مدل کسب و کار، عملکرد کارکنان، اعتبار برند

دانلود پایان نامه ارشد

محصولات ارگانيک و آبميوه هاي طبيعي و بدون قند سعي در تحقق اين استراتژي خود نموده است.
با توجه به اينکه به طور معمول توليد محصول با کيفيت بالا افزايش قيمت را در پي خواهد داشت، هزينه ي تمام شده ي محصولات شادلي و بخصوص محصولات ارگانيک شادلي بيش از محصولات مشابه ديگر مي باشد ولي به دليل نا آشنا بودن مصرف کنندگان با اين محصولات و همچنين تاثير دولت در قيمت گذاري امکان افزايش قيمت فروش اين محصولات وجود نداشته و در حال حاضر آبميوه هاي ارگانيک شادلي با درصد سود کمتري نسبت به ساير محصولات به فروش مي رسد. البته با توجه به اين که اين محصولات در حال حاضر بيشتر جنبه ي تبليغاتي داشته و بايد برند شادلي را بهبود بخشد، کم بودن قيمت آن توجيه مناسبي خواهد داشت.
گاهنامه ي علمي تحقيقاتي صنايع آشاميدني شادلي با تيراژ 100 هزار جلد و به صورت رايگان يکي از ابزارهاي شرکت اروم نارين براي آشنا نمودن مردم با فوايد ميوه ها، آبميوه ها و بخصوص آبميوه هاي ارگانيک مي باشد که باعث تبليغات اين محصولات و همچنين برند شادلي مي شود. به طور کلي ابزارهاي تبليغاتي شادلي شامل موارد زير است:
گاهنامه علمي تحقيقاتي صنايع آشاميدني شادلي ، بيل بورد، سمپلينگ، پوستر، تبليغ در مجلات، معرفي محصول از طريق گروه هاي مرجع مانند پزشکان، بروشور
نکته ي حائز اهميت ديگر در اين بخش خريد نقدي ميوه توسط شرکت اروم نارين با هدف کاهش قيمت تمام شده و همچنين مقابله با رقبا مي باشد. از سوي ديگر فروش محصولات نيز در برخي موارد نقدي و در ساير موارد با بازپرداخت حداکثر 3 ماهه مي باشد.
ب) تحليل کارکنان و شرکاء
کارکنان هر سازماني از جمله ي منابع اصلي جهت خلق مزيت رقابتي براي آن محسوب مي شوند. انتخاب کارکنان مناسب، استفاده ي بهينه و کارا از آنان و ارتباطات موثر با آنان مي تواند سازمان را در دستيابي به اهداف و استراتژي هايش کمک قابل توجهي نمايد.
شرکت اروم نارين با دارا بودن بيش از 50 کارمند دائمي و بين 300 تا 600 کارمند و کارگر موقتي در دفتر اروميه و همچنين حدود 30 کارمند دائمي و 40 کارمند (نيروهاي فروش و پخش) غير دائمي در دفتر تهران از جمله شرکت هاي متوسط از لحاظ تعداد نيروي کاري محسوب مي شود.
اين شرکت داراي واحد هاي تحقيق و توسعه، IT، آزمايشگاه هاي تخصصي، منابع انساني، مالي، فروش، بازاريابي و تبليغات مي باشد.
يکي از برنامه هاي شرکت جهت ارتقاء عملکرد کارکنان آموزش مداوم آنان در زمينه هاي مربوط به فعاليتي که مي نمايند مي باشد. برنامه هاي آموزشي مستمر جهت نيروهاي فروش از هنگامي وارد شرکت مي شوند شروع و در طول دوره ي کاري آنان ادامه مي يابد.
همچنين شرکت اروم نارين با دانشگاه علوم پزشکي اروميه ارتباط نزديکي داشته و بخش عمده اي از تحقيقات اين شرکت توسط اين دانشگاه انجام مي شود.
ج) تحليل فرهنگ سازماني و فرآيند هاي تصميم گيري
يکي از ضعف هاي عمده اي که در اين پژوهش مورد توجه محقق قرار گرفت عدم يک فرهنگ سازماني منسجم در شرکت اروم نارين بود. با توجه به اين که هيچ ماموريت و چشم اندازي براي اين شرکت تعريف نشده است و همچنين ارزش ها و اهداف مورد توجه اين شرکت براي کارکنان آن مشخص نيست، فقدان اشتراکاتي که به کارکنان هويت و انگيزه ي لازم را براي کارايي بالا و رسيدن به خلاقيت و نوآوري جهت ارتقاء عملکرد خود و سازمان بدهد، به چشم مي خورد.
البته لازم به ذکر است که هر واحد به طور مستقل عملکرد خوبي داشته و بين مديران و کارکنان ارتباط موثري برقرار است.
ضعف اساسي فقدان يک جريان اطلاعاتي قوي جهت آگاهي مديران و همچنين کارکنان از شرايط موجود و چشم اندازهاي آينده مي باشد.
در خصوص فرآيند هاي تصميم گيري مديريت ارشد سازمان از انعطاف لازم در خصوص تصميمات مديران برخوردار بوده و اغلب شرايط مالي و بودجه اي بر اين تصميمات موثر است. در خصوص تصميمات کلان پيشنهادات مديران به مديريت ارشد سازمان ارائه شده و پس از بررسي و مشورت و با توجه به بودجه ي مورد نياز اين تصميمات پذيرفته يا رد مي شوند. در خصوص تصميمات مياني مديران خود مجاز به اجراي تصميمات گرفته شده ي خود مي باشند و نيازي به ارجاع به مديريت ارشد نيست.

