مدل کسب و کار، منابع سازمان، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

بهتر و طبيعي تر با مصرف آبميوه هاي ارگانيک شادلي

4-2-5) موقعيت رقابتي مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارين
در اين بخش براي بررسي موقعيت رقابتي شرکت اروم نارين و بر اساس مدل کسب و کار مسئولانه ي آن از دو مدل پنج نيروي رقابتي پورتر براي ارزيابي محيط خارجي و از تئوري مبتني بر منابع براي ارزيابي محيط داخلي شرکت استفاده شده است.

4-2-5-1) مدل پنج نيروي رقابتي پورتر و شرکت اروم نارين
اجزاي مدل رقابتي پورتر عبارتند از: رقباي صنعت، تازه واردها، عرضه کنندگان، خريداران و کالاهاي جايگزين
* تهديد تازه واردها:
با توجه به اين که توليد آبميوه نياز به تکنولوژي هاي بسيار پيچيده و سرمايه ي زيادي ندارد و از سوي ديگر قوانين صدور پروانه ي توليد نيز چندان دشوار نمي باشد امکان ورود تازه واردها زياد است که البته معمولا کيفيت محصول بسياري از شرکت ها در سطح پاييني بوده و در واقع به توليد شربت ميوه اقدام مي نمايند.
* تهديد کالاهاي جانشين:
کالاهاي جانشين آبميوه بسيار متنوع و زياد است و در واقع هر نوع نوشيدني از چاي گرفته تا نوشابه هاي گاز دار و بدون گاز را مي توان جانشيني براي آبميوه در نظر گرفت. در کل مي توان جانشين هاي آبميوه را به گروه هاي زير طبقه بندي نمود:
جانشين درجه 1: آبميوه هاي پالپ دار مانند راني و بسته بندي شده در قوطي و شيشه
جانشين درجه 2: انواع مختلف شربت
جانشين درجه 3: نوشابه هاي بدون گاز و گاز دار مانند ماء الشعير
جانشين درجه 4: نوشيدني هاي گرم مانند چاي و نسکافه
* قدرت چانه زني خريداران:
از آنجايي که تعداد رقبا در بازار آبميوه زياد مي باشد خريداران امکان انتخاب بسيار بالايي دارند و به سرعت به کيفيت بالاتر و قيمت پايين تر روي خواهند برد. علاوه بر خريداران نهايي توزيع کنندگان يعني فروشگاه ها و سوپرمارکت ها نيز از قدرت چانه زني بالايي برخوردارند و آبميوه هايي را براي فروش مي پذيرند که درصد سود بيشتري براي آنان ايجاد کند.
* قدرت چانه زني تامين کنندگان:
تامين کننده اصلي شرکت اروم نارين را مي توان فروشندگان ميوه دانست. فروشندگان ميوه همان طور که قبلا ذکر شد از قدرت چانه زني بالايي برخوردارند و اين به دليل وجود ساير رقبا در صنعت است. تامين کننده ي ميوه محصول خود را به بالاترين قيمت پيشنهاد شده از سوي خريداران عرضه مي کند و اين نشان دهنده ي آن است که رقابت در به دست آوردن ميوه قيمت آن را افزايش مي دهد و البته گاهي نيز برخي شرکت ها براي ضربه زدن به رقيبان خود قيمتي بيش از قيمت واقعي محصول به تامين کنندگان آن پيشنهاد مي دهند. با توجه به اينکه عمده ي ميوه ي شرکت اروم نارين توسط خود اين شرکت توليد مي شود و تنها بخشي از ميوه هاي خود را از کشاورزان داخلي و خارجي تهيه مي کند در اين جنگ رقابتي کمتر دچار لطمه مي شود.
* رقابت در صنعت:
همان طور که در بخش هاي قبل ذکر شد رقابت در صنعت آبميوه بسيار بالا بوده و شرکت هاي کوچک و بزرگ بسياري به توليد اين محصول مشغول مي باشد. علاوه بر رقباي داخلي بايد به رقباي خارجي نيز توجه نمود. با توجه به اينکه سود واردات و همچنين فروش آبميوه هاي خارجي معمولا بالا مي باشد، وارد کنندگان زيادي تمايل به وارد کردن اين محصول بويژه از کشورهايي مانند ترکيه و چين به ايران دارند و فروشندگان نيز به دليل درصد سود بالايي که فروش اين محصولات براي آنان دارد تمايل زيادي به فروش آنها دارند. توليد کنندگان داخلي نيز از تاکتيک هايي مانند رقابت قيمتي و جنگ تبليغات براي حفظ موقعيت خود استفاده مي نمايند.
علي رغم موارد ذکر شده در بالا، شرکت اروم نارين در حال حاضر تنها توليد کننده ي آبميوه هاي ارگانيک در ايران مي باشد و اين مي تواند براي اين شرکت مزيت رقابتي ايجاد کند که اين بحث در ادامه و از طريق تئوري مبتني بر منابع دنبال خواهد شد.
4-2-5-2) تئوري مبتني بر منابع و شرکت اروم نارين
تئوري مبتني بر منابع سازمان را به عنوان مجموعه ي گسترده اي از منابعي در نظر مي گيرد که در ذات خود “هر چيزي که مي تواند به عنوان يک نقطه ي قوت يا ضعف براي سازمان تصور شود” مي باشند .[33, p. 172] با وجود اينکه منابع شرکت اروم نارين بسيار گسترده بوده و از نيروي کار آن گرفته تا باغات و همچنين روابط بين اجزاء مختلف مدل کسب و کار مسئولانه ي آن را مي توان جزء منابع اين شرکت در نظر گرفت ولي براي جلوگيري از پيچيدگي در اين بخش تنها مواد اوليه ي شرکت يعني ميوه هاي ارگانيک که عامل اصلي توليد آبميوه هاي ارگانيک شادلي مي باشند به عنوان منبع اصلي آن جهت ارزيابي در نظر گرفته شده است.
با توجه به شکل (4-3) که ارتباط بين اجزاي مدل کسب و کار و همچنين CSR را با مولفه هاي چارچوب VRIN بارني ارزيابي مي نمود، مي توان اين تحليل را براي شرکت اروم نارين در توليد آبميوه هاي ارگانيک شادلي انجام داد.
شکل (4-6) ارتباط بين اجزاي مختلف مدل کسب و کار مسئولانه تا رسيدن به توليد ميو هاي ارگانيک را نشان مي دهد.
بر اساس مدل کسب و کار مسئولانه ي شرکت اروم نارين، همان طور که در شکل ديده مي شود، علاقه مندي هاي ذينفعان (مصرف کنندگان، سهامداران و جامعه) بر مفهوم کسب و کار تاثير گذاشته (بخش 1 در شکل 4-6) و منجر به اخذ استراتژي توليد محصولات متمايز يعني آبميوه هاي ارگانيک مي شود (بخش 2 در شکل 4-6). شرکت اروم نارين براي توليد آبميوه هاي ارگانيک نيازمند قابليت هاي خاصي مي باشد (بخش 3) که اين قابليت ها بدون مشارکت ذينفعان تامين نخواهند شد. در اينجا جهت جلوگيري از پيچيدگي بحث منبع اصلي توليد محصولات ارگانيک يعني ميوه هاي ارگانيک از طريق کشاورزي ارگانيک مورد بررسي قرار مي گيرد. سهامداران سرمايه لازم را جهت کشاورزي ارگانيک تامين نموده و جامعه نيز از طريق تدوين استانداردهاي لازم جهت توليد و همچنين تامين نيروي تحصيل کرده ي مورد نياز در اين زمينه و همکاري دانشگاه علوم پزشکي اروميه جهت انجام تحقيقات لازم، مشارکت خود را نشان داده اند (بخش 4). اين مشارکت ها سازمان را موفق به توليد ميوه هاي ارگانيک مي نمايد (بخش 5). اما سوالي که مطرح است آن است که آيا اين ارتباطات که منجر به توليد ميوه هاي ارگانيک شده است، ويژگي هاي چارچوب VRIN بارني را دارا مي باشند يا خير؟

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، ابزار ارتباط، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، حل اختلاف، دادرسی مدنی