دانلود پایان نامه درمورد نهج البلاغه، سلسله مراتب، سلامت کودک، سطح مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

و چهار طبقه 280 ميليمتري (300 ميليمتري)به روي آن مي باشد.

( نور پردازي:
نور پردازي بايد فضايي راحت براي مطالعه را بوجود آورد.موجب خستگي وخيرگي نشود،ميزان گرما را افزايش ندهد وبه جلوه ي ساختمان بيفزايد.جهت بر آوردن موارد ذکر شده دو نوع نور وجود دارد:
1-نور مصنوعي 2-نور طبيعي.
براي نور پروژه هم از نور طبيعي و هم از نور مصنوعي سقفي استفاده مي شود.

( آکوستيک:
هيچ استاندارد مشخصي در مورد آکوستيک کتابخانه وجود ندارد،اما اغلب حد تراز صداهاي داخلي را 50 دسيبل(Db) تعيين مي کنند.

6-5-5- خانه قرآن و عترت :
خانه قرآن و عترت تشکلي است مردم نهاد زير مجموعه ي مرکز محله که ترويج و توسعه آموزش ها و تعاملات قرآني ونيز ارتقاي سطح مهارت هاي قرآني و انس شهروندان با قرآن را در سطح محله بر عهده دارد. اهداف در نظر گرفتن خانه قرآن در مجموعه عبارتند از:
1-ترويج و گسترش معارف و فعاليت هاي قرآني
2- تعميق و گسترش مفاهيم قرآني در ميان آحاد جامعه خصوصا آموزه هاي نهج البلاغه و نهج الفصاحه
3-زمينه سازي در جهت بروز آموزه هاي قرآني در زندگي فردي و اجتماعي
4-ارتقاي بينش عمومي نسبت به تاريخ علوم و هنر اسلامي و شيعي
5-ايجاد زمينه مناسب براي جلب مشارکت و شرکت در امور قرآني محله

6-5-6. سايت کامپيوتر و خانه فناوري اطلاعات:
سايت کامپيوتر زيرمجموعه مرکز محله است که در جهت بهره گيري تمامي افراد ساکن محله شاه حسيني و محلات مجاور از امکانات کامپيوتري و نيز ايجاد هم اندايشي مجازي براي اخذ ايده هاي شهروندان بطور سيستماتيک و گسترش فعاليت هاي فناوري اطلاعات در محله شاه حسيني در نظر گرفته شده است.

6-5-7. خانه فرهنگ، هنر و علم
بخش فرهنگ و هنر ت مجموعه مرکز محله با ماهيت اجرايي که اجراي برنامه هاي فرهنگي محله محور بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي اداره کل فرهنگ را تحت هدايت مدير محله و همچنين کشف استعدادها و امکان ظهور آنان بر عهده دارد. خانه علم و زندگي نيز تشکلي مردمي داوطلبانه و زير مجموعه مرکز محله است و يکي از ساختارهاي مشارکت جويانه شهرداري به منظور افزايش مشارکت هاي مردمي در اداره امور شهر از طريق به کارگيري توانمندي ها و ظرفيت هاي مادي و معنوي شهروندان و استفاده از امکانات مثبت محله است و به نوعي محل کانون هاي داوطلب مردمي آموزش محور مي باشد. اهداف و رويکردهاي تشکيل خانه فرهنگ، هنر و علم عبارتند از:

1-رشد و ترويج فضاي اخلاقي در ميان اهالي محله و تبديل شاه حسيني به محله اي با هويت اسلامي – ايراني
2-ارتقاي زندگي در ميان شهروندان
3-شناسايي و شکوفايي استعدادها و خلاقيت هاي فرهنگي و هنري شهروندان محله شاه حسيني
4-اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري محله محور
5-ايجاد زمينه و فرصت مناسب براي جلب مشارکت مختلف مردم در امور فرهنگي هنري
6-بستر سازي براي تحقق و ارتقاي فرهنگ شهروندي
7-ايجاد ساختارهاي مشارکت جويانه آموزشي در سطح محله شاه حسيني از طريق تشکيل خانه هاي علم و زندگي
8-ارتقاي سطح فعاليتهاي آموزشي ساکنين محله در موضوعات آموزش شهروندي و مديريت شهري
9-توانمند سازي ساکنين محله از طريق فعال سازي ظرفيت ها و فرصت هاي مردمي
10-تقويت مهارت ها و توانمندي هاي فعاليت گروهي و داوطلبانه اقشار اجتماعي در محله
11- استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود با اولويت محله
12- فراهم نمودن زمينه لازم براي ساکنان محله جهت پرورش مهارت هاي خلاقانه و کارآفريني
13- ارتقاي آگاهي هاي عمومي مردم در خصوص راه هاي کسب درآمد
14- توانمند سازي افراد آسيب ديده و در معرض آسيب
15- درصد مستمر وضعيت اشتغال و کارآفريني در سطح محله
16- ايجاد ضمينه مناسب براي جلب مشارکت مختلف مردم در امور فرهنگي و اجتماعي

6-5-8. خانه کودک:
خانه کودک مجموعه اي از مرکز محله است که در آن به ابعاد مختلف رشد کودکان از لحاظ عاطفي ,حسي ,حرکتي ,شناختي ,خلاقيت و مشارکت از طريق بازي و وسايل بازي پرداخته مي شود. اهداف و ضرورت هاي تشکيل خانه کودک در مرکز محله عبارتند از:
1-ايجادمحيطي مناسب جهت آموزش و تعامل کودکان با گروه هاي همسال خود
2-ايجاد زمينه مناسب جهت پرورش ابعاد مختلف رشد کودک از لحاظ عاطفي حسي
3- ارائه خدمات آموزشي از طريق بازي و اسباب بازي مناسب کودکان
4-ارتقاي سطح سلامت کودکان از طريق بازي و به کار گيري اسباب بازي هاي خلاق و استاندارد
5-افزايش خلاقيت مادران محله در جهت به کارگيري مناسب اسباب بازي و شيوه هاي بازي براي کودکان و تعامل هدفمند مادر و کودک

6-5-9.آمفي تئاتر:
ساختار عمومي فضاهاي نمايشي مي بايد بر اساس سلسله مراتبي از فضاهاي عمومي استوار گردد و نحوه ي دسترسي به مجموعه فضاي نمايشي و تردد در فضاهاي داخلي آن با توجه به حريم محدوده فضايي بخشهاي مختلف آن انجام گيرد.ساختار فضايي اينگونه ساختمانها را با توجه به اصول هدايت کننده مي توان به دو عرصه بيروني و دروني تقسيم نمود:
الف)عرصه ي بيروني فضاي نمايشي:اين عرصه به طور کلي ارتباط مستقيم با تماشاگران است.
ب)عرصه ي دروني فضاي نمايشي:اين عرصه شامل کليه ي فضاهايي است که مربوط به امور نمايشي مي شوند و از اين رو با بازيگران ارتباط مستقيم دارند.

شکل و انواع مختلف صحنه ي نمايش:
الف) تئاتر هاي داراي صحنه ي ايواني که اينگونه تئاتر ها امکان نمايش فيلم را دارند.
ب) تئاتر هاي داراي صحنه ي ميداني که صحنه از هر سو با تماشاچيان احاطه شده در اينگونه تئاتر ها حداکثر عمق ميدان تماشاگران 6تا7 رديف است و در صورتي که جايگاه در يک سطح باشد، حداکثر تماشاگر از 300الي 400 نفر بيشتر نخواهد بود.
ج)تئاتر هاي داراي صحنه ي هلالي يا صحنه ي آزادجلو آمده.در اين تئاتر ها صحنه به قلب جايگاه تماشاگران کشيده شده و وروديها معمولا در پشت صحنه و يا در داخل جايگاه تماشاگران قرار دارند.
د)نوع ديگر از تئاتر که ترکيبي از موارد بالاست در دوران ماصر مورد توجه طراحان بوده است.اين نوع تئاتر با برخورداري از يک صحنه ي انعطاف پذير براي تبديل به شکلهاي مختلف از خصوصيتي مستقل برخوردار است.صحنه در اينگونه از تئاتر ها مي تواند با جابجايي صندلي ها و قسمتهايي از کف به صورت ايواني-ميداني و هلالي ظاهر شود.به اينگونه صحنه ها چند شکلي مي گويند.
شيب سالن نمايش:در نمايشات تئاتري زنده معمولا از فاصله ي 12 متري ،حالتهاي احساسي صورت بازيگران قابل روئيت نيست و حرکت آنها نيز از فاصله ي بيشتر از 20 متر نيز به خوبي ديده نمي شود.براي تامين ديد بهتر تماشاگران لازم است تا کف جايگاه شيب ملايمي داشته باشد و يا به صورت پله اي طراحي شود.ميزان شيب در طبقه ي همکف جايگاه براي حفظ امنيت تماشاگران و سهولت رفت و آمد افراد معلول که با صندلي چرخ دار حرکت مي کنند،حداکثر 10% است و شيب هاي بيشتر به صورت پله اي بايد طراحي شوند که حداکثر آن 35% است.

صندلي تماشاگران:
ابعاد صندلي تماشاگران طبق استاندارد ها حداقل عرض 45 سانتيمتر را بايد داشته باشد و فاصله ي پشت تا پشت صندلي ها حداقل 90 سانتيمتر باشد و تا 1/1 متر نيز مي تواند باشد.
حداکثر فاصله ي هر صندلي از در خروجي نبايد از 15 متر بيشتر باشد و حداکثر فاصله ي هر صندلي از راهرو جانبي 450 سانتيمتر باشد و تعداد مجاز صندلي ها در هر رديف به ازاي هر راهرو 7 صندلي مي باشد.بهترين چيدمان صندلي ها به صورت قوسي و اختصاص ندادن بهترين نقاط ديد(مرکز)به راهرو مي باشد.

اتاق رختکن(تنفس بازيگران):
اين اتاق محل استراحت،رختکن و گريم بازيگران مي باشد.در فضاهاي نمايش کوچک يک اتاق 10 متر مربعي براي اين منظور کافي است.
فضاي انتظار و تجمع:اين فضا براي تجمع و انتظار استفاده کنندگان از سالن آمفي تئاتر در نظر گرفته مي شود که ابعاد آن حداقل يک ششم مساحت سالن اصلي نمايش پيش بيني مي شود.
نور پردازي صحنه:نحوه ي تابيدن منابع نوراني که در بالاي صحنه و در بالاي جايگاه تماشاگران قرار دارند،معمولا تحت زاويه اي بين 55 درجه تا 40 درجه است.به طوريکه تمام صحنه از جلو تا عقب آن توسط يکي از عناصر نوراني و يا ساير آنها،پوشش داده شود.با افزايش ارتفاع منابع نور مي توان دامنه ي پوشش آنها را نيز افزايش داد.

آکوستيک:
اکوستيک در هر فضاي نمايشي قادر است تا انواع برنامه هاي نمايشي را تحت تاثير قرار دهد و از ان جا که ايجاد تغييرات اساسي در وضعيت اکوستيک سالن هاي نمايش بسيار دشوار است، از اين رو لازم است تا از ابتا تصميمات لازم درباره ي خصوصيات اکوستيکي سالن هاي نمايشي گرفته شود .فضا هاي نمايشي بايد در برابر کليه نوفه هاي خارجي ناشي از صداي هواپيما ، ترافيک وهمهمه افراد در سالن انتظار عايق باشند و دستگاه هاي مکانيکي به گو.نه اي طراحي شده باشند که سطح نوفه اي که در داخل سالن نمايش ايجاد مي شود از يک حد خاص تجاوز نکند . براي برنامه هاي نمايشي زنده در صورتي که حد اکثر تعداد تماشا گران 200 نفر باشند لزومي به استفاده از دستگاه هاي تقويت صدا نيست ودر صورت کاهش فاصله متوسط بين تماشاگران وبازيگران استفاده از تمهيدات اکوستيکي براي نمايشنامه هاي معمولي رضايت بخش مي باشد . ميزان شيب جايگاه همان قدر که براي شنيدن هم مهم است زيرا صدا در هنگام عبور از جايگاه به علت خاصيت جاذب بودن بدن تماشاگران ضعيف مي شود ،از اين رو با استفاده از باز تابنده هاي سقفي ،بايد حد اقل شيب لازم را که مانع ديدتماشاگران نشود براي جايگاه در نظر گرفت.

ايمني از حريق:
بروز نمايش در فضا هاي نمايشي وخسارات وتلفات ناشي از ان اغب از عدم دقت در انتخاب وساخت موارد به کار رفته در ساختمان وتجهيزات ان ورعايت ساير پيش بيني هاي لازم براي جلو گيري از تو سعه ي اتش وبه خصوص ايجاد دود مي باشد . به طور کلي بايد در اسکلت ساختمان حد اقل دو ساعت در مقابل اتش مقاومت داشته باشد واز مواد قابل اشتعال در ساخت دکور ها وبراي پوشاندن ديوار ها وسقف استفاده نشود و مواد جاذب صدا وساير تجهيزات اکوستيکي نيز تا حد مطلوبي در مقابل اتش مقاومت داشته باشد . درتئاترها معمولا صحنه ي نمايش مهم ترين عامل ايجاد اتشودود است . براي مقابله با حريق بر روي صحنه مي بايست اتش را درون چهار ديوار برج صحنه محبوس کرد وبا استفاده از جريان قوي هوا به سمت بالا که توسط دودکش اتوماتيک در بالاي برج صحنه ايجاد مي شود ،حرارت ودود را از تماشا گران دور نگاه داشت . نقشه وتجهيزات مربوط به پشت صحنه نيز بايد به گونه اي طراحي شده باشد که از اتش سوزي جلو گيري کند ودر صورت بروز حريق در صحنه مانع گسترش ان به پشت صحنه شود . تجهيزات اطفا حريق در فضا هاي نمايشي شامل کشف کننده هاي دود وحرارت ،شلنگ هاي قرقره اي ،کپسول هاي کربنيک و کپسول هاي پودري هستند. صحنه ي تئاتر هم در عين حال بايد به سيستم اب پاش در بالاي صحنه و بالاي پرده ايمني نيز مجهز بوده ودر ان شير اب و سطل شن نيز پيش بيني شود . اغلب لوازم اطفا حريق در راهرو ها قرار مي گيرند و اگر وجود شان در اين از قبل در نظر گرفته نشده باشد ،مي توانند به موانع خطر ناکي تبديل شوند واز اين رو بايد محل هاي خاصي را براي ان ها پيش بيني نمود .

6-5-10. کافي شاپ:
به منظور ايجاد امکانات رفاهي هرچه بيش تر در مرکز محله وجود کافي شاپ هايي در فضاهاي بسته و باز مجموعه، متناسب با تعداد مراجعين لازم به نظر مي رسد.
اندازه فضايي که براي اين منظور در نظر گرفته مي شود بستگي به تعداد مراجعين و نوع مبلمان انتخاب شده دارد. در طراحي کافي شاپ توجه به مناظر و چشم اندازها و تاثيرات آن در ايجاد محيطي مطلوب و جذاب اهميت بسياري دارد. همچنين نحوه نورپردازي و استفاده از مصالح متنوع، رنگ هاي مناسب در بهبود اين فضا و در نتيجه جذب هرچه بيش تر ساکنين محله به اين بخش ها نقش بسزايي دارند.
بر روي بام بنا فضاي سبز کار شده است که اين مسئله هم واکنشي هوشمندانه به اقليم گرم بندرعباس مي باشد و هم فراهم کننده فضايي دنج با منظري زيبا براي گردهمايي ساکنين محله در ساعات خنک شبانه روز. همچنين براي تعديل شرايط جوي و قابل استفاده شدن کافي شاپ هاي فضاي آزاد، بر روي بام ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مشارکت مردم، توسعه ورزش Next Entries منبع مقاله با موضوع زیبایی شناسی، یافته های پژوهش، نشانه شناسی، تحلیل فیلم