دانلود پایان نامه درمورد عملکرد آتی، جریان نقد آزاد، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان میانگین موزون مخارج سرمایه ای(WACC) بنگاه اقتصادی است . این روش زمانی که شرکتی با ساختارهای متنوع مالی وجود دارد ، اهمیت می یابد . رابطه محاسباتی آن به صورت زیر است :
V_j=∑_(t=1)^n▒OCF_t/〖(1+WACC)〗^t
n= تعداد بازه های زمانی نامحدود
OCFt= جریان نقد عملیاتی شرکت در دوره t

روش جریان نقد آزاد(FCM)70- جریان نقد آزاد ، پس از کسر جریان نقد عملیاتی از هزینه بدهی ها ، مخارج و هزینه های سرمایه حاصل می گردد . این جریان وجوه نقد بر پرداخت سود نقدی به سهامداران عادی ، مقدم است ؛ زیرا وجوهی هستند که بعد از پرداخت به سایر تأمین کنندگان سرمایه وپس از فراهم نمودن وجوه مورد نیاز ، برای حفظ و پایداری شرکت باقی می مانند و نرخ تنزیل ، معادل هزینه حقوق صاحبان سهام(K) است . محاسبه ارزش سهام به صورت زیر است :
V_j=∑_(t=1)^n▒FCF_t/〖(1+K_j)〗^t
FCFt= جریان نقد آزاد شرکت در دوره زمانی t

ارزشیابی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی نسبی
در این رویکرد ، قیمت سهام بر اساس تغییراتی که در درآمدها ، جریان نقدی ، ارزش دفتری یا فروش برآوردی سهام ایجاد می شود ، محاسبه می گردد . این رویکرد در مقایسه با رویکرد اول ، اطلاعاتی درباره وضعیت جاری سهام را در سطوح مختلف اقتصاد کلان ، صنعت و شرکت ارائه می دهد . روش های مبتنی بر این رویکرد عبارتند از:
الف) نسبت قیمت بر درآمد(P/E)- بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند که ارزش سهام عادی را بر اساس این روش برآورد نمایند . پایه و اساس این روش ، این مفهوم را بیان می کند که ارزش هر سرمایه گذاری معادل ارزش فعلی درآمدهای آتی است . این نسبت در سنجش سودآوری ، رشد فروش ، ریسک ، ارزیابی عملکرد ، سرمایه شرکت ، سیاست تقسیم سود ، کیفیت عملکرد مدیریت و ابعاد مهم مالی دیگر تأثیر دارد و در بورس اوراق بهادار تهران از نتایج این نسبت ، ارزش هر سهم آتی مورد انتظار برآورد می گردد . رابطه آن به صورت زیر است :
P/E=(سهم معاملاتی قیمت)/(سهم هر عایدی) یا P/E=(D_1/E_1 )/(K-g)
D1/E1= نسبت پرداخت سود نقدی
K= نرخ بازده مورد توقع سهام
g= نرخ رشد مورد انتظار سود نقدی
ب) نسبت قیمت به جریان نقد(P/CE)- جریان نقد در ارزشیابی هر سهم نقش مهمی در زمان محاسبه ارزش فعلی جریان نقد ایفا می کند . در تحلیل اعتبار شرکت این نسبت به صورت زیر محاسبه می گردد:
P/CF_j =P_t/CF_(t+1)
CFt+1= جریان نقد مورد انتظار(سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک)

ج) نسبت قیمت به ارزش دفتری(P/BV)- این نسبت برای سنجش شایستگی شرکت در استفاده از اعتبارات به کار می رود.رابطه آن :
P/BV=P_t/BV_(t+1)
BVt+1= ارزش دفتری در پایان سال که از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام بدست می آید .
د) نسبت قیمت به فروش(P/S)- برای محاسبه این نسبت رابطه زیر مدنظر قرار می گیرد :
P/S=P_t/S_(t+1)
St+1= فروش مورد انتظار هر سهم

