فناوری اطلاعات، گردشگری الکترونیکی، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

سایت های گردشگری .

1-7-2 متغیرهای وابسته
متغيرهای وابسته “نگرش ” و ” نيت انجام رزرو اينترنتي هتل ” می باشند . که در این تحقیق به عنوان متغير اصلي در مدل قرار گرفته است . دراین تحقیق سعی بر این شده است که با استفاده از متغيرهای کليدی پذيرش فناوری شامل سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتماد ، اعتبار و سازگاری به عنوان عوامل موثر بر نگرش افراد ، به نیت و قصد انجام رزرو اینترنتی هتل پرداخته شود .

1-7-2-1 متغیر نگرش
تعریف نظری
نگرش عبارت است از يك روش نسبتاً ثابت در فكر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع هاي اجتماعي يا قدري وسيع تر، هر گونه حادثه اي در محيط فرد .( ترکان و کجباف ؛ 1387) یکی از دلايل اهميت نگرش اين است كه بر افكار اجتماعي موثر است ، نحوه تفكر و پردازش اطلاعات را تحت تاثير قرار مي دهد ، به عنوان طرح ذهني عمل مي كند و به عبارت ديگر چارچوب هاي شناختي اطلاعات را در مورد مفاهيم ، موقعيت ها و حوادث را سازماندهي و نگهداري مي كند و سرانجام، بر فرايند رفتار اثر مي گذارد . ( آذربايجاني و همكاران ؛ 1۳۸۵ )
تعریف عملیاتی
در این تحقیق نگرش بعنوان تمايل به عمل فرد در راستاي موضوع رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی متغیر نگرش در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات( 26 تا 30 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر نگرش در سوالات پرسشنامه عبارتند از : عاقلانه بودن انجام عمل رزرو اینترنتی هتل ، تاثیر تبلیغات در انجام رزرو اینترنتی هتل و نقش رزرو آنلاین هتل در صرفه جویی زمان و هزینه .

1-7-2-2 نیت استفاده
تعریف نظری
شناسايي عواملي كه موجب مي شود مصرف كننده قصد استفاده از يك تكنولوژي جديد مانند استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي یا رزرو اینترنتی هتل را داشته باشد حائز اهميت است (سید جوادین و یزدانی ؛ 1384) فيشبين و آجزن نظريه عمل منطقي را بر مبناي اين پيشرفت ها در سال ١٩75 و در تلاش براي شناخت رابطه بين عقايد، طرز نگرش ها، مقاصد و رفتار، با درنظر گرفتن فرضيه ای ارايه دادند. (کفاشان ؛ 1389) بر طبق اين نظر يه عامل تعيين كننده رفتار فرد، قصد او براي انجام يا عدم انجام يك رفتار خاص است .

تعریف عملیاتی
در این تحقیق نیت استفاده بعنوان انجام عمل رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی متغیر نیت استفاده در این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات (31 تا 35 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر نیت و قصد استفاده در سوالات پرسشنامه عبارتند از : رضایت دوستان و اقوام از عمل رزرو اینترنتی هتل، تهیه تجهیزات کار با اینترنت ، انجام مجدد رزرو اینترنتی هتل توسط مشتری وهمچنین پیشنهاد این عمل به دیگران .
1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازرگانی و شاخه بازاریابی قرار می گیرد .

1-8-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق هتل های بزرگ (شامل هتل های 4 و 5 ستاره ) موجود در سطح استان گیلان است.

1-8-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی مطالعه حاضر نیمه اول سال 1393 است.

2-1 مقدمه
گردشگری الکترونیکی یا 21 e-tourismحاصل ترکیب دو حوزه گردشگری و فناوری اطلاعات است که هردو پدیده ازمتداول ترین نوع فعالیت های درآمدزا ومولد فرصت های شغلی در جهان امروزی به شمار می روند .(سید نقوی و شکیبا ؛ 1392 ) گردشگری خود به انواع گوناگونی قابل تقسیم است و در این میان فناوری اطلاعات نیز با ایجاد قابلیت های گوناگون بر توسعه گردشگری تأثیر گذار شده است. (Buhalis ; 2003) مفهوم گردشگری الكترونیكی در بر گیرنده ی کلیه ی اجزای کسب و کار از قبیل کسب و کار الكترونیكی، تحقیق و توسعه ی الكترونیكی، تولید محتوای الكترونیكی وارائه ی خدمات الكترونیكی درحوزه گردشگری می باشد وبه مجموعه ای ازپایگاه های اینترنتی و استانداردها و پروتكل های خاص اطلاق میشود که با تولید و بازنشر اطلاعات در ساختارهای مختلف از قبیل متن، عكس و تصویر، کاتالوگ و بروشور، پیام های تبلیغاتی و حتی خدماتی از قبیل رزرو هتل و خرید الكترونیكی بلیط معنا می یابد . ( (Li & Buhalis ; 2006 گردشگری در فضای سایبری ابزاری است که به وسیله آن یك علاقمند به گردشگری میتواند در زمان کوتاه و با هزینه بهینه ظرفیت های گردشگری را شناسایی و با یك برنامه ی هدفمند و هدایتگر به مکانی خاص مسافرت کند . در بیان جامع تری می توان گفت گردشگری الکترونیکی عبارت است از فن تلفیق روش های کسب و کار الكترونیكی و فناوری اطلاعات در شیوه ها و ابزارهای تدارک، ارایه و پشتیبانی خدمات گردشگری به جهت تامین نیازهای گردشگران با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر و اشاره به تمامی خدماتی دارد که درگذشته گردشگران به صورت سنتی از آنها استفاده می کردند و امروزه می توانند به صورت الكترونیكی و از طریق فضای اینترنت به این امكانات دسترسی داشته باشند. (Maswera et al ; 2008) رزرو اينترنتي با استفاده ازتکنولوژی وب و اينترنت مشتريان را قادر مي سازد تا فعاليت های توريستي خود را در يک محيط مجازی انجام دهند .
در این تحقیق از پنج متغیر اصلی بعنوان متغیر های کلیدی مستقل استفاده گردیده است . دو متغیر سودمندی و سهولت استفاده ، که شامل تصور و برداشت ذهني از مفيد بودن و برداشت ذهني ازآساني استفاده توسط کاربر بوده و باور های اصلی در مدل پذیرش فناوری می باشند. (دیویس و دیگران ؛ 1989) همچنین سه عامل مهم در تجارت الکترونیک ، اعتبار طرف تجاری ، اعتماد مشتری به وی و سازگاری می باشد . اعتبار به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده ، خبرگي، درستکاری و قابليت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعريف مي شود. اعتبار عامل مهمي در شکل گيری تصور مصرف کننده از محيط های آنلاين است . ( ال گهتانی ؛ 2011 : 52) اعتماد نیز يک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعيين کنندة موفقيت پذيرش فن آوریهايي از قبيل تجارت الکترونيک است. (گولز ، راو ، لی و وارن 22 ؛ 2009) سازگاری نیز عبارت است از ميزان برداشت فرد از هماهنگي نوآوری با ارزش های موجود، تجربه های گذشته و نيازهای گيرنده نوآوری است. )يغمايي و شيرازی ؛ 1390 : 14 )

2-2 مبانی گردشگری الکترونیکی
2-2-1 تعریف گردشگری
گردشگري مجموع پديده ها و ارتباط هاي ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران، سرمايه، دولت و جوامع ميزبان، دانشگاههاي جامعه و سازمانهاي غيردولتي در فرآيند جذب، حمل و نقل، پذيرايي و كنترل اين گردشگران و ديگر بازديد كنندگان مي باشد.
از ديگر تعاريف گردشگري مي توان به تعاريف فني اشاره كرد كه توسط23 WTO یا سازمان جهاني گردشگري ارائه گرديده است. اين تعاريف بر اساس تمايز قائل شدن در رويكرد به مكان بازديد، تقسيم بندي را پيرامون گردشگري در ابعاد مختلف انجام داده اند كه به صورت زير مي باشد:
– گردشگري عبارت است از فعاليتهاي افرادي كه براي استراحت، كاروديگر دلايل به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفركرده وحداكثربراي يكسال متوالي درآنجا اقامت مي كنند.
– گردشگري داخلي)يا بومي) : اشخاص مقيم يك كشور كه حداكثر براي مدت 12 ماه به محلي دركشورخودشان كه خارج ازمحيط معمول زندگي آنها مي باشد،سفر كنندوهدف اصلي آنهاازاين سفرانجام كاري نيست كه سرانجام آن دريافت مزداز محل مورد بازديد باشد.
– گردشگري خارجي) يا بين المللي ) : افرادي كه براي حداكثر مدت 12 ماه به كشوري كه محل اقامت معمول آنها نيست و خارج از محيط معمول زندگيشان قرار دارد، سفر كنند و هدف اصلي آنها از اين بازديد سرانجام اش دريافت مزد از كشور مورد بازديد باشد.

برای گردشگری تعاریف مختلفی ارائه شده است که در (جدول 2-1 ) به چند مورد از آنها بطور اختصار اشاره می شود . (کلانتری و فرهادی ؛ 1387)

نویسنده
تعریف گردشگری
مک کین (1977)
یک تمایل ژرف و گسترده انسانی برای شناخت دیگران از طریق برخورد متقابلی که ما طی آن خودمان را می‌شناسیم. یک جستجو و یک سیر و سلوک برای دیدن و شاید درک کلی سرزمین‌های قابل سکونت زمین
جعفری (1977)
مطالعه بشر دور از محل سکونت معمولی‌اش، همچنین دور از صنعتی که به نیازهایش پاسخ می‌دهد و اثراتی که گردشگر و صنعت گردشگری بر محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی میزبان دارد
ماتیسون و وال(1982)
یک پدیده چند عاملی که حرکت از محل اقامت معمول و ماندن در آن جا را شامل می‌شود؛ مقایسه عناصر پویا و ایستا و نتایج آنها
پیرس (1982)
گردشگری می‌تواند ترکیبی از عناصر نسبتاً مرتبط صنعتی باشد که از حرکت مردم از محل سکونت و ماندن در مکان‌های دور از محل اقامت ناشی می‌شود. گردشگری در اساس یک پدیده مرتبط با جوامع فراغتی است.
مورفی (1985)
مجموعه مسافرت‌های افراد به سوی مکان‌های مورد نظر با طول مدت مشخص، ترکیبی از تفریح و تجارت
اوری (1990)
مصرف کالا و خدمات در مسافرت؛ مصرف ابژه‌های مادی و غیر مادی به دلیل احساس مطبوع و تجربه خوشایند آن در مقابل زندگی روزمره
دین (1991)
تجربه مکان برای گردشگر و تجربه دیگران برای میزبان
لی‌یر (1995)
آرا و نظرات افراد در مورد این که کجا بروند، چه کاری بکنند یا نکنند و چگونه با بقیه ارتباط برقرار کنند
میدلتون (1998)
گردشگری بازار است؛ خواست جمعی و الگوهای مصرف بازدید کنندگان برای یک طیف گسترده از تولیدات مرتبط با مسافرت را بازتاب می‌دهد

جدول 2-1 . تعاریف مختلف گردشگری – (کلانتری و فرهادی ؛ 1387)

از تمامي تعاريفي كه در زمينه گردشگري شده است می توان گفت تعریف ميل و موريسون24 در سال 1992 ، کامل ترین و جامع ترین تعریف می باشد . (میل و موریسون ؛ 1992 ) طبق این تعریف: واژة گردشگري به فعاليتي اطلاق مي شود كه زمان سفر گردشگران به وقوع مي پيوندد.اين واژه دربرگيرندة همه چيز از قبيل برنامه ريزي سفر، مسافرت به مكان مورد نظر،اقامت در آنجا، بازگشت و يادآوري خاطرات سفر، بعد از بازگشت مي باشد. همچنين شامل فعاليت هايي است كه مسافر به عنوان بخشي از سفر، انجام مي دهد، نظير خريدهاي انجام شده و تعاملاتي كه ميان ميزبان و مهمان به وجود مي آيد. خلاصه آنكه، گردشگري تمامي فعاليت ها و تأثيراتي است كه در طول سفر براي بازديدكننده، به وقوع مي پيوندد. (لامزدن25 ؛ 1387 )
به طور كلي گردشگري را مي توان بر مبناي عوامل مختلفي تعريف كرد و در بررسي آن از اين تعاريف استفاده نمود ، ولي پيرامون اين تعاريف بايد اين نكته را مدنظر داشت كه گردشگري صرفاً يك پديده يك بعدي نيست كه در تعاريف خطي قابل بحث باشد، بلكه در برگيرنده ابعاد بسياري در زمينه هاي گردشگري مختلفي همچون ابعاد اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و نظير اينها مي باشد. همچنين عوامل ديگري همچون طول مدت اقامت، وسيله سفر، مقاصد، تقاضا و نظير اينها نيز بايد در تعريف گردشگري مدنظر قرار گيرد.

2-2-2 تاريخچه گردشگري
چنين به نظر مي رسد كه جهانگردي پديده اي نو در تاريخ زندگي بشر است در حالي كه اين صنعت در تاريخ زندگي جمعي ريشه دارد و از دوره هاي كهن، صورت هاي مختلف جهانگردي و گردشگري وجود داشته است. از گذشته هاي دور مردم به منظور خريد، گشت و گذار، بازديد از اماكن تاريخي و شهرهاي بزرگ با ابتدايي ترين وسايل به سفرمي رفتند، آنان اغلب در قالب كاروان و به طور دسته جمعي سفر مي كردند. شايد بتوان سومريان را اولين قومي دانست كه اقدام به سفرهاي تجاري مي كردند، در مصر حدود پنج هزار سال پيش سفرهاي دريايي آغاز شد.
واژه «توریسم» از دو بخش «تور» به معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و «ایسم»، پسوندی که اشاره به مکتب یا اندیشه‌ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارد ترکیب یافته است. در فرهنگ آکسفورد26 ، توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری است. در ادبیات فارسی همانطور که در

پایان نامه
Previous Entries سودمندی درک شده، متغیر مستقل، مدل پذیرش فناوری Next Entries اوقات فراغت، صنعت گردشگری، مواد مخدر