صنایع کوچک، شهرک های صنعتی، خوشه های صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد

کارهای زیر 100 نفر را به عنوان بنگاههای کوچک و متوسط تلقی می نماید (شقاقی و شفیعی، 84).
گذشته از تفاوتي كه در تعاريف فوق مشاهده مي‌شود، ويژگيهاي اساسي ديگري نيز مطرح است كه صنايع كوچك و متوسط را از ساير صنايع تفكيك مي‌كند. اين ويژگيها به شرح زير مي‌باشد:
معمولاً مديريت سازمان‌هاي كوچك، توسط يك نفر انجام مي‌گيرد كه غالباً مالك همان واحد است. بنابراين در سازمان‌هاي كوچك، مديريت حرفه‌اي و تخصصي، چندان اعمال نمي‌شود(شقاقی و شفیعی، 84).
صاحبان تاثیر قوی در فرآیندهای تصمیم گیری دارند (فتحیان و ابراهیمی، 84).
بين مدير و كاركنان تماس مستقيم و مستمر وجود دارد(شقاقی و شفیعی، 84).
در مقابل تغییرات بازار انعطاف پذیر ترند (ناصحی فر، سعادت و عباسی، 89).
تمایل شدیدی به استقلال نشان می دهند (فتحیان و ابراهیمی، 84).
معمولاً دسترسي كمتري به منابع سرمايه‌اي وسيع از طريق بانكها و سازمان‌هاي مالي دارند(شقاقی و شفیعی، 84).
دارای محصولات و خدمات محدودی هستند(فتحیان و ابراهیمی، 84).
سرمایه اولیه این بنگاهها محدود است(ناصحی فر، سعادت و عباسی، 89).
کارایی سرمایه در این بنگاهها بالاست(ناصحی فر، سعادت و عباسی، 89).
در بازاري كه كالا يا خدمات خود را ارائه مي‌كنند، نقش هدايت‌كننده و تعيين كننده ندارند(شقاقی و شفیعی، 84).
ارتباطات تجاري و معاملاتي لازم براي تامين مواد اوليه و ساير منابع و تكنولوژي مورد نياز، بيشتر از طريق سازمان‌هاي محلي و بومي انجام مي‌شود(شقاقی و شفیعی، 84).
تمایل زیادی برای پذیرش خطر ندارند (فتحیان و ابراهیمی، 84).
ساختار منعطف و جریان اطلاعاتی بالایی دارند (ناصحی فر، سعادت و عباسی، 89).
 در این تحقیق از تعریف سازمان صنایع کوچک استفاده شده است که بدین شرح است:
9-1 نفر کارگر (بنگاههای خرد)
49-10 نفر کارگر ( بنگاههای کوچک)
149-50 نفر کارگر (بنگاههای متوسط)
2-3-5- تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط

تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط می تواند به شکلهای مختلف، از همزیستی ساده در یک شهرک صنعتی تا شکلهای پیشرفته تر تجمعات سازمان یافته، مانند پارک های علمی و خوشه های صنعتی باشد. در ساده ترین و ایستا ترین شکل که در شهرک های صنعتی یافت می شود، تجمیع می تواند کارایی عملیاتی را از طریق سهیم شدن در هزینه های پشتیبانی و زیرساختی که مسائل بااهمیتی در اقتصادهای در حال توسعه می باشند، ارتقاء دهد. همچنین تا حدی میتواند از طریق ارتقاء یادگیری اجتماعی به عنوان منبعی برای بهره وری و نوآوری تلقی شود (شقاقی و شفیعی، 84).

2-3-5-1- شهرک های صنعتی

مفهوم شهرک های صنعتی به عنوان موتور محرک اقتصاد و توسعه شهری از مدت های مدید مورد توجه برنامه ریزان ملی و منطقه ای در ایران بوده است . ایجاد شهرک های صنعتی در ایران پیرو هدف یا موضوعیت واحدی نبوده است. در مورد شهرهای بزرگ مسئله حفظ محیط زیست و کمبود زمین در اطراف مراکز شهری و در مورد شهرهای کوچک و یا مناطق روستایی توزیع برابر منابع برای توسعه محلی هدف ایجاد شهرکها بوده اند. براساس ارزیابی توسعه فیزیکی طرح های گسترش شهرک های صنعتی در ایران به صورت نسبی موفقیت آمیز قلمداد می شود (شقاقی و شفیعی، 84).

