مدل کسب و کار، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

بسته بندي يک محصول استريل تحت شرايط کاملا استريل و در ظروف استريل را اسپتيک مي گويند. در اين فرآيند رنگ، بافت، طعم طبيعي و ارزش غذايي محصولات حفظ مي شود. در روش اسپتيک بسته ها ابتدا استرليزه مي گردند و در يک محيط بهداشتي با مواد غذايي که مراحل استريل را پشت سر گذاشته اند پر مي شوند.
فوايد بسته بندي هاي تتراپريزما اسپتيک:
– افزايش ماندگاري محصول
– بسته بندي بهداشتي بدون مواد نگهدارنده
– عدم نياز به نگهداري در يخچال ( با حفظ طعم و ارزش غذايي)
مواد تشکيل دهنده بسته بندي تتراپريزما اسپتيک:
– لايه هاي کاغذ
– پلي اتيلن
– آلومينيوم فويل
ويژگي هاي بسته بندي تتراپريزما اسپتيک:
– ظاهر زيبا
– جاگيري آسان در دست به دليل 8 وجهي بودن
– ماندگاري بالا در قفسه
– نوشيدن راحت
– عدم نياز به نگداري در يخچال
– مقاوم در برابر ضربات در حين حمل و نقل
– امکان چاپ متاليک با کيفيت عکاسي
– سازگاري با محيط زيست: قابليت بازيافت پاکت ها (ساخته شده از مواد تجديد پذير) و داراي گواهينامه ISO 14001
با توجه به موارد ذکر شده در بالا اين نوع بسته بندي علاوه بر منافعي که براي مصرف کننده دارد، به دليل تجديد پذير بودن و قابليت بازيافت براي جامعه و محيط زيست نيز مفيد است.

4-2-3) اجزاي مدل کسب و کار
بر اساس مدل کسب و کار اپلگيت و همکاران [12,13] که در بخش هاي قبل به تفصيل بيان شد مدل کسب و کار شامل سه جزء اساسي مفهوم کسب و کار، قابليت ها و ارزش مي باشد که اين اجزاء در ادامه ي اين فصل مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته اند.

