زنجیره تأمین، انعطاف پذیری، الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان ها، پیش‌بینی را با فرض زمان تامین ثابت و زمان حمل ثابت، ظرفیت ثابت و مسیرهای توزیع و حمل ثابت انجام می دهند. این فرضیات باید به صورت دقیق مورد سؤال و بررسی و در صورت نیاز تغییر قرار گیرند. افق های زمانی طولانی ثابت نیز پیش بینی دقیق را مشکل می کنند.
2- هماهنگی و یکپارچگی برنامه ریزی و اجراء
برنامه ها غالباً مجزا از واقعیت های اجرایی هستند. برنامه ها غالباً در زمان اجراء دچار تغییراتی می شوند. مدیران مسئول اجراء تعدیل هایی را برای پاسخگویی به تغییرات محیط در برنامه ها ایجاد می نمایند. چنین تعدیل هایی غالباً ایجاد می شوند ولی به اطلاع برنامه ریزها نمی رسند که نتیجه آن عدم یکپارچگی برنامه و اجراء است. با یکپارچگی برنامه ریزی و اجراء، بسیاری از عدم تطابق های تأمین و تقاضا برطرف می شوند.
3- کاهش میانگین و واریانس زمان تامین
پیش بینی نادقیق و عدم ارتباط بین برنامه ریزی و اجراء زمانی که زمان تامین طولانی و متغیر است، می توانند ویرانگر باشند. کم کردن میانگین و واریانس زمان تامین می تواند منجر به کاهش عدم اطمینان در زنجیره تأمین شود. از جمله فعالیت هایی که در این زمینه می‌توانند استفاده شوند عبارتند از:
حذف فعالیت ها و مراحل فاقد ارزش افزوده
افزایش قابلیت اطمینان و پایداری فرآیندهای تولید، راهبری و لجستیک
توجه ویژه به فرآیندها، منابع و مواد کلیدی
توجه به زمان تامین های پویا در برنامه ریزی زمان های تحویل
همکاری و تشریک مساعی با اعضای زنجیره

دسترسی به این مسئله کار ساده ای نیست. پیشرو بودن در این همکاری بین اعضای زنجیره اعتماد به وجود می آورد و موافقت با مزایای حاصل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات را بالا می‌برد و تمایل برای تغییر از شرایط قبل را نشان می دهد. در چنین شرایطی، اعضای زنجیره، تصمیم‌ گیری و حل مشکلات را به صورت جمعی انجام می دهند و اطلاعات راجع به استراتژی‌ها، برنامه ها و عملکرد بین اعضای زنجیره به اشتراک گذاشته می شود. چنین فعالیت‌هایی باعث کاهش انحراف در اطلاعات و فقدان هماهنگی می شود که عواملی برای بروز اختلال هستند.
4- سرمایه گذاری در امکان دسترسی
به منظور کاهش ریسک اختلالات، سازمان ها باید از اتفاقات زنجیره آگاه باشند. این موضوع شامل عملیات های داخلی، مشتریان، تأمین کنندگان، مکان های موجودی، ظرفیت و دارایی‌های کلیدی هستند. موارد زیر برای امکان دسترسی نیاز هستند:
شناسایی و انتخاب شاخص های دوراندیشی یا رهبری عملکرد زنجیره تأمین (تأمین کنندگان، عملیات های داخلی و مشتریان).
جمع آوری و تحلیل داده در این شاخص ها
تعیین سطوح الگوبرداری در این شاخص ها
مانیتور کردن این شاخص ها نسبت به الگوبرداری
به بحث گذاشتن انحراف از عملکرد مورد انتظار با مدیران مربوطه
فراهم ساختن و اجرای فرآیندهایی برای مقابله با این انحرافات
ایجاد انعطاف پذیری از زنجیره تأمین

سازمان ها باید تصمیمات صحیحی را برای ایجاد انعطاف پذیری و در نتیجه توان پاسخگویی اتخاذ نمایند. شاخص های مختلفی برای انعطاف پذیری مورد نیاز یک سازمان بسته به شرایط محیطی آن وجود دارد.