2-3-5-2- مناطق ویژه اقتصادی

واژه های مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به مناطقی در ایران گفته می شود که به منظور اجرای اصول بازار آزاد در نظر گرفته شده اند. در حال حاضر در 20 منطقه مختلف کشور مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شده اند (شقاقی و شفیعی، 84).
این مناطق براساس قوانین خاص خود اداره می شوند و طبق قانون از بسیاری از محدودیتهای کسب و کار که در جاهای دیگر کشور وجود دارد معاف می شوند.
مزیتهای قانونی سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی به شرح زیر است (شرکت شهرکهای صنعتی، 90):
معاف بودن اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور
معاف بودن مبادلات بازرگانی منطقه با خارج از کشور و یا سایر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری – صنعتی پس از ثبت گمرک، از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورورد و صدور به هر عنوان
معافیت از پرداخت حقوقی

2-3-5-3- پارک های علمی تحقیقاتی و فناوری

مفهوم پارکهای علمی تحقیقاتی و فناوری تا حدی شبیه شهرکهای صنعتی است، زیرا آنها برای واحدهایی که در محلی تجمیع شده اند امکان بهره مندی از زیرساختهای مشترک و خدمات تامینی را فراهم می کنند، هر چند که هدف پارکهای علمی تحقیقاتی و فناوری ورای تجمیع فیزیکی است. در واقع هدف پارک های علمی و تحقیقاتی و فناوری ایجاد محیطی است که در آن کسب و کارها بتوانند دانش تخصصی و تبادلات فناوری را از طریق تعاملات نزدیک با یکدیگر و با مراکز تولید دانش مانند دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه گسترش دهند (شقاقی و شفیعی، 84).
2-3-5-4- خوشه های صنعتی

یکی از راهکارهای اساسی که در محافل علمی برای سازماندهی به بحث صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجمیع این بنگاه ها و سازماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است . خوشه صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کسب و کار اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازد و از چالشها و فرصتهای مشترک برخوردارند (خوشه نساجی یزد،89). به عبارتی خوشه صنعتی به تجمع جغرافیایی کسب و کارهای کوچک و متوسط گفته می شود که مجموعه ای از محصولات مرتبط و یا مکمل را تولید می کنند و به فروش می رسانند و در نتیجه با فرصتها و چالشهای یکسانی روبرو هستند (شقاقی و شفیعی، 84).

2-3-5-4-1- مشخصه های خوشه های صنعتی

مشخصه های خوشه های صنعتی به شرح زیر است:
– مجموعه ای از بنگاهها که عمدتا کوچک و متوسط هستند و از حیث مکانی تمرکز یافته و از حیث بخشی تخصص یافته اند.
– پیشینه قوی اجتماعی و فرهنگی که نسبتا همگون است و عاملان اقتصادی را به هم پیوند می دهد.
– مجموعه ای قوی از پیوندهای رو به جلو و رو به عقب افقی در بازار که مبتنی بر مبادلات بازاری و غیر بازاری کالاست.
– شبکه ای از نهادهای محلی خصوصی و دولتی که از عاملان اقتصادی خوشه ها حمایت می کنند.

2-3-5-4-2-زیر مجموعه یک خوشه صنعتی

یک خوشه صنعتی فقط شامل واحدهای کسب و کار نیست که تولیدات و یا خدمات مشخص خوشه را تولید و ارائه می نمایند، بلکه گروههای دیگری شامل پیمانکاران فرعی، تامین کنندگان مواد اولیه، خریداران، صادر کنندگان، تامین کنندگان ماشین آلات، نهادهای مختلف پشتیبان، مشاوران، خدمات عمومی، واحدهای مربوط به سیستم حمل و نقل، اتحادیه ها، گروههای همیار، تعاونی ها و NGO ها را در بر می گیرد.

2-3-5-4-3- مزایای توسعه خوشه صنعتی

تمرکز تعدادی از بنگاههای کوچک و متوسط در یک حوزه جغرافیایی موجب ایجاد مزایایی برای بنگاههای درون خوشه می شود، به عبارت دیگر تجمیع شرکتهایی که در زمینه های مشترکی فعالیت می کنند این شرکتها را از مزایایی برخوردار می سازد:
کمک به بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک
آموزش و توسعه کارآفرینی و منابع انسانی
کمک به ارتقاء بهره وری و کیفیت
کمک به توسعه بازار تولیدات صنایع کوچک با رویکرد صادرات
توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در صنایع کوچک
فراهم ساختن امکان دسترسی به سرمایه و تامین مالی صنایع
حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید در صنایع کوچک با اولویت مناطق توسعه نیافته
ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرک های صنعتی در مناطق مختلف کشور
توسعه فناوری و ارتقاء فعالیت های تحقیق ، توسعه و نوآوری در صنایع کوچک
افزایش امکان دسترسی به دانشگاه های پیشگام و فرصت های توسعه و تبادل دانش
کاهش هزینه ها با ایجاد خوشه
ایجاد فرصت های همکاری در بین رقبا
افزایش نوآوری و رشد به علت رقابت های سالم

آنچه که اهمیت خوشه ها را در ایران دوچندان می کند این است که در زیر بخش های صنعت ایران بیش از 94 درصد موسسات و شرکت ها را چنین شرکت هایی تشکیل می دهند که عموما بصورت منفرد فعالیت می کنند. یکی از مهمترین مسائل و مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط در کشور ، محدودیت هایی است که به خاطر اندازه کوچک به آنها تحمیل می شود . با تجمع این شرکت ها امکان استفاده از تجهیزات و امکانات همدیگر و انجام امور به طور اشتراکی به وجود می آید در کنار این عوامل بحث انتقال سریع دانش و نوآوری های موجود در خوشه نیز یکی از مسائل اصلی آن است (خوشه نساجی، 89).

