شرکت های کوچک، هزینه های اضافی، تسهیلات اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط نزدیکی با مانع فوق الذکر دارند. این یکی از سخت ترین مشکلات پیش روی شرکت های کوچک است. عدم رقابت پذیری می تواند نتیجه ی چند عامل قابل کنترل( برای مثال اتخاذ سخت ترین روش قیمت گذاری و هزینه) و یا غیر قابل کنترل( برای مثال وجود نسبت های تبادل خارجی نامطلوب ) باشد. همچنین می تواند در نتیجه تفاوت کشورها در ساختار هزینه تولید، توزیع و لجستیک و اتخاذ شیوه های ارزان فروشی توسط رقبا و سیاست دولت برای کمک به صنعت محلی می باشد. صادر کنندگان کوچک می توانند این مشکل را از طریق فعالیت در بازارهای شکاف و رقابت در مورد ملاحظات غیر قیمت کاهش دهد.
تضمین تسهیلات اعتباری برای مشتریان خارجی: پشتیبانی مالی فروش های صادرات نیز می توانند موجب مشکلاتی برای شرکت های کوچک شوند. که به دلیل فقدان وجوه مالی برای حفظ این تلاش یا ترسی است که ممکن است برخی مشتریان به بدهکاران بدی تبدیل شوند. در واقع، ریسک های اعتباری برای مشتریانی زیادترند که دورتر هستند تجربه قبلی از این شرکت ندارند و از کشورهایی با محیط های بی ثبات سیاسی اقتصادی می آیند. این مشکل را می توان تا حدی توسط استفاده از روش های پرداخت کم خطرتر یا جستجوی همکاری آژانس های دولتی خاص کاهش داد.

2-9-1-3-3. توزیع
کانال های پیچیده توزیع خارجی: سیستم توزیع نه تنها بین کشورهای مبداء و میزبان بلکه در میان بازارهای خارجی نیز متفاوت است. بویژه (1) برخلاف کشورهای توسعه یافته، ملتهای در حال توسعه، توسط تعداد سرانه بالاتر و اندازه کوچکتر فروشگاه های خرده فروشی توصیف می شوند؛ (2) در حالیکه کانال های توزیع برخی کشورها از چند لایه تشکیل می شود، اما در سایرین، سیستم های توزیع مستقیم شایع تر هستند؛ (3) دامنه و کیفیت خدمات پیشنهاد شده توسط اعضای توزیع اساسا˝ در میان کشورها متفاوت است. بوضوح این تغییرات مشکلات جدیدی برای یک شرکت صادر کننده کوچک بوجود می آورد که باید روش های توزیع خود را طبق ویژگی های بازار خارجی تطبیق دهد.
دستیابی به کانال های توزیع صادرات: جدا از پیچیدگی های فوق، صادر کنندگان نیز با مشکل دستیابی به کانال های توزیع برون مرزی خاصی مواجه هستند. ممکن است برخی کانال های توزیع به علت رقابت قبلاً اشغال شده باشند. مدیریت طول کانال ممکن است بسیار پرهزینه باشد یا ممکن است قدرت در اختیار یک توزیع کننده خاص باشد که ورودی سطوح مختلف سیستم را کنترل می کند. چند روش عبور از این مشکل، استفاده از یک سیستم از قبل به کار رفته توسط صادر کننده، دیگر فروشنده اجناس مکمل، تقاضای کمک از شرکت های مدیریت صادرات یا برپایی کانال های توزیع مستقیم ( بسته به دسترس پذیری منبع، شرکت و چشم اندازهای بازار خارجی) می باشند.
