دانلود پایان نامه درمورد نوع دوستی، رفتار انسان، نام گذاری، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

گام های زیر طی شده است:
قبل از شروع تحلیل محتوا، مصاحبه هایی که ضبط شده بودند، در قالب متن مکتوب شد. سپس متن حاصل مورد بررسی قرار گرفت و با فایل صوتی اصلی تطبیق داده شد تا در هنگام پیاده سازی، مطلبی نادیده گرفته نشده باشد.
پس از بررسی اولیه، اقدام به برجسته سازی مفاهیم معنادار در متن شد. برای مثال در بخشی از متن مصاحبه زیر، واحدهای معنایی به صورت زیر خط دار مشخص شدند:
“طرف بیماره و توان ایستادن نداره. خادمه می تونه بهش بگه برو اونجا ویلچرو بردار ولی یک خادم خوب در چنین مواقعی بالافاصله با سرعت تمام میره و برای اون زایر یک ویلچر تهیه می کنه و هدایت می کنه. درکمال احترام و خوش رویی. خادم باید اخلاق خوش داشته باشه، تحمل و بردباری بسیار بالا. چون زایر ممکنه یک مطلبی را روزی ده دفعه بپرسه و ممکنه صدنفر یک سوال را تکراری بپرسن. باید تحمل داشته باشه و جواب همه را درست بده. اگر هرچقد کم بگذارد از مقدار خادمیش کم میشه. پس یک خادم خوب صبر بالا، قدرت بدنی خوب، با انرژی بالا، از نظر فرهنگی باید آگاهی فرهنگی داشته باشه”.
واحدهای مشخص شده جهت درک بهتر، از متن جدا و به صورت عبارات کوتاه، فشرده سازی شد. برای مثال در مصاحبه بالا، عبارت ” طرف بیماره و توان ایستادن نداره. خادمه می تونه بهش بگه برو اونجا ویلچرو بردار ” به صورت عبارت “درک توان جسمانی زائر” فشرده سازی شد.
در گام بعدی عبارت های کوتاه مشابه، در یک مجموعه قرار داده و نام گذاری شد. برای مثال کلیه مواردی که به توجه به دیگران اشاره داشت مانند پیگیری کار همنوع، احساس مسئولیت نسبت به دیگران و احساس تعلق داشتن زائر در یک مجموعه قرار گرفت و برای نام گذاری این مجموعه نیز به این صورت عمل شد که نزدیکترین مفهومی که با توجه به عبارت های کوتاه مشابه به ذهن متبادر می گردید به عنوان نام آن مجموعه قرار گرفت و یک مقوله را شکل داد که در این مثال “نوع دوستی” به عنوان نام مجموعه انتخاب گردید.
مقوله های احصاء شده‏ی مشابه نیز در مجموعه های واحدی قرار گرفته و عنوان مناسبی که قابلیت تحت پوشش قرار دادن کلیه مقوله های یک مجموعه را داشته باشند، برای آن مجموعه درنظر گرفته شد. برای مثال مقوله های نوع دوستی، پرهیز از تبعیض، همدلی، دلسوزی به خدمت، ایثار و فداکاری، تکریم زائر و جاذبه ارتباطی در یک مجموعه قرار گرفته و با عنوان “رفتار انسان دوستانه” نام گذاری شد.
تمام واحدهای معنایی در هر دسته بندی مجددا بررسی و در صورت لزوم دسته بندی ها تغییر داده شد و فرایند اعتباریابی با استفاده از روش هایی که در فصل سوم بیان شد، انجام گرفت. جدول 4-2 مثال دیگر از فرایند تحلیل مصاحبه ها را بیان می کند.
جدول 4-2: خلاصه روند استقرایی احصای مضامین از واحدهای معنایی
مضمون
مقولات
عبارت‏های کوتاه
واحدهای معنایی
رفتار انسان دوستانه
نوع دوستی
پیگیر کار همنوع
احساس مسئولیت نسبت به دیگران
احساس تعلق داشتن زائر