2-4- تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط

براي شتاب بخشيدن به رشد ، بانك جهاني و آژانس‌هاي ديگر بين‌المللي اهدافي را براي برنامه‌هاي توسعه SMEهادر كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد كرده‌اند. اين اهداف براي كشورهاي در حال توسعه اهميت بسياري دارند و مي‌تواند به رشد و توسعه اين سازمانها كمك بسيار كند.
تعدادي از دانشمندان بر اين عقيده‌اند كه شركتهاي كوچك و متوسط داراي خصوصيات خاصي هستند كه توان آنها را براي توليد مبتكرانه ارتقا مي‌دهدو به همين دليل نرخ نوآوري در اين صنايع بالاتر است.
شركتهاي كوچك و متوسط با دارا بودن شرايط خاص زير، نرخ نوآوری بالاتری دارند:
1- وجود انعطاف‌پذيري كافي در ساختار و عملكرد شركت و اعتقاد مديران شركت به اين انعطاف پذيري
2- فعاليت در قسمتهاي كوچك بازار كه مي‌تواند رقابت را تحريك نمايد.
3- تنوع در فعاليتهاي تجاري و وجود توانمندي‌هاي لازم براي ارتقاء اين تنوع
4- سرعت بسيار بالا در تصميم‌گيريهاي مديريتي مرتبط با نوآوري
5- رسميت بسيار پايين در سيستمهاي اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني
6- اثربخشي بسيار بالا در جريان اطلاعات و ارتباطات
7- انگيزش بسيار قوي در كاركنان
اين ويژگي‌ها در SMEها و تناسب آن با شرايط جديد رقابتي، اين فرضيه را كه شركتهاي كوچك و متوسط در پارادايم جديد صنعتي بواسطه توليد انعطاف‌پذير كالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تاييد مي‌كند.

2-4-1- مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط

برخی از اولین شرکتهایی که از تجارت الکترونیک بر مبنای وب بهره مند شدند، بنگاههای کوچک و متوسط بودند. به این دلیل که آنها دریافتند با این فعالیت در خصوص بازاریابی، بسط و گسترش تجارت، کاهش هزینه ها و ایجاد ارتباطات قوی با شرکاء فرصتهای تجاری جدید ایجاد می شود (کیاکجوری، روگرنژاد و نوبتی،89).
گسترش و توسعه تجارت الکترونیک به واسطه کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی ایران در جهان، بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج کشور دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است (باباگلی و خانلر زاده، 89).
برخي از مزاياي تجارت الكترونيكي براي شركتهاي كوچك و متوسط عبارتند از:
۱. ارتقاء سطح خدمات مشتري و مبادله اطلاعات با ارزش افزوده گسترده‌تر
۲. انتظارات بالاي مشتريان و در نتيجه ايجاد رقابت
۳. توانايي ارايه اطلاعات ۲۴ساعته
۴. دستيابي به صادرات بازار بهتر با توجه به محدوديتهاي بازار داخلي و GNPكمتر
۵. كاهش هزينه تبليغات و هزينه سربار
۶. ارتباط يك به يك و بازاريابي انبوه با مشتريان همچنين استفاده از علايق بين‌المللي
۷. پرداخت on-line
۸. ارتقاء مديريت زنجيره ارزش
۹. عمليات بدون واسطه و در زمان
۱۰. كالاها و خدمات جديد
۱۱. خدمات پس از فروش سريعتر
۱۲. كارايي درعمليات سازمان

2-5- جمع بندی و نتیجه گیری

شواهد آماري نشان مي‌‌دهد كه دو نوع شكاف ديجيتالي در زمينه تجارت الكترونيكي وجود دارد:
شكاف ديجيتالي منطقه‌ اي كه از تفاوت در ميزان پيشرفت در توسعه تجارت الكترونيكي در ميان كشورهاي مختلف ناشي مي‌‌شود.
شكاف ديجيتالي بين شركت‌ها با توجه به اندازه آنها كه در نتيجه وجود فاصله معني‌داري بين SMEs و

پایان نامه
Previous Entries تجارت الکترونیک، صنایع کوچک، صنایع کوچک و متوسط Next Entries تجارت الکترونیک، زیرساختها، موانع توسعه