4-2-3-1) مفهوم کسب و کار
همان طور که در ادبيات تحقيق بيان شد مفهوم کسب و کار استراتژي هاي آن را تعيين نموده و بر تحليل فرصت هاي بازار، محصولات و خدمات پيشنهاد شده، پويايي رقابتي [12]، تحليل مشتريان، رقبا و محصولات جانشين و شبکه کسب و کار استوار است [13]. بر همين اساس در اين بخش ابتدا اطلاعات مورد نياز جهت تحليل بازار، سپس تحليل مشتريان و پس از آن تحليل شبکه کسب و کار ارائه خواهد شد.
الف) تحليل محيط کسب و کار
محيط کسب و کار در سال هاي اخير به دليل مسائل سياسي و اقتصادي ايران در جهان تحت تاثير قرار گرفته است. تحريم ها عليه ايران روي تمامي شرکت ها تاثير گذارده و واردات و صادرات اين شرکت ها را با مشکلات زيادي مواجه ساخته است. علاوه بر اين وجود واسطه ها در تهيه ي مواد اوليه و منابع اصلي باعث افزايش قيمت شده است. هدفمندي يارانه ها و همچنين ماليات بر ارزش افزوده نيز از عوامل ديگر افزايش قيمت اغلب محصولات توليدي و کاهش سودآوري آنها در سال هاي اخير بوده است. صنعت آبميوه نيز به دليل همين مسائل با مشکلات و بحران هايي مواجه بوده است. تعداد زياد توليد کنندگان و ورود بي رويه ي توليد کنندگان جديد به اين صنعت نيز يکي ديگر از مشکلات توليد کنندگان فعلي مي باشد. در ادامه اين مباحث به تفصيل بيان خواهند شد.
1. تحريم عليه ايران:
تحريم عليه ايران، واردات کنسانتره و ميوه هايي که در کشور وجود ندارند و براي توليد آبميوه توليد کنندگان ناچار به وارد کردن آنها هستند (مانند موز، آناناس، انبه و کيوي) را دچار مشکل ساخته و باعث افزايش قيمت آنها شده است که اين امر منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده ي آبميوه شده است. از سوي ديگر صادرات نيز با مشکل مواجه شده است زيرا کشور هاي تحريم کننده ي ايران يا واردات خود را به طور کامل قطع نموده اند و يا با تعرفه هاي بالا اجناس ايراني را وارد مي کنند که اين منجر به قدرت رقابت پايين توليد کنندگان ايراني و جايگزيني رقبايي مانند چين و ترکيه شده است.
علاوه بر مواد اوليه يعني ميوه و کنسانتره، تکنولوژي هاي مورد نياز براي توليد آبميوه و کنسانتره نيز که از خارج وارد مي شد با مشکل مواجه شده است و در صورت نياز به تکنولوژي هاي جديد شرکت ها ناچار به صرف هزينه هاي بيشتري نسبت به قبل مي باشند.
با توجه به اين که بسته بندي آبميوه هاي داخلي اغلب توسط شرکت سوئدي تتراپک و شرکت آلماني کامبي بلاک انجام مي شود اين موضوع نيز شرکت هاي توليد کننده را دچار مشکل نموده است. البته با توجه به اينکه کشور سوئد در مباحث سياسي بين المللي اغلب بي طرف بوده و در تحريم ها چندان مشارکت نمي نمايد، شرکت هايي که با تتراپک مبادله ي تجاري داشته اند کمتر دستخوش عوارض ناشي از تحريم ها شده اند.
2. واسطه هاي بازار ميوه:
در صورتي که دلال ها و واسطه ها از بازار عرضه ميوه حذف شوند، مي توان فاصله بين توليد ميوه و صنايع تبديلي را از بين برد و قيمت آبميوه و کنسانتره را نيز در حد معقولي نگه داشت.
در دولت گذشته، شورايي تحت عنوان شوراي اشتغال در وزارت جهاد کشاورزي ايجاد شده بود که پيشنهاد تقويت تعاونيهاي توليد در کنار باغهاي گسترده ميوه در استانهاي ميوه خيز نظير اروميه، تنکابن و استانهاي شمالي کشور به وزارت جهاد کشاورزي وقت داده شد.
در صورت پذيرش اين پيشنهاد، قبل از نفوذ دلالها و واسطه ها، کارشناسان صنايع تبديلي ميوه را از باغدار به قيمت مشخص خريداري کرده و ضمن تامين مواد اوليه خود به قيمت مناسب، ميوه باغداران نيز مستقيما به دست صنايع تبديلي مي رسيد که مي توانست کانالهاي وارداتي را محدود کند.
در شرايط کنوني، نقطه تلاقي بين صنايع تبديلي و توليدکنندگان وجود ندارد. اين در حاليست که در صورت انعقاد تفاهم نامه هاي همکاري و حذف واسطه ها و دلال ها، فعالان صنعت ناگزير نيستند مواد اوليه خود را به قيمت بسيار بالا خريداري کنند.
3. هدفمند سازي يارانه ها و ماليات بر ارزش افزوده:
با شروع اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، قيمت حامل هاي انرژي افزايش يافته که تاثير قابل توجهي بر قيمت تمام شده آبميوه به جا گذاشته است.
ماليات بر ارزش افزوده يکي ديگر از فاکتورهايي است که قيمت آبميوه را افزايش داده و افزايش آن از سه درصد به چهار درصد بر قيمت تمام شده آبميوه تاثير جدي داشته است.
ب) تحليل صنعت
در حال حاضر تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره برداري در زمينه كنسانتره 89 واحد با ظرفيت اسمي ساليانه حدود 281325 تن و تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره برداري در زمينه آبميوه 214 واحد با ظرفيت اسمي ساليانه حدود 1555143 تن مي باشند .
وضعيت صادرات و واردات
ميزان صادرات كنسانتره و آبميوه در سال 87 حدود 43225 تن و به ارزش حدود 26953382 دلار بوده است و ميزان واردات كنسانتره و آبميوه در سال 87 حدود 11180 تن و به ارزش حدود 5/ 11467362 دلار بوده است .

جدول (4-1): وضعيت صادرات كنسانتره و آبميوه طي سالهاي 87 – 1385
سال
1385
1386
1387
ميزان صادرات ( تن )
2/ 57509
5/ 62211
43225
ارزش صادرات ( دلار)
3/ 47995984
2/ 48985774
3/26953382

جدول (4-2): وضعيت واردات كنسانتره و آبميوه طي سالهاي 87 – 1385
سال
1385
1386
1387
ميزان واردات ( تن )
2/ 3631
4162
11180
ارزش واردات ( دلار )
3889535
5526959
5/ 11467362

جدول (4-3): سرانه مصرف آبميوه در ايران
سال
1370-1380
1380-1390
1390
سرانه مصرف
5/1 ليتر در سال
8 ليتر در سال
11 ليتر در سال

جدول (4-4): ظرفيت توليد شادلي در سال
نوع محصول
آبميوه
کنسانتره
ظرفيت توليد
1500 تن
5500 تن

جدول (4-5): نسبت توليد شادلي به کل توليد داخلي
نوع محصول
آبميوه
کنسانتره
نسبت توليد
1/0 %
2 %

