دانلود پایان نامه درمورد محمدشاه قاجار، آموزش و پرورش، زمان گذشته، محله حصار

دانلود پایان نامه ارشد

جمله نقطه ضعف هايي است كه در محله نفت مشاهده مي شود. البته لازم به ذكر است كه شهرداري منطقه ايستگاه هاي اتوبوس در طول مسير شهرك ايجاد نموده است. نظر به اينكه اكثر ساختما نها در محله دو طبقه هستند و فضايي كافي، براي ايجاد بناهاي چند طبقه جهت سرمايه گذاري و افزايش جمعيت وجود دارد. اين موضوع را مي توان نوعي فرصت در محله تلقي كرد ( ستوده ، منوچهر ، 1371 ) .
3-5-21 محله باغ فردوس :
باغ فردوس در قديم از سمت شمال به پل تجريش از سمت جنوب به پارك وي، از سمت شرق به رودخانه و از سمت غرب به خيابان وليعصر منتهي شده است. و محدوده ي آن در حال حاضر، ازشمال به ميدان تجريش و ابتداي خيابان وليعصر، از جنوب به بزرگراه مدرس و خيابان فرشته ازشرق به خيابان دربندي و انتهاي آفريقا و از غرب به خيابان وليعصر و پل پارك وي محدود مي گردد ( نقشه شماره 19-3 ) . در رابطه با محدوده زماني شكل گيري اين محله مي توان گفت كه اين محل محدوده زماني مشخصي ندارد ولي اينگونه كه به نظر مي رسد زمان شكل گيري محله در زمان پادشاهان قاجاريه يا شايد قبل از آن مي باشد و اين محل نيز همانند بسياري از محلات شميران به دليل آب و هواي مساعد و دارا بودن زمين هاي حاصلخيز كشاورزي شكل گرفته است از افراد موثر در شكل گيري اين محل ميتوان از آقاي فخرالدوله و خاندان اميني ها و ديگراني كه درباره ي آنها اطلاعاتي در دست نيست نام برد، در قديم فردي به نام زين العابدين در اين محل زندگي مي كرده كه ايشان را به عنوان بزرگ محل قبول داشتند و بيشتر افراد اين محله از نوادگان او هستند . تحول مهمي در اين محله اتفاق نيافتاده است فقط مانند بيشتر محلات ديگر شميران پس از انقلاب جمعيت اين محله رو به فزوني گذاشته است ( سند هويت محله باغ فردوس ، منطقه 1 شهر تهران ، 1385 ). در رابطه با ساختمان كالبدي محل ميتوان گفت كه اين محل داراي ساختمان هاي قديمي بسياري است كه نشان از قدمت محل دارد به عنوان مثال حمام قديمي در ميدان تختي و آب ابنار واقع در مسجد قائم از اين دسته بناها مي باشند. از آثار تاريخي اين محله ساختمان باغ فردوس مربوط به زمان قاجاريه باغ بزرگ الهيه – باغ نفت- موزه دكتر حسابي – باغ موزه هنر ايران – مسجد قائم و مسجد فرشته را مي توان نام برد كه شرح مختصري از تاريخچه و سير تحولات ساختمان باغ فردوس نيز داده خواهد شد.

نقشه شماره19 -3 نقشه محله باغ فردوس

( منبع : www.tehran1.ir )
از ميدانگاه هاي اصلي اين محل كه از گذشته وجود داشته است و مركزيت محله در اطراف آن شكل گرفته است مي توان چهارراه دكتر حسابي، ميدان تختي و ميدان فخر الدوله را نام برد . اين محل داراي سه قنات فخر الدوله در داخل باغ فخرالدوله و قنات قلاب واقع در خيابان طوس و قنات فردوس واقع در خيابان وليعصر مي باشد كه هنوز نيز با گذشت زمان به دست فراموشي سپرده نشده اند. در خصوص وجه تسميه اين محل مي توان گفت كه قنات فردوس به دليل اهميت و پر آبي آن در زمان گذشته و وجود باغهاي زياد اطراف آن دليل اصلي نامگذاري اين محل به باغ فردوس مي باشد. از چهره ها ي قديمي و معروف اين محل ميتوان به سپه سالار تنكابني و ميرزا علي خان مدير مدرسه شاپور تجريش و شازده هاي قاجاري و مرحوم دكتر حسابي و مرحوم جهان پهلوان تختي اشاره نمود ( ستوده ، منوچهر ، 1371 ) .
بر اساس داده هاي آماري، در اين محله 14973 نفر ساكن هستند كه از بين اين تعداد جمعيت ساكن در محله 7645 نفر را مردان و 7328 نفر را زنان تشكيل ميدهند، جمعيت فعال و شاغل در محله 3453 نفر و افراد بيكار 322 نفر مي باشند. تعداد كل خانوارهاي ساكن در اين محله 3456 خانوار است، افراد باسواد 14071 نفر و 318 نفر هم افراد بي سواد در اين محله زندگي مي كنند . متاهلين 7945 نفر و مجردين نيز 5921 نفر مي باشند مقايسه آماري جمعيت بيكار در منطقه باغ فردوس با مناطق تجريش، قيطريه، جماران، نياوران و گلابدره نشان ميدهد در اين منطقه بيكاري بيشتر از ديگر محله ها مي باشد ( سند هويت محله باغ فردوس ، منطقه 1 شهر تهران ، 1385 )
3-5-21-1 اماکن شاخص محله باغ فردوس :
1 ) عمارت باغ فردوس :
ساختمان باغ فردوس در زمان نظام الدوله وزير دارايي ناصر الدين شاه ساخته شده و منزل معير الممالك همسر خانم عصمت الدوله دختر ناصرالدين شاه بود. در قسمت شمال آن كه در حال حاضر چمن كاري و كتابخانه مي باشد قبلا استخر بزرگي بود و اطراف آن نيز درختان كهن سال چنار وجود داشته كه هنوز نيز تعدادي از آنها موجود است و در قسمت جنوب ساختمان فضاي نسبتا بزرگ ديده مي شود كل زمين پله كاني است در زمان پهلوي اول اين ساختمان محل دبستان شاپور بود كه امروزه سينما مي باشد . در سال 1330 ساختمان باغ فردوس در اختيار وزارت فرهنگ قرار گرفت و كارهاي هنري آن زمان دراين محل انجام مي شد . در حال حاضر نيز اين ساختمان در اختيار وزارت ارشاد مي باشد . سپهبد امير احمدي كه اولين سپهبد ايران در زمان پهلوي بوده كه ايشان به همراه چند نفرديگر جلوي چند تكه شدن ايران را گرفتند در ساختمان اصلي باغ فردوس سكونت داشتند . به دستور محمدشاه قاجار، درسال 1264 ق، قصري براي او در نزديكي تجريش ساخته شد؛ اما هم زمان با بيماري و مرگ او قصر نيمه تمام ماند و وي در همان قصر نيمه تمام به نام محمديه (در محل محموديه فعلي ) از دنيا رفت. هم زمان با ساخت قصر محمديه، درباريان نزديك به او نيز در همان حوالي اقدام به احداث باغ يا عمارت ييلاقي كردند. از جمله حسين علي خان معيرالممالك باغي احداث كرد كه به باغ فردوس مشهور شد. عمارت باغ فردوس در دو طبقه به سبك قاجاريه و معروف به گوش فيل بنا گذاشته شد. زمين هاي قسمت جنوبي و سراشيبي باغ نيز با سنگ چين هايي به صورت هفت قطعه مسطح و مطبق در آمد و روي هريك از قطعات، استخري با فواره هاي متعدد احداث شد. استخرها به گونه اي ساخته شده بودند كه از فواصل دورتر، بزرگ تر به نظر مي آمدند. سپس، دوست علي خان، پسر حسين علي خان، به همت معماران اصفهاني و يزدي، ساختماني در قسمت جنوبي باغ برپا كرد و نام آن را رشك بهشت گذاشت . پلكان و بخش هاي ديگري از ساختمان از مرمر اعلاي يزد و ديوارهاي داخل اتاق با كاغذهاي طلايي برجسته پوشانده شده بود. اما دوست علي خان اعتناي چنداني به باغ و ساختمان آن نكرد و با گذشت زمان ساختمان رو به خرابي گذاشت تا حدي كه سنگ هاي مرمر آن كنده و به عمارت اميريه (مدرسه نظام ) برده شد. بعد از آن مالكيت باغ چند بار دست به دست شد تاسرانجام، در سال 1318 ق، در زمان سلطنت مظفرالدين شاه قاجار، محمدولي خان سپهسالار تنكابني آن را از ورثه امين الملك خريد. سپهسالار، علاوه بر ايجاد فواره و استخرهاي مطبق، قنات باغ فردوس را نيز احيا كرد و سر دري با شكوه در مظهر قنات (ميدان گاه فعلي باغ فردوس ) ساخت . ولي به دليل بدهي به تجارت خانه طومانيانس، باغ را به او داد و طومانيانس نيز باغ را در ازاي بدهي به دولت رضاخان واگذار كرد. سرانجام، درسال 1316 ش، وزارت معارف (آموزش و پرورش ) آنجا را خريد و ساختمان را مرمت و دبيرستان شاپور تجريش را در آن تأسيس كرد. درسال 1350 ساختمان موجود در باغ به مركز فرهنگي و هنري و نمايشگاهي تبديل شد و پس از انقلاب نيز در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفت . مساحت اين باغ 20000 متر مربع و طول آن 280 متر و سرازيري آن از شمال غربي به جنوب شرقي است.
2 ) موزه دکترحسابي :
اين موزه بعد از فوت دكتر حسابي در اواخر سال 1371 در منزل ايشان افتتاح شد. بناي خانه متعلق به سال 1310 ه. ق است . موزه در طبقه سوم در ضلع غربي منزل دكتر حسابي ايجاد شده است و مساحتي حدود چهل متر مربع دارد كه شامل وسائل شخصي دكتر از جمله پوشاك، مسواك، عينك، شانه و نيز وسائل دست ساز ايشان، لوح تقدير، مدارك علمي وتحصيلي، مدالها و نشانها، عكس هاي خانوادگي و. . . است. بازديد از موزه در سه نوبت با هماهنگي قبلي وحداكثر 25 نفر به طور رايگان از ساعت 8 الي 16 امكان پذير است ( www.ketabeavval.ir).
3 ) باغ موزه هنر اسلامي :
باغ موزه هنر ايراني با متراژي كمتر از يك هكتار در منطقه الهيه واقع شده، از لحاظ معماري مربوط به دوره پهلوي است. اين بنا متعلق به خانم توران مهاجر اسلامي(امير احمدي) است و آن را در سال 1310 ه. ش ساخته اند . در تعميراتي كه از سال 1384 در آن شروع شد فضاي سبزي ايجادكردند و در تاريخ 5/3/86 با تغيير كاربري، تبديل به باغ موزه هنر ايراني شد . در دوران پهلوي ماكت هايي به سفارش ايران به مناسبت جشنهاي 2500 ساله در دهه 40 به كشور ايتاليا سفارش داده شد كه هيچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت، جنس ماكت ها از بتون مي باشد، تزئينات پنجره ها با رزين و پلي استر است . نقاشي ماكت هاي هشت بهشت، چهل ستون و شمس العماره نيز با رنگ روغن است . ماكت هاي آثار تاريخي ايران شامل هشت بهشت، چهل ستون، گنبد كاووس، سي و سه پل، شمس العماره، كاروانسراي مهيار، باغ فين، نقش رستم، برج آزادي و برج ميلاد و…مي باشد. قسمت هاي فعلي باغ موزه نيز عبارت است از نگارخانه، بخش فيلم، كارگاههاي هنري و ارائه آثار حجمي مجسمه سازان ايراني .
