دانلود پایان نامه درمورد مدیریت شهری، سیاست گذاری، عمران شهری

دانلود پایان نامه ارشد

شهرداری های مختلف در کشور های جهان علاوه بر تنوع موضوعی و در بر گرفتن بسیاری از ابعاد حیات شهری، بر مبنای مرکزیت حیات شهرداری، تمام حیطه فضایی شهر و کلان شهر را به طور کامل در بر می گیرد.
تاکنون فهرست جامعی از وظایف شهرداری ها در دست نبوده است تا بتوان بر اساس آن به ارزیابی و تحلیل چگونگی انجام وظایف آن سازمان پرداخت. مهم ترین قانون در مورد شهرداری ها قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 است که اصلاحات و الحاقات زیادی در طول زمان بر آن وارد شده است. پس از آن، قوانین، مقررات و آیین نامه های مختلف، از جمله آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1348، مصوبه شورای عالی اداری مصوب 1371 و جز آن ها به طور مکرر به این شرح وظایف افزوده و یا از آن کاسته اند. اکنون حجم عظیمی از قوانین مرتبط با شهر وجود دارد که به تعیین وظایف و حدود حقوقی اداره ها، موسسه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر نهاد های ذی ربط در امور شهر پرداخته اند و در این میان برخی از قوانین خاص وظایف شهرداری هاست. بخشی از این قوانین به وظایف اصلی شهرداری ها، یعنی فعالیت های مدیریتی، عمران و نگهداری شهر می پردازند که از جمله این قوانین می توان به موارد مربوط به صدور پروانه ساختمان، نظارت بر فعالیت های ساختمانی برای رعایت استاندارد ها، اصلاح و توسعه معابر و فضای سبز و تنظیف و نگهداری معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب اشاره کرد. بخش دیگری از قوانین ناظر به وظایف درونی شهر داری ها هم چون نحوه استخدام و چگونگی سازماندهی نیروی انسانی آن هاست که در واقع وظایف ستادی ضروری برای انجام و تسهیل وظایف و ماموریت های اصلی شهرداری محسوب می شود و قائم به ذات نیستند؛ قوانین مربوط به انتخاب شهردار و معاون شهردار، مقررات استخدامی و مالی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران از آن جمله اند.
بررسی تحولات زمانی در واگذاری وظایف شهرداری ها
در بررسی تحولات تاریخی مدیریت شهری و شهرداری های ایران، به پنج دوره تاریخی پس از انقلاب مشروطیت اشاره می شود:
تشکیل شهرداری ها در ایران(1285.1309)
شکل گیری مدیریت شهری و شهر داری ها در دوره اول حکومت پهلوی(1309.1328)
تحولات مدیریت شهری و شهر داری ها در دوره نهضت ملی (1328.1332)
نوگرایی مدیریت شهری و شهرداری ها در دوره دوم حکومت پهلوی(1357.1332)
تغییرات مدیریت شهری و شهرداری ها در دوره پس از انقلاب اسلامی(1357 تاکنون)
ویژگی های اساسی این دوره ها و وجه تمایز آن ها با دوران های تاریخی پیش از مشروطیت، کوشش در ایجاد نظام مدیریت شهری، قانون مند ساختن و ایجاد سازو کار درونی و خود به خودی در اداره امور شهر ها بوده است. اما این فرآیند، پس از افت و خیز های گوناگون، طی دوره های تاریخی به تدریج از قوانین تاسیسی به قوانین تکمیلی گرایش یافته است.
در ابتدای این دوره ها جوامع شهری، در شکل نوین آن در حال شکل گیری و گسترش بودند و شهرداری ها، سازمان های در حال تاسیس یا تازه تاسیس قلمداد می شدند. از این رو مسئله اداره امور شهر به وسیله این نهاد ها امر تجربه نشده ای محسوب می شد. آغاز کار به کمک قوانین آزمون شده بلژیکی و فرانسوی، همچون قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه و قانون تشکیل ایالات و ولایات صورت گرفت. اما جامعه نوپای شهری ایران با استفاده نکردن و منسوخ و متروک کردن آن، راه را برای تجربه شخصی و تدوین قوانین منبعث از شرایط داخلی فراهم ساخت. در این دوره، قانون بلدیه نسخ شد و قانون شهرداری در سال 1309 به تصویب رسید و سپی با لغو قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال 1285، قانون تقسیمات کشوری به تصویب و اجرا رسید. در دوره نهضت های ملی، گرچه لوایحی در جهت اجرایی کردن قوانین گذشته و انطباق آن ها با شرایط اجتماعی روز به تصویب رسید، اما به دلیل بحرانی بودن جامعه، هیچ کدام به اجرای قطعی نرسیدند.