4-2-3-3) تحليل ارزش هاي خلق شده براي ذينفعان
آخرين بخش مربوط به مدل کسب و کار به ارزيابي و تحليل ارزش هاي خلق شده براي ذينفعان مي پردازد. جهت ارزيابي ارزش هاي خلق شده براي سهامداران به ابزارهاي مالي مانند نرخ بازگشت سرمايه و ميزان سود سالانه و همچنين ارزش اقتصادي سهم و همچنين ابزارهاي غير مالي مانند اعتبار برند و کاهش ريسک مورد نياز است. جهت ارزيابي ارزش مالي با توجه به اينکه شرکت اروم نارين يک شرکت سهامي نمي باشد مي توان ارزيابي را از طريق سود سالانه و نرخ بازگشت سرمايه انجام داد ولي متاسفانه هيچ گونه اطلاعات مالي از اين شرکت جهت اين ارزيابي ها در اختيار محقق قرار داده نشد و براي ارزيابي ارزش هاي غير مالي اين شرکت نيز اطلاعات گسترده و همچنين تحقيقات تخصصي بيشتري نياز بود که در حوصله ي اين پژوهش نمي باشد و لذا محقق تحليل خود را تنها به مشتريان و جامعه محدود مي نمايد.
جانسون و همکاران [17] گزاره ي ارزش مشتري را پيشنهاد و ارائه ارزش هاي اقتصادي و غير اقتصادي به مشتري از طريق کالاها يا خدماتي که مشکلي از مشکلات مشتري را رفع نموده و نياز وي را برطرف نمايند، تعريف مي کنند. در حقيقت مي توان گزاره ي ارزش مشتري را مطلوبيتي که سازمان از طريق کالاها و خدمات ارائه شده به مشتري براي وي ايجاد مي کند دانست. اين مطلوبيت ممکن است پيش از مصرف کالا يا خدمت، در زمان مصرف و يا پس از آن براي مشتري ايجاد شود ولي آنچه حائز اهميت است آن است که مصرف کالا يا خدمت بايد نياز مشتري را رفع نموده و کاري براي وي انجام دهد.
گاهي ممکن است سازمان براي مشتريان خود ارزش هايي ايجاد کند ولي خود مشتريان از ارزش هاي ايجاد شده با خبر نباشند و در واقع ارزش واقعي که مشتري از مصرف کالا يا خدمت دريافت مي کند بيش از آن ارزشي باشد که خودش احساس مي کند دريافت کرده است. عکس اين موضوع نيز ممکن است اتفاق بيافتد. در اين پژوهش ارزش هايي که براي مشتري ايجاد شده ولي خودش آگاهي کافي در خصوص آنها ندارد ارزش هاي نهفته نام گذاري شده است و در مقابل آن ارزش هاي آشکار است که خود مشتري اطلاع کافي از آنها دارد.
در خصوص محصولات ارگانيک با توجه به اينکه آگاهي مصرف کنندگان داخلي کمتر از واقعيت است ممکن است ارزشي که مشتري احساس مي کند دريافت کرده است کمتر از ارزش واقعي دريافت شده باشد و در واقع بخشي از ارزش هاي دريافت شده ارزش هاي نهفته مي باشند. بر همين اساس در اين بخش چهار گروه ارزش براي مشتريان در نظر گرفته شده است:
1. ارزش اقتصادي آشکار
2. ارزش اقتصادي نهفته
3. ارزش غير اقتصادي آشکار
4. ارزش غير اقتصادي نهفته
ارزش اقتصادي همان ارزش قيمتي است که يک مصرف کننده براي خريد يک کالا يا خدمت مي پردازد. با توجه به اينکه درصد سود آبميوه هاي ارگانيک شادلي کمتر از محصولات مشابه غير ارگانيک توليد شده توسط خود شرکت و شرکت هاي رقيب مي باشد، مي توان ارزش اقتصادي حاصل از مصرف آبميوه هاي ارگانيک را بيش از ارزش اقتصادي ساير محصولات دانست (ارزش اقتصادي نهفته). به طور مثال مشتري با خريد يک آب انار يک ليتري ارگانيک شادلي مبلغ 4000 تومان پرداخت مي کند در حالي که همان مشتري اگر آب انار غير ارگانيک سن ايچ خريداري نمايد 2800 تومان و براي آب