دانلود پایان نامه درمورد مشارکت مردم، توسعه ورزش

دانلود پایان نامه ارشد

آن محل يا برگرفته از موضوعيتي خاص بوده است.
در دهه‌هاي اخير با رشد همه‌جانبه شهر، کارشناسان نگران موضوعي به نام هويت شهر شدند که با گسترش محدوده‌هاي شهري با چالشي جدي مواجه شده بود؛بدون ترديد نهادهاي مديريت شهري به تنهايي و بدون همكاري شهروندان كارايي مطلوب را نخواهند داشت و مشاركت فعال شهروندان در پيشبرد اهداف مديريتي و رسيدن به پايداري اجتماعي همگام با اهداف توسعه پايدارامري اجتناب ناپذير است؛ از همين رو کارشناسان توصيه کردند که تفکيک شهر به واحدهاي کوچک يا همان محله و توسعه امر محله‌محوري مي‌تواند به احياي فرهنگ محله‌اي کمک کند..
بر همين اساس است که تشکيل مجموعه‌هايي با عنوان سراي محله در مناطق 22 گانه تهران و برخي ديگر از شهرهاي کشورمان، براساس ضوابط محله‌اي مي‌تواند مشارکت مردم در امور فرهنگي و اجتماعي را به همراه داشته باشد.
لايحه تشکيل سراي محله با 8 ماده درباره تعاريف، ارکان، تشکيل و فعاليت کارگروه‌هاي تخصصي زير نظر شهردار محله، شرايط احراز سمت شهردار محله، انتصاب، وظايف کارگروه‌هاي تخصصي، بهره‌برداري از امکانات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي به تصويب رسيده است و در چند ناحيه در شهرهاي تهران، مشهد،اهواز و …. به مرحله اجرا در آمده است..
هدف از راه‌اندازي سراي محله مشارکت شهروندان در امور مربوط به‌خودشان و در نهايت واگذاري تصميم‌گيري‌هاي محله به‌خود آنهاست.
اين نکته‌ از اهداف اصلي شروع به کار سراهاي محله است که در لايحه مربوط نيز به آن اشاره شده است. اين سراها توسط هيأت‌هاي مديره‌اي اداره خواهند شد که اعضاي آن اعضاي شوراياري، شهردار محله و مسئولان کارگروه‌هاي تخصصي هستند. وظيفه آنها نيز برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و نظارت بر امور محله در چارچوب‌هاي سياست‌هاي اجرايي شهرداري است.

5-2-2. اهداف اصلي طرح مرکز محله :
1 – افزايش مشارکت مردمي در اداره امور شهر از طريق بکارگيري توانمندي ها و ظرفيت هاي مادي و معنوي آنان و استفاده مناسب از امکانات محلي
2 – ايجاد يک رکن اجرايي در سطح محله متناسب با رکن مشورتي و نظارتي شوراياري
3 – افزايش اعتماد و ارتباط متقابل بين شهرداري و ساکنين
4 – تطابق هر چه بيشتر تصميمات ،برنامه ها و فعاليت هاي شهرداري با خواسته ها و مطالبات اصلي و مهم مردم
5 – تلاش در جهت احياء و برجسته سازي هويت و جايگاه محله اي
6 – فزايش همکاري مشترک شهروندان و شهرداري در انجام فعاليت هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي و رفاهي

5-3. سراي محله شادآباد
5-3-1. توصيف:
شامل مجموعه اي است در بر گيرنده فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي فراتر از محله و ناحيه و حتي در پاره اي ازموارد منطقه،
سراي محله شادآباد جايي است که:
– سعي دارد تا خانه دوم ساکنين محله باشد و آنجايي است که اهالي مي توانند فارغ از کار روزانه در فضايي گرم و صميمي در کنار هم محلي هاي خود با کمترين هزينه بياموزند و از آنچه مي دانند زکات علمشان را بپردازند.
– از 1 سال تا 99 سال مي توانند مخاطب برنامه هاي آن باشند.
-ساکنين محله با کمک آن مي توانند چون سالهاي نه چندان دور وقتي از خانه خارج مي شدند همسايگان و هم محله اي هاي خود را باز بشناسند.
– اهالي حس خوب همسايگي و دوستي را دوباره در آن مي يابند.
– در کنار گروهي 1500 نفره از همسايگان و هم محله اي ها در فضايي سالم و پر انرژي ، به تمرين کار گروهي مي پردازند.
– فاصله نسلها، ارتباطات ناسالم، عادات غلط روزانه، عدم درک متقابل روابط انساني، فرهنگ هاي نا صحيح حاکم بر جامعه، فراموشي اين روزهايشان از خداي مهربان و غيره را با کمک مرکز محله به حداقل مي رسانند.
-ايتام و نيازمندان در همسايگي خود را مي شناسند و با هم به آنها که واقعاً نيازمندند کمک مي کنند.
-اعتياد و فساد و جرم را با تمرين و بالا بردن حس تعلق به مردم محله و شهر به کمترين حد مي رسانيم.

