صنایع دستی، زیبایی شناسی، تحلیل ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

ممكن نبود. علاوه بر آن سؤالات براي تمام آزمودنيها از طريق پرسش نامه هماهنگ و يكسان است. اين خود مي تواند گامي در جهت دقت و اعتبار اطلاعات جمع آوري شده باشد. همانطور كه ذكر شد؛ گزاره‌هاي مربوط به پرسش‌نامه با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و همچنين مصاحبه با چند تن از خبرگان بدست آمده است که در این فصل بدان پرداخته شده است. به جهت رسیدن به اهداف تحقیق حاضر فصل پایانی به بحث
نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های پژوهش و بر مبنای پاسخ به پرسش‌های اصلی طرح اختصاص داده شده است.

فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1 بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع
توجه به هنر آبگینه با در نظر گرفتن پیشینه‌ی پر محتوای آن در ادوار گذشته و قدمت و کیفیت ساخت آن در طول تاریخ از مناظر گوناگون حائز اهمیت است و این اهمیت در پرداختن به حوزه‌ی ساخت زیورآلات آبگینه در دوران معاصر ایران با در نظر گرفتن کمبود آثار با کیفیت تشدید می‌گردد. با توجه به عدم اهمیت لازم و کافی به این هنر ارزشمند و شاخص و محدودیت پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی زیورآلات آبگینه ، شناخت این بخش از هنر آبگینه و طرح چنین مبحثی ضرورت می یافت. بدین سبب پژوهش حاضر در جهت ارائه‌ی طرحی سامان یافته برای تفسیر و شناسایی هنر زیورآلات آبگینه معاصر مدون گشته است.
ضرورت بررسی، تحقیق و پژوهش در این زمینه، ادغام دو مقوله‌ی هنر در مفهوم عام آن و صنایع دستی در مفهوم هنری کاربردی است که منجر به خلق یک اثر مبتکرانه و منحصر به فرد می‌شود و با ارائه راهکارهایی در زمینه‌ی شناخت بازارهای جهانی و نحوه‌ی ارائه‌ی محصول در این عرصه سعی در معرفی استعداد آبگینه ایرانی در قالب زیورآلات را دارد. همچنین در این پژوهش ضرورت احیاء فرهنگ ملی در قالب هنر صنایع دستی و یافتن جایگاهی موفق و ماندگار برای زیورآلات شیشه‌ای معاصر ایران در میان اقشار مختلف و بازارهای مصرفی متفاوت مطرح گشته است.

1-2 سئوالات پژوهش
1- بیشترین استعداد و خصوصیت مؤثر برای حضور زیورآلات آبگینه‌ی ایران در بازارهای جهانی چیست؟
2- چگونه می‌توان جایگاه ویژه‌ای را برای زیور آلات آبگینه ایران در سطح جهانی ایجاد نمود؟
3- چگونه می‌توان زیورآلات شیشه‌ای گذشته را با تکنیک‌ها و روش‌های جدید احیا و در جایگاه هنر امروزی ارائه کرد؟
4- آیا می‌توان زیورآلات آبگینه معاصر را جزء بهترین سوغات صنایع دستی ایران به شمار آورد؟

1-3 فرضیه‌های پژوهش
با توجه به سوالات اساسی پژوهش فرضیاتی مطرح می‌گردد که می‌توانند پاسخی احتمالی به پرسش‌ها باشند. این فرضیات عبارتند از:
1. موتیف‌ها و طرح‌های اسلامی و ایرانی گذشته به تازگی به عنوان نقشمایه‌هایی جهانی مطرح گشته است. این طرح‌ها و نقش مایه‌ها در قالب‌های متفاوتی چون زیور‌آلات، البسه، فرش‌ها و … نمود یافته‌اند. استقبال جهانی تجربه شده درباره‌ی این نوع نقوش چنین تصوری را بوجود می‌آورد که ارائه‌ی زیورآلات آبگینه در قالب طرح‌ها و نقش مایه‌های ایرانی- اسلامی نیز می‌تواند با موفقیت در بازار‌های جهانی مواجه شود.
2. ایجاد یک اثر هنری خلاقانه همراه با نقشمایه‌های مورد پسند مخاطبان هر نسل یکی از عوام مؤثر در پیدایش جایگاهی موفق در بازار جهانی است. همچنین برخورداری از کیفیت بالا و استفاده از بسته‌بندی مناسب، از جمله عواملی هستند که می‌توانند شانس روبرو شدن با اقبال جهانی را افزایش دهند.
3. با مطابقت دادن آثار با سلایق اقشار مختلف امروزی، می‌توان به ساخت زیورآلات آبگینه پرداخت. همچنین روش‌ها و تکنیک‌های تازه‌ی امروزی و سهولت ساخت نسبت به گذشته موجب پیشبرد کیفیت و افزایش کمیت می‌گردد و مجموعاً موجب ساخت اثری می‌شود که سلیقه‌ی مخاطب خود را شناخته و محصول مورد نظر وی را به او ارائه کرده است.
4. با توجه به ایجاد روش‌ها‌ی خلاقانه و نو و کاربرد آن‌ها در ساخت زیور‌آلات آبگینه‌ی معاصر و همچنین در پی داشتن کیفیت همراه با منحصر به فرد بودن اثر، می‌توان چنین برداشت کرد که در سالهای اخیر با توجه به رضایتمندی خریداران، زیورآلات آبگینه را می توان جز بهترین صنایع دستی ایرانی قرار داد.
1-4 اهداف پژوهش
1-شناسایی، معرفی و احیا زیورآلات آبگینه گذشته در قالب زیور آلات آبگینه معاصر ایران که موجب جلوگیری از انزوا و به فراموشی سپرده شدن این هنر غنی و پر مایه می‌شود.
2- شناسایی و ارائه عوامل مؤثر در معرفی زیورآلات آبگینه ایران معاصر در بازارهای داخلی و جهانی به صورتی که علاوه به رشد کمی رشد کیفی را نیز در پی داشته باشد.
3- معرفی پتانسیل‌ها و ویژگی‌های خاص هویت ملی که در آثار باید وجود داشته باشد و از این طریق بتوان مفاهیم فرهنگی را انتقال داد و تأثیر وجود خلاقیت در آثار هنری را ارزیابی کرد، همچنین بررسی شرایط حضور و برخورداری از جایگاه ویژه در عرصه جهانی را مورد توجه قرار داد.