انار غير ارگانيک تکدانه 2550 تومان پرداخت خواهد نمود. علي رغم قيمت بالاتر آب انار ارگانيک ولي درصد سود آن براي توليد کننده به نسبت ساير محصولات پايين تر است. از سوي ديگر اگر منافع حاصل از ارزش هاي غذايي و سلامتي مصرف محصولات ارگانيک را در نظر بگيريم منفعت اقتصادي اين محصول براي مشتري بيشتر خواهد بود. به طور مثال با مصرف آب انار ارگانيک، مصرف کننده از مصرف مکمل هاي دارويي مانند ويتامين ها که در آب انار ارگانيک وجود دارند بي نياز مي شود و در واقع نيازي به خريدن و هزينه کردن براي آنها ندارد (ارزش اقتصادي نهفته). از سوي ديگر اگر درصد احتمال ابتلا به بيماري هايي مانند سرطان، چاقي، بيماري هاي قلبي،… که در اثر مصرف محصولات معمولي که حاوي مواد شيميايي مي باشند و هزينه هاي ناشي از اين بيماري ها و درمان آنها را در نظر بگيريم باز اين محصولات براي مصرف کننده منفعت اقتصادي و غير اقتصادي خواهند داشت (ارزش اقتصادي نهفته ناشي از عدم هزينه براي بيماري ها و ارزش غير اقتصادي نهفته ناشي از سلامتي حاصل از مصرف محصول سالم و در صورت آگاهي از فوايد محصولات ارگانيک ارزش غير اقتصادي آشکار حاصل از مطلوبيت ايجاد شده از مصرف محصولات سالم). علاوه بر اين با توجه به طبيعي بودن اين محصولات طعم و مزه ي آنان نيز طبيعي تر و بهتر بوده و بيشتر مورد علاقه و توجه مصرف کنندگان است (ارزش غير اقتصادي آشکار)
بسته بندي هاي با کيفيت شادلي نيز از جمله موارد ديگري است که براي مشتري و البته جامعه ارزش آفريني مي کند. بسته بندي تتراپريزما از يک سو قابل بازگشت به طبيعت مي باشد و لذا آلودگي زيست محيطي کمتري خواهد داشت و از سوي ديگر به دليل عدم نياز به استفاده از مواد نگهدارنده هم طعم و مزه ي آبميوه حفظ مي شود و هم ارزش غذايي و سلامتي آن افزايش مي يابد (در صورت آگاهي از اين فوايد ارزش غير اقتصادي آشکار و ارزش اقتصادي نهفته براي جامعه و در صورت عدم آگاهي از اين فوايد ارزش غير اقتصادي و اقتصادي نهفته). قابليت چاپ با کيفيت بالا نيز از ويژگي هاي ديگر تتراپريزما است که از حيث زيبايي در طراحي پاکت هاي آبميوه حائز اهميت است و مي تواند در جذب و رضايت مشتريان اثر گذار باشد (ارزش غير اقتصادي آشکار). با توجه به طراحي بسته بندي تتراپريزما بر اساس اصول آرگونومي بدن (8 ضلعي بودن) در دست گرفتن اين پاکت ها و نوشيدن از آنها نيز نسبت به انواع ديگر بسته بندي هاي آبميوه ساده تر مي باشد (ارزش غير اقتصادي آشکار).
آبميوه هاي طبيعي و بدون شکر نيز با توجه به طعم و مزه ي بهتر و همچنين اثرات مضر کمتر براي سلامتي بدن براي مشتريان خلق ارزش مي نمايند.
با وجود ارزش هاي ايجاد شده از طريق آبميوه هاي ارگانيک و همچنين آبميوه هاي طبيعي و بدون شکر شادلي، بسياري از مصرف کنندگان از اين قابليت ها و ارزش هاي ايجاد شده با خبر نبوده و لذا حتي در صورت مصرف احساس رضايت کمتري به نسبت آنچه شرکت اروم نارين براي آنان خلق نموده است خواهند داشت و اين به دليل عدم اطلاع رساني و تبليغات ناکافي از سوي خود شرکت و همچنين سازمان ها و انجمن هاي مربوطه مي باشد.
جدول (4-16) ارزش هاي آشکار و پنهان خلق شده براي مصرف کنندگان آبميوه هاي ارگانيک شادلي را نشان مي دهد.