5-3-2. تصاويري از برخي فضاها و فعاليت هاي مجموعه

فصل ششم:
برنامه فيزيکي طرح

6-1.بخش هاي مختلف مجموعه مرکز محله شاه حسيني
1-لابي وزير مجموعه هاي آن شامل:
فضاي انتظار و نشيمن
لابي بحث و تبادل نظر
کافي شاپ
عناصر خدمات عمومي مانند باجه هاي تلفن و اينترنت
عناصر دسترسي عمودي مانند رمپ،پله وآسانسورها

2-غرفه هاي فروش محصولات فرهنگي و هنري
3-خانه سلامت، رفاه و خدمات اجتماعي شامل:
اتاق مشاوره
اتاق پزشک
اتاق استراحت کارکنان
داروخانه
فضاي انتظار
4-خانه ورزش
5-آمفي تئاتر شامل:
سالن نمايش
لابي انتظار
6-رمپ گالري
7-ترمينال کسب اطلاعات عمومي
8-خانه فرهنگ، هنر و علم (کارگاه ها و کلاس هاي آموزشي) شامل:
کارگاه آموزش صنايع دستي
کارگاه موسيقي
کلاس هاي تئوري( فرهنگي و اخلاقي، نقاشي، طراحي، عکاسي، مجسمه سازي، خوشنويسي، لابراتوار زبان و …)
9-خانه قرآن و عترت
10-خانه کتاب
11-سايت کامپيوتر
12-نمازخانه
13-سايت اداري شامل:
اتاق کنفرانس
اتاق رياست
دفاتر کار
بايگاني
آبدار خانه
سرويس هاي بهداشتي
14-خانه کودک شامل:
سالن بازي کودکان
کلاس هاي آموزشي
اتاق خواب نوزادان
سرويس بهداشتي
فضاي انتظار والدين
15-کافي شاپ فضاي آزاد
6-2. دياگرام هاي عملکردي مجموعه

6-3. حوزه بندي فضاها بر حسب سهولت دسترسي

6-4. دياگرام ماتريسي روابط عملکردي مجموعه

6-5. معرفي فضاها
6-5-1. خانه سلامت:
خانه سلامت واحدي است زيرمجموعه اين مرکز که به عنوان ستاد هماهنگ کننده و اجرايي محله سالم با استقرار در محله در نقش تسهيل گر، سطح سلامت ساکنان محله را از طريق مشارکت همگاني و همکاري هاي بين بخشي ارتقاء مي بخشد. اهداف و ضرورت هاي تشکيل خانه سلامت عبارتند از:
1-حفظ و بهبود سطح سلامت محله
2-جلب مشارکت خانواده ها و عموم اقشار اجتماعي در اداره امور محلي در چارچوب اهداف و مسئوليت هاي مديريت سلامت شهري
3-فراهم نمودن بستر مناسب براي ساکنان محله جهت کسب مهارت هاي زندگي از طريق تمرين و ممارست در مشارکت هاي اجتماعي
4-نهادينه نمودن ارتباط مردم و مشارکت جمعي آنان با متوليان مديريت شهر به ويژه در امر سلامت
5-ارتقاي آگاهي هاي عمومي مردم در خصوص مسائل سلامت جسمي رواني اجتماعي و معنوي

6-5-2. خانه رفاه و خدمات اجتماعي
خانه رفاه و خدمات اجتماعي تشکلي مردمي داوطلبانه و زيرمجموعه مرکز محله است و در واقع به عنوان واحد برنامه ريزي هماهنگ کننده و اجرايي که با استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي محلي با ارائه خدمات رفاهي, مشاوره, انجام مداخلات اجتمائي ,آموزش و … در جهت ارتقاي سطح زندگي و مسئوليت پذيري اجتماعي و رفاه اجتماعي کليه ساکنان محله با مشارکت همگاني و همکاري بين بخشي اقدام مي نمايد.
اهداف و ضرورت هاي تشکيل خانه رفاه و خدمات اجتماعي عبارتند از:
1- ارتقاي کيفيت زندگي و رفاه اجتماعي شهروندان
2- جلب مشارکت شهروندان در اداره امور اجتماعي محله2
3-جلب مشارکت اجتماعي محله در راستاي ارتقاي رفاه اجتماعي ساکنان آن
4- تقويت ارتباط ساکنان محله محله با مديريت شهري در امور رفاهي و اجتماعي محله
5- ارتقاي مسئوليت پذيري اجتماعي ساکنان محله