کسب نمایندگی خارجی معتبر: یکی از چالش های عمده پیش روی صادر کنندگان، کسب نمایندگی خارجی معتبر در خارج است. زیرا یافتن نمایندگان خارجی که شرایط ساختاری ( پوشش حوزه ای، قدرت مالی، امکانات فیزیکی ) عملیاتی (طبقه بندی محصول، هماهنگی ها و تنظیمات لجستیکی، امکانات انبار داری ) و رفتاری (شهرت بازار، روابط با دولت، نگرش مربوط به همکاری) صادر کننده را محقق سازند، بسیار دشوار است. حتی اگر این شرلایط محقق شوند، احتمال زیادی وجود دارد که نماینده پیش از این به علت ورود زود هنگام به بازار خارجی یا پیشنهاد اعتبارنامه های جذاب تر در حین ورود به کار توزیع استخدام شده باشد.
حفظ کنترل روی دلالان خارجی: فاصله جغرافیایی و فرهنگی باعث می شود صادر کنندگان کنترل کمتری روی دلالان (واسطه ها) بازارهای خارجی داشته باشند. این موقعیت زمانی بد تر می شود که (1) به علت توافقات حقوقی الزام آور، وابستگی بیشتری به دلال وجود دارد.(2) یافتن دلال دیگری در بازار به عنوان یک جایگذین دشوار است.(3) دلال سایر خطوط محصولی را عرضه می کند که سود آورتر از محصولات صادر کننده هستند. یک راه کاهش این مشکل، عرضه انگیزه ها و مشوق های خاص مانند حاشیه های سود رقابتی، کمک به تحقیق و بررسی بازارو توسعه اعتبار کافی است که با این حال به آسانی در میان شرکت‎های کوچک یافت نمی شوند.همچنین تقویت لینک های ارتباطی خصوصاًبه صورت بازدید های شخصی مکرر از بازار خارجی، حائز اهمیت است.

2-9-1-3-4. لجستیک
تامین موجودی در بازارهای برون مرزی : فروش کالادر آن سوی مرزهای ملی نیز ممکن است موجب مشکلات تجدید تدارکات کافی بازارهای خارجی شود. تاخیرهای حمل و نقل، نوسان های تقاضا و رخدادهای غیر منتظره می توانند کمبودهای محصولات شرکت در خارج را به وجود آورند.این امر ممکن است مضراتی برای صادر کننده ایجاد کند. برای مثال (19 وجهه غیر معتبر محصولات در بازار خارجی (2) کاهش فروش و سود حاصل از مشتریان موجود و بالقوه و (3) هزینه های اضافی در حین استفاده از وسایل نقلیه سریعتر برای ارسال کالا به خارج . بسیاری از شرکت های کوچک ادعا می کنند که هر چه بازارهای خارجی دورتر باشد احتمال تجربه ی کمبودهای محصول بیشتر است.
عدم وجود امکانات انبار کردن در خارج: یافتن امکانات و تجهیزات انبارداری کافی در خارج از کشور در حفظ جریان ثابت محصولات به بازارمیزبان، تحویل به موقع و حفظ کیفیت محصول در سطوح بالا هم مهم است .با این حال، در برخی بازارهای خارجی، نه انبارهایی برای ذخیره محصولات شرکت ها وجود دارند و نه تاسیسات مناسبی برای حفظ کیفیت آنها دایر می باشد. نرخ های نگهداری و ذخیره سازی نیز ممکن است در برخی بازارها، منع کننده و بازدارنده باشند. حال آنکه در سایرین، تکنولوژی تکنولوژی تجهیزات انبارداری ممکن است قدیمی باشند . شایان ذکر است که مشکلات ذخیره سازی و نگهداری در مورد کشورهایی، حادتر می شوند که قلمرو بزرگتری باید تحت پوشش قرا گیرد و نیاز به چند سیستم انبارکردن متعدد برای پوشش و پشتیبانی رضایت بخش بازار وجود دارد.
