شنیدم که گفت: ‌در بیابانی همراه با رسول خدا فرو آمدیم و ایستادیم که به آن «خم» گفته می شد.
آنجناب به اقامه و خواندن نماز دستور فرمودند و نماز به پا داشتند و سپس خطبه خواندند و برای حضرت با پارچه زیر درختی سایبانی ساختند. آنگاه حضرت فرمودند: آیا می دانید –یا- شهادت می دهید که من سزاوارتر از هر مؤمنی به جانش هستم؟(جمعیت مسلمانان) گفتند: آری چنین است. حضرت فرمودند: هر کس که من مولای اویم پس علی مولای اوست‌، خدایا دوست بدار آنان را که وی را دوست دارند و دشمن دار کسانی را که با او دشمنی ورزند. 110
3. قصه غدیر به روایت شهر بن حوشب
شهر بن شوحب از ابی هریره نقل کرده که وی گفت: کسی که روز 18 از ماه ذی حجه را روزه گیرد، برای او روزه دو ماه نوشته می شود و آن روز غدیر خم است، روزی که پیامبر دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود: آیا من به مؤمنان(از جانشان) شایسته تر نیستم؟(مسلمانان) گفتند: آری رسول خدا چنین است. آن گاه آنجناب فرمودند: کسی که من مولای اویم، پس علی مولای اوست. در این وقت عمر گفت: ای پسر ابو طالب بر تو مبارک و گوارا باد. تو برای هر مرد و زن مؤمنی صبح گاهان مولا گشتی و در همین هنگام بود که آیه کریمه «الیوم اکملت لکم دینکم» نازل گشت. 111
4. احمد بن یحیی بلاذری و ماجرای غدیر
بلاذری در کتابش انساب الاشراف، در روایتی از امیر مؤمنان علی نقل می کند که آن حضرت در سر منبر فرمودند: ‌به خدا سوگند می دهم کسی را که در روز غدیر خم از رسول خدا شنید خدایا دوست بدار آنان که او(علی) را دوست دارند و دشمن دار کسانی که با وی دشمنی ورزند. بلاذری نوشته است: در آن وقت انس بن مالک و براء بن عازب و جریر بن عبد الله بجلی زیر منبر حضور داشتند و کسی برنخاست تا شهادت دهد، سپس علی سخنش را تکرار کرد و هیچ کس به وی پاسخ نداد! آن گاه فرمودند: خدایا کسی را که از این مطلب آگاه بود و شهادتش را پنهان کرد، او را از دنیا بیرون نبر تا نشانه ای بر او قرار دهی و آن را بشناسد. بلاذری در ادامه نوشته است: [ نشانه این مطلب بر آن افراد یاد شده آشکار گردید] انس بن مالک دچار بیماری پیسی گردید و براء ابن عازب نابینا شد و جریر بن عبد الله بجلی بادیه نشین شد و در خانه مادرش به هلاکت رسید. 112
5. ابی سعید خدری در روایتی گوید:
رسول خدا در روز غدیر خم مردم را به سوی علی فراخواند و در زیر درختی خاشاک دار بلند شد و در آن روز – که پنجشنبه بود – فرمان داد و علی را صدا کرد و با کف دست، دستان علی را بلند نمود به طوری که مردم سفیدی زیر بغل رسول گرامی را می دیدند و هنوز جمعیت مردم پراکنده نشده بود که آیه «الیوم.» نازل گردید. آن گاه رسول خدا فرمودند: خداوند بزرگ تر از آن است که به وصف آید و بزرگ تر است بر به کمال رساندن دین و تمام کردن نعمت و خشنود به رسالتم و ولایت علی پس از من است.
سپس حضرت فرمودند: هر کس که من مولای اویم، پس علی مولای اوست خدایا دوست دار کسانی را که وی را دوست دارد و دشمن دار آنان را که با وی دشمنی می ورزند و یاری رسان، کسی که او را یاری می کند و خوار گردان آنها را که وی را خوار می کنند. آن گاه حسان بن ثابت از حضرت اجازه خواست تا درباره علی ابیاتی بسراید. 113
6. نسائی در کتاب الخصائص از سعد بن ابی وقاص
نقل نموده که گفته است: در راه مکه همراه با رسول خدا بودیم و وقتی به غدیر خم رسیدیم و مردم همگی ایستادند و آنها که از این منطقه دور و عبور کرده بودند، برگشتند و به جمع دیگران پیوستند ؛ آن گاه رسول خدا فرمودند: ای مردم! چه کسی ولی [ سزاوارتر از شما در اداره امورتان یا سرپرست و پیشوای] شماست؟ مردم سه مرتبه گفتند: خدا و فرستاده او. سپس حضرت دست علی راگرفته و بلند کرد و فرمودند‌: هر کس که خدا و فرستاده اش ولی اوست، پس این مرد(علی) ولی اوست. خدایا دوست بدار کسانی را که وی را دوست دارند و دشمن دار آن را که به وی دشمنی کند. 114
7. ابن عبدریه در اسد الغابه به نقل از زهری
این گونه گزارش داده است که ابن مازن گوید: از

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع سوره ی حمد، تفسیر قرآن Next Entries مقاله با موضوع اجمال و تفصیل، جامعه اسلامی، امام حسین