تا این زائر بیمار را به بیمارستان نرساند و مطمئن نشود که حالش خوب نشده دست از کار نمی کشد چرا که زائر را از خود و از نزدیکان خود می داند.
انسان مومن باید نسبت به مشکلات و مصائب دیگران احساس مسئولیت نماید.
یک روز دست یکی از بچه های زائران لای درب آسانسور گیر کرده بود، اصلا انگار دست بچه خودم گیر کرده است، خودم را به آب و آتش می زدم تا بتوانم هر طوری هست در آسانسور را باز کنم.

پرهیز از تبعیض
عدم تبعیض ورزی

عدم توجه به طبقه اجتماعی زائر
ثروتمندترین و فقیرترین زائرین نباید فرق کنند، همه باید از خدمت یکسانی برخوردار باشند. چرا که زائرین انسان هستند و از حقوق مساوی برخوردارند.
ما باید طوری خدماتمان را ارائه بدهیم که جایگاه و شأن همه افراد را بالا در نظر بگیریم، یعنی همانطوری به زائرین خدمت کنیم که به یک پادشاه خدمت می کنیم بنابراین دیگر اینکه طبقه اجتماعی زائر چی هست، اهمیتی ندارد.

همدلی
همدلی
درک توان جسمانی زائر

مشکل زائر مشکل خود خادم
همدلی در کار از اصول رفتار خادمانه است.
مثلا زایری بیمار است و توان ایستادن ندارد. خادم می تواند به او بگوید برو اونجا ویلچر را بردار ولی یک خادم خوب در چنین مواقعی بلافاصله با سرعت تمام میرود و برای اون زایر یک ویلچر تهیه می کند.
نیم ساعت مانده به نهار زائری میاد ابراز گرسنگی می کند خوب الان ایشان احساس گرسنگی کرده خوب وظیفه خادم این است که هر طوری هست نیاز گرسنگی وی را برطرف کند و در هر صورت مشکل زائر را مشکل خود بداند.

دلسوزی به خدمت
دلسوزی برای خدمت کردن

داشتن عذاب وجدان بخاطر قصور
رفتار خادمانه را من در قالب یک فرد دلسوز یا رفتاردلسوزانه تعریف می کنم چرا که کسی که دلسوز خدمتش باشد جد و جهدش بیشتر شده وبیشتر تلاش می کند. منظور از دلسوزی اینه که اگر خدمتش به زائر دچار نقص بشود، احساس تآسف داشته باشد.
خادم هایی که می آمدند تمام تلاششان را می کردند که اشتباهی در کارشان نباشه، چون بعدش خیلی عذاب وجدان می گرفتند که چرا این جوری شد.

ایثار و فداکاری
به عهده گرفتن اشتباه نکرده

تقدم زائر بر خود
زایر در خیلی از شرایط دیدیم میاد که هوا گرم و شرایط سخت است مثلا چادر را گم کرده باشد و در هوای گرم خسته و گرمازده شده باشد و شرایط عادیش بهم خوره باشد و بیاد بدترین اهانت ها را انجام بده، خادم با کمال متانت عذرخواهی کرده از اینکه غفلت شده شایدم که اصلا غفلت نکرده باشه ولی حتی به ایشان گفته من غفلت کردم که شما گم شدید.
زائر همیشه بر ما خادمین اولویت و تقدم دارد و خواسته هایش لازم الاجراست و در همه حال حق با زائرین است.