1-5 پیشینه پژوهش
از آنجایی که هنر آبگینه در ایران سابقه بسیار طولانی دارد، مقالات و متونی راجع به تاریخچه و ظروف، اشیاء، زیورها که هم اکنون در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، نگاشته شده است. اما از منظر پرداختن به مبحث زیور‌آلات آبگینه معاصر ایران، موردی یافت نشد به جز تعدادی تحقیق که تا حدودی به بخش‌هایی از موضوع مورد بحث نزدیک می‌باشد. تحقیقاتی که با موضوع این رساله نزدیک بوده است عبارتند از:

– مقاله‌ای با عنوان الگوهای سنتی و مدرن طراحی زیور ایرانی (از پیش از مادها تا پهلوی) نوشته ریحانه راعی در شماره 3 از فصلنامه پژوهش هنر سال 1392:
در این مقاله الگوهای سنتی و مدرن زیور ایرانی ذکر شده است. این تحقیق الگوها را در هر دوره از ابتدای تاریخ تا امروز، وابسته به ابزار و مصالح که با اندیشه واعتقادات رایج در هر زمان، صورت متفاوتی یافته است، می‌داند. این مقاله می‌تواند به عنوان یکی از طرح‌های بررسی شده در حوزه‌ی زیورآلات، در بخش‌های مختلف پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین فصل و مبحث کمک کننده در این رابطه، پرداختن دوره‌ای به ساخت زیورآلات است که موجب شناخت تاریخچه‌ای از الگو‌های سنتی در ساخت زیورآلات می‌گردد. تفاوت اساسی میان این مقاله و طرح پژوهشی حاضر کلی بودن مبحث زیورآلات در مقاله است که در پایان نامه این مبحث به صورت اختصاصی به زیورآلات شیشه‌ای پرداخته است.

– مقاله‌ای با عنوان نگاهی به میناکاری اهواز، نوشته فریبا باقری در شماره 8 مجله رشد و آموزش هنر سال 1385:
– این مقاله در رابطه با میناکاری که یکی از روش‌های تزئین روی شیشه است وزادگاه آن ایران می‌باشد، مدون شده است. در این مقاله بحث در مورد میناکاری است و روش ساخت آثار میناکاری ذکر شده است. همچنین مباحثی در مورد انواع روش‌های ساخت آثار مینا‌کاری شده به میان آمده است. این مقاله تفاوت‌های اساسی با پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران دارد؛ نخست این که اختصاصاً به مبحث مینا‌کاری پرداخته است و شاید بتوان تنها وجه اشتراک مقاله و پژوهش حاضر را در بررسی نوع تزیینات و پرداخت‌های روی شیشیه دانست.

– مقاله‌ای با عنوان اقتصاد و بازار هنر نوشته و لیورندا، علیرضا تجویدی در شماره 67 از مجله هنر و معماری سال 1385:
این مقاله مباحثی را در مورد بازار و اهداف مشتری بیان می‌کند به صورتی که قصد خرید آثار هنری و شرکت در فعالیت‌های هنری را کسب درآمد یا تولید کالا نمی‌داند بلکه هدف برآورده ساختن نیازهای معنوی مانند کسب دانش و زیبایی شناسی است و این ویژگی خاص بازار هنر است. همچنین آن دسته از آثار هنری که بتواند نیازهای زیبایی شناخت خریدار را برآورده سازند و با ارزش‌هایی که مشتریان باور دارند سازگاری داشته باشند، طبیعتاً مطلوب ترین آثار هستند. وجه اشتراک این مقاله با پژوهش حاضر پرداختن به مبحث اساسی بازراهای هنری است که این خود علاوه بر شناخت وجوه مختلف بازار، به عنوان منبعی قابل رجوع در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
این مقاله افزایش سطح آموزش کل جامعه و تقویت انضباط فردی را از عوامل اجرایی بازار هنری می‌داند، همچنین بر توجه به مصاحبه و گفت‌و‌گو با افراد، محافل ، انجمن‌ها نظیر هنرهای زیبا و جامعه منتقدین هنری تأکید می کند .