6-5-3. خانه ورزش:
خانه ورزش ، تشکلي مردمي در دوبخش بانوان و آقايان بصورت داوطلبانه و زيرمجموعه مرکز محله است که به منظور رشد و توسعه سخت افزاري و نرم افزاري ورزش همگاني در مقياس محله ايجاد مي گردد. با عنايت به بندهاي ? و ? ماده دوم دستور العمل مشارکت هاي اجتماعي در محلات مورخ بهار ???? واحد توسعه ورزش همگاني و تفريحات ورزشي محلات را مي توان به عنوان يک رکن اجرايي در سطح محله ايجاد کرد که با وضعيت مشخص و محدود، به افزايش همکاري هاي مشترک با شهرداري در انجام فعاليت هاي تفريحي – ورزشي در محله شاه حسيني اقدام نمايد. اهداف و ضرورت هاي تشکيل خانه ورزش عبارتند از:
1-ايجاد زمينه مناسب براي مشارکت شهروندان در فعاليت هاي ورزشي – تفريحي
2-توسعه نهضت داوطلبي در ورزش شهروندي
3-ساماندهي و توانمند سازي تشکل هاي ورزشي محله اي
4-سامان دهي مديريت اماکن و فضاهاي ورزشي در مقياس محله
5-افزايش سرانه ي فضاهاي ورزشي

6-5-4. خانه کتاب:
خانه کتاب تشکلي است مردم نهاد زير مجموعه مرکز محله که با ذخيره سازي ,حفاظت و اشاعه پيشينه هاي مکتوب ديداري ,شنيداري و الکترونيکي در خدمت تعليم و تربيت و توسعه محله قرار خواهد گرفت. حمايت از انتشار آثار محلي و معرفي آثار نخبگان محلات را در چارچوب سياست ها و ضوابط اداره کل فرهنگي , تحت هدايت و اعمال مديريت مدير محله بر عهده دارد. اهداف خانه کتاب عبارتند از:
1- نهادينه شدن کتاب خواني در ميان شهروندان
2- رشد کمي و کيفي شاخص هاي مطالعات و موارد اطلاع رساني در محله
3- قرار گرفتن کتاب در سبد هزينه شهروندان محلات
4- ايجاد زمينه هاي مساعد براي تبادل دانش در محله
5- رشد و ارتقاي فرهنگ کتابخواني و افزايش علاقه و انس به کتاب در خانواده

ميزان فضاها مورد نياز:
عوامل موثر بر تخصيص ميزان فضاهاي کتابخانه عبارتند از حجم مواد و متون و بخصوص کتابها،ميزان سطح که در کتابخانه اشغال م کنند و ميزان جمعيت کتابخانه که از طريق ميزان گردش کتابها در سال تعيين مي گردد.
فضاي مورد نياز براي محاسبه ي زير بناي يک کتابخانه طبق فرمولي بنام VSCاستانداردIFLA به دست مي آيد.
(110/تعدادکتابها)+(مقدارمحلهاي نشستن+72/3)+(430/گردش کتابها)
مثلا براي جا دادن 110کتاب،يک متر مربع در نظر گرفته مي شود.محل نشستن يک خواننده 72/3متر است.

استانداردابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها:
در اغلب کتابخانه ها حداقل90%کتابها داراي عرضي کمتر از 230 ميليمتر هستند و عملا مي توان قفسه هاي با عمق200-230ميليمتر را استاندارد فرض کرد.در صورت بکارگيري قفسه هاي دو طرفه با عمق 450ميليمتر حتي صرفه جويي بيشتري در فضا به عمل مي آيد.
چنانچه نگهداري کتابهايي با ابعاد کمي بزرگتر مرد نظر باشد عمق 490ميليمترجوابگوست.طبق يک قاعده تجربي در يک کتابخانه 80%قفسه ها 200ميليمتري،15%آنها 250 ميليمتري و 5% آنها 300 ميليمتري هستند.

( طول قفسه ها:
طول استاندارد،سالها برابر1940ميليمتر بوده است.زيرا که پذيرفته شده بود که چشم خواننده توانايي در بر گرفتن بيش از اين اندازه را در يک نگاه ندارد.مطالعات بعدي اندازه بزرگتر تا 2220 ميليمتر را نيز تاييد کرد.

( ارتفاع قفسه ها:
ارتفاع کتابها بر فاصله ي ميان طبقات و در نتيجه تعداد طبقات تاثير مي گذارد.در اکثر کتابخانه ها حداقل90% کتابها را مي توان در طبقات مرکز تا مرکز 280 ميليمتر جاي داد.به اين ترتيب 7 طبقه و يک پا خور 150 ميليمتري مجموعا ارتفاع 2120 ميليمتر را براي قفسه ها بوجود مي آورند که بالاترين قفسه در ارتفاع 1830 ميليمتري با دسترسي آسان قرار مي گيرد.در مورد معلولين ارتفاع مناسب و دسترسي 1370 ميليمتر براي زنان و 1500 ميليمتر براي مردان مي باشد.پايين ترين طبقه در ارتفاع 300 ميليمتري است

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد بازی بزرگ، روابط اجتماعی، انتقال اطلاعات، اجتماعی و فرهنگی Next Entries منابع تحقیق درمورد نامه نگاری، جامعه شناسی، تاریخ نگاری، مردم سالاری