تکریم زائر
محوریت زائر
اهمیت زائر

احترام به زائر

پذیرایی از زائر شاکی
محور خدمات ما زائر است.
زائرهای ما، از مهمان‌های خانه خودمان مهمتر هستند چرا که اینها مهمانان خدا هستند.
مثلا موقع صرف غذا ممکن است غذایی که برای زایر برده می شود زایر بگوید من ران مرغ را نمی خواهم و سینه مرغ را می خواهم این خادم باید با نهایت احترام این ظرف غذا را بگیرد و برایش تعویض کند حتی برای چندمین مرتبه!
ممکن است زایری به هر دلیلی پرخاش کند باید یک خادم فقط با زبان خوش و نرم او را آرام کند و بجای جواب دادن از زایر پذیرایی کند آب و شربت که از اون حالت خستگی دربیاید.

جاذبه ارتباطی
جذب زائران

گشودگی در پذیرش زائر
شما به عنوان خادم می بایست طوری رفتار کنی که برای خدمت کردن، زائرین را به سمت خودت جذب بکنی؛ طوری که اونقد زائر باشما اپن و باز بشه بتواند همه حرفاشو بزنه و از شما کمک و راهنمایی بخواهد چرا که خادم محرم زائر است.
یکی از خدام می گفت حتی پول هم می خواستید بیایید پیش خود من!
این فرایند ذکر شده در بالا به طریقی مشابه برای نام گذاری کلیه مضامین و مقوله ها بکارگرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‏ها در قالب دو بخش ویژگی های رفتارخادمانه و عوامل مؤثر بر آن در ادامه آورده شده است.
بخش اول: ویژگی های رفتار خادمانه
نتیجه تحلیل محتوای ویژگی های رفتار خادمانه در چهار مضمون کلی رفتار انسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار وظیفه گرایانه، و رفتار خودسازانه قابل شرح است.
4-3-1) رفتار انسان دوستانه؛ این رفتار اشاره به نوعی خیرخواهی و رفتار اخلاق مدار اجتماعی دارد که خادمان در ارتباط با زائران بر اساس فطرت انسانی و بشردوستانه خود به نمایش می گذارند و اغلب به دور از هرگونه توجه به تفاوت های جنسیتی، نژادی، قومی، سنی، مذهبی یا ملی صورت می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین رفتارهای انسان دوستانه خادمان در طول دوره خدمتشان در عمره مفرده عبارتند از: نوع دوستی، پرهیز از تبعیض، همدلی، دلسوزی به خدمت، ایثار و فداکاری، تکریم زائر و جاذبه ارتباطی.
4-3-1-1) نوع دوستی: رفتار یاری دهنده خادمان به منظور کمک به زائرین و رفع نیاز آنها که به صورت کاملاً داوطلبانه انجام می پذیرد و در قبال آن کوچکترین انتظاری برای جبران وجود ندارد. مهمترین شاخصی که نوع دوستی خادمان را نشان می دهد، حساسیت داشتن نسبت به مسائل و مشکلات زائرین، همانطور که نسبت به مسائل خود و نزدیکان حساسیت وجود دارد. در این خصوص یکی از خادمین بیان می کند:
“وقتی ساعت 2 نصفه شب زنگ میزنه می گه خانمم مریضه یا بچه ام مریضه این خادمی که در شیفت شب قرار داره دیگه بیکار نمیشینه بلافاصله دست به کار می شه با بیمارستان تماس می گیره و عواملی که مربوط میشن را خبر می کنه خودش دست به کار میشه تا این بیمار را به بیمارستان نرسونه و مطمئن نشند که حالش خوب نشده دست از کار نمی کشند.”
خادم دیگری نیز اظهار می دارد:
” یک روز دست یکی از بچه های زائران لای درب آسانسور گیر کرده بود، اصلا انگار دست بچه خودم گیر کرده است، خودم را به آب و آتش می زدم تا بتوانم هر طوری هست در آسانسور را باز کنم.”
4-3-1-2) پرهیز از تبعیض: منظور از پرهیز از تبعیض آن است که نحوه ارائه خدمت توسط خادمین، تحت تأثیر ویژگی ها و معیارهای انتسابی به شخص زائر صورت نگیرد. به عبارت دیگر در شرایط یکسان کمیت و کیفیت خدمت دریافت شده توسط زائرین مختلف یکسان باشد. یکی از خادمین پیرامون این رفتار تأکید می کند:
“ثروتمندترین و فقیرترین زائرین نباید فرق کنند، همه باید از خدمت یکسانی برخوردار باشند. چرا که زائرین انسان هستند و از حقوق مساوی برخوردارند.”
همچنین یکی دیگر از خادمین نیز چنین می گوید:
“ما باید طوری خدماتمان را ارائه بدهیم که جایگاه و شأن همه افراد را بالا در نظر بگیریم، یعنی همانطوری به زائرین خدمت کنیم که به یک پادشاه خدمت می کنیم بنابراین دیگر اینکه طبقه اجتماعی زائر چی هست، اهمیتی ندارد.”
4-3-1-3) همدلی: اشاره به رفتاری دارد که خادم در تعاملاتش با زائرین، خود را در شرایط و موقعیت زائر درنظر می گیرد تا بتواند از دریچه نگاه او مسائل را احساس و درک کند، سپس سعی می کند بر اساس ادراک بدست آمده، در جهت همیاری زائر اقدام نماید. در این باره خادمی چنین سخن می گوید:
“مثلا زایری بیمار است و توان ایستادن ندارد. خادم می تواند به او بگوید برو اونجا ویلچر را بردار ولی یک خادم خوب در چنین مواقعی بلافاصله با سرعت تمام میرود و برای اون زایر یک ویلچر تهیه می کند.”
و یا خادم دیگری اظهار می کند:
“نیم ساعت مانده به نهار زائری میاد ابراز گرسنگی می کند خوب الان ایشان احساس گرسنگی کرده خوب وظیفه خادم این است که هر طوری هست نیاز گرسنگی وی را برطرف کند و در هر صورت مشکل زائر را مشکل خود بداند.”
4-3-1-4) دلسوزی به خدمت: نیرویی مثبت در درون شخص خادم که او را وادار می کند تا برای انجام درست کار از توان و انرژی خود خرج کند و نسبت به پیامدهای منفی احتمالی رفتارش در هنگام خدمتگزاری حساس باشد. در این خصوص یکی از خادمین بیان می کند:
“رفتار خادمانه را من در قالب یک فرد دلسوز یا رفتاردلسوزانه تعریف می کنم چرا که کسی که دلسوز خدمتش باشد جدّ و جهدش بیشتر شده وبیشتر تلاش می کند. منظور از دلسوزی اینه که اگر خدمتش به زائر دچار نقص بشود، احساس تآسف داشته باشد.”
یکی دیگر از خادمین نیز چنین می گوید:
“در این سفرهایی که تا حالا من به عنوان خادم رفتم، خادم هایی که می آمدند تمام تلاششان را می کردند که اشتباهی در کارشان نباشه و خدمت درستی ارائه بدهند، چون بعدش خیلی عذاب وجدان می گرفتند که چرا این جوری شد.”
4-3-1-5) ایثار و فداکاری: رفتاری که در آن خادم به طور آگاهانه آسایش و منفعت زائرین را بر مصلحت خود ترجیح می دهد و حتی ممکن است در این راه پیامدهای ناخوشایندی را نیز متحمل شود. در خصوص این رفتار یکی از خادمین چنین ابراز می دارد:
“زایر در خیلی از شرایط دیدیم میاد که هوا گرم و شرایط سخت است مثلا راه را گم کرده باشد و در هوای گرم خسته و گرمازده شده باشد و شرایط عادیش بهم خوره باشد و بیاد بدترین اهانت ها را انجام بده، خادم با کمال متانت عذرخواهی کرده از اینکه غفلت شده شایدم که اصلا غفلت نکرده باشه ولی حتی به ایشان گفته من غفلت کردم که شما گم شدید.”
خادم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی، منزلت شغلی، تحلیل محتوا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد وظیفه شناسی، رویکرد انفعالی، مسئولیت پذیری