– مقاله‌ای با عنوان تغییرات روند مد زیورآلات طلا و جواهر ایرانی در نیم قرن اخیر، نوشته شهروز باباعلیپور شماره 3 از فصلنامه پژوهش هنر پاییز 1392:
در این مقاله با مباحثی از تفاوت‌های سلیقه‌ای و تغییرات مد در جوامع مختلف خصوصاً ایران روبرو هستیم و چنین مطرح شده است که نوع پوشش و آراستن افراد از دیرباز تا کنون به عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی و رفتار‌های اجتماعی وابسته بوده است لذا شکل زیورآلات به عنوان آرایشی برای افراد، تابع این عوامل مختلف بوده و تغییرات این روند به تفکیک هر دهه مورد بررسی قرار گرفته است. قرابت موضوعی این مقاله با پایان نامه‌ی پیش رو در پرداختن به نوع سلایق و مد‌های جوامع و اقشار مختلف است که در پایان‌نامه با بحثی کاربردی‌تر عوامل مؤثر بر فروش را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و دیگر این‌که به صورت اختصاصی به جواهرات شیشه‌ای می‌پردازد.

– مقاله‌ای با عنوان بررسی عناصر سه‌گانه نمادین در جام شوش نوشته منیژه علی آبادی در شماره 3 نشریه هنر‌های زیبا- هنرهای تجسمی سال 1391:
در این مقاله به نقش طبیعت در زندگی مردمان پیش از تاریخ پرداخته است و عناصر سه گانه‌ی طبیعت که شامل آب، خاک و باد است را از عوامل مؤثر در نقش‌آفرینی این مردمان بر شمرده است. این بررسی نقوش پیش از تاریخ به عنوان زمینه‌ای تصویری در زیورآلات آبگینه‌ی معاصر ایران نیز نقش دارد و با استفاده‌ی مجدد این تصاویر و نقوش در آثار قصد کاربردی ساختن این پیشینه‌ی تاریخی را دارد. لذا وجه اشتراک این مقاله با پژوهش حاضر در بررسی این نقوش و زمینه‌ی ‌های کاربردی آن‌ها است اگر چه از منظر هدف، دو هدف متفاوت را دنبال می‌کنند.

– رساله‌ی کارشناسی ارشد مهدی معاضد با عنوان مرمت و احیاء بازار شیشه‌گر خانه تبریز، در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی سال 1378:
این طرح پایان‌نامه‌ای است در رابطه با بازار شیشه‌گری که قدمتی به درازای تاریخ تمدن دارد که در ابتدا به صورت بسیار ساده از لحاظ مفهوم و مناسبات بازرگانی بوده است و با پیچیده شدن جامعه‌ها داد و ستد نیز به مراتب پیچیده تر شده است و سختی بازار فروش را در دوران معاصر مورد بررسی قرار می دهد. قرابت موضوعی این پایان نامه با پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران این است که مبحثی از شیشه‌گری را بیان کرده و سپس بازارهای فروش را مورد بررسی قرار داده است.

– رساله کارشناسی ارشد فاطمه ترکی هرچگانی با موضوع بررسی شاخصه‌های پست‌مدرنیسم در حوزه صنایع دستی با تأکید بر ساخت زیورآلات، به راهنمایی اساتید: زهرا موسوی خامنه و مهین سهرابی در رشته صنایع دستی، دانشگاه الزهرا سال 1388:
این طرح پایان نامه‌ای است در رابطه با پست مدرنیسم که در روزگار معاصر در واکنش به فرد باوری و مطلق گرایی در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آوده است . پذیرفتن صنایع دستی به عنوان ابژه‌ای که دارای ویژگی‌های زیبا شناختی بوده و حامل مفاهیم فرهنگی و بومی خود می‌باشد. از بارزترین ویژگی این رویکرد بازگشت به سبک‌ها و هنرهای پیشین و همچنین کثرت گرایی یا پلورالیسم است. این پژوهش پست مدرنیسم را دارای ویژگی‌های فرهنگی ، تاریخی می‌داند و آن را وجه مشترک با صنایع دستی قلمداد می‌کند ، از این رو امکان راه یافتن به حوزه صنایع دستی را پیدا کرده است. مهم‌ترین شاخصه مشترک میان این پایان نامه و پژوهش تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران پرداختن به حوزه صنایع دستی در مفهوم هنری خلاقانه و بومی در ساختاری متفاوت و نو است. از دیگر ویژگی‌های مشترک میان این دو طرح پژوهشی تدکید بر ساخت زیورآلات و پرداختن به این بخش از تولیدات صنایع دستی است.

– رساله کارشناسی ارشد رضا جعفر پور با موضوع بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی شیشیه‌گری دستی

پایان نامه
Previous Entries توزیع فراوانی، آزمون فریدمن، استان گیلان Next Entries تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار، آسیب شناسی