با وجود 214 واحد داراي پروانه بهره برداري از سوي وزارت صنايع و معادن، تعداد قابل توجهي از فعالان صنعت نيز در حال گرفتن پروانه بهره برداري هستند. اين در حالي است که بارها انجمن از وزارت صنايع خواسته است با وجود کثرت واحدهاي بهره برداري و ميزان اشباع فعلي واحدها در بازار، صدور پروانه را منوط به نظر انجمن تخصصي آبميوه کند.
در زمان حاضر، حجم قابل توجهي از واحدهاي بهره برداري به صورت رسمي يا غير رسمي اقدام به توليد نوشابه ميوه اي کرده که عملا از آناليز آبميوه و کنسانتره خارج است، اما در بسته بندي هاي مشابه و در قيمت هاي بسيار پايين عرضه مي شود.
ج) تحليل مشتري
در اين بخش نتايج حاصل از تحقيق کمي که روي تعدادي از مصرف کنندگان انجام شده است ارائه خواهد شد. هدف از اين تحقيق ارزيابي ميزان شناخت و مصرف آبميوه هاي شادلي، ميزان شناخت و مصرف محصولات ارگانيک و همچنين ميزان شناخت و مصرف آبميوه هاي ارگانيک شادلي بوده است.

1. ميزان آشنايي و مصرف آبميوه هاي شادلي
جدول (4-6): ميزان آشنايي و مصرف آبميوه هاي شادلي

Shadlee conventional
N
Valid
384

Missing
0

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
not heard
35
9.1
9.1
9.1

not used
118
30.7
30.7
39.8

not often used
215
56.0
56.0
95.8

frequently used
16
4.2
4.2
100.0

Total
384
100.0
100.0

نمودار (4-1): ميزان آشنايي و مصرف آبميوه هاي شادلي
همان طور که در جدول ديده مي شود از 384 پاسخ دهنده 35 نفر تا کنون نام شادلي را نشنيده و 118 نفر هم آن را استفاده نکرده اند. 215 نفر چند بار آن را مصرف کرده اند و تنها 16 نفر اغلب آن را مصرف مي نمايند. يعني به طور کلي مي توان گفت که از 384 نفر تعداد 231 نفر (2/60% پاسخ دهندگان) حداقل يک مرتبه شادلي مصرف نموده اند.
2. ميزان آشنايي با محصولات ارگانيک
جدول (4-7): نمودار ميزان آشنايي با محصولات ارگانيک
Statistics
Organic
N
Valid
384

Missing
0

Organic

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
no
166
43.2
43.2
43.2

yes
218
56.8
56.8
100.0

Total
384
100.0
100.0

نمودار (4-2): ميزان آشنايي با محصولات ارگانيک
بر اساس نتايج حاصل حدود 8/56 % اعلام نموده اند که با محصولات ارگانيک آشنايي دارند و 2/43 % با اين نوع محصولات آشنايي ندارند و اين گروه که تعداد آنها 166 نفر مي باشد از ادامه ي تحقيق حذف و تنها 218 نفر آشنا با محصولات ارگانيک ساير سوالات پرسشنامه را پاسخ داده اند.
3. ميزان مصرف محصولات ارگانيک
جدول (4-8): ميزان مصرف محصولات ارگانيک
Statistics
VAR00001
N
Valid
218

Missing
0
VAR00001

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
once a week
16
7.3
7.3
7.3

once a month
29
13.3
13.3
20.6

Seldom
74
33.9
33.9
54.6

Never
99
45.4
45.4
100.0

Total
218
100.0
100.0

نمودار (4-3): ميزان مصرف محصولات ارگانيک
آنچه در اين تحقيق مورد نظر بوده است افرادي بوده اند که تا کنون حد اقل يک مرتبه محصول ارگانيک مصرف نموده باشند. از تعداد 218 نفري که با محصولات ارگانيک آشنايي داشتند تعداد 99 نفر تا کنون هيچ محصول ارگانيکي مصرف ننموده اند و تعداد 119 نفر مصرف کننده ي اين محصولات بوده اند.
4. علت عدم مصرف محصولات ارگانيک
جدول (4-9): علت عدم مصرف محصولات ارگانيک
Statistics
VAR00001
N
Valid
99

Missing
0

VAR00001

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
not sufficient information about it
40
40.4
40.4
40.4

too expensive
12
12.1
12.1
52.5

poor quality
3
3.0
3.0
55.6

not accessible
44
44.4
44.4
100.0

Total
99
100.0
100.0

نمودار (4-4): علت عدم مصرف محصولات ارگانيک
از تعداد 99 نفر کساني که تا کنون محصولات ارگانيک مصرف ننموده اند 40 نفر نداشتن اطلاعات کافي را در خصوص محصولات ارگانيک دليل عدم مصرف اين محصولات عنوان نموده اند و تنها 12 نفر قيمت بالاي اين محصولات را علت عدم مصرف ذکر کرده اند. همچنين 3 نفر کيفيت پايين محصولات ارگانيک را عنوان کرده و 44 نفر نيز در دسترس نبودن اين محصولات را دليل مصرف نکردن دانسته اند.
5.

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، منابع سازمان Next Entries اعتبار برند، بازار هدف