ازمعضلات و مشكلات محله باغ فردوس كمبود ميدان ميوه و تره بار و نانوايي است ، نبود خطوط اتوبوسراني و نيز تاكسي خطي نيز از ديگر مشكلات محله مي باشد،كمبود مكانهاي ورزشي ،درماني،و عدم وجود مترو نيز از معضلات و مشكلاتي است كه اهالي محله به آن اذعان داشته اند. مسأله اعتياد نيز از آسيب هاي اجتماعي موجود در محله است .
3-5-22 محله کاشانک :
كاشانك در منطقه 1، ناحيه 5 شهرداري تهران واقع شده است و از نظر موقعيت جغرافيايي از شمال به ارتفاعات البرز، از جنوب به ميدان نوبنياد و فرمانيه از غرب به نياوران و محله حصار بوعلي و از شرق به منطقه دارآباد ختم مي شود.
به لحاظ پيشينه تاريخي به زمان ناصرالدين شاه برمي گردد كه اين منطقه به شكل باغات سرسبز بوده و يكي از بانوان سوگلي ناصرالدين شاه به نام اني سالدوله حكمراني كاشان را از شاه طلب مي كند و شاه در عوض شش دانگ كاشانك را به وي پي شكش مي كند و به همين دليل اين نام را بر كاشانك نهاده اند (كاشان كوچك) دو طايفه اصلي اين محله كه جزء بنيانگذاران محله كاشانك هستند عبارتند از يكي طايفه طائي كه در حدود 200 سال پيش از سمت قرچك و ورامين به اين محله مهاجرت نموده و ديگري طايفه اي به نام امينيان كه چند سال بعد از طائي ها آنان نيز از سمت قرچك و ورامين به كاشانك فعلي مهاجرت كردند و دوطايفه ناطقيان و خيري كه در حدود 100 سال بعد از لواسان به كاشانك كوچ كردند . مهاجريني كه عامل شكل گيري اين محله بودند اقوام فقيري بودند كه در تپه هاي كاشانك سكونت گزيدند و رفته رفته به سمت ثروتمندي پيش رفتند ( ستوده ، منوچهر ، 1371 ) .
به لحاظ ابنيه هاي تاريخي مساجد مختلف و قنات هاي متعددي در منطقه موجود است و از جمله يك قبرستان كه مربوط به سيصد سال پيش است كه در خيابان چهاردهم آجودانيه واقع است. از قنات هاي منطقه مي توان به قنات هاي رحمان آباد كه در ارتفاعات رحمان آباد واقع است، قنات استخر كه در نزديكي مسجد وليعصر واقع است كه البته اين قنات در حال بهره برداري است و براي شرب فضاي سبز منطقه بهره برداري مي شود و قنات جوز درختك و قنات مدرسه خان سفيد اشاره كرد. از نمادهاي ارزنده و جاذبه هاي بي نظير منطقه مي توان به چنار مسجد وليعصر اشاره كرد. قدمت اين درخت به 500 تا 600 سال قبل برمي گردد و قطر آن در حدود 3 متر مي باشد و داخل آن به شكل يك اطاقك زيبا چشم نوازي مي كند. به لحاظ جمعيتي كاشانك در حدود 30000 خانوار در خود جاي داده است. كه به لحاظ اقتصادي اين خانوارها در 2 طبقه كاملاً متفاوت قرار دارند كه طبقه مستضعف منطقه در قسمت تپه كاشانك ساكن هستند و در حدود 262 باب از خانه هاي اين منطقه فاقد سند مسكوني است و اين منطقه به لحاظ امكانات فرهنگي و عمراني دچار صفوف مختلفي استمساحت كاشانك براساس آخرين مرزبندي كه در سال 87 انجام شده است ( 2482565 ) كيلومترمربع تخمين زده شده است. از حيث فرهنگي دو مؤسسه (دايره المعارف بزرگ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد وزارت امور خارجه، آموزش و پرورش، اوقات فراغت جوانان، وزارت خارجه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محله حصار، احمد شاه قاجار، استان لرستان