جدول (4-16): ارزش هاي آشکار و نهفته حاصل از مصرف آبميوه هاي ارگانيک شادلي و زمان دريافت ارزش ها

نوع ارزش
آشکار
پنهان
زمان دريافت ارزش
ارزش هاي غير اقتصادي
طعم و مزه
دارد
ندارد
هنگام مصرف

ارزش غذايي
در صورت آگاهي مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

سلامت محصول
در صورت آگاهي مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

بسته بندي
دارد
دارد
هنگام /پس از مصرف
ارزش هاي اقتصادي
قيمت پرداختي
در صورت آگاهي مصرف کنندگان دارد
دارد
پيش از مصرف

هزينه بيماري
در صورت آگاهي مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

مکمل هاي غذايي
در صورت آگاهي مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

4-2-4) مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارين
با توجه به اطلاعات به دست آمده از بخش هاي قبل در اين بخش مي توان مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارين را ترسيم نمود. با توجه به اينکه يکي از بخش هاي اساسي مدل کسب و کار مسئولانه ذينفعان مي باشند و تحليل و ارزيابي کليه ي ذينفعان شرکت اروم نارين کاري بسيار پيچيده و زمان بر بوده و مطالعات عميق تر و تخصصي تري را طلب مي کرد، محقق به جهت

پایان نامه
Previous Entries اعتبار برند، بازار هدف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، دعاوی خانوادگی