فرآیند ارزشیابی شرکت
این فرآیند دارای سه مرحله می باشد که عبارتند از :
مرحله اول) شناخت شرکت – شناخت شرکت شامل تحلیل جذابیت صنعت ، تحلیل جایگاه شرکت در صنعت و تحلیل استراتژی رقابتی شرکت است . از آن جا که متغیرهای اقتصادی ، تمام شرکت های فعال در یک صنعت را تحت تأثیر قرار می دهند و چون شرکت ها برای فروش با هم در رقابت هستند ، شناخت صنعت و استراتژی رقابتی شرکت به برآورد متغیرهای مالی کمک می کند . تحلیلگر مالی ، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت ، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می کند (بخشیانی و دیگران،1387،ص16) . تجزیه و تحلیل شرکت منجر به شناسایی بهترین شرکت در یک صنعت می گردد و این امر متضمن بررسی عملکرد قبلی شرکت است . پس از شناخت شرکت و دورنمای آتی آن می توان ارزش آن را مشخص نمود و در مورد سرمایه گذاری در اوراق بهادار آن تصمیم گیری نمود (رهنمای رودپشتی،1390،ص124) .
مرحله دوم) پیش بینی عملکرد آتی شرکت – فروش ، سود و موقعیت مالی آتی شرکت ، متغیرهای ورودی مدل ارزش گذاری می باشند . عملکرد آتی شرکت به شرایط کلان اقتصادی (کم و بیش بر تمام شرکت ها اثر می گذارد) و ویژگی هر شرکت بستگی دارد . در پیش بینی عملکرد آتی شرکت می توان از دو روش استفاده نمود : تحلیل بالا به پایین عملکرد شرکت و تحلیل پایین به بالا عملکرد شرکت . روش اول از تحلیل اوضاع اقتصاد کلان شروع می گردد و سپس به تحلیل صنعت (شناخت مواردی که بر صنایع تأثیر دارند مانند مالیات ) می رسد و در نهایت براساس نتایج به دست آمده به تحلیل شرکت می پردازد و روش دوم (تحلیل پایین به بالا) از تجمیع تقاضا برای محصولات شرکت ها به برآورد تقاضای کل و در نهایت تحلیل اوضاع کلان اقتصادی می پردازد ( بخشیانی و دیگران،1387،ص34) .
مرحله سوم) انتخاب مدل ارزشیابی شرکت و محاسبه ارزش شرکت – سه معیار در انتخاب مدل های ارزشیابی شرکت ها وجود دارد که عبارتند از:
سازگاری مدل با مشخصات شرکت مورد بررسی
در دسترس بودن داده های مورد استفاده در مدل
سازگاری مدل با کاربرد ارزش محاسبه شده
همان طور که در مباحث قبل اشاره شد ، مدل های ارزشیابی در دو گروه مدل های مطلق و مدل های نسبی ارزشیابی طبقه بندی می شوند . مدل های مطلق ، محقق را قادر می سازد که بتواند ارزش ذاتی دارایی ها را برآورد نماید و تخمین نقطه ای از ارزش شرکت ارائه دهد و مدل های نسبی ، ارزش دارایی را نسبت به یک دارایی مرجع می سنجند و اساس آن ، نزدیک بودن ارزش دارایی هایی است که مشخصات مشابه دارند و معمولا بر حسب ضرایب قیمت بیان می گردند ( بخشیانی و دیگران،1387،ص ص28-26). در این تحقیق به منظور تعیین ارزش شرکت از نسبت Q توبین استفاده می شود . در واقع این نسبت در گروه مدل های نسبی ارزشیابی قرار دارد .

