دانلود پایان نامه درمورد کودکان کار، بندر عباس، سازمان ملل، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

تمرکز خود را روي خانواده هاي بدسرپرست (به ويژه زنان و کودکان) و همچنين کودکان کار و دانش آموزان بازمانده از تحصيل قراردهد. مؤسسه مهرآفرين به قصد تغيير مسير زندگي کودکان کار از خيابان به زندان به مسير از خيابان تا دانشگاه و اصلاح فرهنگ خانواده هاي نيازمند اين گروه از آسيب ديدگان را به عنوان گروه هدف خود انتخاب نمود.
رويکرد مؤسسه مهرآفرين بازگرداندن عزت نفس به مددجويان، جايگزين کردن فرهنگ عزت محوري به جاي ترحم محوري، و مبارزه با فقر فرهنگي است و به همين جهت واحد هايي مانند آموزش ويژه مددجويان، مشاوره ، مددکاري در اين مؤسسه تأسيس شده است. نشريه همراز که اولين مجله اختصاصي ويژه مددجويان است نيز در راستاي همين نگاه و رويکرد و در جهت اموزش خانواده ها منتشر شده و به دست مددجويان مي رسد. از ديگر نوآوري هاي موسسه مهرآفرين نيز انتساب يک چهره فرهنگي مشهور و مقبول جامعه به عنوان سفير مهرآفرين است که حرکتي شناخته شده در مؤسسات بين المللي غير انتفاعي مثل يونيسف مي باشد و در مؤسسه مهرآفرين خانم فاطمه معتمد آريا اين مسئوليت مهم را پذيرفتند. مؤسسه مهرآفرين در آبان 1387 به دليل شفافيت در عملكرد و گردش مالي موسسه و همچنين نگاه سيستماتيك به امر نيكوكاري موفق به اخذ گواهينامه ي NGO Benchmarking از شرکت SGS گرديد. مهرآفرين دومين موسسه در خاور ميانه است که اين گواهينامه را دريافت نموده است.
http://www.mehrafarinorg.ir/index.php)) .
خلاصه اي از تاريخچه فعاليت هاي مهرآفرين :
آذر 1384 : تأسيس مؤسسه مهرآفرين پناه عصر (دفتر عملياتي)
بهمن 1384 : راه اندازي شعبه هندو در (استان مرکزي )
آبان 1385 : راه اندازي دفتر مرکزي مهرآفرين
آبان 1385 : اخذ مجوز فعاليت استاني از سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي
ارديبهشت 1386 : ثبت رسمي مؤسسه
مرداد 1386 : راه اندازي شعبه سيرجان
اسفند 1386 : انتخاب فاطمه معتمد آريا به عنوان اولين سفير نيکوکاري
شهريور 1387 : راه اندازي شعبه بندر عباس
شهريور 1387 : راه اندازي شعبه جزيره کيش
مهر 1387 : راه اندازي شعبه کرمان
مهر 1387 : تاسيس واحد پژوهش و توسعه مهرآفرين
آبان 1387 : اخذ گواهينامه NGO BENCHMARKING از SGS به دليل شفافيت عملکرد به خصوص عملکرد مالي
آبان 1387 : راه اندازي تيم فوتسال مهرآفرين از مددجويان تحت پوشش
آبان 1387 : راه اندازي شعبه مشهد
آبان 1387 : دريافت يک قطعه زمين اهدايي در تهران
مهر 1388 : اهداي نخستين نشان نيکوکاري ايران به چهار تن از هموطنان نيکوکار
بهمن 1388 : راه اندازي کارگاه خياطي در جنوب تهران به قصد کارآفريني و درآمد زايي براي مددجويان
ارديبهشت 1389 : دريافت يک قطعه زمين اهدايي در تبريز
خرداد 1389 : انتخاب هادي ساعي ، مريلا زارعي ، رضا صادقي به عنوان سفير ياران مهرآفرين
شهريور 1389: آغاز عمليات ساخت مجتمع آموزشي کودکان در شهر تبريز
مهر 1389 : دريافت مجوز فعاليت ملي از بهزيستي
آبان 1389: راه اندازي شعبه سيستان و بلوچستان
آذر 1389: سفر سفيريار مهرآفرين مريلا زارعي به مناطق محروم سيستان و بلوچستان
دي 1389: برگزاري اولين جشنواره عکس کودک و نياز
دي 1389: برگزاري سمينار دو روزه بررسي آسيب هاي کودکان کار و خيابان و زنان سرپرست خانوار
خرداد 1390: اهداي دومين نشان نيکوکاري به 3 هموطن نيکوکار
( منبع : يافته هاي نگارنده ، مصاحبه با يکي از اعضاي مجموعه مهرآفرين يا شهر بانو ، بهمن و اسفند 1392 ) .