هزینه های اضافی بیمه /حمل و نقل: فاصله از بازارهای خارجی معمولاً در مورد خریداران بومی بیشتر است که این امر موجب تاخیر در تحویل محصول و افزایش هزینه های حمل و نقل می گردد. این وضعیت در کشورهایی با فواصل بین مرزی بزرگ، تجهیزات زیر ساختی ضعیف و دسترس پذیری محدود وسائل نقلیه، بحرانی تر است. شایان ذکر است که ریسک بالاتر فروش کالا در خارج از کشور به پوشش بیمه ای مضاعفی نیاز که می تواند هزینه محصول و قیمت آنرا برای کاربرنهایی افزایش دهد. این یک مشکل مهم برای شرکت کوچک است . زیرا جداً می تواند موجب آسیب پذیری آن در بازارهای بین المللی شود.

2-9-1-3-5. تبلیغ
تنظیم فعالیت های تبلیغاتی صادرات: تغییرات انگیزه های خرید، الگوهای مصرف و قوانین دولت مسئول تنظیم فعالیت های تبلیغاتی با نیاز های فردی بازار خارجی هستند. از میان المان های میکس تبلیغ، تبلیغات به توجه ویژه ای نیاز دارد. زیرا نه تنها سهم بیشتر بودجه تبلیغی را می گیرد بلکه حساسیت های بیشتری به تفاوتهای قبلاً ذکر شده پیدا می کند. چندین مشکل ویژه در تبلیغ کالا در بازارهای برون مرزی وجود دارند که توجه ویژه ای را تضمین می کنند. یعنی (1)تغییر در ترکیب مخاطب هدف (2)محتوای نامناسب پیام تبلیغاتی (3) دسترس ناپذیری یا استفاده متفاوت از ابزارهای تبلیغاتی (4)محدودیتهای تکرار/مدت تبلیغات و (5) ابزارهای ناکافی برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات در میان کشورها.

2-9-2. موانع خارجی
2-9-2-1. موانع رویه ای
موانع رویه ای بر جنبه های عملیاتی معاملات با مشتریان خارجی تمرکز داشته و شامل سه مورد محدودیت میباشد: ناآشنایی با تکنیک ها / رویه ها، شکست در ارتباط و جمع آوری کند پرداخت ها . این موانع به طور گسترده توسط محققین این رشته مورد برسی قرار گرفته و در اکثر موارد تاثیر باز دارندگی متوسط یا بالایی را بر رفتار صادرات آشکار می سازد.
اسناد و رویه های نا آشنای صادرات: شرکت های کوچک بسیاری، مدیریت اسناد گمرکی، ترتیب ارسال کالا و سایر رویه های صادرات را امری دشوار می دانند و تمایل دارند اینها را با هزینه های اضافی، اتلاف زمان و رعایت افراطی تشریفات اداری همراه سازند که در نتیجه نگرش منفی در خصوص انجام صادرات ترویج می دهد. در واقع طبق برخی برآوردها، میانگین معامله بین المللی شامل 40 سند و 27 طرف می‎باشد که به هزینه های مستند سازی 7 درصد از کل هزینه های صادرات منجر می گردد. هرچند رویه های صادرات معمولاً پیچیده تر از فروش های داخل کشور هستند، اما می توان از خدمات مشاوره ای، آژانس‎های دولت و موسسات مالی نیز کمک گرفت. برای مثال، شرکت هایی مانند عوامل حمل و نقل کالای خارجی با قیمت های منطقی در اکثر این کارها تخصص دارند.
ارتباط مشکل دار با مشتریان خارجی : ارتباط با مشتریان خارجی برای نظارت یکنواخت عملیات های صادراتی شرکت لازم است. با این حال، ارتباط در بسیاری موارد ناکافی و اتفاقی بوده که به علت فواصل زمانی و جغرافیایی بزرگ بین فروشندگان و خریداران در بازارهای بین المللی می باشد. علاوه بر این، زیر ساخت ارتباطی ضعیف شایع در بسیاری کشورهای خارجی خصوصاً کشورهایی با اقتصاد توسعه نیافته جزء آنهاست . این وضعیت می تواند مشکلات جدی برای شرکتهای صادر کننده ایجاد کند. مثلاً (1) درک نادرست از اطلاعات مبادله شده با مشتریان خارجی (2) کنترل ضعیف بر فعالیت های بازار برون مرزی (3) تاخیر در تصمیم گیری های صادرات تاکتیکی و استراتژیک و (4) بازخورد ناکافی از طرف پیشرفت های کسب و کار در خارج از کشور.