نسبت Q توبین71
شاخص Q توبين يكي ديگر از مدل‌هاي تعيين ارزش و ارزيابي كيفيت و عملكرد است كه مورد استفاده شركت‌ها و سرمايه گذاران قرار مي‌گيرد . ابتدا به معرفي توبين72 پرداخته و سپس مدل هاي مختلف Q توبين كه در سال هاي متعدد ارائه گرديده است را مورد بررسي قرار داده و در پايان انتقادات وارده بر اين نسبت ارائه مي گردد .
توبين در سال 1981 در ايلينیوز آمريكا به دنيا آمد . وي كه يك شهروند آمريكايي بود ، تحصيلات خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه هاروارد به سال 1939 به انجام رسانيد . وي در اين دوره با اقتصادداني همچون لئونتيف73 و شومپتر74 آشنا شد . در سال 1941 به واشنگتن نقل مكان كرده و مشغول به كار مي‌شود. پس از پايان خدمت نظام دوباره به دانشگاه هاروارد بازگشته و دكتراي تخصصي خويش را دريافت كرد و به مدت سه سال نيز در آن جا به تحقيق و پژوهش مشغول بوده است . در سال 1950 به دانشگاه يال پيوست و تا سال 1988 به عنوان استاد مشغول به تدريس بود . وي در سال 1961 و 1962 به عنوان عضو شوراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهور كندي در واشنگتن مشغول به كار بود و اين تنها دوره‌اي است كه وي از تحصيل و كار دانشگاهي فاصله گرفت . به عنوان يك طرفدار اقتصاد كينزي ، علاقه مندي‌هاي حرفه‌اي وي شامل زمينه‌هايي نظير اقتصاد كلان ، اقتصاد سنجي ، نظريه و سياست پولي ، سياست مالي و ماليه عمومي ، پس انداز و مصرف ، بيكاري و تورم مي‌باشد . او در سال 1981 به خاطر فعاليت علمي در خصوص تجزيه و تحليل بازارهاي مالي و ارتباط آن با تصميمات هزينه ، اشتغال و توليد و قيمت ، برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد شد . وي سمت هاي مختلفي از قبيل رياست انجمن اقتصاد سنجي و مؤسسه اقتصاد آمريكا ، مؤسسه اقتصاد غربي و همچنين عضويت در آكادمي ملي را از سال 1972 عهده دار بود . او شانزده كتاب را تأليف يا ترجمه كرده و بيش از 400 مقاله براي خوانندگان تخصصي و غير تخصصي به رشته تحرير درآورده است .
توبين، نظريه Q توبين را به عنوان شاخصي براي پيش بيني اين كه آيا وجود سرمايه گذاري شده افزايش و كاهش خواهند يافت ، معرفي نمود . Q توبين به زبان ساده عبارت است از نسبت ارزش بازار يك دارايي به هزينه جايگزيني آن . وي معقتد بود كه اين نسبت مي‌تواند براي برآورد وجوه سرمايه‌گذاري آتي و به تبع آن به عنوان يك شاخص خوب جهت شرايط كلي اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد . توبين همچنين به خاطر نظريه گزينش پرتفوي خود شهرت دارد . اين نظريه بيان مي‌كند كه سرمايه‌گذاران ، سرمايه گذاري پر ريسك و پر بازده را با سرمايه‌گذاري كم ريسك به منظور دستيابي به توازن در سرمايه‌گذاري متعادل مي‌كنند . عمده شهرت وي به جهت ديدگاه كينزي وي در اقتصاد و فعاليت‌هاي وي در زمينه‌ي بازارهاي مالي است . وي در سال 2002 در سن 84 سالگي درگذشت . وي معتقد بود ، مردم آن طور كه اقتصاد دانان فرض مي‌كنند ، عقلاني عمل نمي‌كنند (شهرآبادی،1385،ص62) .
مدل Q توبين در واقع توسط توبين و برنارد75 در سال 1968 ارائه شد . آن ها سعي مي‌كردند تا توضيح دهند كه چگونه بازارهاي مالي ، سرمايه‌گذاري را نظم بخشيده و اين كه چگونه مي‌توان به يك سرمايه‌گذار براي يافتن بازارهاي جذاب و غيرجذاب از نقطه نظر ارزش ياري رساند . براساس اين مدل ، يك شركت در صورتي كه ارزشش در بازار بالا رود اقدام به سرمايه‌گذاري بيشتر خواهد كرد و در حالتي كه ارزش آن كاهش يابد از سرمايه‌گذاري خود خواهد كاست . نسبت Q توبين عبارت است از ارزش بازار يك شركت بعلاوه بدهي‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت آن تقسيم بر دارايي‌هاي آن شركت . بنابراين Q توبين به عنوان يك شاخص ارزشيابي بيانگر آن است كه نسبت ارزش كلي سهام در بازار و دارايي‌هاي مرتبط به آن بايد در حدود يك باشد . وقتي Q كمتر از يك است شركت در معرض قبضه مالكيت76 بوده و وقتي Q بيشتر از يك است ، شركت مي‌بايد اقدام به سرمايه‌گذاري نمايد ؛ زيرا بازار ، ارزش آن را بيش از سرمايه گذاري هايش برآورد مي‌كند . توبين در مصاحبه‌اي كه با رجيون77 در سال 1996 انجام داد در خصوص نسبت Q مي‌گويد : من فكر مي‌كنم اين نظريه ايده‌اي نسبتاً بديهي و روشن است و قطعاً بدون سابقه و جديد نيست . اقتصاد دانان سوئدي نظير ويكسل78 نيز اين ايده را داشتند و حتي كينز هم همين طور . مدل توبين در واقع يك مدل سرمايه‌گذاري است و دلالت بر اين دارد كه انجام يا عدم انجام سرمايه گذاري به ميزان Q بستگي دارد و عبارت است از:
Q=(شده انجام گذاری سرمایه بازار ارزش)/█(شده انجام گذاری سرمایه جایگزینی هزینه )
براي ادراك مفهوم مدل توبين به مثال زير در زمينه مسكن توجه كنيد . فرض كنيد كه ارزش متوسط بازار يك ساختمان در يك منطقه ريال است و هزينه ساخت همان نوع ساختمان ريال مي‌باشد . در اين حالت Q توبين بزرگتر از يك خواهد بود .
()/()=1.667
با يك چنين Q بزرگي انتظار خواهيم داشت كه تعدادي از فعالان بازار مسكن به ساخت ساختمان هاي جديد اقدام نمايند . زيرا آنها با فروش ساختمان هاي جديد مي‌توانند از مازاد موجود بهره مند شوند . در واقع انتظار مي‌رود تا زماني كه Q 1 است سرمايه گذاري در بخش مسكن ادامه يابد . با ساخت ساختمان هاي جديد ارزش بازار پايين آمده و Q را به سمت عدد يك متمايل مي‌كند . اگر هزينه جايگزيني سهام سرمايه موجود در بازار بدهي در طي زمان تقريباً ثابت بماند Q توبين با تغيير ارزش شركت‌ها و تغيير قيمت سهام ، تغيير خواهد كرد . اگر ارزشيابي بازار از شركت‌ها افزايش يابد انتظار خواهيم داشت كه Q توبين و به تبع آن سرمايه‌گذاري افزايش يابد .

براي تشريح مدل توبين، نمودار زير راكه بيانگر مثال ذکرشده است در نظر بگيريد :

Q1 هزينه
Q=1 X
R

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد دارایی ها، اوراق قرضه، نرخ تنزیل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مدیریت ریسک، ارزش بازار، ارزش شرکت