5- ایجاد انعطاف پذیری در طراحی محصول
استانداردسازی و ماژول سازی و استفاده از قطعات روتین، قابلیت واکنش سریع به اختلال در تحویل قطعات را فراهم می آورد.
6- ایجاد انعطاف پذیری در منبع یابی
این مسئله می تواند از طریق قراردادهای منعطف و استفاده از بازارهای محلی برای خرید و تأمین مرتفع شود. بازارهای محلی می توانند برای تأمین قطعات به منظور پاسخگویی به افزایش غیرقابل پیش بینی در تقاضا و جلوگیری از افزایش موجودی (در صورتی که تقاضا کمتر از پیش بینی باشد) مورد استفاده قرار گیرند.
7- ایجاد انعطاف پذیری در تولید
این موضوع می تواند از طریق انعطاف در ظرفیت به وجود آید که بنا به میزان تقاضا، بتوان روی محصول دیگر تمرکز کرد. همچنین می توانند ظرفیت خود را به دو بخش پایه و واکنشی تقسیم نمایند که ظرفیت پایه به محصولاتی تعلق دارد که تقاضای آنها به دقت قابل پیش بینی است و ظرفیت واکنشی به مواردی تعلق یابد که پیش بینی آنها پیچیده است. این دسته می‌تواند شامل کالاهای با چرخه عمر کوتاه یا با تقاضای پرنوسان باشد. به تأخیر انداختن متمایزسازی محصولات می تواند به عنوان استراتژی دیگری برای انعطاف پذیری تولید مورد استفاده قرار گیرد.
8- استراتژی تأخیر
متمایزسازی با تأخیر47 ، استراتژی است که در آن متمایزسازی محصولات تا زمانی نزدیک به تقاضای کالا به تعویق می افتد. این مسئله مستلزم طراحی و تولید محصولات استانداردی است که سریع و ارزشمند پیکربندی48 و شخصی سازی می شوند به محض اینکه تقاضا دریافت شود از طریق به تعویق انداختن متمایزسازی محصولات، شانس تولید محصولاتی که بازار تمایلی به آنها ندارد، حداقل می شود. بنابراین عدم تطابق‌های تأمین و تقاضا کمینه می شوند. فاکتورهای کلیدی برای پیاده سازی این استراتژی عبارتند از:
تیم های چند مهارته که اعمال تولید و طراحی را ارائه می دهند.
مهندسی مجدد محصول و فرآیند به منظور افزایش استانداردسازی
تولید ماژولی
قطعات چند منظوره
نسخه های عملکرد و اهدافی که تعارضات را حل نمایند و پاسخگویی را تضمین کنند.

9- سرمایه گذاری بر تکنولوژی
سرمایه گذاری بر تکنولوژی های مناسب می تواند شانس بروز اختلال را بسیار کاهش دهد. تکنولوژی های بر پایه وب امروزه برای مرتبط ساختن بانک اطلاعاتی شرکای زنجیره تأمین مهیا هستند که قابلیت پیگیری موجودی، ظرفیت، شرایط تسهیلات و تقاضاهای بخش های مختلف زنجیره تأمین جلوگیری از عمل منفعلانه (واکنشی) توانمند می سازد. تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی49 RFID این تضمین را می دهد که دقت حساب های موجودی افزایش یابد و اطلاعات واقعی به موقع در حمل و … فراهم آید .