شعار اصلي (چشم انداز) مهرآفرين : رسيدن به روزي که هيچ کس احساس درماندگي و تنهايي نکند. اين مؤسسه که تلاش خود را بر مبناي “مشارکت مردمي در امور نيکوکاري”، “کارآفريني اجتماعي” و مفاهيم آن، بنا نموده است، مأموريت خود را به اين شرح تبيين کرده است : توانمندسازي و پشتيباني از زنان نيازمند و آسيب پذير (بي سرپرست و بد سرپرست) و کودکان بازمانده از تحصيل به ويژه کودکان کار و خيابان با محوريت باورهاي ملي، ديني و بومي به هدف تربيت نسلي توانمند ،فرهيخته و داراي عزت نفس که خود در آينده منشأ حرکت هاي نيکوکارانه باشند.
اهداف بلند مدت مجموعه مهرآفرين به اين صورت مي باشد :
الف) انجام اصلاحات ساختاري و زيربنايي جهت فرهنگ سازي عمومي، ايجاد شبکه با ساير نهادهاي مرتبط، اصلاح قوانين و …
ب) انجام مطالعات و پژوهشهاي زيربنايي مرتبط(درخصوص عوامل فقر و شيوه برخورد با آن
پ) ايجاد شبکه ي همکاري با ساير نهادهاي مردمي (و دولتي يا بين المللي)
ت) تلاش براي برپايي مراکز آموزشي ( در سطوح مختلف ) براي گروه هدف مؤسسه ( کودکان کار و خيابان ، دانش آموزان نيازمند بازمانده از تحصيل و …)
ث) تلاش براي برپايي مراکز اسکان و مراکز نگهداري از زنان و کودکان گروه هدف مؤسسه
مهرآفرين خدمات زير را براي مددجويان تحت پوشش انجام مي دهد :
• تحويل آذوقه به بيش از 500 خانواده در تهران و بيش از سيصدو پنجاه خانوار در شهرستانهاي سيرجان , خرم آباد , کرمان و بندر عباس به صورت ماهيانه.
• تخصيص کمک هزينه تحصيلي به بيش از صدها دانش آموز و دهها تن از دانشجويان تحت پوشش، در آغاز هر سال تحصيلي.
• کمک هزينه زندگي به خانواده هاي بي بضاعت.
• هزينه هاي درمان بيماران.
• کمک هزينه اجاره مسکن جهت خانواده هاي بي سرپناه.
• تهيه جهيزيه.
• خريد پوشاک و البسه براي فرزندان مددجويان تحت پوشش.
• انجام خدمات مشاوره براي بيش از صد خانواده تحت پوشش به صورت انفرادي و گروهي.
• پرداخت وام بدون بهره و با اقساط بسيار کم به خانواده هاي نيازمند.
مؤسسه مهرآفرين پس از چهار سال که از تاسيس و فعاليت هايش مي گذرد اکنون در بخش هاي گوناگون به کار و فعاليت خود ادامه مي دهد . مهرآفرين به افراد آسيب ديده اجتماعي و بازمانده از تحصيل که قابليت رشد و بالندگي دارند اما به دليل تنگناهاي مالي و شرايط اجتماعي شرايط رشد آنها فراهم نبوده يا به کلي از مسير رشد خود منحرف شده اند و در يکي از گروه هاي زير مي گنجند : الف) نوزاد (تا 1 ماهگي) ب) نوباوه (تا 3 سالگي) پ) طفل (تا 5 سالگي) ت) کودک (تا 8 سالگي) ث) نوجوان (تا 13 سالگي) ج) جوان 1 (تا پايان دبيرستان) چ) جوان 2 (در محدوده سني سربازي و يا دانشجو) ح) زنان آسيب ديده (بي سرپرست ، بد سرپرست ، خود سرپرست ، سرپرست خانوار تا 60 سال ) کمک مي کند http://www.mehrafarinorg.ir/index.php))
4-4-5 آسايشگاه خيريه کهريزک ( گروه بانوان نيکوکار ) :
با عنايت پروردگار، گروه با ? بانوي نيکوکار خدمات صادقانة خود را آغاز نمود و امروزه با بيش از 3000 بانوي داوطلب فعال در داخل و خارج از کشور حامي آسايشگاه خيريه کهريزک مي‎ باشند. اين گروه در تلاشند تا با ايجاد محيطي گرم و پرمهر، نه تنها خلاء دوري از خانواده را براي مددجويان آسايشگاه کهريزک پر کنند بلکه با ارتقاي توان جسمي و روحي آنان گام هاي مؤثري در تحقق بخشيدن به هدف هاي انسان دوستانه اين دو سازمان بردارند . عملکرد ها و فعاليت هاي گروه بانوان نيکوکار در آسايشگاه به شرح زير مي باشد:
امور اداري :
?. رياست هيأت ‎مديره در آسايشگاه خيريه کهريزک از سال 1358 تاکنون به صورت افتخاري بر عهده خانم اشرف قندهاري (بهادرزاده) مؤسس گروه بانوان نيکوکار است.
?. بانوي ديگري نيز از سال 1358 به نمايندگي از گروه بانوان نيکوکار در نقش مشاور مديرعامل در آسايشگاه خيريه کهريزک داوطلبانه خدمت مي‎کند.
امور خدماتي :
همه هفته تعداد 900 نفر بانوي نيکوکار در روزهاي هفته با حضور مستمر درآسايشگاه خدمات خود را در زمينه هاي زير ايثارگرانه به مددجويان ارائه مي نمايند: دلجويي، استحمام، نظافت و بهداشت، تغذيه به بيماران ناتوان و…، به نحوي که بيش از 50 % خدمات پرستاري در آسايشگاه توسط بانوان داوطلب انجام مي گيرد. اين امر علاوه بر کاهش هزينه هاي آسايشگاه نقش عمده اي در تغيير روحيه، آرامش خاطر و دلگرمي .
امور عمراني :
کاروان کوچک گروه بانوان نيکوکار همچنان که در مسير خدمات انساني در آسايشگاه خيرية کهريزک به پيش مي رفت، همواره در سايه عنايت پروردگار سرشار از برکات بود و موفق شد از بدو تأسيس تاکنون همه ساله يادگارهايي نيز درعمران و آبادي اين سرزمين به جا بگذارد.
جدول 16-4 کارهاي عمراني گروه بانوان نيکوکار در آسايشگاه خيريه کهريزک
بهره ‎برداري
سال تأسيس
احداث
1353
1352
دو دستگاه حمام عمومي زنانه و مردانه در آسايشگاه کهريزک قديم
1
1359
1356
احداث ساختمان توانبخشي و کارگاههاي کاردرماني و فيزيوتراپي
2
1360
1358
احداث شهرک اميد (20 واحد خانه مسکوني براي زوجهاي معلول)
3
1360
1359
احداث مسجد “محراب نور”
4
1368
1361
احداث بخش 100 تختخوابي بنفشه يک (خوابگاه زنان سالمند)
5
1372
1367
احداث شهرک گلها (54 واحد خانه مسکوني جهت اسکان شماري از کارکنان متأهل)
6
1374
1370
احداث بخش 100 تختخوابي ارغوان يک (خوابگاه دختران معلول)
7
1374
1373
ايجاد گنجينه “يادمان ياران”‌ (مجموعه هداياي نفيس گروه بانوان نيکوکار و نيکوکاران ديگر به آسايشگاه)
8
1377
1374
احداث شهرک عميد با 25 واحد خانه مسکوني جهت زوجهاي معلول
9
1377
1375
توسعه مسجد “محراب نور” به 950 مترمربع
10
1377
1376
احداث ساختمان اداري در 1300 مترمربع
11
1382
1379
احداث ساختمان مهر، سالنهاي غذاخوري پرسنل و معلولان به وسعت 2600 مترمربع و توسعه ساختمان توانبخشي به وسعت 1400 مترمربع
12
1381
1380
نوسازي مزار مرحوم دکتر حکيم‎ زاده
13
1384
1381
احداث منبع نيمه مدفون آب به ظرفيت3000 مترمربع
14
1384
1381
احداث ساختمان گل ياس (بخش ويژه بيماران ام. اس) با زيربناي 5000 مترمربع
15
1383
1382
توسعه گنجينه “يادمان ياران” به 800 مترمربع زيربنا
16
1383
1382
احداث بخش امور پرستاري و اجتماعي به وسعت 250 مترمربع
17
( http://kahrizak.com/html/index.php )
پروژه ‎هاي جديد عمراني :
– آغاز احداث ساختمان پژوهشي جهت تحقيق و مطالعه در زمينه هاي سالمندي،معلوليت و بيماري ام. اس در مرداد1388
– آغاز احداث ساختمان آمفي تأتر جهت برگزاري مراسم ، برنامه هاي هنري وهمايش هاي علمي در مرداد 1388
فعاليت‎هاي گروه بانوان نيکوکار در دفتر تهران :
خدمات اداري :
– معرفي و ايجاد ارتباط مردم با گروه و آسايشگاه خيريه کهريزک جهت جلب و جذب کمک هاي مردمي
– ارتباط با دفاتر گروه در خارج از کشور
– برگزاري تورهاي ويژه جهت بازديد از آسايشگاه خيريه کهريزک
خدمات اقتصادي و مالي :
– برگزاري بازارهاي هفتگي (دريافت، عرضه و فروش اجناس اهدايي نو و دست دوم دو روز در هفته )
– دريافت کمکهاي نقدي و غيرنقدي به نفع آسايشگاه خيريه کهريزک
– برپايي بازارهاي فصلي به نفع آسايشگاه خيريه کهريزک
– شرکت در کليه نمايشگاههاي تخصصي، صادراتي و بين المللي به منظورآشناسازي مردم با اين مرکز
– تأمين بودجه برنام ههاي عمراني و تجهيزات بخش ها در آسايشگاه.
فعاليت در عرصه ‎هاي بين ‎الملل :
اين گروه در سال 1377 به عنوان يک سازمان غيردولتي موفق به کسب مقام مشورتي خاص شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد ECOSOگرديده است.
از جمله فعاليت هاي بين المللي اين گروه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
– ارتباط با دفاتر سازمان ملل و هيأت هاي ديپلماتيک خارجي در ايران با هدف شناساندن آسايشگاه.
– شرکت در اجلاس ها و کنفرانس هاي بين المللي مربوط به مسائل سالمندي،معلوليت و ام.اس.
– برگزاري اولين کنفرانس بين المللي سالمندي در ايران در سال 1378
دستاوردهاي فرهنگي گروه بانوان نيکوکار : ‌
– دريافت لوح تقدير از جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي در سال1377 به عنوان بهترين سازمان غيردولتي که توسط بانوان داوطلب تأسيس گرديده و اداره مي شود.
– انتشار 3 جلد کتاب مجموعه مقالات اولين کنفرانس بين المللي سالمندي در ايران در سال 1379 توسط انتشارات گروه بانوان نيکوکار.
– انتشار کتاب آشنايان ره عشق در سال 1381 ، تاريخچه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عشق و محبت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نماز جماعت، دوره قاجار، دندانپزشک، حداد عادل