جمع آوری کند پرداخت ها از خارج از کشور: عدم تماس فوری با بازارهای برون مرزی همراه با تمایل بسیاری از خریداران خارجی برای تقاضای تسهیلات اعتباری بیشتر موجب افزایش احتمال جمع آوری کندتر پرداخت ها می شود. این وضعیت در مورد شرکت های کوچکی رایج تر است که برای ورود به بازار از طریق واسطه های خاص ناامید هستند یا در مورد کشورهایی صدق می کند که بانک مرکزی محدودیتهای پولی سختی را به آنها تحمیل می کند. با استفاده از شرایط پرداخت می توان بر این مشکل چیره شد، این شرایط ضمانت های بیشتری برای صادر کننده فراهم می سازد. مانند مورد اعتبار نامه که در آن بانک خریدار تعهد می کند مقدار مشخصی از پول را با ارائه ی اسناد تصریح شده توسط نامه به بانک فروشنده بپردازد.

2-9-2-2. موانع دولتی
موانع دولتی به احمال یا سستی دولت داخلی در خصوص صادر کنندگان داخل کشور مربوط می گردد. در اینجا، تاکید بردو مشکل صورت می گیرد: (1) علاقه محدود نشان داده شده از طرف دولت برای کمک و فراهم سازی انگیزه هایی در صادرکنندگان فعلی و بالقوه (2) نقش محدود کننده چهار چوب قانونی شیوه‎های مدیریت صادرات . علیرغم، جذب توجه و علاقه پژوهشی گسترده، هر دو مانع تاثیر نسبتاً متوسطی بر توسعه کسب و کار صادرات نشان دادند.
فقدان انگیزه ها و کمک دولت داخلی به صادرات : آژانس های دولت می توانند به واسطه تضمین وام‎ها، سوبسید دهی به قیمت های صادرات، سازماندهی نمایشگاههای تجاری، حمایت از ماموریت های تجاری، شرکت در توافقات تجاری میان ایالتی و انتشار داده های بازار مبنا، ترویج دهندگان اصلی فعالیت صادرات شوندبا این حال، در برخی کشورها صادر کنندگان شکایت دارند که چنین کمکی را دریافت نمی کنند یا هنگامیکه چنین ارائه و پیشنهاد می شود، ناکافی است. به علاوه هر چند این کمک ممکن است به طور کامل فراهم گردد اما نمونه هایی از صادر کنندگان وجود دارند که از نحوه استفاده از آن اطلاعی ندارند. همچنین، کمک پیشنهادی ممکن است برای نیاز های خاص شرکت های کوچک برآورده نشده یا مرحله توسعه صادرات شان را در نظر نگرفته باشد. بنابراین مقامات دولتی نه تنها باید برنامه های ملی تبلیغ صادرات را پیشنهاد دهند بلکه باید آنها را برای شرایط گروههای صادرات مختلف مناسب سازند.
قوانین و مقررات نا مطلوب دولت داخلی : نقش دولت داخلی نیز ممکن است به علت کنترل ها تحمیل شده به صادر کنندگان داخلی، محدود کننده باشد. باری مثال ممکن است شامل محدودیت های صادرات به کشورهای دشمن که فروش مولفه هایی با هدف ساخت اجناس برای بازارهای برون مرزی خاص راممنوع کرده اند و محدودیت های محصولاتی با اهمیت

پایان نامه
Previous Entries شرکت های کوچک، استراتژی بازاریابی، قیمت گذاری Next Entries سلسله مراتب، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی