دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ اصطلاحات، زنان ایران، ادبیات داستانی، ادبیات معاصر

دانلود پایان نامه ارشد

همان
11 ن.ک. “گزارشی منتشر نشده از شاهرخ تندرو صالح با نیلوفر بیضایی”، www.nbeyzaie.com
12 شاهرخ تندرو صالح. از غربتی به غربت دیگر: كتابشناخت ادبیات داستانی ایرانیان خارج از کشور 1377 -1357. تهران : مرمر، 1379. صص 12و13
13 ن.ک. آناهیتا حسین زاده” ادبیات مهاجرت”، راه مردم، 6/7/85
14 ن.ك. ارسلان عبداللهی “حاشیه ای بر ادبیات مهاجرت”حيات نوي اقتثادي،5/5/1382
15. شاهرخ تندروصالح،.” گفتگو با پیمان وهاب زاده پيرامون ادبيات مهاجرت ايران”. شرق،25/10/1384، 17
16 محمد رضا شفيعي كدكني. صورخيال در شعر فارسي،تهران:آگاه، 5 (1372)،ص597
17 ن.ك.یحیی کاردگر،.”بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی”. كاوشنامه، سال6،ش11،28/9/1384.
18 سونیل شارما، ،م:لیلا آقایانی چاوشی”شاعر در غربت”،هنر، ش68، تابستان 1385
19 همان، ذيل مولوي
20 ‌يحيي كاردگر “بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدي”،كاوش نامه،‌سال ششم،11، 28/9/84
21 ‌فاطمه كشاورز ،مترجم: عباس امام” در اقصاي عالم بگشتم بسي”(خويشتن شناسي سعدي)، نامة فرهنگستان ، 5/1، بي تا
22 سعيد حميديان “مهاجرت شعرا به هند در عصر صفويه”، وحيد،شماره هفتم،‌سال پنجم، بي تا
23 دادائيسم ، مكتبي است پوچ گرا در ادبيات و هنر كه مبيّن بينش فلسفي استهزاء آميزي است كه به موجب شرايط اجتماعي و پيامدهاي وخيم جنگ جهاني اول ، پس از جنگ در اروپا پديد آمد.( سيما داد،. فرهنگ اصطلاحات ادبي، ذيل دادائيسم)
24 شاهرخ تندروصالح،.” گفتگو با پیمان وهاب زاده پيرامون ادبيات مهاجرت ايران”. شرق،25/10/1384، 17
25 محمدرضا شفيعي كدكني،. موسيقي شعر ،تهران:آگاه،6(1379)، ص 258
26 دهخدا،امثال و حكم ،ج1.تهران: اميركبير،13(1385) ،ص 12
27 ن.ک. رضا براهني.”مهاجرت در شعر فارسي معاصر”کتاب ماه ادبیات و فسفه ، اسفند 81 ، فروردین 82
28 ن.ك. امیلی امرایی” ادبیات مهاجرت ادبیات تبعید نیست” (درنگی بر سیر ادبیات مهاجرت)،باني فيلم، 17آبان1382
29 مليحه تيره گل ،” ادبيات فارسي در تبعيد، درمهاجرت ،درخانه”(گزارشي كوتاه به ادبيات مادر)، عصر پنج شنبه،1381و1382
30 حسين نوش آذر،سايت روز آنلاين، 23/4/88
31 شاهرخ تندرو صالح،.از غربتی به غربت دیگر-کتابشناخت ادبیات داستانی ایران خارج از کشور(1357-1377)،تهران:مرمر، (1379).ص 18
32 شاهرخ تندروصالح”جزيره هاي سرگردان “( گفت و گو با پیمان وهاب زاده پیرامون ادبیات مهاجرت ایران)،شرق، 3/23/1083
33 ن.ك.گفتگو با ناصر غیاثی ،داستان نویس و مترجم ، ایسنا، تهران سرویس فرهنگ و ادب
34 از جمله مردان نویسنده ای که در زمینة آگاهی های فمینیستی و حقوق زنان قلم زده اند می توان از مهرداد درویش پور، رضا براهنی، حمید نفیسی، محمود گودرزی، کاظم امیری، مجید نفیسی، حمید دباشی، هومن سرشار، علیرضا شیرکانی، حسن زرهی، علیرضا رزمگیر، باقر مؤمنی، حمید پارسا، حامد شهیدیان، معین الدین محرابی، حبیب کیایی و سیروس میر نام برد. برای اطلاعات بیشتر به کتاب زیر نگاه کنید : شهرزاد مجاب و افسانه هژبری ” کتابنامة موضوعي دو دهه مطالعات زنان ایران در تبعید”، کمبریج ، ماساچوست: انتشارات بنیاد پژوهش های زنان ایران،2000(ن.ك. مليحه تيره گل،” ادبيات فارسي در تبعيد، درمهاجرت، درخانه”(گزارشي كوتاه به ادبيات مادر)، عصر پنج شنبه،1381و1382)
35 ن.ك. همان
36 شاهرخ تندرو صالح” جزیره های سرگردان” (گفت و گو با پیمان وهاب زاده پیرامون ادبیات مهاجرت ایران) ، شرق، 3/23/1083
37 ن.ک.گفتگوی منتشر نشده از شاهرخ تندروصالح با نیلوفر بیضایی
38 ن.ک.مجيد روشنگر، ادبيات مهاجرت فصل جديد در ادبيات پارسي ،كارنامه، آذر 80
39 شاهرخ تندرو صالح” ادوار مهاجرت فرهنگ ساز” (حاشیه ای درباره ادبیات معاصر)، علی نادری ،شرق،5/10/1383
40شاهرخ تندروصالح،مديا كاشيگر، مترجم و داستان نويس، دغدغه تداوم بستر زباني)
41 آرش محمدی؛محمود فلكي.”پایان ادبیات مهاجرت؟”.کتاب هفته،ش204،30 آبان 1381، 20-21
42 تاريخ و محل انتشار آثار، تا جايي كه مقدور بود و به دست آمد، ذكر شد.
43 سيما داد. فرهنگ اصطلاحات ادبي.تهران : مرواريد، چ 1(1378) ذيل ساختار
44 محمد رضا شفيعي كدكني،. موسيقي شعر. تهران: آگاه، چ 41 (1370)،ص 294
45 همان،ص 296
46 ن.ك. همان،ص 8
47 پرويز، ناتل خانلري. دربارة وزن شعر. بدون محل انتشار، ناشر و تاريخ نشر
48 به دليل اينكه اشعار ژاله اصفهاني در ميان منابع قابل دسترس از حجم بيشتري برخوردار بود در نتيجه براي بررسي در اين زمينه در اولويت قرار گرفت.

49ن.ك. شعر “حال گندي دارم”، شكوفه حيرت، ص528 و ناگاه، ص 529

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شعر فارسی، مردم سالاری، داستان ایرانی، شفیعی کدکنی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، شاخص های کیفیت، همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری