دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی، شرکت ایران خودرو

دانلود پایان نامه ارشد

کرد. سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی58، نشان داده شد که کارت امتیازی متوازن شامل تمام سطوح سازمان میشود و میتواند بخشهای مختلف سازمان را برای پیروی از اولویت های استراتژی سطوح بیمارستان و اهداف عملکرد کنار هم جمع کند؛ و اینکه نشان داده شد که SSUs و SBU ساختارهای پاتولوژی59 چگونه در کل بیمارستان با یکدیگر هماهنگ میشوند که این امر به کمک نقشه استراتژی انجام پذیرفت. در نهایت عملکرد طولی و تغییر فرهنگ بیمارستان ناشی از تاثیر اجرای کارت امتیازی متوازن ارزیابی گردید. بکارگیری کارت امتیازی متوازن باعث گردیده تا مدیران برای رسیدن به اهداف به سختی تلاش کنند. با استفاده از کارت امتیازی متوزان در بعد رشد و یادگیری، ایجاد فرهنگ رشدو پیشرفت کرده همچنین باعث میشود که افراد از واحدهای مختلف فراگیری داشته باشند. از بعد فرایندهای داخلی ایجاد خلاقیت نموده و از بعد مشتری موفق به دریافت رتبه اول در ارزیابی مرکز پزشکی در مجله “دید جهانی ماهانه”60 گردید.
20- “Empowering the individual to execute strategy with personal Balanced Scorecards” که توسط تراویس مانزیون61 در سال 2007 ارائه گردیده است. استفاده ازچارچوب کارت امتیازی متوازن برای مدیریت استراتژی یک تحول سخت برای خیلی از سازمانها است. آنها وقت صرف ساختن و آبشارگونه کردن کارت امتیازی متوازن میکنند، اما بعد از آن سعی در هماهنگ کردن کارکنان با استراتژی میکنند. با توضیح یک روند واضح که هماهنگی استراتژی کارکنان را منعکس کند، سازمان میتواند یک قدم به چارچوب کارت امتیازی متوازن نزدیک شود. کارکنان هر سازمان یکی از ارکان مهم سازمان هستند. آنها بعنوان منابع آن سازمان تلقی میشوند اما باید دارای انگیزه باشند. تحقیقات نشان داده است که 25% مدیران مشتاقند که فراتر از استراتژی سازمان حرکت کنند اما کارکنان در جهتی حرکت میکنند که پاداش میگیرند نه در جهت استراتژی سازمان.
اجرای کارت امتیازی متوازن دو عملکرد اصلی برای هر فرد را مهیا میکند. اولین عملکرد عبارتست از ارتباط برقرار کردن با استراتژی سازمان، امکان درک کلید محرکهای کسب و کار و این که برای هر فردی به طور اساسی نحوه برقراری ارتباط شخصی با استراتژی را مهیا میکند. ارتباط آبشارگونه برای افراد باعث میشود تا ارتباط بصورت خطی تا مرحله بالا برقرار باشد .
درک نیاز کارکنان برای هماهنگی با استراتژی فقط نیمی از چالش است. نیمه دوم آن توسعه یک سیستم کارآمد و موثرانه برای مدیریت این روند میباشد. به طور معمول برنامه هایی مانند اکسل، ورد و.. میتوانند نقطه قوت هر فرد به منظور تسهیل آبشار باشد.

شکل16-2- کارت امتیازی متوازن مرتبط با چشم انداز و استراتژی عملکرد روزانه کارکنان
21- نام مقاله مورد مطالعه فوق عبارتست از “Veolia water uses Balance Scorecard to Drive North American Strategy” که توسط براین کلارک62 در سال 2009 ارائه گردیده است. آب وئولیا در شمال آمریکا پیشرو در ارائه خدمات مشارکت آب و فاضلاب به مشتریان شهری و صنعتی در آمریکا و کانادا میباشد. برخی از مدیران آب وئولیا با کارت امتیازی متوازن آشنا بودند. بدین ترتیب تصمیم به استفاده از آن برای تعریف یک برنامه ریزی راهبردی و سیستمهای مدیریت کردند.
آب وئولیا قادر به پیاده سازی یک سیستم طراحی شده برای کمک به ترجمه استرتژی سازمانی به کارکنان گردید. در آب وئولیا کارت امتیازی متوازن برای افزایش کارایی سازمان، شکستن موانع ارتباط بین واحدهای کسب و کار و ادارات، افزایش تمرکز بر استراتژی و نتایج، بودجه و اولویت بندی زمان ومنابع به طورموثرترو کمک به شرکت برای درک بهتر و واکنش مناسب تر در برابر مشتری طراحی گردید. پس از اجرای موفقیت آمیز کارت امتیازی متوازن در واحد کسب و کار، آب وئولیا شروع به یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن عمیق تر در سازمان خود، با استفاده از ابزارهای یادگیری الکترونیکی و آموزش کارکنان کلیدی برای آشنا کردن کارکنان با کارت امتیازی متوازن و هماهنگ کردن آنها در جهت استراتژی سازمان و اهداف آن پرداخت. این برنامه به کارکنان در جهت توسعه و درک بهترین شیوه ها در استفاده از کارت امتیازی متوازن در جهت برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سازمان وهمکاری بیشتر کمک کرد. در نهایت کارت امتیازی متوازن کمک کرد تا آب وئولیا یک چارچوب برای اندازه گیری پیشرفت از لحاظ تنوع جغرافیایی ایجاد کرده، رشد داخلی و خارجی خود بپردازد و منابع خود را به حداکثر رساندند.
22- The Ultimate Balanced Scorecard Sports Metaphor” که توسط دیوید ویزلی63 در سال 2011ارائه گردید ه است.
در این مقاله سازمان به تیم حرفه ای ورزشی تشبیه گردیده که از کارت امتیازی متوازن برای مدیریت آن بهره میگیرد. خیلی حیاتی است که همه افراد در تیم شما متوجه بشوند و بتوانند خودشان را با چشم انداز، ماموریت و استراتژی سازمان هماهنگ کنند زیرا به عنوان مالک سازمان و یا مربی تیم شما نمی توانید نقش بازی کردن را برای بازیکنان بازی کنید. بلکه این بازیکنان هستند که تصمیم میگیرند در تیم چه نقشی را ایفا کنند. اگر شما و افرادتان در بیان استراتژی و ارتباط برقرار کردن با آن دچار مشکل شوید مانند این است که تیم در مسیر صحیح خودش که هماهنگ با استراتژی و چشم انداز میباشد حرکت نمیکند. برای اینکه این اتفاق نیفتد از نقشه استراتژی استفاده میکنیم. نقشه استراتژی ابزار ارتباطات است که بیان میکند یک سازمان چگونه ارزش آفرینی میکند. نقشه استراتژی یک فرایند منطقی و ارتباطات پله پله ای بین عناصر استراتژیک را نشان میدهد.
* مالی (دستمزد بازیکنان، هزینه ها، درآمدها و سود)
* مشتری (تجربه تماشاچیان: آیا تماشاچی هات داگ دوست دارد؟)
* فرایندهای داخلی (دویدن و هماهنگی با استراتژی)
* استعداد سازمان ( بازیکنان، مهارت، تکنولوژی و …)
7-2مطالعه موردی- شركت خودروسازي ایران خودرو
1-7-2- تاريخچه
شرکت ایران خودرو در مرداد ماه 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال توسط برادران خیامی با هدف تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید و تهیه انواع خودرو قطعات مربوط به آنها،فروش و صدور محصولات در خیابان اکباتان تهران تاسیس و تحت شماره 8352 به نام شرکت سهامی خاص کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.این شرکت در اسفند 1342 با تولید اتوبوس کار خود را آغاز کرد . بعد از آن مدیران شرکت بر ان شدند تا با کارخانه های دنیا ارتباط برقرار کنند و خودروی برای قشر متوسط مردم تولید کنند شرکت های فورد،پژو،فولکس و تالبوت از جمله گزینه هایی بودند که با آن ها تماس برقرار شدو در نهایتد در سال 1345 قراردادی با شرکت تالبوت در مورد مونتاژ و ساخت خودرو پیکان به امضا رسید که در اردیبهشت 1346 تولید پیکان با ظرفیت 60 هزار دستگاه آغاز شد بهترین مدل پیکان که در ایران معروف به مدل اونجر است نیز در سال 1353 ساخته شده است تالبوت در آن زمان موتور پر تحرک فورد را بر روی پیکان گذاشته بود پیکان تا قبل از انقلاب در بیش از شش مدل تولید شد که پیکان استیشن،دولوکس،کار،جوانان برخی از مدل های قبل انقلاب بوده اند .روند مونتاژ خودرو در ایران خودرو به همین ترتیب تا سال 1364ادامه یافت و تا پایان این سال کماکان قطعات اصلی از خارج وارد و شرکت ایران خودرو ان را مونتاز میکرد در سال 1364 خط تولید پیکان تالبوف متوقف شد با توجه به این وضعیت،تولید پیکان میرفت تا با توقف رو به رو شود .اما در آن زمان مدیران ایران خودرو تصمیم گرفتن تا خطوط دست دوم تولید پیکان را از تالبوف خریداری کرده و شروع به تولید پیکان بکنند که این کار صنعت خودر ایران را نجات داد.آخرین مدل پیکان طراحی کرایسلر است که تولیدش درایران از سال 1359 آغاز شد.که سرانجام پیکان در سال 1383 و تولید دو میلیون و 295هزار دستگاه پیکان متوقف شد (گزارش فعالیت هیئت مدیره،1392)
2-7-2- موضوع فعالیت شرکت
فعالیت اصلی شرکت عبارت است از:تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل،در داخل و یا خارج از کشور به منظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال و حمل مسافر و بار مشتمل بر انواع خودرو سواری،کامیون، اتوبوس،مینی بوس،وانت،واگن قطار و قطعات مربوط به آنها و امثال آنها و هرگونه دستگاه و ماشین آلات و قطعات و اجزا ان ها و بهره برداری از این گونه کارخانجات و فروش و صدور محصولات انها و واردات مواد اولیه و قطعات هر گونه خودرو و ماشین آلات . (گزارش فعالیت هیئت مدیره، 1389: 3)
3-7-2- سالنمای گروه تولید انواع سواری و خودر های کار
• 1346: سواری پیکان در مدل های دو لوکس ، کار لوکس،جوانان وتاکسی با حجم موتور 1600و1725و1800سی سی
• 1369: سواری پژو 405 در مدل های G1وG1Xبا حجم موتور 1580 سی سی
• 1374سواری پزو 405 در مدل های دندهای و اتو ماتیک با حجم موتور 2000سیسی
• 1374:سواری پژو 205 مدل GRبا حجم موتور 1360سی سی
• 1376: سواری پژو RD با حجم موتور 1600سی سی
• 1377: سواری استیشن پزو 405 با حجم موتور 2000 سی سی
• 1378 : پارس با حجم موتور 1800 سی سی
• 1379: تولید آزمایشی سمند با حجم موتور 1800سی سی و سیستم انژکتور
• 1380پژو 206 با حجم موتور 1400 سی سی
• 1380: افتتاح خط تولید سمند با حضور ریاست محترم جمهور وقت آقای خاتمی و پس از آن تولید سمند LX
• 1383تولید سومین مدل سمند (سمند سریر)
• 1384: پرده برداری از اولین پِژو فرانسوی ، ایرانی،پژو آریان و تولید آخرین پیکان
• 1385: خط تولید خط تولید موتور ملی با حضور رئیس جمهور راه اندازي شد و پروژه هاي تولید سمند آذربایجان، بلاروس و سوریه به بهره برداري رسید. به علاوه، در این سال محصول تندر90 نیز با همکاري شرکت رنو به سبد محصولات شرکت افزوده شد و باعث گردید انحصار همکاري‌هاي بین المللي ایران‌خودرو از شرکت پژو خارج گردد. پروژه تولید سمند در ونزوئلا در این سال نیز آغاز گردید.
• 1386: ايران‌خودرو موفق به کسب تندیس بلورین در جایزه ملی کیفیت (EFQM) گردید. خطوط تولید در سایت‌هاي تبریز، سنگال و مصر راه اندازي و محصول جدید سمند سورن به بازار عرضه شد.
• 1387: دومین خودرو ملی ايران‌خودرو با نام رانا طراحی گردید. در این سال ايران‌خودرو بعنوان صادرکننده نمونه کشور، جایزه ملی صادرات را کسب نمود. همچنین موفق به دریافت تندیس بلورین واحد برتر تحقیق و توسعه کشور گردید.
• 1388: ايران‌خودرو نقش چشمگیري در افزایش تولید خودرو در کل کشور ایفا نمود و با تمرکز بر صادرات برند ملی، موفق به رشد 40 درصدي صادرات خودرو ساخته‌شده از شبكه ايران‌خودرو گردید. در این سال اولین خودرو مجهز به فناوري نانو نیز توسط ايران‌خودرو طراحی و نمونه سازي گردید.
• 1389:

رکورد تولید 755.555 دستگاه خودرو سبک براي اولین بار در تاریخ منطقه ثبت گردید و نزدیک به نیمی از سهم تولید خودرو سبک کشور در اختیار ایران‌خودرو قرار گرفت. همچنین بنا بر اعلام سازمان مدیریت صنعتی در همایش معرفی شرکت هاي برتر ایران، شرکت ایران‌خودرو به عنوان ”برترین شرکت ایرانی“ در شاخص‌هاي ذیل معرفی شد:
کسب رتبه نخست در شاخص فروش
کسب رتبه نخست در شاخص اشتغال‌زایی
کسب رتبه دوم در شاخص سودآوري
برترین گروه صنعتی در میان گروه‌هاي خودروسازي کشور
برگزیده شرکت‌هاي پیشرو در سراسر کشور
همچنین رشد حدود دو برابري ارزش سهام شرکت، بهبود 40 درصدي شاخص هاي کیفی ایدرو براي محصولات ايران‌خودرو، مدیریت نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز زنجیره تولید و بهینه شدن مطالبات ساپکو را می توان برخی از اهم دستاوردها و موفقیت‌هاي ایران‌خودرو در سال 1389 دانست . کاهش قیمت 2 تا 5درصدي در 65 محصول مختلف تولیدي، همزمان با آغاز فاز اجرايي طرح هدفمندي يارانه‌ها از دیگر موارد شایان توجه در این سال است. بازنگري و احیاء مجدد صادرات بر مبناي منویات مقام معظم رهبري و دستیابی به صادرات 40 هزار دستگاهی در سال 1389 با تمرکز بر نشان ملی و بازارهاي کشورهاي اسلامی منطقه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، زنجیره تامین، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد شرکت ایران خودرو، استراتژی ها، نقشه استراتژی