دانلود پایان نامه درمورد میل جنسی، امام علی (ع)، امام صادق، احساس حقارت

دانلود پایان نامه ارشد

نحوه برخورد اطرافیان به‌ویژه والدین و مربیان نقش قابل‌توجهی در شکل‌گیری و عدم ایجاد این احساس دارد. به‌طور مثال دانش‌آموزی که در مدرسه با رفتار نامناسب مربیان روبرو است و مدام مورد تحقیر و سرزنش قرار می‌گیرد، یا در خانه با بی توجهی و کم مهری والدین روبه‌رو می‌شود یا به دلیل وجود برخی نقایص جسمی نظیر لکنت زبان، کوتاهی یا بلندی بیش‌ازحد قد مورد تمسخر همکلاسی‌ها یا سایر افراد جامعه قرار می‌گیرد عزت‌نفس خود را از دست می‌دهد.149 وقتی دانش‌آموز احساس حقارت کرد برای جبران نقایص خود دست به اعمالی می‌زند تا دیگران را تخت تأثیر قرار دهد و از این راه توجه آنان را به قدرت و نیروی خود جلب کند تا بدین‌وسیله حقارت خویش را جبران نماید.150
کاپلان در تحقیقات خود به این نتیجه رسید اشخاصی که عزت‌نفس پایینی دارند برای جبران این کمبود و به دست آوردن احترام دست به رفتارهای بزهکارانه می‌زنند. همچنین فیلد و سادنبرگ در پژوهشی در مورد نوجوانان نابهنجار دریافتند که عزت‌نفس این نوجوانان کمتر از نوجوانان عادی است.151 در ارتباط بین بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان و عزت‌نفس پایین می‌توان چنین گفت که این دانش آموزان احساس بی‌کفایتی نموده، اعتمادبه‌نفس لازم را ندارند و برای خود ارزشی قائل نیستند؛ درنتیجه راحت‌تر دست به اعمال غیراخلاقی می‌زند زیرا ارتکاب چنین رفتارهای بااحساسی که از خویشتن‌دارند سازگارتر است و از انجام عمل غیراخلاقی کمتر احساس پشیمانی می‌کنند. این‌گونه دانش آموزان چون ارزشی برای خود قائل نیستند در راستای تأمین این نیاز بدون سنجش درستی اعمال دیگران خیلی زود تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند و مقاومتشان در مقابل ارتکاب رفتار نابهنجار کمتر است.
گفتار سوم: رابطه صفات مذموم با رفتار نابهنجار
وجود برخی صفات مذموم نظیر حسادت، تکبر، بدبینی می‌تواند منجر به بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان گردد. دین مقدس اسلام همواره این صفات را مذموم دانسته و به آثاری که این صفات بر روان و رفتار انسان دارد اشاره نموده است که در ذیل به برخی از این صفات ناپسند اشاره می‌کنیم.
الف: حسادت
یکی از صفات نکوهیده اخلاقی که ممکن است خاستگاه بسیاری از ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی باشد و منجر به ارتکاب جرائم و رذایل اخلاقی گردد حسادت است. حسادت در مفهوم لغوی به معنای آرزوی زوال نعمت کسی را خواستن، رشک بردن و حسد ورزیدن است.152
در مفهوم اصطلاحی راغب اصفهانی حسادت را این‌گونه تعریف می‌کند: «حسد آرزوی از دست رفتن نعمت کسی است که مستحق آن نعمت باشد و چه‌بسا به زوال آن نعمت تلاش هم بکند. امام خمینی بیان می‌دارد حسادت عبارت است از حالتی نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال و نعمت متوهمی را از غیر، چه آن نعمت را خود دارا باشد و یا نه و چه بخواهد به خودش برسد یا نه.»153
در اسلام آیات و روایات فراوانی در موردحسادت وجود دارد که این صفت قبیح را ریشه بسیاری از گناهان و جرائم دانسته و ضمن زشت دانستن این صفت، ویژگی‌های شخص حسود و آثار حسادت را بیان می‌دارد. برخی از این آیات بدین شرح است: «نفس سرکش کم‌کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد سرانجام او را کشت و از زیان‌کاران شد.»154 » یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیافکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد.155 همچنین در سوره فلق آمده است از شر حسود به خدا پناه ببرید.156 این آیات بیانگر این حقیقت است که حسادت می‌تواند زمینه‌ساز و عامل بروز انحرافات و جرائم شود.
در برخی از روایات ویژگی فرد حسود این‌گونه بیان‌شده است: امام علی (ع) می‌فرمایند: «حسود پیوسته مخزون و غمناک است».157 همچنین ایشان در روایتی دیگر بیان می‌دارند «حسود زیاد حسرت می‌خورد و گناهان خود را چند برابر می‌کند.»158 شخص حسود احساس خشم می‌کند همان‌گونه که ایشان می‌فرمایند: «حسود بر کسی که گناهی ندارد خشمگین است و یا می‌فرمایند: کینه‌توزی خوی حسودان است.»159« حسود زود پرخاش می‌کند و دیر آشتی می‌کند.»160 با توجه به این روایات حسادت عامل بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها است و شخص حسود دچار نوعی بیماری روانی بوده که آرامش را از وی سلب می‌کند چنانچه که در روایت آمده حسد دربند افکن روح است161 و شخص حسود همیشه بیمار است.162 با توجه به اینکه تأثیرگذاری این عامل به‌عنوان عاملی درونی و روانی بر بروز انحراف از منظر اسلام به اثبات رسیده می‌توان بیان داشت بین این صفت نکوهیده و رفتارهای نابهنجار رابطه وجود دارد.
ب: بدبینی
بدبین در لغت به معنای شخصی است که به هر امر و مسئله‌ای از روی بدگمانی نگاه کند.163 بدبینی و بدگمانی که در منابع اسلامی از آن به سوءظن تعبیر شده، یک حالت درونی است که موجب عدم اعتماد شخص به دیگران و اطرافیانش می‌شود، ازاین‌رو نسبت به حوادث، وقایع، افراد و کارهای آنان بادید منفی نگریسته و آن‌ها را به‌صورت نادرست تفسیر می‌کند.164
ریشه بسیاری از گناهان در اسلام بدبینی و بدگمانی است چنانکه در قرآن آمده است «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پارهای از گمان‌ها گناه است …»165 امام علی (ع) می‌فرمایند: بدگمانی کارها را در هم می‌ریزد و بدی‌ها را برمی‌انگیزد.166 همچنین می‌فرمایند: «گمان خطا می‌کند و …»167
از منظر علم روانشناسی بدبینی به صورت نگرش منفی، بدبینی بیمارگونه و پارانویا است. نگرش منفی بیانگر منفی‌بافی فرد نسبت به مسائل پیرامون است که در اثر تجربیات منفی ایجاد می‌شود و منجر به بی‌اعتمادی فرد می‌ گردد. بدبینی مرضی و پارانویا مشتمل بر نوعی نگاه خلاف واقع نسبت به دنیا است که از اختلال در عملکرد مغز ناشی می‌گردد.168 در بیان خصوصیات افراد بدبین می‌توان گفت آنان دیدی تاریک نسبت به زندگی دارند، احتمالات منفی را واقعی می‌دانند، امیدی به آینده ندارند و معتقدند که همیشه بازنده هستند، این امر امکان پیشرفت و ابتکار را از آنان می‌گیرد. نسبت به خود احساس خشم و نارضایتی می‌کنند، احساس تنها بودن و طردشدگی دارند که منجر به افسردگی آن‌ها می‌گردد. تصور می‌کنند توانایی تغییر سرنوشت خود را ندارند و همه‌چیز از پیش تعیین‌شده است و بهتر شدن خود را از آنی که هستند لازم نمی‌دانند.169
در بدبینی بیمارگونه (پارانویید) فرد می‌پندارد همه درصدد توطئه علیه او هستند پشت سر وی صحبت می‌کنند و قصد کشتن وی رادارند چنین فردی به دلیل برداشت های نادرست از اظهارت و حالت های دیگران به سرعت احساس رنجش می کند و واکنش های افراطی از خود نشان می دهد.170 در واقع بدگمانی علامت اصلی پارانوئید است و فرد مبتلا بسیار بی اعتماد بوده و پیوسته درحال جبهه گیری در برابر انواع تهدیدات یا حملات احتمالی است.171 مرکولا در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بدبینی با سطوح بالایی از خشم و اضطراب همراه است وفرد بدبین دچارمشکلات اجتماعی است؛ اما افراد خوش‌بین از افراد بدبین اجتماعی‌تر هستند و از مهارت‌های بین فردی بالاتر برخوردار می‌باشند.172
ج: تکبر
تکبر در لغت به معنای بزرگی، خود را گرفتن، خود را بزرگ پنداشتن و بزرگی فروختن است.173 امام صادق (ع) در تعریف کبر می‌فرمایند: «کبر این است که مردم را تحقیر کنی و حق را سفاهت بشماری و انکار کنی.»174 کبر بیانگر صفت درونی است که شخص خود را بالاتر از بقیه می‌بیند، زمانی که چنین فردی با اعمال و رفتارهایش کبر درونی خود را آشکار می‌سازد متکبر است.175
مطابق فرمایش امام سجاد (ع) نخستین گناهی که نسبت به خداوند متعال انجام ‌شد تکبر بود که ابلیس را از اطاعت و فرمانبردار خداوند بازداشت و به آدم سجده نکرد.176 امام علی (ع) در ارتباط با آثار تکبر می‌فرمایند: «کبر شخص را به افتادن در گناهان می‌کشاند.»177 و درجایی دیگر بیان می‌دارند «تکبر ریشه و اساس نابودی است».178 و« نیز آشکارکننده پستی است.»179
بنابراین ریشه برخی رفتارهای نابهنجار دانش آموزان در تکبر آن‌هاست که منجر به نافرمانی و عدم اطاعت از والدین و مربیان می‌گردد. همچنین دانش آموزان متکبر کمتر در مقابل اشتباهات خود، در برابر دیگران عذرخواهی می‌نمایند و چون خود را بالاتر از دیگران می‌بینند مرتکب بی‌احترامی به آن‌ها نیز می‌شوند.
گفتار چهارم: بیماری‌ها و مشکلات جسمانی
برخی از روانشناسان و جامعه شناسان بیماری‌های جسمانی را عامل انحرافات اجتماعی می‌دانند. منظور از این عامل وجود یکسری نواقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی است که به‌نوبه خود در بروز رفتارهای نابهنجار نقش دارد.180 سزار لمبروز از نخستین کسانی بود که در این زمینه دست به تحقیقاتی زد. وی معتقد است یک نوع مجرمانه وجود دارد که با انسان عادی به‌واسطه نشانه‌های جسمانی تفاوت دارد.181
بیماری‌های جسمانی خود ریشه در عوامل متعددی دارد، گاهی ناشی از اختلال در کارکرد غدد درون‌ریز بدن است که این اختلال بی‌ارتباط به برخی از رفتارهای ناهنجار نیست. به‌طور مثال کاهش تراوش غده‌ی تیروئید منجر به خستگی، بی‌حس و حالی و اختلال در عادت ماهانه دختران می‌گردد و نوجوان احساس خستگی زیاد می‌کند. افزایش ترشح این غده باعث رشد نامتناسب، افزایش حرارت بدن، حساسیت شدید، خشم و ناآرامی می‌گردد.182
همچنین کاهش ترشح غده پاراتیروئید به سردرد شدید، کندذهنی و سستی منجر می‌گردد، افرادی که مبتلابه این امر هستند تمایل به نشان دادن واکنش شدید و فریاد کشیدن دارند. اختلال در ترشح غدد جنسی نیز سبب ناراحتی‌های روانی گشته و نیز محرکی برای افزایش میل جنسی یا کاهش آن است.183 «کوکا رو و همکارانش در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که فقدان هورمون سروتونین یا عملکرد ضعیف آن می‌تواند عاملی تعیین‌کننده درزمینۀ سوق به پرخاشگری آنی و نسنجیده باشد.»184 در دوران بلوغ نوجوان به یک رشد جسمانی می‌رسد که این رشد به دلیل عوامل متعدد نظیر اختلال در کارکرد غدد بدن ممکن است ناهماهنگ باشد به گونه ای که نوجوان ازلحاظ جسمانی به نحوی دچار نقص گردد (قد بیش‌ازاندازه بلند داشته یا بیش‌ازحد معمول کوتاه باشد و غیره) این منجر می‌شود نوجوان احساس متفاوت بودن نموده دچار نوعی احساس حقارت شود؛ بنابراین تلاش می‌کند با بروز رفتارهای ناهنجار توجه دیگران را به خود جلب نماید.185 برخی دانش آموزان نیز به خاطر تغذیه نامناسب، رژیم‌های غیراستاندارد دارای خلق‌وخوی تند هستند. اضافه‌وزن ناشی از تغذیه نامناسب و خوردن غذاهای گرم علاوه بر مشکلات جسمی منجر به تولید انرژی مازاد بر نیاز بدن می‌گردد که محرک میل جنسی است.
می‌توان بیان داشت میان بیماری‌های جسمانی که ریشه در عوامل زیادی دارد و بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان ارتباط وجود دارد چنانکه عدم تمرکز حواس و توجه به درس، خلق‌وخوی تند، پرخاشگری، ارتباط با جنس مخالف جهت ارضای میل جنسی و یا خود ارضایی دانش‌آموز می‌تواند ریشه در اختلال کارکرد اعضای بدن و تغذیه نامناسب داشته باشد.

مبحث دوم: علل و عوامل خانوادگی
گفتار اول: ازهم‌گسیختگی خانواده

ازهم‌گسیختگی خانواده بیانگر عدم توانایی و شکست یک‌تن یا بیش از یک‌تن از اعضای خانواده در ایفای وظایف خود است که منجر به تیره شدن روابط و از بین رفتن خانواده می‌گردد.186 اختلافات والدین و جدایی آن‌ها، فوت یا غیبت والدین(عدم حضور پدر و مادر در خانه) می تواند سبب ازهم‌گسیختگی خانواده گردد.
الف: تعارض و جدایی والدین
طلاق یکی از موجبات ازهم‌گسیختگی خانواده است که اثرات زیانباری بر رشد و تربیت فرزندان دارد و زمینه بروز رفتارهای ناسازگار آنان را فراهم می‌کند. در اسلام طلاق امری ناپسند و نا مقدس است که به‌عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها و امری که خشم خداوند را به دنبال دارد یادشده است. چنانکه امام صادق (ع) می‌فرمایند:«هیچ‌چیز ازآنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست».187 یکی از مواردی که مغبوضیت طلاق را بیشتر می‌کند زمانی است که زن و شوهر دارای فرزند باشند و با طلاق آن دو، فرزند آن‌ها از وجود یکی از آن‌ها محروم گردد188. البته باید در نظر داشت گاهی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نیازهای روانی، دوران کودکی، نهاد خانواده، احساس امنیت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد وضعیت اقتصادی، کارکرد خانواده، نظام ارزشی، ایفای نقش