در سال 1334، پس از گذشت پنجاه سال از مشروطیت و تصویب قانون بلدیه،بالاخره قانون شهرداری ها با قوانین جدید و صورت ظاهری متفاوت با آنچه پیش از آن مطرح شده بود، به تصویب رسید و تاکنون، علیرغم اصلاحاتی که در مواد آن صورت گرفته، تعیین کننده اصلی وظایف شهرداری هاست. پس از آن حتی تا سال های دهه پنجاه نیز برخی قوانین و مقررات که جنبه موسسه ای داشته و بیشتر ناظر بر شکل دهی سازمان شهرداری هاست، طرح و تصویب شدند که از جمله آن ها می توان به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اشاره کرد. اما به تدریج و در لابلای این قوانین، آن گروه از قوانین که جنبه تکمیلی داشته و به تصحیح،اصلاح و تعریف مجدد وظایف می پرداختند، مطرح و به میان آمدند. به عبارت دیگر، در سال های نخست شکل گیری شهر داری ها، به دلیل نبود دیگر سازمان های دولتی و عمومی، بسیاری از وظایف بر عهده شهرداری ها گذاشته شده بوده. وظایفی همچون تامین روشنایی، سازماندهی امور اصناف، احداث مدارس، توزیع و نامین آب مشروب شهر ها، امور بهداشت، کنترل قیمت ها و آمار موالید و متوفیات.
با شکل گیری دیگر سازمان های دولتی و عمومی، حیطه وظایف شهرداری ها محدود و محدود تر شد و هر کدام از ان وظایف در اختیار نهاد ویژه ای گذاشته شده، قوانین جدید تر بیشتر به تنظیم و تعیین روابط بین این سازمان ها برای انجام وظایف و همچنین در برخی موارد تفکیک وظایف پرداختند. علاوه بر آن، قوانین جدید، ضمن تعریف دقیق تر وظایف باقی مانده، وظایف جدیدی را که متاثر از شرایط روز به میان آمده اند نیز تعیین می‌کنند. وظایفی همچون کنترل محیط زیست، نظارت بر نظام حمل و نقل شهری، نظارت بر کیفیت اجرای ساختمان ها و سیمای کالبدی شهر ها.
این فرآیند هم اکنون نیز ادامه دارد و هنوز به نقطه پایانی و شرح وظایف کاملا روشن نرسیده است که بخشی از چالش های سیاسی موجود جامعه ناشی از همین امر است.
علیرغم فقدان وضعیت روشن در شناخت وظایف شهرداری ها، تلاش گردیده در یک دسته بندی مختصر، وظایف اصلی و عمده شهرداری ها در سه دسته تصمیم‌گیری و سیاست گذاری شهری، برنامه ریزی و سازماندهی شهری و امور اجرایی و خدماتی دسته بندی گردد:
شرح وظایف عملکردی شهرداری های کشور
2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری
از مهمترین وظایف شهرداری ها تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شهری است. در این بخش به تحلیل جامع این وظیفه از وظایف شهرداری خواهیم پرداخت.