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. مرور ادبیات و پیشینه مدیرت زنجیره تامین
توویل[136] و توویل و همکاران [137]از تکنیک های شبیه سازی به منظور ارزیابی تأثیر استراتژی های متفاوت زنجیره تأمین بر تقویت تقاضا استفاده کردند. استراتژی های مورد بررسی به صورت زیر هستند:
حذف مرحله توزیع در زنجیره تأمین و گنجاندن عملیات های توزیع در مرحله تولید
یکپارچه سازی جریان اطلاعات در سرتاسر زنجیره تأمین
پیاده سازی سیاست موجودی تولید به موقع به منظور کاهش زمان های تأخیر
بهبود جا به جایی محصولات و مواد میانی توسط اصلاح رویه های سفارش دهی
اصلاح پارامترهای مقدار سفارش
توماس و گریفین[132]، مرور ادبیاتی جامع در زمینه مدیریت زنجیره تأمین بر اساس مراحل زنجیره تأمین و سطوح تصمیم گیری ارایه نمودند. ویدال و گوتسچالکیکس[139]، مرور ادبیاتی گسترده در زمینه مدل های تولید – توزیع استراتژیک ارایه کردند. آنها بر مدل های زنجیره ای تأمین جهانی با تأکید بر روش های برنامه های اعداد صحیح مختلط تمرکز داشتند. بیمون 1998 نیز ادبیات زنجیره تأمین را از دیدگاه مدل سازی بررسی نموده و مدل ها را در چهار گروه، مدل‌های تحلیلی قطعی، مدل های تحلیلی احتمالی، مدل‌های شبیه‌سازی و مدل‌های اقتصادی دسته بندی نمود.
پتروویک و همکاران[101] ، مدل سازی فازی و شبیه سازی یک زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت را به منظور تعیین سطح موجودی و مقادیر سفارش هر موجودی بررسی نمودند تا یک عملکرد تحویل مناسب با هزینه های قابل قبول برای کل زنجیره تأمین به دست آورند. به علاوه، پتروویک و همکاران[102] ، یک الگوریتم ابتکاری بر مبنای تئوری مجموعه های فازی را به منظور تعیین مقادیر سفارش هر موجودی در یک زنجیره تأمین در حضور منابع عدم قطعیت توسعه دادند تا سطح خدمتی قابل قبول با هزینه های قابل قبول را برای زنجیره تأمین فراهم نمایند.
جایارامان و پیرکول در سال 2001، زنجیره تأمینی شامل تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع و نواحی تقاضا را با چند محصول با تقاضای قطعی بررسی کرده اند و مدلی برای تصمیم‌گیری همزمان در دو سطح استراتژیک و عملیاتی به منظور راه اندازی تسهیلات، تعیین میزان تولید، تخصیص مراکز توزیع به نواحی تقاضا و میزان حمل ارایه داده اند. ظرفیت تولید، مراکز توزیع و تأمین مواد اولیه دارای محدودیت است و تابع هدف به صورت کمینه سازی هزینه ها می باشد. در این مطالعه، از روشی ابتکاری بر پایه آزادسازی لاگرانژ و بهینه سازی زیر گرادیان برای به دست آوردن کران پایین مقدار بهینه تابع هدف استفاده شده است. سیام [126] در سال 2002، مدل زنجیره تأمینی شامل کارخانه ها و انبارها با مقادیر تقاضای قطعی مشتریان از چند محصول را ارایه داده است. تعداد تسهیلاتی که می توانند باز باشند محدود است و به علاوه محصولاتی که با یک دوره تناوب خاص حمل می شوند متعلق به یک محموله هستند و هیچ نوع محصولی نمی تواند در دو محموله حمل گردد. مدل به دنبال اتخاذ تصمیماتی چون راه اندازی کارخانه ها و انبارها، تعیین محصولات متعلق به محموله ها، مقدار کالای حمل شده و دوره تناوب حمل محموله ها با هدف کمینه کردن هزینه ها است. برای حل مدل از دو روش ابتکاری بر مبنای آزادسازی لاگرانژ و الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده شده است.
سیاریف و همکاران[127] در سال 2002، شبکه زنجیره تأمینی شامل تأمین کنندگان، کارخانجات و مراکز توزیع را مورد بررسی قرار دادند. تصمیماتی که باید در این شبکه اتخاذ شوند شامل راه‌اندازی کارخانجات و مراکز توزیع، میزان تولید و میزان حمل محصولات است و تابع هدف به صورت کمینه سازی هزینه ها بیان می شود. برای حل این مدل از روش الگوریتم ژنتیک بر اساس درخت فراگیر استفاده شده و اعتبار این روش با مقایسه آن با روش سنتی الگوریتم ژنتیک سنجیده شده است. روش پیشنهادی نه تنها از روش های ابتکاری دیگر در تمامی موارد جواب بهتری را ارایه می دهد، بلکه از نظر زمان محاسبه و حافظه مورد نیاز بر روش سنتی الگوریتم ژنتیک ارجحیت دارد و در مسایل کوچک تقریباً همیشه به جواب بهینه می رسد.
هوانگ[57] در سال 2002، با در نظر گرفتن سطوح خدمت مورد نیاز، به طراحی یک سیستم لجستیکی شامل تعدادی مرکز تولید، انبار و مشتری با مقادیر تقاضای غیرقطعی پرداخته است. مسافت‌ها دارای توزیع احتمالی هستند و از روش پوشش کلی تصادفی برای راه اندازی انبارها استفاده شده است. تابع هدف به صورت کمینه کردن هزینه های لجستیک و تعداد انبارهایی که می‌توانند راه اندازی شوند بیان می گردد. سپس تصمیمات مسیریابی و تعیین میزان سفارش انبارها به مراکز تولید، با استفاده از یک روش برنامه ریزی شی گرا بر مبنای الگوریتم ژنتیک اتخاذ شده به طوری که هزینه های لجستیکی کمینه گردد. در این مسئله تقاضاها باید کاملاً برآورده شوند و محدودیت هایی در رابطه با زمان سفر، ظرفیت، سرعت، نوع و تعداد وسایل نقلیه مطرح است. چن و لی[18] در سال 2004، زنجیره تأمینی متشکل از تعدادی مرکز تولید، مرکز توزیع و خرده فروشی را بررسی کرده اند. عدم قطعیت قیمت ها و ترجیحات خریداران و فروشندگان در مورد قیمت با استفاده از تئوری مجموعه های فازی بیان می گردد. در این مدل در مورد میزان تولید، میزان حمل، سطح قیمت قابل قبول از نظر خریدار و فروشنده، سطوح موجودی و ظرفیت حمل مورد استفاده، تصمیم گیری می شود. توابع هدف چندگانه در این مدل شامل توزیع عادلانه سود بین سطوح، متعادل کردن سطح موجودی اطمینان، بیشینه کردن سطح خدمت به مشتری، بیشینه کردن استواری تصمیمات در ارتباط با این سه تابع هدف در مواجهه با تقاضای غیرقطعی و افزایش سطح رضایت تمامی شرکاء از قیمت توافق شده هستند. برای حل این مدل از روش تصمیم گیری فازی با دو فاز استفاده شده است.
کاهش دوره عمر محصولات و افزایش انتظارات مشتریان، مدیریت زنجیره تأمین را به ویژه برای

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مدنی، شرایط صحت، ماهیت حقوقی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عقد جعاله، قانون مدنی، حقوق مدنی