2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری
هماهنگی و اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر طبق آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه
هماهنگی و همکاری با سازمان شهرداری های کشور برای انجام وظایف محوله بر این سازمان و رعایت مصوبات مربوطه پس از تصویب قانون و ابلاغ وزارت کشور
هماهنگی و همکاری با وزارت کشور و نهاد های تابعه آن در سطوح ملی، منطقه ای و محلی طبق آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب
رعایت و اجرای مصوبه های شورای عالی شهر سازی و معماری ایران
همکاری برای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات
همکاری برای انتقال و تعطیل صنایع آلوده کننده و مزاحم و دام داری ها و مرغ داری های داخل محدوده
هماهنگ سازی امور حفاری ها
معرفی اراضی با کربری های آموزشی، فرهنگی و خدماتی به دستگاه های ذیربط به منظور تملک و اجرا و اجرای تبصره 84 برنامه پنج ساله دوم
انجام وظایف و اختیارات سازمان نظام صنفی
سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت های آب و فضلاب
سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
همکاری در اجرای آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
همکاری در اجرای آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی آب
2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا)
همکاری با سازمان میراث فرهنگی در حفظ ابنیه و آثار باستانی
اجرای مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران
صدور شناسنامه ساختمان( عدم خلاف، پایان کار، و نقل و انتقال ها)
اعمال تشخیص صلاحیت فنی شرکت ها مطابق ضوابط و معیار های سازمان برنامه
همکاری در اجرای تصویب نامه مقررات پی و پی سازی
رعایت مصوبات مربوط به مقررات ایمنی و حفاظت در حین اجرای کار
اجازه تملک اراضی واقع در بین محدوده مصوب فعلی و محدوده نقشه جامع مصوب با پرداخت بها
اجازه اعلام ممنوعیت احداث بنا در محدوده شهر برای یک بار و به مدت سه سال پیش از تهیه و تصویب طرح جامع شهر
انجام معامله قطعی و پرداخت بهای عرصه اعیان و حق کسب و پیشه و تجارت ابنیه و اماکن مشمول طرح های عمرانی مصوب در ظرف حداکثر 18 ماه
همکاری در اجرای تصویب نامه مقررات صرفه جویی در مصرف انرژی
همکاری در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و کلیه آیین نامه های مربوطه
رعایت مقررات ویژه تاسیسات ایران گردی و جهان گردی
همکاری در صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران
2-5-5-1-نظارت و کنترل
جلوگیری از سد معبر و استفاده غیر مجاز از پیاده رو‌ها
نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه‌ها
جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان‌ها
جلوگیری از تکدی‌گری
جلوگیری از ایجاد اماکن موجب بروز مزاحمت یا مخالف بهداشت مثل صنایع و کارگاه‌ها
جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده یا حریم شهر
واگذاری فعالیت های اجرایی و صدور پروانه به اشخاص حقیقی و حقوقی
2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری
مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر و تامین تسهیلات لازم
تهیه برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر برای مدت 5 سال
پیشنهاد اصلاح نقشه (طرح جامع) شهر در صورت لزوم
تهیه نقشه کامل برای هر یک از طرح های نوسازی و عمران
تعیین حدود و تهیه نقشه جامع شهر سازی حریم و مقررات مربوطه
مطالعه در زمینه اولویت نیازمندی های شهری و عمومی و تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع برای تامین نیازهای شهری
تغییر کاربری اراضی نظامی( پادگان ها) به کاربری مناسب
تهیه آمار مربوط به شهر و موالید متوفیات
تنظیم شناسنامه برای تعیین وضعیت مقاومت ساختمان در برابر زلزله
تاسیس موسسه های نوسازی و به سازی محله های قدیمی شهرها
به روز نگه داشتن نقشه های شهر به شرط ارائه نقشه ها و پروژه ها از سوی سایر دستگاه ها
2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی
برآورد و تنظیم بودجه و اصلاح آن
پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض شهر
انجام مطالعات عمده از طریق مناقصه و مزایده عمومی و یا مناقصه محدود
انجام برخی از امور عمرانی به طور امانی مشروط به داشتن کادر فنی
اخذ عوارض و حقوق قوانین شهرداری ها طبق مقررات مربوطه
2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری)
احداث، اصلاح و نگه داری خیابان و کوچه( سواره و پیاده رو)
ایجاد پارکینگ
ایجاد، حفظ و نگهداری باغ ها و پارک های عمومی
احداث ورزشگاه
ساخت، اجاره و خرید ساختمان برای استقرار مجتمع های مناسب فعالیت های دولتی
تامین و آماده سازی زمین برای انتقال صنایع مزاحم داخل محدوده و حریم جاده های واقع در حریم استحفاظی شهر ها
احداث بناها و ساختمان های رخت شوی خانه، آبریزگاه ها و حمام های عمومی
اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق
احداث ایستگاه های خدمات آتش نشانی
تعمیر و نگه داری تونل های شهری
ایجاد محل های مخصوص تهیه زباله
ایجاد غسالخانه و گورستان
تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب و ساختمان مخزن
ایجاد پایانه های مسافربری برون شهری در محل های مناسب
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن
2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری
کاشت حفاظت و آبیاری درختان معابر، میدان ها و بزرگ راه ها و پارک های عمومی و تنظیم شناسنامه برای این درختان
اختصاص حداقل 80 درصد از درآمد های کسب شده از حریم استحفاظی در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم
هرگونه اقدام برای حفظ نظافت و زیبایی شهر
تنظیف و نگه داری معابر و انهار عمومی، مجاری آب و فاضلاب
نام گذاری معابر و نصب لوحه نام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شورای شهر، مدیریت شهری، تقسیمات کشوری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بافت های فرسوده، بافت فرسوده، بافت های فرسوده شهری